Realita 3D byla vytvořena temnými silami jako MATRIX, viz gnostický příběh O Sophii, což je příběh o stvoření reality bez součinnosti Světla a bez respektování nejvyšší úlohy Světla ve Vesmíru. Naše realita vznikla uměle, nepřirozeně a je silně zmanipulovaná. Byly nám podsunuty nejrůznější “pravdy”, aby Temnota, ta královna lži, mohla skrytě ovládat lidstvo a celou realitu. Některými deklarovaná rovnováha a pseudoharmonie mezi Světlem a Temnotou je mýtus a neexistuje.

.Toto tvrzení je dáno podstatou obou kvalit. Světlo vládne ve vyšších světech, kde převládají vysokofrekvenční energie a Temno má navrch ve světech hrubohmotných, kde převládá živočišnost, zákony hmoty a materialismus. Lidé mají nárok na svobodnou volbu své cesty a svého počínání, ale Temné síly jejich svobodnou volbu velmi ztížily, ne-li znemožnily. Duchovnu vyčlenila Temnota rezervaci ve formě různých náboženství, které stejně v sobě skrytě nesou poselství nesnášenlivosti, mocenského ovládání a materialismu a je jedno jestli se jedná o křesťanství v podání katolické církve, židokřesťanství, hinduismus či islám.

.Pokud se objevilo skutečně duchovní poselství, bylo vždy tvrdě potlačováno, jak silou, tak i v rovině duchovní. Všechny původně čisté nauky byly postupně atakovány Temnotou a jejich původní ideje byly převráceny naruby a pošpiněny až se z nich staly hlásné trouby skryté Temnoty. Nositelé poselství Světla, Míru a spolupráce byly vždy nemilosrdně vybíjení. Tento osud postihl celé národy, ať už to byli Kanánci, o kterých hovoří Starý Zákon (v překladu znamenající pěstitelé zrna, tedy pokojní zemědělci) nebo Kataři, Bogomilové či Slované, kteří leželi v žaludku Temnotě obzvláště. Tak byli upalováni ti, co viděli a věděli více – “čarodějnice” a v rámci neustálého upevňování dominance Temnoty vybíjeny desítky miliónů těch nejpokojnějších a nejčistších lidí, jejichž největším prohřeškem bylo, že přijali, prosazovali a hájili hodnoty Světla: spolupráci, mírové soužití, skutečné nezištné spravování věci veřejných, harmonii a respektování Přírody a celé naší planety. Tato praxe trvá dodnes.

.Vytváření iluze přirozené rovnováhy mezi Temnem a Světlem je pouhým zakrývacím manévrem Temnoty, aby schovala před lidmi svou skutečnou sílu a zaretušovala svou nepřetržitou nadvládu nad celým lidstvem, které pasovala jen na obyčejné nevědoucí a zmanipulované otroky nebo na ty, kteří se stali za drobné výhody přisluhovači a podporovateli stávajícího Temného systému a stali se “dobře placenými spoluotrokáři svých bližních”. Vše bylo a je realizováno v duchu myšlenky, že nejlepším otrokem je ten, který si vůbec neuvědomuje to, že je zotročen. Takový člověk pak slouží bez touhy po změně a vzpouře. Pravda je taková, že si donedávna Temnota dělala v této realitě prakticky, co chtěla. ONI nikdy nemuseli dodržovat žádné dohody, zákony, používali ty nejrychlejší cesty a zkratky, ať už byly jakékoliv, aby dosáhli svého cíle – tzv. díla věků: Používali korupci, úplatky, hrubou sílu včetně nukleárních zbraní, zastrašování, nevědomost, drogy, sexualitu, rituály, umělý nedostatek a zneužívali hloupost a naivitu prostých lidí. Kdo může zvítězit v tomto hmotném světě v soutěži o moc, vliv a úspěch bez intervence sil Temna?

