Podíváte-li se na jakýkoliv kontinent, vidíte samé katastrofy. Od těch nejmenších po ty obrovské. Snad nemusím uvádět. Lidstvo si zatím stěží může uvědomit, že se v Hotelu Země odehrává daleko děsivější a šílenější „teátr“, chcete-li také divadlo, než jaké je nám podstrkováno. Upozorňoval jsem v minulosti mnohokráte na tento děj a neustále opakoval, podívejte se a popřemýšlejte nad určitými událostmi, které jsem zahrnul a napsal pod články JEMEN (ODKAZ).

Ano, jedná se znovu a opět o ANDROIDY. O ty, od kterých vlastníte skoro veškerou elektroniku, čipy a přenosové technologie. Přece 7 miliard tranzistorů na jednom milimetru čtverečním a kompletní jejich propojení, naprogramování, je pro člověka naprostá “maličkost a hračka”. Že ano. Smích. No humor v tomto případě raději stranou.

Ta nejdůležitější scéna není žádná válka či rozbroje mezi lidmi (i když se to tak nezdá či tak nevypadá, je to okrajové dění), ale právě skrytá válka vesmírných sil proti ANDROIDŮM. Ke konci časů Vám musejí říci pravdu – tvrdím celou dobu, co píšeme tento web, a i dříve. Pravdu Vám řekli, ale všichni si myslí, že je to nějaký sci-fi, či spiklenecká chcete-li konspirační teorie.

Před nějakou dobou jsem Vás, vážení čtenáři tadesca, upozornil na odchod šesti padlých andělů opět na stranu světla. Zlo tedy dojíždí na konečnou ve veškeré své hnusotě a destrukci, ale všichni posedlí touto energií a přesvědčením se nechtějí vzdát. Budou bojovat až do poslední vteřiny. Už ale bez podpory. Pokusí se vzít co nejvíce lidí s sebou. Už dávno vědí, že prohráli, ale od svého cíle nechtějí upustiti.

Kvůli jejich řádění (ANDROIDŮ) v Hotelu Země byl před několika týdny uspořádán kongres na jednom ze zemských pólů a domluvena strategie na jejich zastavení. Podle našich zdrojů se sezení zúčastnili dva největší muži v Hotelu Země a blíže neurčený počet ze 144.000 světelných bytostí. Byly zvoleny strategie a plán postupu k jejich věčné eliminaci. Dle našich zdrojů víme, že to nebude lehká záležitost.

Přestože byl urychlovač malých částic ve švýcarském CERNu v podzemí několikrát odstaven (konstruktivními silami) podařilo se ANDROIDŮM opět zmaterializovat ten správný systém a uvést LHC v činnost. No prostě si nedají pokoj. A zde právě nastává velký problém. Ano, podařilo se jim už po několikáté opravit materializací jejich ďábelské zařízení LHC. Důkazy jsou od lidí, kteří žijí v Bernu či okolí a kteří v noci při cestě na dálnici viděli aktivované teleportační kanály. Bylo to zařízení LHC, které způsobilo otevření teleportu na naši planetu.

(ODKAZ na video)

Vzpomeňte si prosím na naše články v minulosti, kde jsme Vám doložili skutečnosti, které tímto zařízením CERN ve Švýcarsku způsobili. Jeden z nejvěrohodnějších a doložitelných důkazů je přemístění letadla během pár vteřin z jižní Ameriky do Evropy, tedy o více než 10.000 km. Článek byl dokonce i v MSM a vědci se dohadovali, jak se to mohlo stát. Nikdo nic nechápal. A také na nic nesměli samozřejmě přijít. Jako všude jinde. Ano, letadlo se díky CERNu teleportovalo na jiný kontinent.

Něco se jim naštěstí na zařízení pokazilo a letadlo, i když ze značným přemístěním, se dostalo do naprosto jiné země a to přes časoprostor.

