Svobodní zednáři. Všechno, co tato sekta tajného společenství po staletí budovala, dnes určuje naši politiku, vědu, náboženství, zdravotnictví, školství, dokonce i celý náš bezpečnostní systém až po soudnictví, armádu atd.

A všechno, co tato luciferiánská sekta, jak ji rád nazývám, dělá, se zcela vymyká jakýmkoli všeobecným znalostem. Zároveň však ignoruje všechny platné zákony a ústavy. Překračuje to jakýkoli politický mandát, jakékoli chápání spravedlnosti. Lidé hledají spravedlnost pro sebe, nikoli pro nějaké oligarchy, obcházející všechny demokratické principy.

Jen ten, kdo si uvědomuje, jak okatě je náš krásný svět spoután sítí lóží, může pochopit, proč se vše děje tak, jak se děje. V tomto projevu zakladatel Kla.TV Ivo Sasek podrobně vysvětluje, kdo tuto síť svobodných zednářů roztočil, a které organizace do ní aktivně patří. Závěr této vzrušující cesty je jasný: všechny státy ven z této zločinecké sítě – a ven s touto zločineckou sítí z našich států – počínaje WHO.

Tímto projevem shrnuji to, co jsme již prokázali v tisících pořadů se statisíci platných zdrojů. Žádám vás, abyste tyto poznatky co nejdříve předali svým poslancům, všem svým voleným zástupcům, politikům a odpovědným osobám, protože každý z nás čelí existenční hrozbě. A to, co platí pro nejmenší jednotku naší společnosti, musí samozřejmě platit i pro velkou jednotku, stát.

Dnes si procvičíme fraktální myšlení. Naše země podléhají stejným zákonům jako naše stromy a rostliny. Sledujeme-li očima silné hlavní větve stromu, zjistíme, že se v každé z nich opakuje celý strom. Obraz celého stromu se tedy stále opakuje – a to i v jeho dílčích částech – a sice stejného druhu. Strom jako celek je jakoby naše země nebo náš stát jako celek. Jednotlivá silná větev náš okres nebo kanton. Stále jemnější větvičky jsou v podobenství naše místní obce. Každý fraktál je vzor, v němž se celek odráží ve svých částech. V nejvzdálenějších rozvětveních tedy můžeme vidět své okolí a na samém konci větve můžeme vidět jednotlivé životní buňky nebo rodiny. A tyto fraktální skutečnosti nyní procházejí celým tvořením jako organizační princip – a nekončí například hmotnou formou, ale zákonitě probíhají všemi nehmotnými oblastmi života. Z tohoto hlediska nyní také uvažujeme skutečnost, že vše, co platí pro nejvzdálenější fraktální stromeček, musí a vždy nevyhnutelně platí pro celý strom. Takže vše, co škodí větvičce, poškozuje i větev, škodí i celému stromu – a vše, co škodí celému stromu, škodí také každé jednotlivé větvi a větvičce. Rozumíte? A s tímto zjištěním nyní přejdeme k události, která tuto zákonitost odráží ve zcela každodenním rozměru.

Předpokládejme, že se nám tam kde žijeme stane přesně to, co se stalo několika nic netušícím rodinám od Súdánu přes Ugandu až po střední Afriku. Je tam totiž Joseph Kony, tak se jmenuje, a slibuje. že bude realizovat pouze to, co je napsáno v Bibli – jinými slovy náboženské hnutí. Jeho hnutí se nazývá Armáda božího odporu, zkráceně LRA. Nyní se k tomuto hnutí připojilo mnoho důvěřivých členů rodin, protože si mysleli, že jde o křesťanské hnutí odporu, které je takříkajíc posílí proti ďábelským silám. Bohužel však brzy zjistili, že se jedná o teroristickou skupinu v křesťanském převleku, která přepadává celé vesnice a města. Která také nutí lidi, aby ji následovali. Takže místo duchovně naplněného společenství tak našli teroristické království s vlastními přísnými pravidly. A kdo se jimi neřídil, ten se dostal do skutečně vážných problémů. Ale to ještě zdaleka nebylo všechno. Dokonce tam verbovali dětské vojáky a malé holčičky jsou tam nuceny k prostituci. Přepadávají celé vesnice, provádějí útoky na vládní instituce atd. Německy zvaná LRA se tedy ukázala jako mimořádně brutální. Mají na svědomí deset tisíc vražd. A vraždí dál. A nyní, jak bylo řečeno, aplikujme tyto fraktální zákony důsledně: Co teď vlastně očekává celý strom, tedy tatíček stát, od svých nejmenších fraktálů, když se dostali do pasti, tak jako ti lidé s tímto Josefem? Ano, pokud se zcela – chcete-li nevědomě a neúmyslně, přidali k teroristické skupině, která se maskuje jako křesťanská organizace? Co očekává tatíček stát? Ano, máš pravdu: Z pohledu státu by byl člověk už jen za členství v ní udán jako terorista, stíhán, uvězněn a dostal by vysokou pokutu. Ale jak by vlastně reagoval každý upřímný jednotlivec, každý poctivý pár nebo každá zdravá rodina, kdykoli by si všimla sebemenšího sklonu k takovým teroristickým excesům? Zase správně, nikdo z nás by nechtěl udržovat takové spojení ani o hodinu déle, žejo. A vidíte, že přesně to, co platí pro nejmenší jednotku naší společnosti, musí přece platit i pro celek, rozumíte? Pokud se celý státní systém omylem zapojil do nadnárodní zločinné organizace, tím spíš musí přece jednat úplně stejně. Samozřejmě i v případě, že s touto nadnárodní teroristickou organizací – v našem případě se státy – již uzavřela nejrůznější obchodní dohody a případně se zavázala k nějakým pravidelným platbám. Jednotlivý občan také nemůže setrvat kvůli těmto závazkům v teroristické skupině, rozumíte? Každým dalším závazkem by byl stále více postižitelný, pokud by v důsledku toho odložil svůj odchod. Nejvíce zarážející teď ale je, že se naše státní systémy jako celý strom v žádném případě stejným způsobem nezříkají nadnárodních vazeb, kdykoli vyjde najevo, že se omylem nebo snad dokonce záměrně spojily s teroristickými organizacemi. Proto se dnes blíže podíváme na 12 takových vysoce zločineckých teroristických organizací, jejichž členy se naše státy staly prostřednictvím nejrůznějších spojenectví a smluv. Ptáte se, zda něco takového existuje, ano? Začněme tedy vstupem do OSN, která byla založena v roce 1945. Co je to OSN?

OSN je nadnárodní organizace, která při svém založení a podání žádosti o členství slíbila, že bude sloužit nebo chce sloužit pouze zachování světového míru, mezinárodní bezpečnosti a dobré spolupráci mezi zeměmi a samozřejmě sloužit lidským právům, chudým, slabým, dokonce i dětem, všem. To bylo slavnostně přislíbeno. A aby se k této organizaci mohly připojit, musely se všechny členské státy dobrovolně vzdát značné části své svobody, svrchovaných práv a nezávislosti. Švýcarsko je také v OSN, bez jakýchkoli znalostí, co dnes slyšíte, a připojilo se k ní 10. září 2002. Mezitím se však ukázalo, že OSN všechny tyto dobré úmysly pouze předstírá. Víte, kromě nesčetných svědků vynesl na světlo nejtemnější tajemství, zvěrstva a extrémní korupci OSN také bývalý vysoce postavený úředník OSN a nyní whistleblower Calin Georgescu. Nyní podrobně odhaluje, jak je OSN ovládána zločineckými oligarchy, kteří nejenže falšují volby, aby se obohatili a zotročili lidstvo, ale také provádějí ještě mnoho neuvěřitelných krutých činů, jak se brzy dozvíme. A není divu, vždyť OSN založili během druhé světové války dva vysoce postavení svobodní zednáři: americký prezident Franklin D. Roosevelt z lóže Marion č. 70 a britský premiér Winston Churchill. On patřil ke třem zednářským lóžím, které se hlásily k Satanovi: United Studholme Lodge No. 1591, Rosemary Lodge No. 2851, ale také Albion Lodge ze starobylého druidského řádu. Vidíte, a tito zednářští otcové zakladatelé oficiálně označili tuto Ligu národů již v roce 1948 za svoji světovou lóži. Ale bývalý úředník OSN, který svědčil, byl sám dva roky mezinárodním prezidentem Římského zednářského klubu. Za více než 18 let služby na plný úvazek ví o čem mluví a svědčí nyní před běžící kamerou, jak se OSN neustále dopouští nesčetných nepromlčitelných porušení lidských práv a zločinů proti lidským právům. Jak praví staré přísloví – šli společně, budou společně viset. Není liž pravda?

