Jaké bylo první písmo Slovanů? Ve všech učebnicích dějepisu se dozvídáme prakticky jediné: prvním písmem svého druhu byla hlaholice nebo stará církevní slovanština. Může se zdát, že dříve naši předkové písmo neměli a byli asi hluchoněmí. Staroslovenština liturgický jazyk nebyla ve velkomoravském období žádnou novinkou. Všechny slovanské kmeny spolu komunikovaly, společenství fungovala a posvátné obřady probíhaly v původním jazyce.

Po příchodu Cyrila a Metoděje začali Slované používat jako písmo Hlaholiku. Ta ale pravděpodobně nebyla prvním písmem, kterým Slované zaznamenávali svou komunikaci. Bohužel, díky křesťanskému ničení všeho předešlého, všeho pohanského, se nám mnoho dokladů nedochovalo. Předkřesťanské slovanské písmo se dnes označuje také jako slovanské runy, runové písmo nebo runice.


Mělo být používáno do doby přijetí křesťanství. Doposud jedinými, i když nepřímými, důkazy o existenci písma jsou zmínky v ranných středověkých zdrojích. V 9. století bulharský mnich a spisovatel Černorizec Chrabr ve svém spisu O písmenech zmiňuje, že před přijetím křesťanství užívali Slované systém, který nazývá „rysy a zářezy“ pomocí něj věštili a počítali. Biskup a kronikář Detmar z Merseburku popsal chrám pohanských Slovanů v Retre a ve svém popisu se zmínil io tom, že tamní sochy slovanských bohů byly popsány jmény. „Stěny svatyně zdobí z venku podivuhodné vyřezávané obrazy bohů a bohyň, uvnitř stojí ručně vyřezávaní bohové, oděni strašlivými helmami a štíty s vyrytými jmény každého jednotlivého z nich. Jsou slovanské runy skutečně slovanské? Důkaz run jako prvního písma Slovanů se opírá o tři základní předpoklady. Identifikuje Venety se starými Slovany, interpretuje staroseverského vendarunir jako „Venétské runy“ a pravost nálezů z Retry. Logicky lze předpokládat, že tak obrovská společenství jako byla ta slovanská, která putovala Evropou, byla schopna přežití v odlišných klimatických podmínkách a v neposlední řadě, kteří byli schopni prorazit až do Byzance, měli dozajista svůj způsob komunikace a zápisu. Proto tedy zpochybňování kronikáře Detmara z Merseburku také. není logické. Proč by kronikář luhal, když byl z nové přicházející náboženské elity a naopak, je až s podivuhodné, že v době ničení všeho pohanského ještě podal tak významné svědectví.

 

https://www.podtatransky-kurier.sk/za-zrkadlom/pismo-slovanov