Naše redakce stojí jako jeden muž, jedna žena a 125 dalších pohlaví neochvějně na stráži liberální demokracie a jako jediné české médium se rozhodlo vyslyšet výzvu ministra vnitra Víta Rakušana (STAN/Dozimetr), aby všichni uvědomělí občané nahlašovali jeho speciálnímu udávacímu odboru nebezpečný obsah, šířící se po internetu. Tentokrát tedy nahlašujeme zvláště nebezpečné individuum Pavla Novotného, který na svém profilu na síti X pravidelně hanlivě uráží jednotlivce i celé skupiny obyvatel.

V době, kdy jsou ze strany českých orgánů běžně kriminalizováni jedinci za verbální trestné činy a blokovány za nesprávné postoje k válce na Ukrajině celé webové portály, není nadále možné, aby ozbrojená pěst liberálně demokratického režimu nedopadla také na občana Pavla Novotného, který kromě toho, že se dopouští nevhodného chování ve veřejném prostoru (obnažování své morbidně otylé postavy na veřejnosti), vulgárně napadá své spoluobčany, národy i členy vlastní strany. Naposledy bezdůvodně označil v diskusi na sociální síti europoslance Jana Zahradila výrazem, který spodina společnosti používá k označení ženského pohlavního orgánu (piča). Pan Zahradil je na rozdíl od Pavla Novotného integrovaná osobnost, slušný, zákonů dbalý člověk, který své případné politické oponenty napadá argumenty, nikoli slovními splašky.

Ve stejné době, kdy si Pavel Novotný takto vyřizoval účty s Janem Zahradilem, napadl také členy palestinského národa, které označil za opice, což je nepřípustné z několika důvodů. Jednak není možné se takto vyjadřovat bez výjimky o celém národě, protože by se v tomto případě mohlo jednat o naplnění skutkové podstaty trestného činu hanobení rasy a národa. Nezáleží v tomto případě na tom, že s jeho příměrem souhlasí ministryně obrany české vlády Jana Černochová, která jeho urážku na síti X olajkovala, protože tato osoba – podobně jako starosta Řeporyjí Pavel Novotný, dlouhodobě vykazuje ve své funkci nedostatek slušnosti, empatie, vzdělání i intelektu.

A kromě toho – i kdyby měl Pavel Novotný ve svém výpadu na mysli tu část palestinského národa, která napadla a vraždila 7. října civilní izraelské obyvatelstvo, včetně žen a dětí, tak přirovnávat je k živočišnému druhu, který je nejblíže lidskému rodu – opicím, je vůči těmto veskrze roztomilým a vzácným zvířatům minimálně necitlivé a neuctivé. Můžeme sice následující omluvu Pavla Novotného považovat za polehčující okolnost, ale to je tak asi všechno – patřičná reakce příslušného odboru ministerstva vnitra, který bojuje proti šíření nebezpečného obsahu na sítích, prostě nesmí nepřijít. Zvláště proto, že u občana Novotného se dá očekávat recidiva.

Slušná a bdělá část veřejnosti už přece očekávala, že ministerstvo vnitra, vedené odpovědným a nekompromisním Vítem Rakušanem (hnutí STAN/Dozimetr), zasáhne ve věci chování Pavla Novotného už před rokem, kdy pronesl na adresu Čechů, že by „potřebovali válku. Vyhnat je v noci z baráku, zabít dítě a zapálit barák“, řekl na adresu těch, kteří nepodporují vládu Petra Fialy v její prakticky neomezené finanční a vojenské pomoci Ukrajině. Pan Novotný možná může v nadsázce vyzývat k vraždění skupin občanů, které považuje za své politické oponenty, přestože je to v civilizované společnosti nevkusné, ale zabíjet kvůli jiným názorům rodičů bezbranné a nevinné české děti?

Ministerstvo vnitra, takže: Co, když ne to, kdy, když ne teď, kdo, než Pavel Novotný z Řeporyjí?!

 

ZDROJ