Podle tohoto whistleblowera OSN Calina Georgesca lze například testy atomových bomb, které v letech 1946-58 zničily většinu ostrovních skupin na Marshallových ostrovech podobných Maledivám, připsat přímo na účet OSN. Ve jménu mezinárodní bezpečnosti tak jaderné záření zničilo nejen celou tamní populaci tuňáků, ale také průměrnou délku života obyvatel Marshallových ostrovů. Představte si, že před bombardováním žili v průměru 180-200 let – prokázáno. Poté se průměrná délka života těchto lidí, kteří dříve nepoznali ani nemocí, ani lékaře, snížila v průměru na 35-45 let. A vidíte, tito nejdražší lidé ani nevěděli, že byla nějaká světová válka. Tak mi prosím řekněte, jaký je rozdíl oproti teroristické skupině výše zmíněného Josepha Konyho – kromě toho, že OSN spáchala nesrovnatelně horší terorismus. To ale není všechno. Stejně jako teroristický gang Josepha Konyho i zaměstnanci OSN skutečně znásilňují ve velkém měřítku ženy a děti a to znovu a znovu. Už v roce 2017 vyšlo najevo, že jen na Haiti znásilnili už asi 60.000 dětí. Jen to, co zrovna vyjde najevo, rozumíte? Bývalý úředník OSN a whistleblower Calin Georgescu však důrazně dosvědčuje, že i v UNO existuje celosvětová síť obchodování s dětmi, zneužívání dětí a dokonce obětování dětí.

A jen díky těmto svědectvím může světové společenství konečně pochopit, proč OSN a její četné dílčí organizace, založila také světovou organizaci pro pomoc dětem UNICEF, která se údajně tak dojemně stará o všechny děti tohoto světa… Rozumíte?

OSN spolu s WHO nařizuje školským úřadům po celém světě, aby učily batolata a malé děti masturbovat, ano. Doporučují našim dětem pornofilmy, to byl přece ještě nedávno trestný čin, vzpomínáte? Doporučují různé sexuální techniky, jako je výuka orálního sexu, malé děti, vztahy mezi osobami stejného pohlaví a podobné věci. Proto OSN spolu s WHO nařizuje pedagogům, aby děti povzbuzovali k co nejranějšímu sexu a aby všem dětem pomáhali najít si sexuální partnery. Existují také důkazy, že se jedná o součást globální operace, jejímž cílem je normalizace pedofilie. No není divu. A teď znovu říkám: Ukažte mi rozdíl oproti teroristické sektě Josepha Konyho, ano, kromě toho, že OSN a WHO, ke kterým se za chvíli dostaneme, dělají milionkrát horší věci – a to po celém světě. Vidíte, uskutečněný vstup do OSN bez jakéhokoli tušení by ale neměl být dáván za vinu jakémukoli členském státu, který tam vstoupil s dobrým úmyslem. Jakmile však OSN odhalí taková zvěrstva páchaná na lidech, jaká jsme právě slyšeli, nesmí mít žádný členský stát jediný důvod, aby tuto vysoce zločineckou teroristickou organizaci okamžitě neopustil! Je to jasné? A rozhodně by žádný stát neměl mlčet, když se něco takového stane, nebo kvůli nějakým smlouvám či dokonce privilegiím si vzít právo, setrvat v této zločinecké organizaci. Je tomu přesně naopak: Každý bezúhonný stát musí neprodleně jednat, aby nejzávažnější zločiny, které vyšly najevo, byly spravedlivě odsouzeny a aby se celý státní strom nestal obětí spoluviny na mezinárodních zločinech. A pokud by některý z oklamaných a nyní informovaných členských států dokonce přišel s nápadem udržet tuto zločineckou organizaci při životě kvůli jejímu krásnému jménu nebo nesčetným smlouvám, které podepsala, a tak ji reformovat, pak by, uvažujeme-li fraktálně, mělo být stejné právo přiznáno i všem mnohem neškodnějším teroristickým organizacím, jako je například organizace Josepha Konyho. Oni mají také slibná jména a smlouvy. Nikoho pod tímto nebem by nenapadlo, udržovat teroristickou organizaci poté, co by snad jen vyměnil šéfa a několik jeho kompliců v této bandě vrahů, rozumíte? Takové podivné myšlenky mohou v lepším případě pocházet pouze od pomýlených mozků, které již svedly celé státy k tomu, aby se připojily k teroristickým sítím ovládajícím svět. Ale opět uvažujeme fraktálně, tyto by musely být potrestány mnohem přísněji, stejně jako je celý strom těžší než jeho nejvzdálenější fraktální větev, jeho nejmenší obraz. Je třeba zmínit, že stejná tajná zednářská organizace, která v roce 1945 založila OSN, založila o tři roky později také Stát Izrael a v roce 1957 Evropské společenství, zkráceně ES. Každý zednář nejvyššího stupně však vyznává, jak víte, Lucifera jako svého boha. Jinými slovy, jsou to uctívači ďábla, rozumíte? Uctívači ďábla, kteří nejenže založili právě zmíněné, ale také všechny tyto instituce a další. Poslouchejte: Založili například FED (Federální rezervní systém), WHO, NATO, NASA, WEF, EU, ekumenické hnutí, ale také celý vzdělávací a výchovný systém se všemi jeho univerzitami. Založili také celý novinářský a nakladatelský obor, stejně jako největší knižní vydavatelství, celý televizní a hollywoodský aparát s jeho FSK a dalšími kontrolními úřady. Nezapomínejme na tyto tajné zednářské společnosti jako zakladatele všech předních světových tiskových agentur, které den co den krmí svými výplody jejich mainstreamová média. A aby toho nebylo málo, založili také mnoho tajných služeb, dokonce i organizace pro sociální výzkum, jako je Frankfurtská škola a mnoho dalších. Nejprve se však podívejme na další vysoce kriminální intriky těch všech právě zmíněných zednářskými nadacemi založenými institucemi a později se podíváme na náklady, které nám každoročně přináší jen sama zednářská OSN. Obklíčené a většinou již do ostatních právě zmíněných konstruktů tajných společností začlěněné národy však neustále odevzdávají své těžce vydělané daně jedněm a těm samým oligarchům. To je to, co je dnes potřeba pochopit.

Jak nyní uvidíme, jedna a tatáž luciferiánská tajná společnost se po staletí uhnízdila, nebo spíše vplížila, do všech důležitých řídicích center naší společnosti – a to po celém světě. A jejich metody jsou vždy stejné: Lži, podvody a to z principu. Zpravidla dělají přesný opak toho, co slibují. A lidé pro ně nejsou nic víc, nic lepšího než dobytek nebo stroje, jsou prostě jenom zboží, které by mělo být zdecimováno na 500 milionů z nás. To říkají otevřeně. A tato luciferiánská sekta, která je po staletí organizována v tajných společenských strukturách, skutečně ovládá všechny národy tohoto světa. Neustále se sice ohánějí hesly jako demokracie, tolerance, bratrství a dokonce i svoboda. Ale pomocí lstivě vymyšlených metod však manipulují našimi politiky a všemi myslitelnými strukturami. Slova a skutky se neshodují, drazí. A nejsou to národy, kdo je ovládá, ale oni ovládají národy. To je na tom to nejhorší! A to všechno se děje zcela bez vědomí národů, zcela bez ohledu na jakéhokoli platné zákony nebo platné ústavy. A vše, co dělají, dělají buď bez politického mandátu, nebo bez mandátu od lidí, nebo alespoň výše zmíněnou cestou pokrytecky získaného členství nic netušících, důvěřivých států. Vše, co dělají a čím manipulují, zcela ignoruje jakékoli chápání spravedlnosti ze strany národa. Řekl jsem národa! Bez ohledu na jakékoli demokratické principy nám neustále vnucují nové zákony. Mají čím dál větší vliv na naše školy, na naše děti – a činí tak důsledně, obcházejíce všechny rodiče, učitele a zákonné zástupce. Jedná se tedy o hmatatelné spiknutí, které obchází všechny naše zodpovědné a veškerou zodpovědnost. V nesčetných pořadech Kla.TV jsme prokázali, že všechny následující instituce byly rovněž založeny touto luciferiánskou organizovanou tajnou společností svobodného zednářství vysokého stupně. A jak hned uvidíme, jedna z organizací těchto tajných spojenců se chová stejně jako druhá, a to vysoce zločinným způsobem, jako například WHO. Na ty se teď podívejme.

Světová zdravotnická organizace je zvláštní organizace OSN založená v roce 1948, jejíž zednářský původ jsme právě prokázali, ano. Stejných 193 členských států OSN je také členy WHO a musí platit pevně stanovené roční členské příspěvky. A tento zednářský sektor také pohltí několik miliard dolarů ročně, ano. Teď ale k té kriminální stránce: Současný generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus byl dříve dlouhá léta vůdcem komunistické teroristické organizace. Má zkratku TPLF, ano, a je dokonce oficiálně uvedena na seznamu teroristických organizací v celosvětové databázi teroristů. TPLF je násilnická organizace, která způsobila nebo se podílela na mnoha únosech, únosu rukojmích a nesčetných masakrech. Její členové se během své téměř třicetileté vlády dopustili nejzávažnějších porušení lidských práv. A nyní by nám WHO měla vysvětlit, jak se liší od teroristické organizace výše zmíněného Josepha Konyho ve střední Africe.

