Před 40 lety Harold Rosenthal, poradce židovského senátora, poskytl mimořádně otevřený rozhovor, v němž přímo odhalil hlavní podvody, které jsou základem parazitického systému, jenž obklopil naši celou planetu. Za přílišnou upovídanost byl tento “až příliš otevřený” Žid krátce po rozhovoru zastřelen. Další článek o uvedeném rozhovoru v angličtině je např. tady: The Hidden Tyranny: The Harold Wallace Rosenthal Interview-1976, https://www.riksavisen.no/the-hidden-tyranny-the-harold-wallace-rosenthal-interview-1976/.

Autor: Walter White, který byl už 17 let ředitelem a vydavatelem konzervativního měsíčníku “Western Front” v USA, provedl v roce 1976 tento rozhovor. Dozvěděl se, že pan Rosenthal je ve Washingtonu všeobecně vážený a byl mu doporučen, aby s ním tento rozhovor udělal, ale samozřejmě ne zadarmo. Po celou dobu tohoto rozhovoru byl pan Rosenthal velmi nevázaný a neskutečně sebevědomý a vše, co řekl, bylo zaznamenané na pásku. Na závěr svého rozhovoru se pokusil zvýšit svůj poplatek za rozhovor, který byl zveřejněn pod názvem “Skrytá tyranie” (The Hidden Tyranny), pod kterým ho lze také nalézt na internetu. Vyzrazené informace jsou šokujícím odhalením židovského spiknutí proti celému lidstvu, které se ztotožňuje s lidskými, kristovskými a vesmírnými zákony a ukazuje na jejich historické dlouhodobé propojení s těmi nejtemnějšími silami, satanistickou agendou a pánem temnot Luciferem a jejich neukojitelnou posedlost po moci a penězích. Tento rozhovor by měl otevřít oči všech mírumilovných lidí, kteří se nechali naivně ukolébat židovským nářkem, stížnostmi a účelovou, lživou židovskou propagandou. Všichni nežidé by si na základě tohoto rozhovoru měli uvědomit smrtelné nebezpečí, které jim i jejich kultuře ze strany Židů hrozí.

Mr. Harold Wallace Rosenthal byl vysoce postavený úředník, který pracoval ve Washingtonu jako asistent senátor Javitse, židovského miliardáře. V době rozhovoru měl Rosenthal 29 roků. Krátce po tomto rozhovoru, 12. srpna 1976, byl Rosenthal zastřelen za velmi zvláštních okolností na letišti v tureckém Istanbulu. Letadlo, na kterém se nacházel pan Rosenthal, bylo napadeno. Čtyři lidé byli zabití a asi 30 lidí bylo zraněno náhodnými kulkami. Početní svědkové jasně dosvědčili, že zatímco mnozí lidé byli náhodně zranění, Rosenthal byl evidentně záměrně zlikvidován a zastřelen.

Walter White po intenzivním vyšetřování s plnou zodpovědností vyhlásil, že pan Rosenthal byl úmyslně zabitý při falešném a zinscenovaném únosu letadla, s největší pravděpodobností svými vlastními lidmi, příslušníky židovského kmene, o kterých tak otevřeně informoval v rozhovoru a tím se dopustil pro ně neodpustitelného “chutzpah”.

Chutzpah: je vlastnost drzosti, ať už v dobrém nebo ve zlém. Pochází z hebrejského slova “ḥuṣpāh”, což znamená “tvář” nebo “drzost”. Původní slovo jidiš má tedy silně negativní konotaci.

Rosenthal s veškerou přesvědčivostí zcela jednoznačně veřejně vyhlásil, že Židé absolutně dominují celému světu včetně USA a že ovládají všechny formy komunikace a přenosu informací. Na otázku o dominanci Židů ve Spojených státech odpověděl Rosenthal takto: “My Židé jsme jednoduše ohromení tím, jak lehce se američtí křesťané dostali do našich rukou a nyní Američany učíme, aby plnili každý náš rozkaz”…

https://celostnivzdelavani.cz/sokujici-a-velmi-zavazne-informace-poskytnute-zidovskym-poradcem-haroldem-rosenthalem-1-dil