Berouce v úvahu nedávný bankrot General Motors, tento jeho výrok je mimořádně přiměřený. “Vyhlášeným plánem bylo určit různým částem světa různé průmyslové a obchodní role v sjednoceném globálním systému. Převaha Spojených států a jejich relativní nezávislost a soběstačnost. To se musí změnit … Aby se vytvořila nová struktura, nejprve musíte strhnout dolů starou. Americký průmysl je jedním z příkladů.

penize-dolary-usa-fed-ilu_110x72“Každé části světa se určí speciální role a všechny části budou na sobě vzájemně závislé. Spojené státy zůstanou centrem zemědělství, high tech, komunikací a vzdělávání. Těžký průmysl se z nich vyveze.” O projevu dr. Daye informoval dr. Lawrence Dunegan, pittsburghský dětský lékař, který zemřel v lednu 2004.

O zmíněném projevu hovořil jako o “novém světovém systému“, který se již rýsuje a který natrvalo změní svět. Přáním dr. Daye bylo, aby se přibližně 80 zúčastněných lékařů na toto připravilo. Přepis vzpomínek na tento projev od dr. Dunegana je zveřejněn na internetu (viz původní článek). Nabízím jen stručné shrnutí. Zlověstné připomenutí toho, co dr. Day sliboval v roce 1969, se zrcadlí v dnešním dění.  Mnohé vzpomínané události se mají teprve dostavit:

Nám všem chtějí implantovat čip, aby nás mohli snadno najít a identifikovat, ale také monitorovat a kontrolovat naše nákupy. Chtějí, abychom se zbavili své národní věrnosti a budou nás strašit terorismem, aby nás vehnali do globálního policejního státu. A možná použijí i “jednu nebo dvě jaderné bomby”, aby lidi přesvědčili, že to opravdu myslí vážně, řekl dr. Day. Vyhnul se tomu, aby přesněji definoval koho myslí pod “oni”. Jen tolik řekl, že jejich jména jsou všem známá. Podle mě myslel Rockefellery a jejich šéfy Rothschildy. Toto dodávám na bázi obecně rozšířenému názoru, že centrální bankéři jsou odpovědní za terorismus, k čemuž používají MI6, Mossad a CIA. Dr. Day rovněž řekl, že “válka je již přežitá” vzhledem k nebezpečí vzájemné anihilace v případě jaderného útoku. Proto raději upřednostňují terorismus. A toto bylo řečeno už v roce 1969…

Dále řekl, že vždy jsou tu dva důvody pro všechno, co Rockfellerové podnikají: vnější rouška, které se nabízí důvěřivé veřejnosti a pak skutečný důvod. Jak jsem argumentoval ve své knize Krutý podvod (2007), přeměňují nás na homosexuály jménem práv žen a homosexuálů. Proto pak lidé fungují na základě tohoto pohlavního vymezení a promiskuity. Stále méně jednotlivců je schopno dát se dohromady s opačným pohlavím kvůli tomu, aby přivedli na svět potomstvo. Dr. Day řekl, že sex oddělí od manželství a rozmnožování (sexuální osvobození), aby rozbili rodinu a zredukovali počet obyvatel. Umělé přerušení těhotenství, rozvod a homosexualitu prohlásí za sociálně přijatelnou. Homosexuálům se plně umožní projevovat se. Všechny, včetně starších občanů, budou povzbuzovat k sexu.

Bude se o tom otevřeně mluvit. Leccos bude dovoleno (výtržnosti Stonewall, kterými se začal boj za práva homosexuálů, se uskutečnily tři měsíce po této schůzce). Konečným cílem je sex bez rozmnožování. K rozmnožování bude časem docházet jen v laboratořích. Velikost rodiny se omezí tak, jako v Číně. A pro rodiny bude stále těžší udržet se pohromadě. Stále více žen bude zaměstnaných mimo domu a více lidí bude upřednostňovat život bez rodiny. Dívkám budou namísto panenek nabízet sport, aby jim šlo o výkony a nikoli realizaci prostřednictvím rodiny. Dívky budou říkat, že se rovnají chlapcům. Mezinárodní sport jako fotbal a hokej se vnutit i Američanům, aby i oni sebe viděli jako “světové občany”. Typicky americké sporty, jako baseball a americký fotbal, se nebudou podporovat. Brutální pornografie, násilí a obscénnosti budou v televizi a ve filmech stále více.
Lidé postupně ztratí citlivost vůči násilí a pornem. Bude se jim zdát, že život je příliš krátký, riskantní a surový. Hudba se ještě “více zhorší” a budou ji používat na indoktrinaci. Bude zde nezaměstnanost a masové migrace, aby všude podkopali (konzervativní) komunity. Sociální změna začne v přístavních městech a postupně se rozšíří do vnitrozemí (proto je východní a západní pobřeží liberální).