Podívejte se, ještě před tím WHO výslovně propagovaným Covid-19 experimentem na lidech s miliony obětí a statisíci mrtvých, to byla WHO, která také způsobila neplodnost milionů žen v Keni a dalších zemích tím, že do očkování proti tetanu přidala látky poškozující těhotenství. To byla WHO!

WHO se také snažila zakrýt škodlivé očkování proti malárii tím, že při hodnocení studie závažně porušila mezinárodní etické normy. A spolu se zednářskou organizací GAVI, která byla založena na WEF, se WHO právě teď snaží doslova zaplavit Afriku vakcínou proti malárii. Mimochodem, koníčkem GAVI je ID 2020, jehož cílem je poskytnout každému člověku na světě vlastní digitální identitu – jinými slovy, učinit ho 100% transparentním. Pro mě to není nic jiného než druh ekonomicko politického voyeurismu, rozumíte! Ale nyní zpět k zločinům v oblasti očkování WHO a GAVI: A opět studie ukázaly, že u osob očkovaných WHO je desetkrát vyšší pravděpodobnost, že onemocní meningitidou nebo mozkovou malárií, a dvakrát vyšší pravděpodobnost, že zemřou. Kompetentní soudci a státní zástupci mohou nyní národům ukázat rozdíl oproti desetitisícům zavražděných Josefovou teroristickou bandou a vysvětlit nám, proč nevolají k odpovědnosti právě ty jedince, kteří ublížili a zavraždili x tisíc lidí! WHO však není důsledně kryta pouze svými zednářskými kamarády, tj. všemi okolními zednářskými organizacemi, WHO sama zase kryje své kamarády z Big Pharma, tj. výrobce vakcín. WHO totiž osvobodila výrobce vakcín od povinnosti platit odškodné za škody způsobené závadnými vakcínami. Vidíte, jak to funguje? Je to jako vždycky, jedna zednářská ruka myje druhou, chápete? A právě teď tato zločinecká WHO osnuje se všemi svými kamarády z tajné společnosti mezinárodní pandemickou smlouvu. Snaží se šéfa teroristů WHO Ghebreyesuse touto cestou zvolit doslova jediným vládcem světa v pravém slova smyslu. Jedná se o chytře vymyšlenou cestu ke zdravotnické diktatuře. To musíte pochopit. Tyto nové zákony, které se opět spřádají za zavřenými dveřmi a zcela bez ohledu na národ, se za několik měsíců stanou právně závaznými pro celý svět. O to se snaží. Ale mohou to udělat jen tehdy, když se my, oklamané národy proti tomu skutečně ze všech sil nepostavíme. A jediná správná věc, kterou by nyní měly všechny frakční prvky tohoto světového stromu udělat, je přesně to, co by každý stát na světě požadoval od teroristického spojence Josepha Konyho: Stejně jako v případě OSN musíme z této teroristické organizace WHO okamžitě vystoupit! Tak to funguje! A zároveň musíme dostat za mříže jejich zločinné strůjce, ano? Nestačí jen vyhnat WHO ze všech našich zemí, protože i s těmi nejmenšími teroristy se zachází mnohem tvrději. Musíme WHO beze zbytku vyvlastnit a ukončit její činnost. Ano. Cokoli jiného by bylo naprosto nepřiměřené, říkám já. Nikdy bychom to přece neakceptovali ani v případě Josepha Konyho a jeho teroristické organizace. Ale nyní pojďme o krok dál k EU.

Kdo vlastně založil EU?

Bylo to v roce 1993. Nejprve se celý vývoj EU zakládal na plánu Coudenhove-Kalergiho, tj. člena vídeňské zednářské lóže Humanitas. A jeho návrh na vytvoření celoevropské organizace vyvolal v zednářském mainstreamovém tisku mezinárodní obdiv již v roce 1922, kdy bylo Kalergimu pouhých 28 let. A vidíte, totéž dělají znovu i dnes se všemi tajně vyškolenými Young Global Leaders.

Nalezený obrázek pro EU

Pak se na scéně objevili svobodní zednáři vysokého stupně, jako byli Robert Schuman a Jean Monnet z Francie. A právě z této druhé metody pochází slavná Monnetova metoda. To znamená postupnou, záměrně plíživou integrační politiku, a to nakonec vedlo ke zrození EU. Z časových důvodů zde nemohu hovořit o spoluzakladatelích, Paul-Henri Spaakovi z Belgie a Altierovi Spinellim z Itálie.

Jak je pro tyto zednářské spolky až příliš typické, v roce 2012 zavedly Evropský stabilizační mechanismus, zkráceně ESM, aby maximalizovaly své zisky a moc. To se však ukázalo být zlatým dolem pouze pro jejich banky, nikoli pro národy: Poprvé mohly banky, teď jako příklad, půjčit prostřednictvím ESM peníze Řecku. A když už Řecko nebylo schopno platit, což se dalo očekávat, musely ostatní EU státy zaskočit prostřednictvím ESM – NE zednářské banky! Rozumíte tomu? V rámci záchranného programu pro Řecko převedly státy eurozóny a MMF 207 miliard eur a jak se dalo očekávat, šlo z toho 170 miliard do finančního sektoru.

Kromě toho se EU také dopouští nejzávažnějších zločinů proti civilistům. A nejpozději v roce 2011 se EU svými tvrdými sankcemi v Sýrii projevila jako teroristická organizace, ano, a to takovou, která vyvolává humanitární katastrofy. Proč? Zdravotnické zboží už prostě nebylo kvůli EU dostatečně dostupné pro bezúhonné obyvatelstvo, ano. Mnoho elektráren, vodáren a nemocnic muselo být uzavřeno kvůli nedostatku součástek a benzínu a začaly docházet zásoby potravin, mnoho lidí přišlo o práci, protože již nebylo k dispozici potřebné zboží/výrobní zdroje, dokonce i pitná voda a elektřina musely být na příděl. To vše kvůli EU. Chápete to?

A dnes se EU opět podílí na válce na Ukrajině tím, že do této války od jejího začátku napumpovala ne méně než 50 miliard. EU se však také přímo podílela na dodávkách zbraní: Krátce poté, co Rusko zahájilo vojenskou ofenzívu na Ukrajině, přijala EU historické rozhodnutí použít na podporu Ukrajiny peníze z relativně nového fondu, Evropského mírového fondu (EFF). Poprvé byl tento fond použit na dodávku smrtonosných zbraní, tj. potenciálně smrtících zbraní, do třetí země. Smí to? Ne, nesmí.

Stále jasněji se EU ukazuje jako zednářský nástroj pro demontáž demokracie a suverenity v jejích členských státech. Tak je to. Přibližně 80 % zákonů členských států nyní diktuje EU, tedy její Komise, která není volena občany. Členským státům, které se rozhodnou pro výjimku, jsou uloženy přísné sankce. Říkám, že sektářštější už to být nemůže. Uvědomme si to konečně.

Nyní se posuneme o krok dále k WEF, který byl založen 24. ledna 1971.

Světové ekonomické fórum, zkráceně WEF, je platformou vedoucích představitelů podniků a globálních stratégů, kterou založila nejvyšší zednářská finanční elita, například Rothschildové nebo dynastie Rockefellerů. Tajné společenství WEF chce vytvořit technokratickou společnost. Zároveň však tvrdě směřuje k cíli, kterým je Velký reset a to s celým lidstvem. Knihu Velký reset Klause Schwaba teď už zná každý. Málokdo však ví, že jeden známý bratr satanistické lóže a vysoce postavený svobodný zednář vydal ve stejné době téměř totožné dílo. Samozřejmě jen náhoda, ano. Ne, ten Ital Giuliano Di Bernardo je zarytý spojenec. A jako velmistr několika zednářských sdružení, například Velkého Orientu Itálie a Řádné velké lóže Itálie, založil mimo jiné Iluminátskou akademii a takzvaný Řád důstojnosti. V souladu se svými vysokými cíli se WEF nyní také otevřeně hlásí k luciferiánskému transhumanismu a ujišťuje nás o tom, že: Nebudete nic vlastnit a budete s tím muset být spokojeni. Taková prohlášení odtud pocházejí. WEF dále zcela odhalil své cíle pro rok 2030. bezostyšně – opakuji je zde v klíčových slovech: Vytvoření jedné světové vlády – velmi demokratické, jo – globální, kontrolovaná bezhotovostní měna – konec veškeré národní suverenity, opět velmi demokratické, že? – konec řádných voleb, protože by je musela nahradit umělá inteligence, skvělé, že? – konec veškerého soukromého vlastnictví – zrušení soukromé dopravy – globální systém sociálního kreditu – jako v Číně – kontrola růstu populace, tj. depopulace – digitální identita každého člověka, už jsem zmínil ID 2020 – absolutní suverenita mainstreamu prostřednictvím cenzury nezávislých médií, vše otevřeně zdokumentováno – vytvoření nového člověka prostřednictvím fúze člověka a umělé inteligence, tj. umělá inteligence a transhumanismus. Mezi další cíle WEF patří zavedení technokracie – Green Deal, která by zavedla centrálně plánovanou ekonomiku, všichni to slovo milujeme, ano, což se rovná státní kontrole všech oblastí jako v socialismu; záminkou k tomu je samozřejmě klimatická mánie, kterou sami podněcují. Podívejte se prosím ještě jednou na zobrazené velmi informativní a dobře zpracované pořady. Odpovídající odkazy k tomu naleznete pod tímto pořadem.

