Rudolf Steiner a sedmistranné srdce

Rudolf Steiner, jehož učení vedlo k biodynamickému zemědělství, antroposofické medicíně a Waldorfské škole řekl,že srdce je sedmistranná pravidelná forma, která sedí v pomyslné krabici v hrudi. Pravidelná znamená, že všech sedm stran je identických.

Platon a Chestahedron

Platón popsal pět platonických těles a Steiner řekl, že existuje šesté. Také řekl, že srdce není pumpa. Toto fantastické tvrzení potvrdil Frank Chester, který přišel na to, jak navrhnout sedmistranný pravidelný tvar. Toto šesté platonické těleso se nyní nazývá chestahedron a sedí dokonale uvnitř krychle pod úhlem 36° od středu doleva. Přesně ve stejném úhlu, v jakém srdce sedí v hrudi, když se ponoří do vody a roztočí se, vytvoří dva protiběžné rotující víry (VORTEX BASED MATHEMATIC).

Nedávné vědecké studie ukázaly, že tyto dva víry usnadňují uzavírání chlopní a když se víry nevytvoří správně objeví se krevní sraženiny.

 

TORUS A SRDCE – SRDCE NENÍ PUMPA – KOSMICKÉ SRDCE

 

Srdce torus a spirála

Muž, který rozvinul tisíc srdcí Paco Torrent Guasp zjistil, že srdce je jediný svalový pás přehnutý přes sebe do spirály. Samotné srdce je vírová tkán. Není to čerpadlo, je to vírový stroj.

Srdce není pumpa – kardiolog Francisco Torrent Guasp

Čtvrté skupenství vody krev a srdce

Po staletí se věřilo, že hmota může existovat pouze ve třech skupenstvích, že voda může existovat jako tekutá led a pára. Lidské buňky jsou ze 70-(90)% tvořeny vodou, ale většina této vody není v žádném z těchto třech stavů. U vody existuje čtvrtý stav. Tento čtvrtý stav se nazývá plazma, fáze gelu, zóna vyloučení nebo strukturovaná voda H3O2. A to je to, co tlačí vaši krev celým kardiovaskulárním systémem.

Voda se stává elektrickým pohonem

Poháněným infračervenou energií z okolního prostředí. Voda v našem těle se stává elektrickým pohonným systémem. Určité procento vody v našem těle se stává strukturovanou vodou a zbytek zůstává normální kapalnou vodou nebo objemovou vodou. Strukturovaná voda se negativně nabije a tvoří želatinové vnější stěny našich kapilár, žil a tepen. Záporně nabité vnější stěny nepřetržitě pohánějí kladně nabitou objemovou vodu, která sebou nese krev. Tento pohonný systém poběží neomezeně dlouho, dokud zůstane nabitý. Způsob jakým jej nabijete je přes infračervenou energií elektromagnetického pole Země a pozitivním myšlením (Jak Zabránit Krevním Sraženinám?).

Láskyplné myšlení vytváří strukturovanou vodu

Práce Dr. Masaro Emoto vědecky prokázala, že voda vystavená láskyplným lidským slovům a myšlenkám se transformuje do svého přirozeného šestiúhelníkového tvaru. Stává se strukturou na molekulární úrovni na základě našeho pozitivního záměru. Tento nový model ukazuje, že je to krev, která pumpuje srdce, ne naopak.

Slunce, země, fyzický kontakt a voda

Victor Shauberger strávil svůj život studiem vody a zjistil, že v přírodním světě bude voda vždy tvořit víry podel své cesty. Shauberger zjistil, že tato spirálová akce je to, co vytváří strukturuje vodu v přírodě. A když je podrobena moderní umělé úpravě vody, ztrácí svou strukturu. Shauberger práce ho přivedla k přesvědčení, že lze generovat energii z víru. Popsal ji jako energetická imploze v protikladu k energetické explozi (Vesmír je tvořen Tlakem nebo-li Potenciálem).

Srdce a monoatomické zlato

Dr Tom Cowan, který o tom psal v “Lidské srdce, Kosmické srdce” má zajímavou teorii, která může vysvětlit totéž srdce ze zlata. Dalším nedávným objevem je, že zlato ve své nejčistší formě se nezdá být vůbec zlatem. Za správných podmínek normální fyzické zlato může být přeměněno na jemný bílý prášek známý jako monoatomické zlato.

Abychom udrželi proudění silné a zdravé, je naším nejlepším lékem spojit se Zemi, dostat sluneční světlo, milovat se, a milovat jeden druhého fyzickým dotykem.

Victor Shauberger a voda

Victor Shauberger strávil svůj život studiem vody a zjistil, že v přírodním světě bude voda vždy tvořit víry podel své cesty. Shauberger zjistil, že tato spirálová akce je to, co vytváří strukturuje vodu v přírodě. A když je podrobena moderní umělé úpravě vody, ztrácí svou strukturu. Shauberger práce ho přivedla k přesvědčení, že lze generovat energii z víru. Popsal ji jako energetická imploze v protikladu k energetické explozi (Vesmír je tvořen Tlakem nebo-li Potenciálem).

https://rumble.com/vlrc1u-tvrt-skupenstv-vody-dr.-gerald-pollack.html
Čtvrté Skupenství Vody: Dr. Gerald Pollack

Kosmické srdce

Dr Tom Cowan, který o tom psal v “Lidské srdce, Kosmické srdce” má zajímavou teorii, která může vysvětlit totéž srdce ze zlata. Dalším nedávným objevem je, že zlato ve své nejčistší formě se nezdá být vůbec zlatem. Za správných podmínek normální fyzické zlato může být přeměněno na jemný bílý prášek známý jako monoatomické zlato.

Monoatonické zlato může levitovat a mizet

Toto monoatomické zlato bylo studováno v několika pokročilých laboratořích a má velmi podivné vlastnosti. Může levitovat a mizet. Monoatomické zlato je supravodivé a mnozí by namítli, že právě to alchymisté hledali. Jeden ze způsobů, jak přeměnit kovové zlato na monoatomické zlato, bylo jeho umístěním do vysokorychlostního Vortexu. Když dojde k této transformaci, dojde k záblesku světla a 44% ztrátě váhy. Dr. Cowen věří, že Stopové množství zlata v naší krvi se přeměňuje na monoatomické zlato, když cestuje dvojitými víry v srdci a vytváří jiskru života.

 

https://vlnovagenetika.cz/torus-a-srdce-srdce-neni-pumpa-kosmicke-srdce/