Dále řekl, že Rockefellerův institut již má lék na rakovinu, ale drží jej v tajnosti z důvodů zredukování počtu obyvatel. Počet infekčních onemocnění, přenášených z člověka na člověka, se zvýší. Dr. Day, který během války pracoval na modifikaci počasí, prý dále řekl, že i počasí lze použít na vedení války umělým vyvoláváním sucha a hladomorů. Potraviny se budou monitorovat, “aby si nikdo nemohl dovolit krmit nějakého uprchlíka před novým světovým systémem”.
Bude zakázáno pěstovat si vlastní potravu, co budou odůvodňovat tím, že to není bezpečné. Lidi se budou kontrolovat prostřednictvím selektivní informace. Ledaskomu jen tak nedovolí vlastnit knihy. “Jisté knihy se z knihkupectví úplně ztratí.” Klasická literatura se nenápadně upraví. Lidé budou déle ve škole, ale nic se nenaučí. Cestování se postupně omezí a soukromé vlastnictví obytného domu se časem zcela ztratí. Těch, kteří nebudou poslouchat, se “humánně zbaví”. “Žádné martýrování; lidé se prostě ztratí”. Závěrem naši političtí a kulturní “vůdci”, budou spoluviníky za úkladné přeorganizování lidstva tak, aby sloužilo židovsko-zednářskému kartelu centrálních bankéřů.

Války, terorismus, ekonomické deprese, politické a sociální změny, zábava a rozmarné módní výstřelky, to vše je uměle designované tak, aby se zrodil orwellovský policejní stát. Dr. Day řekl, že politiky zmanipulují aniž by si to uvědomovali. To, že nejsou schopni bránit nás před touto satanskou konspirací, je nejvyšší zrada. Musíme zalarmovat ty nejpoctivejší, i mezi vojáky a policisty. Civilizace visí na vlásku. Nacházíme se v reálném nebezpečí. Proto bychom se měli organizovat do malých nezávislých jednotek. Lidé  trpí, proto jsou receptivnejší k této informaci.

Tato současná “ekonomická deprese” je vyvolána záměrně. Je to součást agendy policejního státu. Musíme poučovat lidi, kteří si myslí, že tyto události jsou náhodné. Rockefellerům a jejich zrádným přisluhovačům se toto nikdy nepodaří realizovat, když si inteligence a masy budou uvědomovat pravdu. Progresivisti a levičáci musí pochopit, že pod “pokrokem” a “změnou” se ve skutečnosti myslí totalitní světová vláda. V takovou změnu tito věří. Dr. Day v roce 1969 řekl, že “lidé si budou muset zvyknout na soustavnou změnu”. Já sám jsem byl kdysi liberální levičák.
A když jsem já pochopil skutečný smysl “změny světa”, jiní mohou také.  Zároveň musíme podniknout praktické kroky na obranu sebe, svých rodin a své svobody. Naše (západní) společnost a kultura, to je podvod, založený na centrálním podvodu. Na monopolu vládního úvěru v rukou kabalistických soukromých bankéřů. Ti používají tuto moc na rozšiřování svého monopolu nad každou stránkou našeho života manipulováním světových událostí a sociálního chování. Jedinou cestou jak zachránit civilizaci před selháním, je znárodnit centrální banky.

Zdroj: http://earth.tym.sk/sialeny-scenar-sa-postupne-naplna/

http://www.savethemales.ca/confirmedrockefeller_plan_to_g.html