Světové ekonomické fórum (WEF), stejně jako Římský klub, Trilaterální komise, Bilderbergové atd., jsou tedy prokazatelně skutečnou baštou svobodného zednářství. A proto je WEF také chráněn imunitou a privilegii v Ženevě, ve Švýcarsku, jasně. Podle dohody se švýcarskou vládou se jejich archivy zdají být nedotknutelné, což jim samozřejmě umožňuje netransparentně plánovat a organizovat pohyb finančních prostředků v rámci jejich sítě. Podle finančního experta Ernsta Wolffa těží WEF zejména z moderního nadačního práva. Říká, že hlavním důvodem, proč byl tento zákon vytvořen, bylo usnadnit bohatým lidem daňové úniky. A může mít také přímý vliv na politiku, ekonomiku a společnost. A to obejitím parlamentních struktur – opět velmi demokratické, slyšíte to?

Peníze tečou vždy do stejných kapes! To to znamená, drazí. Nutně musíme pochopit, že existují desítky zednářských institucí, které skutečně finančně dojí světovou populaci ze všech stran, přičemž dávají přednost penězům z našich daní prostřednictvím přímých, ale stále častěji i nepřímých daní, jako je tomu nyní například v případě obchodování s energiemi. Ten se před našima očima stále více rozšiřuje, například v oblasti obchodování s topnými oleji a palivy na obchodování s emisemi – jinými slovy k ekologickým poplatkům, daním z emisí CO₂, klimatickým pokutám atd. Než se však podíváme na skutečně velké zlodějské metody, které jsou běžným okem zcela neviditelné, shrnu náklady na dosud zmíněné nadnárodní zednářské konstrukce. Náklady dosud zmíněných nadnárodních zednářských konstruktů, jen to, co jsme již slyšeli:

Například náklady OSN. Náklady potřebné jen na udržení vnitřního chodu OSN budou v roce 2024 činit přibližně 3,47 miliardy amerických dolarů. Ve 193 členských státech je to v průměru přibližně 18 milionů ročně. Německo však ročně platí desetinásobek průměru, tj. 200 milionů! Pouze na vnitřní operace. Švýcarsko platí 40 milionů ročně jen do rozpočtu OSN! Nyní však přicházejí na řadu skutečná čísla a náklady. Na financování Agendy OSN 2030 nám podle svých vlastních prohlášení hodlají vzít dalších 5-7 bilionů dolarů ročně. To je průměrne 6 a za ní je 12 nul, rozumíte tomu? A článek 17 Charty OSN stanoví, že výdaje organizace hradí členské státy – tedy my, daňoví poplatníci. Spočítejme si, kolik nás to ročně stojí:

7 bilionů ÷ 193 nám dává průměrně dobré 36 miliard dolarů. Jak jsme však právě viděli v případě nerovnoměrného rozdělení vnitřních rozpočtových nákladů, někteří daňoví poplatníci, například Němci, jsou pravděpodobně poněkud privilegovanější … Ale i při pouhých 36 miliardách průměrné roční spotřeby by Agenda 2030 připravila německé daňové poplatníky ročně o dobrých 430 dolarů na hlavu! Pro rodinu se třemi dětmi to znamená 2150 dolarů ročně… Takže každý rok by jen kvůli těmto dvěma finančním položkám OSN jednoduše zmizela celá dovolená… Rozumíte tomu?

Nyní se dostáváme k nákladům EU. Celkové výdaje EU na období 2021-2027 činí celkem, teď poslouchejte: 1 824,3 miliardy eur. Jen překlady dokumentů do 24 úředních jazyků EU stojí 100 milionů eur ročně. Kdyby tito filantropové, jak se vždy rádi prezentují, jednoduše rozdělili jen tyto téměř 2 biliony eur, spolu s ročními 6 biliony pro Agendu 2030, víte, že bychom po desetiletí neměli jediný hladomor, věříte tomu? Po celé zemi. Rozumíte?

Ale i naši švýcarští daňoví poplatníci, kteří ani nejsou členy EU, jsou těmito krvežíznivci obíráni o příspěvek soudržnosti v celkové výši 2 miliard. A to jen z každého i kojence ročně vysává 229 CHF na hlavu! Pro mou širokou rodinu s vnoučaty by to nyní bylo 6.870 CHF ročně…

Nyní se dostáváme k nákladům WEF. WEF 2024 se zúčastnilo přibližně 2 500 lidí. Švýcarské ozbrojené síly na tuto akci v posledních letech každoročně uvolňují 20-30 milionů švýcarských franků. Dalších 9 milionů švýcarských franků však je přidáno na pokrytí policejních služeb a další náklady na bezpečnost. Pro tuto sektu, rozumíte? Nyní pokračujme. Náklady UNESCO

UNESCO je financováno především z povinných příspěvků členských států. UNESCO mělo na roky 2022 a 2023 k dispozici 1,5 miliardy dolarů. Vidíte tato čísla? Vždy do stejných kapes.

A nyní, jak jsme slíbili, se dostáváme ke čtyřem největším a zároveň nejneviditelnějším mocenským strukturám této zednářské tajné společnosti – a to s gigantickými poplatky, které od nás neustále požadují:

Nyní mluvíme o City of London. Slyšeli jste o něm? Londýnská City bylo založeno v roce, poslouchejte, 43 n. l. Římany a tehdy se jmenovalo Londinium. Nepřehlédl jsem se. 43 let po Kristu. Nikdy nesmíte zapomenout, že o několik let později Řím padl. To už bylo podzemní hnutí. V roce 1140 n. l. vznikl předchůdce Londýnského City Corporation, která spravuje londýnskou City dodnes. A toto město je zcela samostatným státem, jako je například Vatikán, a nemělo by tedy být zaměňován s Anglií, kterou známe, ani s Velkou Británií. Zednářská encyklopedie Wiki odhaluje tuto společnost na prvním řádku těmito slovy. Cituji: Ctihodná společnost svobodných zednářů. Rozumíte tomu dobře? Není divu, protože Londýnskou City ovládají Rothschildové. A opět se dostáváme k trestněprávním aspektům: Rothschildové a jejich bankovní kartel prakticky vždy financovali obě strany každé války od roku 1815. Jen v první a druhé světové válce to stálo život více než 85 milionů lidí. Další oběti válek financovaných Rothschildy: Osmanské války: 9 milionů mrtvých, ruská revoluce: 14 milionů mrtvých, Druhá světová válka: přes 70 milionů mrtvých, k tomu 7 milionů znásilnění, válka v Perském zálivu: 100 000 mrtvých, Vietnam: 3 miliony mrtvých, 7 milionů zraněných… Mohl bych pokračovat dál a dál.

Nyní však přímo k Londýnské City, kterou ovládají Rothschildové: Říkám, že je to jejich přední světové finanční centrum. Na Square Mile, tedy v londýnské City, působí více než 500 bank. Londýnská City je magnetem pro daňové úniky z celého světa. Tisíce účetních a právníků v Londýnské City se zabývají výhradně otevíráním nových mezer pro superbohaté. S pomocí londýnských specialistů ukrývají nadnárodní společnosti své zisky v daňových rájích. A to stojí chudé země ročně – a to je velmi podhodnocené – 170 miliard amerických dolarů. Tento údaj pravděpodobně není správný, musí být upraven směrem nahoru.

Nyní se dostáváme k Federální rezervní bance, k FED.

A nyní se situace z hlediska finančních ztrát ještě zhoršuje: Federální rezervní systém byl založen v roce 1913 a byl již třetí centrální bankou zednářských Rothschildů v Americe. Aby získali podporu veřejnosti, lživě tehdy tvrdili, že problémy inflace a deflace může vyřešit pouze jedna centrální banka. Na tom není nic zásadně špatného, je to jen ve špatných rukou. Svobodní zednáři však veřejnosti vždy tvrdí pravý opak toho, co ve skutečnosti zamýšlejí. Musíte to pochopit. Koneckonců myšlenkou Rothschildových centrálních bank bylo od samého počátku to, aby mohly manipulovat s tokem peněz tak, aby samy mohly vytvářet inflaci a deflaci podle své vůle. Rozumíte? Se svým Federálním rezervním systémem si také vymohli sekuritizované právo vytvářet peníze z ničeho a pak je půjčovat za drahý složený úrok – ten příběh znáte. Když byl 23. prosince schválen zákon o Federálních rezervách, kongresman Charles Lindbergh řekl, cituji: Legalizuje se neviditelná peněžní moc – největší zločin všech dob, kterého se tito bankovní a měnoví zákonodárci dopouštějí. Konec citátu. Měl pravdu, protože FED se okamžitě stala matkou všech inflací. Ve špatných rukou, jak jsem řekl. Ve 30. letech 20. století způsobila velkou depresi, tedy nejhorší hospodářskou krizi 20. století. Miliony lidí v důsledku tohoto záměrně vyvolaného kolapsu jednoduše přišly o práci a majetek. To byla opět jen špička tohoto obrovského, neuvěřitelného ledovce.

