Jedinou nejjistější věcí v našem životě je smrt. Jakkoliv hrozně to může znít, je třeba si uvědomit, že smrt nepředstavuje nic jiného než oddělení naší duše od fyzického těla. Lidé, kteří jsou si toho vědomi si tak často kladou otázku, kam naše duše odchází po smrti?

Na tuto otázku existuje mnoho odpovědí a většinou záleží na jednotlivcích a jejich víře. Každé náboženství na světě popisuje odchod z tohoto světa jinak. My se budeme dnes zabývat stanoviskem, kdy naše tělo je jen fyzickou schránkou a naše duše, vědomi nebo individualita chcete-li existuje i po smrti a prochází sedmi duchovními dimenzemi.

První dimenze v podstatě existuje všude kolem nás. Jsou v ní živí i mrtví, každý ve svém vlastním světě. Dalo by se říct, že v této fázi procházíme jakousi očistou, kdy si začínáme uvědomovat věci kolem nás, které jsou za hranicemi lidského chápání. Vše začínáme vnímat jinak. Zbavujeme se emocionálních břemen, svého utrpení a zlosti, které v některých případech můžeme přenést na naše pozůstalé a přímo ovlivňovat jejich životy.

Během průchodu druhou dimenzí muže působit vše trošku zmateně a chaoticky. Vyskytují se zde duše, které bloudí jsou plné utrpení a hledají pomoc. V třetí dimenzi, která představuje jakousi definitivní hranici mezi pozemským a duchovním světem, je vše mnohem klidnější a vyrovnanější.

O čtvrté dimenzi se hovoří jako o „šťastném místu“, kde se duše upínají k nějaké činnosti, v podstatě si „žijí“ svým životem. Duchovní učenci hovoří o páté dimenzi jako o oblasti, kde mohou duše žít v univerzální bratrské lásce. Mohou milovat a být milováni bez předsudků a strachu. Šestou dimenzi obývají ty nejdůležitější duše, které vytváří pravidla fungování naší planety.

Poslední sedmá dimenze představuje jakési nekonečno. V této dimenzi žijí duše, které překonali veškerá pozemská stádia a stávají se bytostmi vesmíru.

Abyste plně pochopili každou z výše uvedených dimenzí, je třeba si uvědomit, kam naše duše putuje, když umíráme. Cesta duše odpovídá kvalitě našeho života. Pokud jsme vedli život plný konfliktů, budeme odděleni od těch, co vedli harmonický a bezproblémový život. Duše se také spolčují podle jiných kritérií jako jsou koníčky, touhy, ideologie a podobně. Tímto způsobem bude každý obklopen vrstevníky a vytvoří společenství, která budou naplňovat různé duchovní vrstvy.

Zdroj: Moře zpráv