Před časem vyšlo najevo, že naše země patří již asi od roku 2018 k testovacím zemím programu smart city (chytré město). Plány mohl následně poněkud odsunout Covid – nebo možná právě tehdy se otestovalo, které obce budou pro tento projekt ty pravé.

Lze tedy předpokládat, že se tento projekt již nyní v některých městech rozjíždí, případně byl realizován.

Mezi zeměmi, které jsou „pokusnou laboratoří“ projektu smart city patří i Holandsko. Jak nyní Nizozemci zjistili, tak většina aktivistických obcí, které se k projektu přidaly, tuto skutečnost před svými občany tajila.

Obyvatelka jedné z obcí zahrnutých do projektu nyní popisuje, jak takové „smart city“ vzniká. Ona sama zaznamenala, že se její obec do projektu zapojila, až poté, co si povšimla, že se v ulicích objevují nové sloupy osvětlení.

Kvůli novým sloupům se odstranily teprve několik let staré kandelábry, takže okamžitě vyvstala otázka, proč se tak náhle dosud plně funkční osvětlení mění.

Obec Renkum se stala dalším „chytrým městem“ v Nizozemsku díky „zeleným“ ambicím správy.

Magistrát je v tomto ohledu tajnůstkářský, říká místní obyvatelka I. de Koningová, která využila svého práva promluvit na zasedání městské rady minulou středu.

„Zdá se, že i samotná obec si je vědoma toho, že její obyvatelé nečekají, až je obec zatáhne do dystopické reality. To je pravděpodobně důvod, proč o záměru mlčí,“ poznamenává.

Během lockdownu byly v Renkumu na náměstí běžné sloupy veřejného osvětlení, které tam stály teprve od roku 2007, neohlášeně odstraněny a nahrazeny futuristickými „chytrými“ sloupy.

„To není udržitelné,“ pomyslela si De Koningová, která se pak rozhodla odhalit více informací o těchto sloupech. Podala žádost podle zákona o svobodě informací.

Z odpovědi vyplynulo, že budou vyměněny všechny sloupy veřejného osvětlení v Renkumu, kterých bude asi 6300, a že budou lampy vybaveny takzvaným systémem telemanagementu (TMS).

Na nové stožáry lze zavěsit vše, co je technologicky možné. Například kamery, skeny obličejů, odposlouchávací zařízení, pomocí kterých lze občany zblízka sledovat na ulici, ale také 5G, které vyžaduje složitou síť, jejíž frekvence budou „náhodou“ po létě vydraženy.

„Možnosti jsou nekonečné a mají hluboký dopad na soukromí občanů. Proč se tedy občané neangažují? Nic nevědí. Nevědí, co jim doslova visí nad hlavou.“

Na jednom jednání, které se konalo 26. října 2017, obec údajně informovala obyvatele o svých plánech. Navíc není známo, jak to propagovala. Je pravděpodobné, že to podala jako něco pro občany přínosného.

Tato informační schůzka se týkala „nabídkového řízení, zavedení a řízení systému dálkového řízení veřejného osvětlení.“ Občané si hned neuvědomují, že to jsou praktiky Velkého bratra, který vás sleduje.

„Proč s námi nejednají otevřeně?“ ptá se De Koningová. „No, možná proto, že občané nechtějí být špehováni a zamořeni radiací.“

Iniciativě nazvané „Probuzení občané“ se například v obcích Wageningen, Utrechtse Heuvelrug a Zeist podařilo zakázat příchod chytrých sloupů do ulic z důvodů bezpečnosti, zdraví a soukromí.

Žádost De Koningové podle zákona o svobodném přístupu k informacím přinesla 32 dokumentů, z nichž 13 nebylo zveřejněno.

Výběrové řízení na projekt Smart City Renkum probíhalo ve čtyřech fázích: průzkumná fáze, fáze dialogu, fáze stavebního týmu a fáze smlouvy. De Koningová obdržela pouze dokumenty týkající se fáze průzkumu, která vyniká vágností.

Zdá se, že ona, občanka, nesmí vědět nic o ostatních fázích. Městská rada je žádána, aby nadále netajila řadu dalších dokumentů se zdůvodněním, že se jedná o důvěrné informace.

Ve zveřejněných dokumentech se De Koningová někde dočetla, že obec svým smluvním partnerům sděluje, že je obeznámena s tím, že musí zveřejňovat informace o projektu, ale že se to vztahuje pouze na údaje, které „nejsou citlivé na soukromí.“

De Koningová říká: „Jinými slovy, pokud označíte určité dokumenty jako citlivé na soukromí nebo důvěrné, můžete se je pokusit udržet pod pokličkou docela snadno.“

Tímto způsobem je ohrožen cíl zákona o otevřeném vládnutí.

De Koningová chce od obce vědět, které stožáry mohou co dělat za jakých dohodnutých podmínek.

„Jde o soukromí a bezpečnost, které jsou v sázce při obchodování s daty občanů a o zdraví, které je v sázce s 5G. Občané budou také nepochybně trpět neustálým dohledem.“

Žádá proto magistrát, aby zveřejnil všechny dokumenty, které byly dosud zadržovány, a aby do tohoto stínového projektu konečně zapojil občany.

A co ve vaší obci? Neplánuje se tam také smart city???

Zpracoval: Slovanka/Necenzurovaná Pravda

ZDROJ