Milovaní, energie, která proudí k Zemi vzrostla na intenzitě a je zapotřebí větší úsilí pro splynutí s ní. Všichni potřebuje více času pro ztišení nebo hlubokou meditaci. Zkuste si každý den najít čas sami pro sebe, i kdyby jen na pět deset minut. Právě dochází k utkávání energií, které víří všude kolem vás a v tuto chvíli vám nejvíce pomůže, když se naladíte na své vnitřní Já.

Připomínáme vám, že toto je nejkouzelnější období vašeho roku. Pokud budete hledat krásu a zázraky, budou se kolem vás jen hemžit. Za prvé to vyžaduje změnu ve vašem myšlení tím, že se otevřete možnosti veselých příležitostí. Vesmír vás obklopuje nekonečnými možnostmi a příležitostmi a vy jen musíte chytit svou padající hvězdu! Je čas zázračných dějů a ty začínají uvnitř vás. Každý den něco nádherného jen čeká, aby se stalo a vy tomu musíte být pouze otevření. Začněte si tyto krásné chvíle zapisovat do deníku a vždy na konci měsíce si je připomeňte a uvidíte, jak často se skutečně objevují ve vašem životě.

Také přišel čas uvědomit si své myšlenky během vašich myšlenkových procesů a místo toho, abyste se jimi zabývali, buďte prostě jejich pozorovateli. Díky vaší nezaujatosti vám vzroste potěšení ze života. Nikdo z vás tu není jen proto, aby zvyšoval Světelný kvocient a frekvenci Planety, ale také abyste si uvědomili, že jste byli obdarováni životem ve fyzickém těle a to je skvělá příležitost zjistit, co to pro vás znamená. Pošlete své paprsky láskyplné Tvořitelovy energie všem svým milovaným a všem známým. Vnímejte se jako Bytosti Zlatého Světla posílající spirály zlaté energie každému ve svém okolí. Vysílejte své pocity míru a dobré vůle a vpusťte radost tohoto času do jádra svého Bytí. Ve vás začíná mír, Milovaní, a na oplátku vás vybaví sebedůvěrou, vírou ve vlastní jedinečnost, talent a schopnosti.

Všimli jste si, o kolik jednodušší je cítit mír v tuto roční dobu… děje se to, když milióny na celém světě mají stejný záměr a zdá se, že přání a sny se stávají skutečností, anebo jsme my schopnější rozeznat, co má pro nás tu nejvyšší hodnotu a důležitost. V následujících dnech nezapomínejte, že jste všichni Velvyslanci Tvořitele a vaše cesta je cesta vůdců, těch, kdo ukazují směr a jsou vzorem.

Ti, na které jste čekali, jsou zde NYNÍ a jste to VY! Vy jste TEN zázrak, Milovaní! Svými myšlenkami, slovy a skutky můžete změnit Svět. Božský Alchymista je ten, kdo mění svět myšlenkovými procesy a s úmyslem jen těch nejvyšších cílů pro všechny.

Nezapomínejte se denně ukotvovat představou, jak energie Velkého Centrálního Slunce prochází dolů vaší korunní čakrou, proudí vaší páteří, nohama, chodidly a dále do Velkého Krystalu v jádru Země, kde zakotvuje a vrací energii Matky Země zpět vašimi chodidly a korunní čakrou do Velkého Centrálního Slunce v nekončící souvislé smyčce. Láska je všude kolem vás a ve vás. Oslavujte ji tím, že jste tou láskou! Do příštího týdne… JÁ JSEM Hilarion

©2010 Marlene Swetlishoff, http://www.therainbowscribe.com/ Pro www.transformace.info do češtiny přeložila Lenka D. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.