Pokračujeme dál, přejdeme k BIS a jejím zločinům. Banka pro mezinárodní platby, zkráceně BIS, byla založena v roce 1930 ve švýcarské Basileji. A proč tomu tak je? Aby Německo zaplatilo reparace velmocím z první světové války. Ale poslouchejte: jedna a tatáž BIS předtím pomáhala financovat válečné přípravy Třetí říše prostřednictvím půjček a podporovala nacistické drancování v předválečném období. Rozumíte? Například tím, že přijímala jejich uloupené zlato a měnila je v cizí měnu. A jak již bylo řečeno, Rothschildovy banky vždy financovaly obě strany války – a zde vidíme, jak to dělají po válce. Dnes jsou na světě jen asi dvě nebo tři země, jejichž centrální banka zůstala nezávislá na vlastnictví nebo alespoň silné kontrole Rothschildů. BIS tedy za zády veřejnosti pomáhala organizovat druhou světovou válku, v níž přišlo o život více než 70 milionů lidí, a nikdy nevynechala příležitost, aby se obohatila. Později se BIS rozhodujícím způsobem podílela na založení Evropské centrální banky (ECB) a pomohla nastavit směr krize v letech 2007/2008 a následné krize eura tak, aby důsledky obou krizí nebyly přeneseny na jejich původce, tedy velké banky, hedgeové fondy atd., ale na pracující obyvatelstvo. Na vás a na mě.

A tak bychom mohli vyjmenovat mnoho dalších zednářských institucí a jejich zločinů, protože jsme se ani slovem nezmínili například o třech největších mediálních agenturách, AP, Reuters a AFP, s jejich celosvětově propojeným mainstreamovým systémem. Ještě jsme se nezmínili o celém systému mobilních telefonů se všemi jejich WLAN a chytrými a sledovacími technologiemi, ani o zednářské pevnosti ve Washingtonu, ale ani o WWF, Amnesty International, také by bylo co říci, natož o Vatikánu, který je podporován celou zde zmíněnou zednářskou substrukturou a jako nikoliv nevýznamná hlava celého příběhu ovlivňuje celou světovou konstrukci po náboženské stránce. Má za úkol vést celou věc do Luciferova kultu. Tuto větu si dobře zapamatujte!

O zednářském UNESCO by se toho dalo říci také hodně, protože za našimi zády obětuje obrovské plochy přírodních rezervací pro uranové doly: UNESCO například souhlasilo se změnou hranic přírodní rezervace v Tanzanii, aby se v chráněné oblasti mohl těžit uran pro zásobování jaderných elektráren, a tak dále a tak dále.

Dalším příkladem je Pentagon. Pentagon, to je zednářská vojenská lóže, musíte ji nazývat. Vzadu můžete vidět výsledky některých válek Pentagonu. Všechno zednářská díla. Tato nejmocnější autorita na světě od roku 1945 vybombardovala k smrti téměř 14 milionů lidí. A nyní to pokračuje znovu. Dokonce i Hollywood, další zednářská nadace, pracuje ve službách Pentagonu. Dokumenty odhalují, jak Hollywood podporuje války jménem Pentagonu, ale také CIA, NSA atd. Vojenské zpravodajské služby USA přímo ovlivnily nejméně 1 800 filmů a televizních pořadů. Scénáře, všechno. Pentagon jako instituce stojí svět, zejména USA, opravdu draho. Protože pouhý den před 11. zářím 2001, před katastrofou s věžemi, tehdejší americký ministr obrany Donald Rumsfeld na tiskové konferenci prohlásil, že v Pentagonu – teď prosím pozorně poslouchejte – zmizelo beze stopy 2,3 bilionu amerických dolarů. Takže 2300 × 1 miliarda ztracených nebo jinými slovy: 2300 × 1000 milionů. Tato čísla ani nedokážeme pochopit. O pouhý den později se věže dvojčat včetně WTC 7 propadly do jaderného prachu – a s nimi i všechny nebo alespoň nesčetné důkazy.

Rád bych celou věc shrnul ještě jednou volnými slovy, i když to trvá trochu déle.
Všechno, co tato sekta tajného společenství po staletí budovala, dnes určuje naši politiku, vědu, náboženství, zdravotnictví, školství, dokonce i celý náš bezpečnostní systém až po soudnictví, armádu atd. A všechno, co tato luciferiánská sekta, jak ji rád nazývám, dělá, se zcela vymyká jakýmkoli všeobecným znalostem Zároveň však ignoruje všechny platné zákony a ústavy. Překračuje to jakýkoli politický mandát, jakékoli chápání spravedlnosti ze strany lidu, řekl jsem lidu. Lidé hledají spravedlnost pro sebe, nikoli pro nějaké oligarchy, obcházející všechny demokratické principy.

Ve Švýcarsku se to projevilo zvláště jasně, když Spolková rada, která byla pověřena realizací lidových iniciativ, jednoduše odmítla realizovat deportaci záplavy cizinců atd. Prostě neplní rozhodnutí lidu a místo toho, abychom odvolali celou Spolkovou radu, okamžitě ji odvolali z funkce nebo ji ještě lépe postavili před soud pro velezradu, ale alespoň ji na místě odvolali, nechali jsme se Švýcaři unést a zahájili tzv. prováděcí iniciativu – tak daleko už jsme se dostali. Shromáždit dalších 100 000 podpisů tedy znamená říci Spolkové radě, která je k tomu ze zákona povinna, že pevná rozhodnutí lidu, ta demokratická, musí být nyní skutečně realizována. Tam se můžete podívat, jak se věci vyvíjejí, od té doby se nic nezměnilo. Důvod jsem již dostatečně vysvětlil. Jak vidíte, překračují všechny demokratické zásady, ale také všechny rodiče, dokonce i učitele a jejích asistenty nebo jakékoliv zástupce. Tyto zednářské hlavy obcházejí a manipulují se všemi odpovědnými osobami a samy se vyhýbají veškeré odpovědnosti, ano. A proto jsou nová lidová rozhodnutí naléhavě potřebná a nevyhnutelná. Říkám: už žádná imunita, žádná neviditelnost těchto vůdčích, lidi klamajících elementů. Než tyto chamtiví světovládné konečně vyhlásí transparentního občana, říkám, že národy musí vyhlásit povinnou vizualizaci nad všemi těmito sektářskými strukturami. Je třeba zviditelnit, kdo přesně patří ke kterému klubu, ke které straně, ke kterému náboženství nebo sektě, ano. Lidé musí vyhlásit úplný zákaz tajných spolků, říkám. Musí být naprosto jasné, s kým z našich jmenovaných úředníků, s kým z těchto vlivných luciferiánských lobbistů jsou v kontaktu, rozumíte. Tito lidé nahoře musí zprůhlednit všechny toky peněz. Ale kam jdou například všechny naše daně z alkoholu, tabáku, klimatu atd.? Opravdu končí v našich fondech zdravotního pojištění, ano? Whistlebloweři OSN jasně uvedli, jak jsou miliardy dolarů neustále využívány k rozšiřování této sektářské moci a nikdy ne k boji proti chudobě, hladu nebo čemukoli jinému, co bylo uvedeno výše. Všechny národy by tedy měly vědět, kolik miliard z jejich daní plyne do zednářských konstrukcí na vysoké úrovni, například do OSN a jejích budov. Lidé musí vyhlásit rok úlevy kvůli rabování oligarchy. Referendum, které určí, že všechny dluhy států, ano, těch nic netušících, které se do toho dostaly, a které mají s horním 1 % těchto oligarchů, se prostě zruší. To je vše, rozumíte? Takové lidové předsevzetí je třeba prosazovat na celém světě. Tak poučte lidstvo o neustálých bilionových loupežích, které se zde provádějí, řekl jsem biliony, ne miliardy, ano. A dříve než nás ve Velkém resetu okradou o veškerý majetek, musí všechny pozemky těchto velkých krizových spekulantů získat zpět lidé. Příklad: Bill Gates se stal největším soukromým vlastníkem půdy v USA s údajně více než 108 000 hektarů půdy. Jiné zdroje dokonce hovoří o daleko větším počtu od doby Korony. Britská koruna, zednářská královská rodina, která vždy kradla ve všech zemích, však vlastní mnohonásobně více, konkrétně asi 2,5 miliardy hektarů. Tohle jsou ti hlavy, rozumite? Úplné zastavení veškerého geoinženýrství však musí být deklarováno také mezinárodními rezolucemi. Je třeba zveřejnit všechny postřiky, které kdy proběhly, například s přesnými údaji o milionech tun a obsahu toho, co přesně bylo nad námi, nad nevědomými národy, postříkáno. Lidé musí zbavit moci všechny výše zmíněné nevládní a nadnárodní organizace, které si koupily naše vlády a zradily tak lidi. Potřebujeme zcela důsledně vystoupit ze všech těchto luciferiánských tajných společenských struktur a organizací. Celá řeč o záchraně světového klimatu také pochází ze stejného luciferiánského kouta, organizují ji stejné tajné společnosti a každoročně se scházejí ve švýcarském Davosu se svými loutkami a šachovými figurkami. Říkám, že Švýcarsko už nikdy nesmí financovat tuto sektu a už vůbec ji nesmí pustit do své země.

