V posledních letech vyslovili odborníci nejedno varování týkající se vysychání řeky Tigris a Eufrat. Aktuální situace tato varování zrcadlí a podle očekávání obě řeky vyschnou do roku 2040. Zajímavé je, že právě Eufrat je zmíněná v Bibli v knize Zjevení a její zánik je spojován s druhým příchodem Ježíše Krista.

Jsme svědky plnícího se proroctví, které káže samotná Bible? V knize Zjevení 16:12 stojí: „Šestý pak vylil svou číši na tu řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce.“ Verš předpovídá dny posledního soudu a také pravý důvod proč k vyschnutí dojde: aby velká armáda z východu mohla překročit řeku Eufrat. Králové se pak shromáždí na místě, které se hebrejsky nazývá Armagedon (Zjevení 16:16).

V té době se Ježíš vrací a bitva u Armagedonu bude mít za následek zničení všech Božích nepřátel (Zjevení 16:17-20; 19:11-21). Klíčovou událostí vedoucí k Armagedonu je vyschnutí Eufratu.

Řeka Tigris protéká územím Turecka a Iráku kde stéká s Eufratem, než zmizí v Perském zálivu. Po tisíce let umožnili tyto řeky vzkvétat zemědělským komunitám a velkým městům v Mezopotámii, považované za kolébku některých nejstarších civilizací světa.

Během několika desetiletí se však stále více ukazuje, že říční systém Tigris-Eufrat vysychá. Vládní zpráva z roku 2021 varovala, že řeky by mohly do roku 2040 vyschnout kvůli klesající hladině vody a suchu způsobenému změnou klimatu.

Satelity NASA Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) shromáždily snímky této oblasti v roce 2013 a odborníci zjistili, že povodí řek ztratilo od roku 2003 144 kubických kilometrů sladké vody. Rychlost celkového objemu zásob vody v povodí řek je tedy více než alarmující. Pro milion lidí v Turecku, Sýrii a Iráku jde o katastrofální prognózy, nehledě na fakt, že rostou mezinárodní spory o přístup k vodě.

Moře zpráv