Na otázku, jak je možné napadnout a ovládnout nějaký národ bez toho, aby si to uvědomoval, připsal pan Rosenthal tuto zásluhu jejich úplné kontrole nad informacemi a zejména nad médii. Pak pochválil absolutní židovskou kontrolu nad veškerými zprávami: “Všechny noviny, které se odmítnou nechat ovládat, jsou sraženy na kolena úplným zastavením přílivu inzerentů do příslušných novin. Pokud to nestačí, tak Židé zařídí, aby jim přestali dodávat papír a tiskařské barvy”. Na otázku, zda ovládají i lidi, kteří se dostali do vysoké funkce ve vládě, Rosenthal odpověděl, že za posledních třicet roků nebyl jmenovaný žádný vysoký úředník federální vlády USA bez souhlasu organizovaného judaizmu, a že Američani neměli možnost si zvolit “svého” prezidenta už od roku 1932, protože už Franklin Roosevelt byl jejich člověk a každý následující prezident byl též jejich člověk.

Pokud jde o zahraniční politiku USA, tak se Rosenthal s velkým opovržením posmíval Američanům, kteří vůbec nechápou, že celé široké spektrum zahraniční politiky Henryho Kissingera je “sionistické spřísahání od samého začátku, až do úplného konce”. Lidé si naivně myslí, že židovská politika bude dělána ve prospěch Ameriky. Americký zvyk důvěry v pověřené osoby ho přímo rozesmál.

Rosenthal řekl: “My jsme Židé, vytváříme a hromadíme jeden problém za druhým, klademe na Američany jednu otázku za druhou a záměrně jim vnucujeme protichůdné úhly pohledu, abychom zvýšili co nejvíce jejich chaos a zmatek. Ti lidé, co narazí na všechny tyto problémy a protiklady jsou zahlcení a už si zapomenou položit otázku, kdo toto všechno způsobuje. My Židé si takto hrajeme s Američany jako kočka s myší.” Pak uvedl, že Američani budou časem mít říši teroru, která je pro ně již naplánovaná, protože organizovaný judaizmus cíleně staví proti sobě každou etnickou skupinu.

“Krev lidských mas bude téct jako velká řeka, když dojde k našemu světovému vítězství” pověděl chladně pan Rosenthal. Redaktor a vydavatel byl těmito všemi odhaleními šokovaný zejména, když se pan Rosenthal pochválil tímto trumfem permanentní revoluce organizovaného judaizmu.

To, co jste se nyní dověděli, by mělo sloužit jako velké varování pro všechny Nežidy na celém světě. Pan Rosenthal nám prozradil, že slogan “Proletáři všech zemí spojte se” je ve skutečnosti sloganem, který v žádném případě nebyl adresovaný proletářům, ale Židům, a že to vše není nějaká fikce ani nějaká jeho osobní představivost. O celosvětovém židovském spřísahání se toho popsalo už mnoho, ale málokdo o tom informoval tak otevřeně.

Když se podíváme zpět na rozhovor a budeme analyzovat upřímnost Harolda Rosenthala, zjistíme, že to je utajený, pyšný, ale zároveň velmi dobře informovaný člověk. Dal by se popsat jako egoista a extrémista. Jeho krutost občas vylila na povrch jed, zejména když hovořil o hloupých křesťanech a gójích, jak nás nazýval. Jeho mysl byla zarputile ponořená do plánů ovládnout svět organizovaným judaizmem. Arogantně si pochvaloval, že zmocnění se světa organizovaným judaizmem bylo díky křesťanské hlouposti už takřka ukončené.

https://celostnivzdelavani.cz/sokujici-a-velmi-zavazne-informace-poskytnute-zidovskym-poradcem-haroldem-rosenthalem-2-dil