Ethan Huff, Natural News) Věděli jste, že rostlinné oleje jsou jednou z nejhorších potravin, které můžete konzumovat, zvláště pokud pocházejí z geneticky modifikovaných plodin (GMO)? Nejnovější výzkum totiž ukazuje, že rostlinné oleje mají „pozoruhodné estrogenní vlastnosti“, což znamená, že feminizují těla lidí, kteří je konzumují, včetně mužů.

Sojový olej, který je nejčastěji konzumován rostlinný olej ve Spojených státech, je obzvláště škodlivý, spouští genovou dysregulaci a neurologické problémy. Předchozí výzkumy ukázaly, že konzumace sójového oleje zhoršuje schopnost člověka vytvářet vazby s ostatními lidmi a zároveň spouští nezdravé přibývání na váze – což není dobré.

V tomto novějším výzkumu se vědci zabývali geneticky modifikovanými i geneticky nemodifikovanými rostlinnými oleji, jako jsou například sójový a řepkový, které jsou hojně zastoupeny v konvenčních potravinách. Vědci zjistili, že u každého jednoho testovaného subjektu vedla konzumace těchto olejů k prokázané ovariální toxicitě.

Odborníci z Teheránské univerzity lékařských věd v Íránu konkrétně zkoumali reprodukční toxicitu geneticky modifikovaných i geneticky nemodifikovaných rostlinných olejů u samic potkanů ​​druhu Wistar. Impulzem tohoto výzkumu bylo stavět na dřívějším výzkumu, který dokázal účinky rostlinných olejů při narušování endokrinního systému.

V rámci svého výzkumu tým vědců krmil krysy slunečnicovým olejem bez GMO, GMO kukuřičným olejem a GMO řepkovým olejem, přičemž všechny byly zakoupeny z místního trhu. Potkany byly krmeny těmito oleji po dobu 28 dnů, po kterých následovala sada testů, které byly provedeny na konci studie.
Výzkumníci měřili sérové ​​hladiny lipidů a pohlavních hormonů zvířat. Také provedli pitvy ty, které zemřely.

Nakonec vědci zjistili, že bez ohledu na to, jakými oleji byla zvířata krmena, všechny vykazovaly vážné reprodukční abnormality včetně atrofie (zmenšování) vaječníků, zácpy a více folikulárních cyst.
Dále zjistili, že všechny oleje vykazovaly u zvířat „pozoruhodné estrogenní vlastnosti“, čímž podstatně zvýšily jejich hladiny estradiolu (estrogenu) v krevním séru.

(Související: Prohlédněte si další důvody, proč byste se měli vyhýbat konzumaci rostlinných olejů.)
Neexistuje dobrý důvod ke konzumaci rostlinných olejů Zjištění přidávají další pohled na předchozí zjištění publikovaná v roce 2020, která ukázala sociální disociační vlastnosti konzumace rostlinných olejů, což znamená, že přímo zasahují do normální vazby, která se vyskytuje mezi členy stejného druhu.
U myší bylo zjištěno, že zejména sójový olej ničí oxytocin, známý také jako chemikálie vytvářející vzájemné vazby (náklonost) mezi jedinci. Jelikož 60% veškerého oleje spotřebovaného v USA je ze sójových bobů, mohlo by to vysvětlovat touhu po krvi, po válce, konfliktu a rozdělení společnosti?
V předchozí studii některým myším podávali kokosový olej, který má vysoký obsah nasycených tuků, a nikoli sójový olej. Tyto myši byly v pořádku, zatímco konzumenti sóji vykazovali známky genetického poškození v hypotalamu (žláza v mozku).

„Mezi geny, které byly dysregulovány dietou obsahující sójový olej, byly geny spojeny se záněty, neuroendokrinní, neurochemickou a inzulínovou signalizací, jakož is produkcí oxytocinu, důležitého hormonu,“ napsal Conrad Scott v článku pro časopis Herculean Strength.

„Oxytocin se podílí na empatii a sociální vazbě, jakož i na dalších důležitých biologických procesech včetně přibírání. Mnohé z genů, které byly dysregulovány sójovými oleji, jsou také spojeny s neurologickými onemocněními, včetně Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby a autismu.“
Dalším negativním vlivem konzumace sójového oleje je inzulínová rezistence, kterou v organismu vytváří.

To vysvětluje, proč lidé, kteří konzumují hodně sóji, výrobků z ní a jiné rostlinné oleje, mají tendenci k nadváze a nedostatku svalů. Rostlinné oleje totiž nejsou výživnou potravinou a nemají co dělat v našem jídelníčku.

Závěr
„Kdysi, není to tak dávno, se považovalo za výhradu bláznů a konspiračních teoretiků tvrdit, že průmyslové chemikálie nacházející se v životním prostředí, zejména v pitné vodě a potravinovém řetězci (včetně rostlinných olejů), způsobují vážné reprodukční účinky na zvířata a lidi, říká Scott.
Dnes tuto skutečnost bohužel již potvrdila i oficiální věda, a tudíž jsou to „konspirační fakta“. Další související novinky o podobných tématech naleznete na stránce Poisons.news.

Autor: Ethan Huff, Zdroj: naturalnews.com