Shrnu to dále, opět volnými slovy. Prosím vás, opravdu vás žádám, abyste tato svědectví co nejrychleji předali všem svým poslancům, všem politikům a stranám, které najdete, všem dosud nevědomým lidem, které můžete vypátrat, protože čas utíká. Díky statisícům spolehlivých odkazů se nám s Kla.TV podařilo prokázat, že všichni ti oligarchové, kteří dnes otevřeně hlásají svůj nový světový řád, tj. světovládu, také vycházejí z dávné tradice tajného světového spiknutí a patří k němu.

Znovu opakuji: v průběhu staletí se luciferiánská sekta vplížila téměř do všech důležitých pozic v naší společnosti. Ano, jejich metody jsou v zásadě lži a podvody. Téměř vždy dělají přesný opak toho, co slibují. Lidé pro ně nemají větší cenu než dobytek nebo stroje. V jejich očích jsou pouhým zbožím a jejich cílem je snížit počet tohoto zboží na zhruba 500 milionů na celém světě. V čele tohoto globálního spiknutí stojí několik tisíc oligarchů, tj. multimiliardářů a dokonce bilionářů, kteří ve vzájemném tajném propojení ovládají všechny oblasti lidských institucí. Jsou však také celosvětově propojeni prostřednictvím tajné pedokriminální sítě, což znamená, že jsou přímo zapojeni do zneužívání dětí, obchodování s dětmi a obchodování se ženami a jsou zodpovědní za to, že každoročně beze stopy zmizí na celém světě přibližně osm milionů dětí. Uvedl to odborník OSN. Právě od těchto pedofilních, kriminálních a špinavě bohatých oligarchů pocházejí tolik citovaná hesla jako demokracie, svoboda, rovnost, bratrství a podobně. Ve skutečnosti však manipulují celou světovou politikou a právě v těchto dnech se snaží přinutit celé světové obyvatelstvo k jejich vlastní světovládě. Už žádná demokracie, jen o ní mluví – dělají pravý opak, ano? Pandemická smlouva WHO, kterou vypracovali, je jen jejich plánovaný způsob, jak ovládnout svět prostřednictvím zdravotnické diktatury. Stejným způsobem se však snaží vládnout světu i prostřednictvím své diktatury vzdělání nebo vojenské diktatury, diktatury životního prostředí, ekumenické diktatury v náboženské oblasti; prostřednictvím své vědecké diktatury, své farmaceutické diktatury, diktatury tajných služeb; snaží se nám nadále vládnout prostřednictvím své mediální diktatury a mnoha dalších věcí. A to vše dělají, aniž by je kdy lid zvolil. Aniž by seděli přímo v našich parlamentech nebo vládních místnostech.

Ne, oni už po staletí vše manipulují zvenčí prostřednictvím svých speciálně zřízených nevládních organizací. A také bych rád zmínil, že je zcela mylná domněnka, že tyto nevládní organizace založili nějací lidé s dobrými úmysly a pak je převzali oligarchové. Možná se to také stalo. Ale většinou je to naopak. Sami oligarchové, organizovaní ve strukturách tajných společností, založili tyto nevládní organizace právě proto, aby měli přímý, ale skrytý vliv na politiku a každý náš stát. A přesně to vždy dělali, důsledně se maskovali za dobrodince, filantropy, ochránce životního prostředí, aktivisty za práva žen, ochránce dětí a vůbec za charitativní organizace. Ve skutečnosti však vždy prokazatelně dělaly pravý opak toho, co předstíraly jejich dobročinné účely. A nyní znovu vyjmenuji nejdůležitější z těchto nevládních organizací a důrazně zopakuji, že všechny tyto instituce jsou sítí sekty, která vyznává věrnost Luciferovi, tj. Satanovi. Svět se dostal do této sítě špičkových satanistů, aniž by o tom věděl – a v těchto dnech stále přichází o poslední zbytky těžce vydobytého majetku a zboží, protože světové obyvatelstvo dosud nepochopilo, neuvědomilo si, že všechny tyto instituce, které nyní opět jmenovitě uvedu, tu nikdy nebyly pro jejich dobro, ale pro jejich nejhorší. Koneckonců právní, politické, ekonomické, vědecké a vojenské úsilí všech těchto spolků má stále kořeny v duchu starověké římské tyranie. A toto podzemní hnutí usiluje o světovou nadvládu už tisíce let. Tak to je. A vzhledem ke svým lékařským nebo duchovně-ideologickým kořenům sahají dokonce až do starověkého Řecka. A co je nejhorší, do starověké okultně-barbarské molochovské služby se vším jejím uctíváním ďábla, zvrácenostmi a dětskými oběťmi, které nepřestaly nikdy od dob starověkého Babylonu, ba ani od dob starého Egypta, rozumíte. A právě nejvyšší světoví vůdci, které mi pošramocené národy vůbec neznáme, stojí za všemi výše zmíněnými základy. Znovu zmíním: 1957 ES, 1945 OSN, pak NATO, EU, ekumenismus, Světová rada církví, FED, BIS, v roce 1948 dokonce vznik státu Izrael a tak dále a tak dále. Jsou to také zakladatelé Hollywoodu, jak jsme viděli, celého filmového průmyslu, celého tiskového a vydavatelského průmyslu, ale také našich univerzit, zakladatelé. Jsou to zakladatelé všech mainstreamových médií s jejich stížnostními orgány, jako je UBI, FSK s jejich tzv. ochranou mládeže. A stejní zednáři vysokých stupňů, jejichž nejvyšší stupně se otevřeně hlásí ke kultu Lucifera, tj. ke kultu Satana, založili také společenské výzkumy, jako je Frankfurtská škola atd., zavedli babylonský Talmud, kabalu atd. A stejní zakladatelé kultu jsou také zakladateli NASA, Pentagonu a všech předních vědních oborů. Ano, jsou to zakladatelé Big Pharma, systému pojištění a zdravotního systému, jak ho známe. Jsou nejen zakladateli Římského klubu v roce 1968, ale také UNESCO v roce 1945, jsou také zakladateli všech komisí pro hospodářskou soutěž, abych tak řekl. Jejím jediným úkolem je chránit zednářské sítě před nezávislými průmyslovými konkurenty. Vidíte, jak je nyní ničena střední třída – tak to funguje. A stejně jako dobrovolná kontrola filmů FSK neslouží primárně k ochraně nezletilých, jak tvrdí, ale spíše k ochraně konkurentů, ano, úřady pro stížnosti na média a komise pro hospodářskou soutěž slouží k eliminaci všech konkurentů této zednářské sítě. Oni sami jsou však všude propojeny v zájmových společenstvích. Jejich kontrolní orgány vykonávají stejnou službu jako jejich tajné služby, které ve většině případů založila tato tajná sekta. Všichni jsou tu proto, aby chránili zájmy této tajné společnosti, nic jiného. Bylo prokázáno, že NATO nakonec není nic jiného než, řekněme, soukromá armáda oligarchické rodiny Rothschildů. Ve skutečnosti lze téměř vše, co bylo právě zmíněno, připsat této dynastii Rothschildů.

Nalezený obrázek pro SVOBODNÍ ZEDNÁŘI

V tomto bodě je však důležité nikdy nezaměňovat Rothschildy a celý sionismus, který za všemi těmito institucemi stojí, s judaismem. To je pro mě stále důležité, ano. Židovské obyvatelstvo po staletí opakovaně trpělo příměsí těchto rodin, které se vydávaly za Židy. To vedlo k opakovanému hanobení židovského obyvatelstva. Ve skutečnosti se však jedná o několik pokrevních příbuzných, kteří tvoří tuto sektu, ano, kteří používají a používali různé historické lži a propagandu. Rothschildové jsou však také spřízněni s evropskými královskými rodinami, které se hlásí k mesiášskému židovskému původu. Tyto rodiny jsou známé jako ilumináti. Nejdéle je známa rodina Collinsů, Freemanů, Astorů, Bundiů, Morganů, Rockefellerů, Oppenheimerů, Sassoonů, Schiffů, Taftů, Van Duynů a dalších. To byla opět jen špička ledovce. A používají náboženství jako zástěrku, aby si jako Bohem vyvolený národ zajistili a vybudovali vlastní stát na Blízkém východě. Jak jsem řekl, skuteční Židé byli v minulosti vždy napadáni za zvěrstva, která tyto rodiny páchaly. Zejména proto, že rodina Rothschildů opakovaně financovala války na obou stranách. A pokud se divíte, jak se jim podařilo získat takový globální vliv, musíte to pochopit: Bylo to možné jen proto, že tyto mocné rodiny dokázaly vybudovat tento stále mocnější rodový nepotismus prostřednictvím incestu a sňatků samotné rodiny a sňatků s bratranci a sestřenicemi z prvního a druhého kolene atd. A to vše za vzniku různých tajných klubů, lóží, tajných služeb a dokonce i armády. Zednáři, mafie a mamon tak již po staletí uzavírají skutečně nesvatý pakt proti lidstvu. Proto už téměř neexistuje země, která by neměla centrální banku ovládanou Rothschildy. Tuto moc v měnovém systému totiž získali od samého počátku s největší lstivostí. Založení FEDu – Federálního rezervního systému – zcela soukromé peněžní instituce, která dokázala obratně získat právo vytvářet peníze z ničeho, položilo základ pro celé toto celosvětové podmanění všech států a zemí. Pochopili jste, co bylo dosud řečeno?

