Na otázku, jestli je sionista, pan Rosenthal odpověděl: “To je pekelná otázka! Jádrem této otázky je tradičný sionistický koncept Aliyah, který v hebrejčině znamená “shromážděný” v Palestině, na rozdíl od termínu “DIASPORA”, což znamená: Židé roztroušeni po celém světě. Od roku 1948, když byl vytvořen Izraelský stát, tak se ALIYA stala imperativem izraelské vládní politiky. ALIYA je výraz pro trvalé bydliště v Izraeli a ne jen návštěva.”

Zeptali jsme se, co je to tedy sionizmus? Slyšeli jsme, že ho Židé definují velmi široko, od přesídlení až po finanční a morální podporu Izraele po celém světě. Pan Rosenthal odpověděl: “Náš první předseda vlády David Ben-Gurion uvedl, že sionizmus bez návratu je jen šou. Jen málo amerických Židů emigrovalo do Izraele. Někteří zase mluví o tom, že všichni Židé jsou sionisti. Jiní tvrdí, že sionisti jsou jen ti, kteří pravidelně platí příspěvky místní sionistické organizaci. Jakmile se židovský stát stal skutečností, tak existuje mnoho definicí.”

Sionistická propaganda a aktivita byly vždy založené na mylném předpokladu, že Židé jsou Izraelčani, tedy za předpokladu, že Palestina je zemí Židů a že jim musíme pomoct dostat se zpět a pomoct jim vybudovat jejich stát. Světová sionistická organizace je jedinečná organizace se státními funkcemi, která však svoji silu nebere jen z jednoho státu, ale ze sedmdesáti dvou různých států. Hlavním orgánem této moci je sionistický kongres (stejně jako byl Kongres KSSS, ale z historického hlediska je přesnější. Naopak, orgány SSSR byly kopiemi Světové sionistické organizace). Více jak 200 delegátů zastupuje přispěvovatele ze všech zemí. Mezi jednotlivými kongresy má moc ústřední výbor “Sanhedrin”, což je obdoba ústředního výboru KSSS).

Každý rok se do Izraele posílají miliardy amerických dolarů, což se opravdovým Američanům nelíbí. Pan Rosenthal odpověděl: “Naivní politici ve Washingtonu jsou příliš lehkověrní, a většina z nich není dost bystrá, aby pochopili, o co tady jde. Mocní židovští lobisti už dávno převzali vše do svých rukou a nikdo jim nemůže vzdorovat. Některé americké peníze se vracejí z Izraele zase zpět a jsou použité na sionistickou propagandu v Americe (a podvracení). Většina těchto peněz v Americe přejde přes židovskou zednářskou organizaci B’nai Brit, Konferenci židovských organizací (KEP) a Světový židovský kongres (WJC). Židovská agentura je tím orgánem, jenž tyto finanční prostředky pak rozděluje, prostřednictvím úředníků B’nai Brit. Vy pošlete peníze do Izraele samozřejmě bez zaplacení daní, protože my jsme dost inteligentní na to, abychom to udělali bez toho, aby nás někdo přistihl a chytil. Ale změňme téma. Dal jste jasně najevo, že nemáte rád Židy. Proč?”

W: Řekl jsem jen, že se mi nelíbí, co s námi Židé dělají. Nemám rád jejich lži, podvádění, klamání a vysloveně nepřekonatelnou neupřímnost. Copak mě to dělá antisemitou? Pan Rosenthal odpověděl: “Antisemitizmus neznamená opak semitizmu. Protože nic takového jako je semitizmus, neexistuje. A když neexistuje žádný takový koncept, tak nemůže existovat ani jeho opak? My Židé používáme jako manipulativní nástroj jednoduše stigma. Velmi efektivně používáme očerňování a stigmatizaci každého, kdo by se odvážil kritizovat nás Židy.”

https://celostnivzdelavani.cz/sokujici-a-velmi-zavazne-informace-poskytnute-zidovskym-poradcem-haroldem-rosenthalem-3-dil