Zařízení v CERNu bylo rasou ANIMUS, nebo za její pomocí, postaveno na ukradení lidských duší během jediného okamžiku. A této myšlenky a tohoto cíle se rasa ANIMUS nechce vzdát a proto podnikla veškeré kroky k dalšímu pokusu. Poslednímu pokusu. Ten by měl nastat v pondělí 08.04.2024 a to bez vědomí lidstva. Většina lidí si vůbec neuvědomuje tuhle prekérní situaci. Sice zatmění slunce je animusákům přínosem a hraje na jejich stranu, ale dle numerologie je pro ně naprosto nevhodným datumem. Ten hraje zase pro lidstvo. Na vysvětlenou: 8 je 4 plus 4, dále čtvrtý měsíc čili další 4, rok 2 plus 2 je také 4 a na konci 4. To znamená jsme u pěti čtyřek neboli 54 a to je velice silné konstruktivní znamení pro tento den. Ba dokonce silnější než jejich energie při zatmění slunce. Při rotaci dává ještě 45 a víme, co to znamená. Animusáci mají další špatné karty ve hře, protože jejich „tvůrce“ a „otec“, šest padlých andělů, je navždy opustili a dokonce už hráli proti nim a zabránili jedné katastrofické situaci.

Vzpomeňte si na film Muži v černém III, na který jsem Vás mnohokráte upozorňoval, že je povinností každého ho zhlédnout. Tam se dozvíte pravdy více než z MSM z celého světa za posledních 150 let. Na ochranu Hotelu Země přistoupily i jiné konstruktivní vesmírné síly. No, bude to boj.

Dalším úkazem byl v poslední době důkladně diskutovaný magnetický prášek. Údajný písek ze Sahary. Hodně úsměvné a výmluvné. Ano, písek ze Sahary je nyní skoro pod vodou a přesto ho sem vítr ze dna donese. I kdyby donesl, na Sahaře není magnetický, jak to, že přemístěním do Evropy se stává magnetickým? Videa s důkazy magnetického prachu jste mohli vidět sami. Je jich víc než dost. Opět je všemu úplně jinak. Znovu byl v Hotelu Země použit systém BST na vrácení času a dějů na stejnou či paralelní kolej před nějaký hodně velký destruktivní bod. Na tadescu jsme už o tom před 4 či 5 lety psali.

Uvedu příklad: Něco brutálního se událo. Třeba výbuch neutronové či atomové bomby s fatálními následky. Systémem BST byl použit na zasaženém území a čas vrácen před danou událost (o technologii BST se píše v knize Rozhovory s Nerudou). Při použití BST a dematerializaci děje, který se odehrál, vzniká vždy při navrácení děje na správnou kolej, jako vedlejší produkt dematerializace magnetický prach v určité části planety. Mohlo se také uskutečnit fatální zemětřesení seismickými zbraněmi v nějaké části světa a děj byl opět navrácen zpět. I zde vznikne při posunu času zpět magnetický prach. V MSM nemají nic lepšího v repertoáru, než tvrdit, že se jedná o písek ze Sahary. Úsměvné.

Za zmínku stojí i skutečnost, že se v jemenském zálivu mezi loděmi NATO a loděmi jiných států nacházejí také ruské křižníky. Proč asi? Je tam přece klíč lidstva. Přečtěte si prosím články o JEMENU (ODKAZ).

Rád bych také chtěl upozornit na předpovědi, které dělali různí proroci se schopnostmi vidět do budoucna.

Ano, byli to například Pythie, Nostradamos, Baba Vanga, Irlmayer a mnoho dalších. Viděli budoucnost. Proč se nyní vše neplní dle jejich předpovědi, když v minulosti se jim vše splnilo? Tak to je snad čtenářům tadesca zřejmé. Bytosti, které použili BST a změnili časové linie, pozměnili veškeré viděné děje v minulosti s následkem pro děje budoucí.

Jak vždycky říkám: Připravte se na nejhorší, ale očekávejte to nejlepší. Tak to bude i nyní. Víme, že lidstvo, nemluvím o bio-robotech, už zvítězilo. Vítězství je lidstva, ale poslední boj je ještě před námi….

Napsal tm…..

Něco o CERNu a jeho ďábelské hře vám prozradili i v tomto videu.