.Jsou to ti, kteří bez skrupulí používají silové prostředky, centrálně řízená temná média, různé nemorální postupy a neomezené finanční prostředky zlovolného bankovního systému. To ONI cíleně zadlužili celý svět, všechny státy a pak si ze všeho nechávali platit úroky, aby jejich moc byla, čím dál, tím větší a nakonec se stala zcela neomezená. ONI skrytě diktují všem na celém světě zákony, předepisují pravidla a dosazují loutkové vlády a dosazují svoje dopředu připravené a zmanipulované politiky do všech důležitých funkcí. To ONI bez jakékoliv kontroly rozvíjí nejrůznější nehumánní zbrojní systémy, biologické a chemické zbraně, bez ohledu na jejich morálnost a celosvětově přijaté deklarace. Kolaborují s temnými astrálními silami a propojují se s nebezpečnou umělou inteligencí.

.
V takovém světě nelze hovořit o nějakém přirozeném, automatickém vytváření rovnováhy mezi Světlem a Temnotou. To je pouze pohádka Temných sil pro svoje otroky. Je to stejný nesmyl jako nám vnucovaná teze, že tržní mechanismy se postarají o harmonické fungování celého světa. Naopak tato praxe vede ještě k větší monopolizaci. Podobným nesmyslem je tvrzení, že hybnou silou je konkurence a ne spolupráce, což je jen další manipulativní idea z produkce globálně mocenského systému.
Právě probíhá finální fáze transformace a vrcholí proces přetahování Světla a Temnoty doslova o každou duši. Nepodceňujte důležitost svého rozhodnutí a to, kterým směrem se vydáte. Nechte svoji duši rozhodnout, aby si vybrala tu správnou cestu. Jde skutečně o hodně!

S láskou Andrea Svobodová Křešová:

“Pro mnoho z vás může v současné době slovo Američan znamenat terorista, popřípadě Rus – zachránce. Tyhle černobílé soudy jsou velmi nebezpečné. Kabal a chazarská mafie se rozšířila z Blízkého východu přes Vatikán a Anglii do USA. Ovládla a prorostla celý svět. Drako Reptiliáni, sídlící po dlouhá staletí v Antarktidě, během 2. světové války navázali úspěšné spojenectví s fašistickým Německem a Němci tak získali nepředstavitelnou převahu exotických zbraní.
Po válce se nacisti díky svému nátlaku na amerického prezidenta přesunuli do USA, do nejmocnější země světa, a založili tam NASA (Operace Paper Clip – do 80.let jí šéfoval vynálezce V-2 Wehrner von Braun), CIA a další zajímavé organizace specializované na teror proti obyvatelstvu. Nakonec USA podlehly a podepsaly také dohody s drako Reptiliány a Temnou flotilou, Eisenhower byl slabý, přemohli ho zednáři z Majestic-12, kteří dohody uzavřeli za jeho zády. Planeta byla prodána za pár antigravitačních střepů nejnenasytnějším a nejkrutějším rasám ve vesmíru, rasám, které jsou považovány za parazitní, protože nic nevytvářejí, jen sají z ovládaných populací zdroje, pracovní sílu, lidskou krev a duše. To se samozřejmě hodilo do krámu temným okultním organizacím, které se pod příslibem nekonečné moci, peněz a všech možných požitků velmi ochotně a aktivně podílely na infiltraci zrůd a bytostí s reptiliánskou duší do lidské společnosti, umožnili růst obchodu s lidmi pod záštitou humanitárních organizací fungujících v nekonečné řadě nesmyslných válečných konfliktů. Umožnili nekontrolované množení nelidí, hybridů a tím i pozření všech vlád na celém světě ovládaných velice brzy těmito řízenými jedinci, ovládnutí masmédií, farmacie, školství a celá planeta se potáhla černým flórem, jak se psalo v pohádkách, když se v království usadil v jeskyni drak (který se zde skutečně v jeskyni usadil). GF přišla sice v roce 1953 varovat před tím, co bude následovat, protože se jednalo o tentýž scénář aplikovaný na stovkách jiných planet, ale pozemští lidé byli ve fázi opojení mocí a vojenskou převahou. Z USA se postupně stal teroristický stát, který pod vlajkou svobody plenil svět. Ale totéž se dělo v mnoha jiných zemích světa, kam se rychle vyšplhali psychopaté jednající pod ochranou temných kultů a mocných mimozemských okupantů. I přesto v USA došlo k tomu, že část armády, která nechtěla nechat svět požrat Temnotou a cítila jistou odpovědnost za zachování této civilizace, začala spolupracovat s GF na odstranění drako Reptiliánů a všech temných kabal vládců, kteří se spojili s kabal a chazarskou mafií a rozlezli se do celého světa a obsadili vlády všech států. V USA, ale i jinde vznikly desetitisíce tajných podzemních základen, hybridizovalo se ve velkém, unášeli se lidé na jídlo, na obchod s otroky, na výcvik do tajných vesmírných programů, vyvíjely se exotické zbraně, lidstvo se v dresu Temné flotily a amerických tajných vesmírných programů pod názvem Meziplanetární vojensko-průmyslový komplex (MICC) rozlezlo po celém Vesmíru. Jen obyvatelstvu této planety to jaksi zapomněli sdělit.
V roce 2016 GF ve spolupráci s patrioty (Bílými klobouky a pozitivními armádami) spustili (ve spolupráci s GF a jejími mimozemskými vyslanci na Zemi) desetiletí připravovanou operaci Bouře. Zvolením Donalda Trumpa byla spuštěna největší operace v dějinách této planety – odstranění mimozemské okupace a osvobození planety od otroctví a od zatemnění mysli jejích obyvatel.”