Jinými slovy, ani demokracie, ani žádná jiná forma politiky nebo lidmi zvolená forma dohledu vykonává kontrolu nad výše uvedenými institucemi. Je tomu přesně naopak. Tyto systémy založené luciferiánskými oligarchy se bez jakýchkoli znalostí a pochopení lidstva vnucují naší politice, našim lidským právům, ba celému lidstvu. A mají téměř absolutní moc. Pokud teď společně nerozpoznáme jejich jho a nesetřeseme ho ze sebe, bude to s tímto světem a s námi opravdu zlé. Na všechny tyto strašidelné události proto může existovat jen jedna správná odpověď, a tou je: Vy, lidé této země, odvraťte se, zřekněte se všech vztahů a podpor – v současnosti především WHO! Protože prostřednictvím tohoto luciferiánského chapadla tato sekta v současnosti získává ze svým Tedrosem Ghebreyesusem světovou nadvládu, o němž jsme už slyšeli dost, jaký je to hrozný terorista. Nikdy na to nezapomeňte. Takže všechny národy ven z WHO! Vyveďte WHO ze všech zemí! To je jediná věc, na které záleží. Cokoli jiného by bylo špatně. Říkám: Lidé, braňte se proti všem těmto zednářským institucím! Odvraťte se od nich a už je nefinancujte! Otočte se k OSN zády! Otočte se zády k NATO! Otočte se zády k WEF, ke Světovému ekonomickému fóru! Obraťte se zády k EU, ale i k celému mainstreamovému vývaru lží! Ničí naše demokracie. Říkám vám, všechny zbožní lidé na celém světě: Odvraťte se od všech druhů světových církevních rad a světového ekumenismu. Jsou základem zednářů a sekty iluminátů – a to je pro eliminaci, to je cíl, k eliminaci každého ne-luciferiánského náboženství. Zapamatujte si tuto větu, budete ji jěstě chápat. Varuji však nejen všechny zbožné lidi před pouhým vnějším jednáním nebo odstupem. Čistě vnější odvrácení se a opuštění denominací, stran, říkejte si jim, jak chcete, nebo církví a ekumenických sdružení vůbec nepomáhá, pokud člověk zároveň neunikl ideologickému, v podstatě nesprávně polarizovanému jedu. Rozumíte tomu? Pokud se stále chováš, myslíš a cítíš jako člen církve, dokonce ani odchod z farnosti nebo z kostela není pro okolní svět k ničemu. Protože všechno toto náboženské myšlení, které je nám vštěpováno, je a zůstává zednářskou doktrínou – mimochodem vštěpováno nám, zbožným lidem, abychom je poslušně následovali a fungovali jako jejich loutky. Člověk by tedy pouze vytvořil další metastázu této luciferiánské rakoviny, kdyby tyto kruhy pouze navenek opustil, ale uvnitř si ponechal staré myšlení, cítění, chtění atd., jo? Světové společenství se však musí také odpoutat od nedostatečně zaměřených cílů našeho justičního systému, protože ten je všude stejný.

Tajemný řád Svobodní zednáři: Co je jejich cílem a kolik mají českých ...

Celý soudní systém je nyní infiltrován vysoce postaveným zednářstvím, stejně jako náš finanční systém. Koneckonců celý právní systém nakonec upřednostňuje finanční a mocenské zájmy vysokých finančních kruhů, tj. oligarchům, ano – ale ve srovnání s tím se jen stěží zastává práv obyčejných lidí. Lidé musí uspořádat demokratické volby a rozhodování, aby zákonnými prostředky vznikly nové soudy a aby se zmocnili těch, kteří tu skutečně jsou opět pro zájmy lidu, malého člověka. Tímto se obracím na všechny. Potřebujeme soudy, které jsou tu i pro nás, když politici, když Big Pharma dělají vysoce kriminální věci a poškozují celé národy a pak se pokoušejí imunizovat se zcela nespravedlivými zákony, které sami vytvořili. Stejně jako nyní s Koronou atd. Musíme to prolomit. Proto již nesmí existovat imunita pro všechny tyto lidi, kteří mají největší moc, ale kteří ji soustavně zneužívají a způsobují našim národům největší škody. Hotovo s Imunitou!

Právě tito vysoce kvalitní škůdci byli doposud nejlépe chráněni před jakýmkoli soudním stíháním. Je třeba to vědět a uvědomit si to. Ale to jen proto, že luciferiánské zednářstvo změnilo naše ústavy a zákony, aby se to umožnilo. Proto musí být na celém světě přijaty rezoluce, které jednoduše zruší jakoukoli falešnou imunitu, jednoduše ji ukončí. Jiná věc ovšem je, že všichni nově zvolení politici nemohou být vystaveni neustálým, chatrným soudním sporům ze strany nějakých darebáků, aby nemohli nadále řádně vykonávat svou práci. Řešení: Během funkčního období by měli případné spory řešit pouze právníci našich politiků. Ale kdykoli se politici skutečně dopustí zločinu, jako tomu bylo a stále je v případě Korony, musí být okamžitě odvoláni z funkce a potrestáni. Potřebujeme k tomu nové soudi. Nejpozději po skončení funkčního období však musí spravedlivý soud požadovat odpovědnost za vše, co tito lidé zničili. Potřebujeme lidová usnesení, která vrátí lidem bilionové zisky z krize, které vydělává Big Pharma. Protože Big Pharma je zcela v rukou výše zmíněných luciferiánských oligarchů. Celý náš systém zdravotní péče je v jejich rukou, pochopte to konečně. Proto jsme po staletí nebyli díky tomuto systému zdravými, ale spíše drženi nemocnými. To věděl už Goethe. Ale důkaz o tom můžete vidět v neustále rostoucí náklady na zdravotní pojištění. Víte co? Říkám, že můžeme být tak nemocní i bez všech těch systémů, ne? Proto se národy světa musí postavit proti těmto zednářským korporacím a institucím, radikálně se jich zříci a zcela se reorganizovat. Celý satanský blud, že naše zdravotnictví vždy bojuje pouze proti symptomům, nikoli proti příčinám, musí být odhalen a zrušen. V tom spočívá velké zlo.

Západočeské muzeum v Plzni zve na unikátní výstavu Svobodní zednáři na ...

Celá genderová agenda má svůj původ v této vysoce postavené zednářské sektě. Celá raná sexualizace našich dětí, seznámení s pornografií, mnoha drogami, vlastně téměř každý nový nežádoucí vývoj na internetu a nyní stále častěji i v našich školách, je jejich zásluhou. Taková je pravda. Lze jim přičíst všechny tyto nihilistické, nepřirozené praktiky, včetně pohlavního styku se zvířaty a démony, stejně jako operace na změnu pohlaví apod. Je to jen luciferiánská sekta tajné společnosti, která drží v hrsti celý svět. A všechno, co dělají sami, nám zároveň nebo předem vyčítají. Vše, co by se mělo udělat správně, tedy s nimi, se snaží udělat předem s námi, s národy. A proto než přijde transparentní občan, musí občané světa naléhavě vyžadovat na celém světě a rozhodnout, že transparentní politik se objeví jako první, rozumíte? Ano, na prvním místě musí přijít skleněný oligarcha. Světové společenství se musí rozhodnout, že transparentní věda musí být realizována jako první, a to po dobu nejméně 20 let nebo déle. Máme právo se do toho podívat, kamkoli. Každý jednotlivý projekt musí být nejprve transparentní, než my, občané, ano. Od HAARP a geoinženýrství až po nejmenší biochemickou laboratoř musí být vše transparentní. Každý patent musí být transparentní. Peněžní toky skutečně velkých hráčů musí být také transparentní, rozumíte? Díky technologiím, které pro nás nyní vyvinuli. Lidé by již neměli zbytečně utrácet ani cent z peněz daňových poplatníků na neprůhledné projekty. A vše, co Velký reset zamýšlí udělat s národy, by měly národy udělat s WEF spojenci, ano, realizovat se všemi těmi kluby, o kterých tady diskutujeme. Musí být naprosto jasné, které z těchto nadnárodních společností platí jak vysoké daně, včetně všech velkých korporací, jako je Microsoft nebo Google nebo Amazon, BlackRock, Vanguard až po Ikeu, Aldi, Lidl, Migros, Coop atd., musí být velmi jasně kontrolovány, rozumíte. Potřebujeme nové, skutečně neutrální dozorové orgány a kompetence, orgány a výbory, potřebujeme nové soudy, které se nyní budou zasazovat také o lidi, a ne jen o státní finance nebo zájmy elit. Je třeba skoncovat s dehumanizací ze strany státu nebo s dehumanizací ze strany medicíny, farmaceutického průmyslu, soudnictvím, školstvím, musí skončit dehumanizace politikou nebo vědou, ano? Skoncujte s dehumanizací způsobenou satanismem, se vším tím nihilismem a kumpánstvím, o kterém tu neustále mluvíme.

