Když si vzpomeneme na „velkolepou“ řeč, jíž měl pan premiér Nečas v únoru 2013 před zemským bavorským sněmem v Mnichově, zjistíme, že Bavory považoval div ne za naše bratrance. Někteří naši historici se k jeho řeči vyjádřili. Označili ji za historicky chybnou, jiní mluvili dokonce o její lživosti. Následná vládní propaganda nic takového nevzala v úvahu. Mluvila o mimořádné blízkosti Čechů a Bavorů. Dnes sice Bavoři jsou stále středem zájmů některých „našich“ politiků, náležejících nyní svou většinou k demobloku, např. pan Bělobrádek a  pan Herman, ale sobotkovské tíhnutí k  Bavorsku rozšířilo na celé Německo.

Vedle tohoto propagandistického směru, působí i jiný. Když mnozí z nás necítí příbuznost k Němcům, pak tedy alespoň by se měli zabývat otázkou „našich keltských kořenů“. Mnozí vědci na toto téma mluví. Pořádají se výstavy. Propaganda nás zpracovává. Ale ani ta není úspěšná.

Češi se stále ve své velké většině považují za Slovany. Mluví jedním ze slovanských jazyků a dokonce u některých se zachovalo všeslovanské cítění. Propaganda s tím nemůže již desetiletí nic udělat.  A to je špatná zpráva pro ty, kteří chtějí Čechy odnárodnit, zbavit sounáležitosti se slovanským světem, vzít nám náš jazyk a odcizit nám naši kulturu, přepsat nám dějiny a zničit i naši státnost. Měli bychom vědět, kdo tyto zahraniční i vnitřní síly představuje. Měli bychom znát jejich jména a pokud jde o „Čechy“ i jejich politickou příslušnost. Víme, že patří především k TOP 09,  KDU a STANu. Nacházejí se však i v ODS a dokonce v ČSSD. Piráti se zatím celkově nevybarvili, i když i oni, jak můžeme pozorovat, se k těmto cílům staví příznivě.

Chceme-li i nadále zůstat Čechy, zachovat si vědomí, že patříme ke slovanskému světu, chceme-li uchovat svou státnost, jazyk, kulturu, musíme se o to snažit neustále a vzdorovat protinárodním  silám. Nebudeme-li tak činit dnes a všichni vlastenci společně, zítra může být pozdě!

 

AUTOR: J. Skalský

ZDROJ: ČNL