“Už to, že více jak 50% lidí této planety vůbec nevnímá, co se kolem nich děje je indicií toho, co se masivně a velmi intenzívně děje a svědčí o hloubce a téměř beznadějnému udušení přirozených lidských schopností a vlastností daných jejich genetickou výbavou. Jsou hluboce utlumeni genetickou manipulací, chemickými látkami, kontaminovanými potravinami a vodou, systémem příkazů a zákazů, manipulativními programy ve školství, toxickými látkami farmaceutického průmyslu, zkorumpovanými masmédii a zábavním průmyslem vybaveným technologiemi na vymývání mozků lidí a na jejich přeprogramování k bezmezné poslušnosti, společenské slepotě, morální hluchotě, nesamostatnosti a bezbřehé závislosti na nechutných ‘vládcích’ tohoto světa. Toto vše je ještě mocně podpořeno zavedeným babylonským peněžním systémem nekonečných dluhů, ze kterých se nelze nikdy vymanit.

Lidé, kteří se začali probírat až teď, když už je akce v samém závěru (vítězném závěru pozitivních sil), vůbec netuší, čím vším museli spojenci pod vedením osvobozujících sil USA projít, kolik lidských životů, amerických, ruských, indických, čínských, a mnohých dalších, včetně těch mimozemských bylo ztraceno. Bez našich bratrů a sester z hvězd a jejich pomoci by toto všechno, co právě probíhá, nebylo možné. Neinformovaní lidé vůbec neznají hloubku, šířku a nekonečný rozměr této časové, duchovní, biologické, dezinformační a energetické války, která navíc nebyla nikdy oficiálně vyhlášena, a která probíhá za podpory všech zkorumpovaných a nelidských politiků za našimi zády, nad našima hlavama, pod našima nohama a uvnitř našich těl…

Ve spolupráci s USA a dalšími státy Galaktická federace pomohla osvobodit Zemi od zlovolných ET. Teď se nastavují pravidla další mírové spolupráce. USA má nejrozsáhlejší tajný vesmírný program a ostatní státy se postupně k nim přidávají. Artemidiny dohody ze dne 13. října 2020 stanovují mírovou spolupráci spojeneckých vesmírných armád světa na mírovém využití planet naší Sluneční soustavy, jejích asteroidů i komet. Lidstvu byla předána zpět Země i její Měsíc, na který od 70. let minulého století Temná flotila a drako reptiliáni zakázali oficiální vstupy. Nikomu vůbec nepřipadalo divné, že se na Měsíc mohlo naposledy v roce 1973 a pak už ne, ačkoliv se kosmické technologie posunuly závratnými kroky…

Díky GF zde máme etablovány spousty nových technologií, které pomohly ke zhroucení dlouho trvajícího krutého nelidského systému. Lidstvo má už dávno základny všude ve Sluneční soustavě i dále v naší galaxii. USA je země s nejsilnějším vojenským, ale i mírovým vesmírným programem. Spolupracuje úzce s mnohými dalšími zeměmi. USA mají obrovské zdroje a mohou pomáhat ostatním. USA není teroristický stát, jen ho vedli velmi, velmi dlouhou dobu teroristi.”