A ještě jedna věc pro vás, ověřovatele faktů: není samozřejmě vyloučeno, že při takovém množství informací si uvědomujeme, že výrok může být třeba upravit nebo doplnit. Nicméně to udělejte tak, že nejprve veřejně ověříte každý zde uvedený fakt, který je správný, než jako obvykle stovky vysoce výbušných faktů prostě ignorujete, hodíte je přes palubu a pak odsoudíte a zlámete chlup v polévce, kterou jste hledali a našli, že ano. Tímto krajně nevhodným chováním jste se vy, ověřovatelé faktů, dostali do největšího podezření, že jste úslužnými spolupachateli všech těch zvěrstev, na která si zde stěžujete. Proto vám doporučuji, abyste včas vytáhli hlavy z této oprátky tím, že vždy nejprve veřejně potvrdíte vše, co je správné, abyste se jednoho dne nemuseli zodpovídat před soudem jako spolupachatelé všech těchto obviněných velkých podvodníků a genocid.

Jsem Ivo Sasek, který stojí před Bohem už 47 let.

Zdroje a další informace:
Welt im Netz der Freimaurer
Joseph Kony und Lord‘s Resistance Army https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Kony
https://de.wikipedia.org/wiki/Lord%E2%80%99s_Resistance_Army
https://www.tt.com/artikel/6606050/joseph-kony-hinterliess-100-000-tote-und-ein-traumatisiertes-land
UN-WhistleblowerCalin Georgescu: https://www.kla.tv/25365
Gründung der UNO: https://www.kla.tv/26985
https://www.kla.tv/23990
https://dgvn.de/un-im-ueberblick/geschichte-der-un
http://www.luebeck-kunterbunt.de/FM/UNO.htm
https://www.mzwnews.net/recht/uno-bestaetigt-offiziell-die-heutige-besatzung-deutschlands/
Vergewaltigungen durch UNO-Mitarbeiter: https://www.kla.tv/13982
UNO und WHO wollen Kinder sexualisieren https://stopworldcontrol.com/de/kinder/
Ticket: SE- Sterilisierende Tetanus-Impfungen der WHO: https://www.kla.tv/WHO/26028
Schädliche Malaria-Impfungen der WHO: https://www.kla.tv/WHO/26633
Ziel von GAVIs ID 2020: https://www.kla.tv/27824
Deckung von Impfstoffherstellern durch die WHO: https://www.kla.tv/WHO/23645
Gründung der EU: https://www.kla.tv/EU-Politik/26026
https://www.kla.tv/11181
https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Coudenhove-Kalergi
https://de.wikipedia.org/wiki/Freimaurerei
Europäischer Stabilitätsmechanismus: https://www.nachdenkseiten.de/?p=17651
Verbrechen der EU gegen Zivilbevölkerung: www.kla.tv/8452
www.kla.tv/10905
www.kla.tv/12548
www.kla.tv/Syrien/9629
EU-Beteiligung am Russland-Ukraine-Konflikt: https://de.euronews.com/business/2023/03/08/eu-unterstutzung-der-ukraine-seit-kriegsbeginn-50-milliarden-euro
https://www.dw.com/de/wie-finanziert-die-eu-kriegsger%C3%A4t-f%C3%BCr-die-ukraine/a-64535659
Demokratie-Abbau durch die EU: file:///Users/maxmustermann/Downloads/zfdd-1-2010-Mythos-80-Prozent.pdf Gründung + Ziele des WEF: https://www.kla.tv/27824
Hochgradfreimaurer Giuliano Di Bernardo: https://www.freethewords.com/news/2021/10/10/satans-logenbruder-der-freimaurer-der-den-great-reset-erfand/
Immunität und Privilegien des WEF: https://uncutnews.ch/geldwaesche-mit-immunitaet-der-kontrollrahmen-teil-3-das-geschuetzte-weltwirtschaftsforum/
https://www.kla.tv/27824
UNO-Kosten: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/991664/umfrage/beitraege-der-mitgliedstaaten-zum-haushalt-der-vereinten-nationen/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjAyuW6q66EAxVKh_0HHdfgBYMQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Functad.org%2Fsystem%2Ffiles%2Fofficial-document%2Fwir2014_en.pdf&usg=AOvVaw0ZXyTB-Fky1OBfLWi-J3Tr&opi=89978449
https://www.kla.tv/26985
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/regelbasierte-internationale-ordnung/uno/01-grundlagen-uno
EU-Kosten: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/28/die-ausgaben-der-eu
https://www.deutschlandfunk.de/kosten-des-europaeischen-parlaments-geschichte-hat-ihren-100.html
https://www.krone.at/549511
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Parlament#Kosten
Schweizer Kohäsionsmilliarden: https://www.tagesanzeiger.ch/gibt-die-schweiz-heute-die-kohaesionsmilliarde-an-die-eu-frei-609161021748
WEF-Kosten: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/im-gespraech/wef.html
UNESCO-Kosten: https://www.internationales-buero.de/de/unesco.php
Gründung von London / City of London: https://de.wikipedia.org/wiki/London
https://de.wikipedia.org/wiki/City_of_London#Geschichte
Rothschild-Kontrolle der City of London und ihre Tribute: https://www.sinhalanet.net/three-corporations-run-the-world-city-of-london-washington-dc-and-vatican-city
https://finalwakeupcall.info/en/2019/08/07/rothschilds-crime-construct-1/
http://www.tauhid.net/krieg.html
https://www.nzz.ch/international/zweiter-weltkrieg-eine-grafische-uebersicht-zum-ende-des-krieges-ld.1550346
https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/erster_weltkrieg/index.html
City of London ermöglicht Steuerflucht: http://www.woz.ch/1211/finanzplatz-city-of-london/die-macht-der-quadratmeile
http://www.derstandard.at/story/2000099068325/london-haelt-seine-schuetzende-hand-ueber-steueroasen
Manipulation des Geldflusses durch die FED: https://www.deutschlandfunk.de/fed-die-maechtigste-notenbank-der-welt-100.html
https://www.compact-online.de/titanic-untergang-freie-bahn-fuer-das-fed-monster
https://de.metapedia.org/wiki/Federal_Reserve_System
https://www.multimedia-marketing.eu/304/Zitate-zum-Geld
FED ist verantwortlich für Inflation und Great Depression: https://uncutnews.ch/ist-die-federal-reserve-einfach-nur-inkompetent-oder-gibt-es-eine-dunkle-agenda/
https://uncutnews.ch/die-fed-und-niemand-sonst-ist-fuer-die-inflation-verantwortlich
Gründung der BIZ: https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/wie-ein-geheimnisvoller-club-von-zentralbanker-innen-auf-krisen-reagiert/47233966
BIZ finanzierte Kriegsvorbereitungen des 3. Reiches:https://www.youtube.com/watch?v=LxoV6-PAFqk
BIZ und die Gründung der EZB: https://www.youtube.com/watch?v=LxoV6-PAFqk
UNESCO opfert Land für Uranminen: https://www.regenwald.org/petitionen/883/unesco-opfert-naturschutzgebiet-fuer-uranmine
Bilanz einiger Pentagon-Kriege: https://www.lewrockwell.com/2009/08/laurence-m-vance/worse-than-hiroshima-and-nagasaki/
https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_War
https://www.washingtonpost.com/world/2023/05/15/war-on-terror-911-deaths-afghanistan-iraq/
https://de.wikipedia.org/wiki/Vietnamkrieg#Tote_und_Verletzte
http://www.kla.tv/26964
Hollywool im Auftrag vom Pentagon: https://www.globalresearch.ca/documents-expose-how-hollywood-promotes-war-on-behalf-of-the-pentagon-cia-and-nsa/5597891
Verschwundene Gelder im Pentagon: http://www.kla.tv/20457
Landbesitz von Bill Gates und britischer Krone: https://www.infosperber.ch/umwelt/bill-gates-groesster-privater-ackerland-besitzer-der-usa/
https://www.kla.tv/25947
Schweizer Durchsetzungsinitiative: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/abstimmungen/20160228/durchsetzungsinitiative.html
Geplante Bevölkerungsreduktion der Eliten: https://www.kla.tv/GeorgiaGuidestones
Juden sind nicht Zionisten: Wider Rassismus und Verschwörung – https://www.kla.tv/23509

 

ZDROJ: KLA TV / nespokojenyCz / Wikipedia