Nejvyšší soud potvrdil neplatnost valné hromady (VH) 28.4.2004

Závazný názor NS potvrdil stanoviska zakladatele Nadace PRAVDA O VODĚ, který říká a prokazuje veřejně 20 let. Na VH  byli do vedení městských vodáren protiprávně nainstalováni lidé z konkurenční společností Veolia. (Šverma, Svoboda….). Ti poté zevnitř dané městské vodárny připravili tzv. provozní model  – smlouvy – a díky dalšímu protiprávnímu jednání (v případě VKM po 15. září 2004, což rovněž prokazuje soudu) ovládla Veolia na desetiletí zisky z monopolu prodeje vody v daném regionu na místo městské vodárny.

Nynější rozsudek NS proto znamená další průlomové vítězství v boji proti protiprávním praktikám politiků jednajících v zájmu korporací, které zasahují do života občanů a do správy městských vodáren (zde na Kladensku, Neratovicku, Kralupsku a Mělnicku).

Po dvaceti letech veřejného boje, zákeřných útoků a únavného dokládání pravdy, zakladatel nadace odhalili další díl organizovaného komplotu ve vodárenství v České republice.

Nejvyšší soud navíc detailně rozebral účelovost dovolání VKM

Každý z bodů dovolání VKM pečlivě zkoumal, následně je zamítl na základě pevně stanovených právních principů:

 1. Námitka: Odmítnutí prostoru pro užití § 131 odst. 3 obchodního zákoníku ukazuje na zásadní princip, že argumenty VKM nebyly relevantní v kontextu dané situace. Důvod zamítnutí: Nejvyšší soud neshledal v poměrech projednávané věci důvod pro uplatnění § 131 odst. 3 obchodního zákoníku, což znamená, že argumenty VKM týkající se aplikace tohoto ustanovení nebyly přijaty jako relevantní.
 2. Námitka: Proporcionalita následku vyslovení neplatnosti napadených usnesení. Důvod zamítnutí: Nejvyšší soud poukázal na to, že VKM  přehlíží závěr Ústavního soudu, podle kterého v projednávané věci nejde pouze o zákonná práva stěžovatelky jako akcionářky, ale též o její ústavní právo vlastnit majetek, což odůvodňuje potřebu náležité ochrany menšinových akcionářů. Zdůrazňuje, že ve veřejném zájmu musí být ochrana menšinových akcionářů prioritou nad úzkými korporátními zájmy.
 3. Námitka: Možný zásah do práv získaných v dobré víře třetími osobami. Důvod zamítnutí: Nejvyšší soud uvedl, že odvolací soud správně posoudil, že vyslovení neplatnosti napadeného usnesení valné hromady nemá vliv na platnost úkonů provedených zvolenými členy představenstva, což je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí. Navíc právní akty, které jsou v rozporu se základními principy spravedlnosti, nemohou být tolerovány.
 4. Námitka: Nepřezkoumatelnost závěru odvolacího soudu. Důvod zamítnutí: Argument o nepřezkoumatelnosti závěru odvolacího soudu byl zamítnut, neboť Nejvyšší soud shledal, že napadené usnesení netrpí vadou nepřezkoumatelnosti a je v souladu s právními předpisy.
 5. Námitka: Vada řízení spočívající v překvapivosti. Důvod zamítnutí: Nejvyšší soud odmítl „argumentaci“ VKM  o překvapivosti rozhodnutí, protože VKM  nepředložil žádnou otázku hmotného nebo procesního práva, na jejímž posouzení by napadené rozhodnutí záviselo. Právní systém musí být imunní vůči pokusům o manipulaci a neočekávané manévry.
 6. Námitka: Argumentace týkající se neplatnosti plných mocí a absence relevantního důvodu. Důvod zamítnutí: Nejvyšší soud neshledal „argumentaci“ VKM přesvědčivou, jelikož výklad a aplikace právních názorů odvolacím soudem byly v souladu se závěry předchozího usnesení Nejvyššího soudu. Navíc, polemika VKM s Nejvyšším soudem o neplatnosti plných mocí není relevantní. Zdůrazňuje význam dodržování zásad poctivého obchodního styku a transparentnosti ve veřejné správě.

Jak vidíte NS přezkoumal argumenty VKM pečlivě a shledal je neopodstatněnými vzhledem k právním zásadám a judikatuře.

Co to znamená pro občany?

Tento rozsudek v kauze VKM představuje právní vítězství proti nekalým praktikám organizované skupiny nájezdníků a s ní kooperujícími politiky. Jde o symbol boje za spravedlnost a ochranu práv občanů. Jde o soudní precedens, který slouží jako důkaz toho, že ve svobodném státu musí být vždy na prvním místě ochrana občanů před nekalými praktikami a zneužíváním moci.

Hodnota tohoto rozsudku roste i proto, že za cca měsíc v dubnu 2024 je nařízeno další jednání u soudu a to konkrétně o neplatnost valné hromady 15.9.2004. Na ní byl tunel VKM protiprávně vedením vodárny a nájezdníky realizován. Stávající rozsudek NS podporuje námi soudu ji předložené důkazy.

Karma

Rozhodnutí předchozích soudů víc a více potvrzují, že to co prokazujeme je pravda.

Vedení VKM léta jedná protiprávně, protiprávní stav kryje a udržuje v chodu a toto již pochopil Vrchní soud, Ústavní soud ČR a nyní i Nejvyšší soud.

VKM

VRCHNÍ SOUD a kauza VKM

ÚSTAVNÍ SOUD a kauza VKM

CHCI ZDARMA CELÝ ROZSUDEK NS

Závěr

Ve znamení ochrany občanů a veřejného zájmu se nám konečně daří vykreslil jasnou čáru mezi právní integritou a protiprávním jednáním politiků a  korporátními praktikami Veolie. Děkujeme za vaši podporu. To, že se občané spojují a podporují prosazení transparentnosti a spravedlnosti ve veřejné správě, který ovlivňuje život nás občanů, nám moc pomáhá vytrvat. 

Tento případ je další, který dokazuje, že i když je cesta k spravedlnosti dlouhá a náročná, tak konečný výsledek stojí za to. Společně můžeme lepší a spravedlivý systém správy pro občany prosadit. 

Odkazy na důkazy

 • Toto může pro nápravu udělat vlastně každý – podpis PETICE VODA JE ŽIVOT – ZDE
 • Tunel VKM o co přišli občané Kladenska – ZDE

Externí odkazy

 • Usnesení NEJVYŠŠÍ SOUDU zamítá kroky VKM – ZDE
 • Ústavní soud zamítá ústavní stížnost VKM – ZDE
 • Ústavní soud POTVRZUJE oprávněnost ústavní stížností R. Novotného, který brání VKM – ZDE

 

https://www.pokec24.cz/nezarazene/spravedlnost-zvitezila%e2%9c%8a-lide-ve-vedeni-vkm-kteri-kryji-leta-protipravni-stav-v-kauze-vkm-narazili/