Očekávejte znamení skrze blížící se události a energie. Nastávající období nám bude jasně poukazovat na to, co máme na sobě změnit, co musíme napravit a jak být lepší. Nejenže se zintenzivňují světové události důležité pro nás všechny, ale také se zesiluje tlak požadování Světlem, který nás nenechá lhostejně a líně postávat. Nastavte si zrcadlo a vnímejte vaším duchovním zrakem.

.
K blížící se obnově energií se přidávají silné vlivy rozvazování karmy, proto pokud jste ještě něco neodčinili, případně se slabostí zbavujete pomaleji, než je požadováno, budete zažívat situace, které vás budou obrušovat a směřovat k nápravě. Dbejte na to, aby se vaše chtění k dobru posilovalo každým dnem, abyste přispívali k přerodu země. Zároveň si tak pomůžete při zmírňování následků působící karmy.

.
Nitky pomoci se postupně připojují k Zemi, hledají místa kam se ukotví nadobro. Buďte i vy takovými místy, nositeli Boží Pravdy a Čistoty. Současný svět musí odrážet duchovní stav nás všech, bez přerodu a změny zevnitř změnu neuvidíme. Vnitřní stav člověka a vnější události jsou vzájemně těsně propojeny. Buďte změnou, kterou chcete vidět kolem sebe a dejte prostor nitkám pomoci ukotvit se k vám.
Soustřeďujte se na povznesení a povznášející myšlenky a obrazy, vysílejte energii lásky, čistoty, dobra a spravedlnosti. Pomáhejte spojovat stejnorodé energie k projevení Vůle Boží. Přetavujte tyto energie do každodenního života vaším jednáním. Nedejte se svést zlem, které se vás snaží obrátit naopak, oklamat a zmást – rozlišujte, používejte své vyciťování!!

.
Snahou o co nejčistší život, pomáháním si navzájem a podporováním čistých a vznešených hodnot v nás i kolem nás budeme splňovat, co je od nás požadováno a tím i vyjádříme vděk Bohu za to, že nám umožnil a stále umožňuje poznávat a žít v jeho Stvoření a dává nám přesný manuál k tomu, abychom byli šťastní! Směle vpřed v plnění svých úkolů, s požehnáním z Výšin.
https://vitazstvosvetla.org/snaha-o-prerod-je-nevyhnutna/