“Mnozí představitelé na straně všeobecného dobra lidstva, kteří se nám jeví jako negativní, mají svůj obraz vytvořený zkorumpovanými médii právě proto, aby jim lidé nevěřili, aby je nenáviděli a tím i ztráceli důvěru v aktivity celé GF. Plán temných sil zatím vychází, protože většina populace buď neví, co se vlastně děje, anebo se zmítá v nerozhodnosti, na kterou stranu se má přiklonit. Někteří se chovají zase podle psychologicky doloženého Stockholmského syndromu – kdy týraná a násilím zadržovaná osoba si vytvoří vztah ke svému tyranovi a do krve jej brání před svými osvoboditeli. Val Thor, člověk z Venuše, který částečně pracoval na pomoci lidstvu a částečně byl v 50. – 60. letech v Pentagonu (viz knihy Willian Thompkins – Selected by Extraterrestrials, Frank Stranges – Stranger at the Pentagon), trefně řekl: ‘Nelze osvobozovat otroky, jež se zuby nehty drží svých okovů.’ Bohužel to je krutá pravda, kterou vidíme všude kolem sebe… Chci požádat všechny rozumné a moudré lidi, aby se zdrželi jakýchkoliv soudů, odsuzování a negací, neboť podklady, které k utváření svých názorů mají, jsou výrazně nedostatečné nebo žádné. Jsou zcela zcenzurované anebo zcela překroucené. Pravda se neskrývá v mainstreamových médiích. Pravda je zahrabaná pod shnilými trámy trosek, které napáchala lež a manipulace.

P.S. Ze zkušeností Galaktické federace z jiných planet vyplynulo, že všude tam, kde zasáhla a lidem pomáhala, lidé zůstali pasivní a ztratili vůli bojovat o svůj život. Nechali to být s vědomím, že jim někdo všechno vyřeší. Proto vývoj událostí musí proběhnout tak, jak probíhá nyní. Sami vidíte, kolik je stále všude pasivity… A ještě jednu věc k tomuto tématu doplním, proč nepochybuji o tom, že to tak všechno bylo a odehrávalo se. Kromě tun literatury, které lze v angličtině na tato témata najít a které obsahují všechny historické dokumenty a souvislosti, jsem slyšela prvně o čištění podzemních základen od Corey Gooda v roce 2017 v rámci rozhovorů s Davidem Wilcockem na TV Gaia v sérii Cosmic Disclosure. Corey tehdy mluvil o tom, že jakmile nastoupil Trump, začali se vojáci účastnit akcí, kdy podvrtávali tunely a vlamovali se do prostor plné obřích ještěrů a mluvil přesvědčivě o tom, kolik jich přitom zahynulo a jak ti, co přežili, měli psychický otřes z toho, co viděli. Líčil to v době, kdy jsem vůbec netušila, o čem to vlastně mluví. Pořád mi to nedocházelo, co se na této planetě vlastně děje a i ty střípky od Davida Ickea a dalších, kteří mluvili o reptiliánských vládcích mi připadaly jako nějaké báchorky psychicky nemocných nebo intoxikovaných lidí. Došlo mi to všechno teprve příchodem Eleny a díky jejím zprávám z druhé strany. Byly to zprávy o těch, kteří to pozorují shora, z druhé strany, s nadhledem a se zkušeností stejných scénářů, získaných na stovkách jiných míst ve Vesmíru. Pak mi to všechno konečně začalo dávat smysl a nyní cítím povinnost tyto informace předávat dál.”

https://celostnivzdelavani.cz/temnota-versus-svetlo-4-dil