Když na člověka přijde deprese, úzkost či jiné duševní nemoci, většinou hledá pomoc u odborníků. Snaží se svou mysl a duševní stav uzdravit pomocí léků a různých terapií. Co když se ale na duševní choroby díváme špatně? Západoafrický šaman jménem Dr. Malidoma Patrice Somé má na duševní onemocnění zcela jiný pohled a tomu našemu z moderního světa se vůbec nepodobá.

Napříč celou Afrikou existuje nespočet kmenů, kultur a šamanů. Tito lidé vedou na rozdíl od nás zcela jiné životy, jinak jednají i jinak přemýšlejí. Především ale vidí určité věci zcela jinak, než my moderní lidé obklopení systémem, vyspělou technologií a specialisty na všechno. Nedávno se jeden z afrických šamanů vyjádřil k největšímu úskalí, se kterým se dnes setkáváme, a to duševní choroby. Než abychom je pochopili, snažíme se je odstranit, a to je podle Dr. Somé špatně.

Dr. Somé tvrdí, že to, čemu říkáme deprese, bipolární porucha, psychóza a schizofrenie, nejsou choroby ale nevyhnutelné kroky v proměně našeho vědomí a lidského rozvoje. Doktor Somé pochází z kmene Dagarů, kde poruchy chování jakéhokoliv druhu signalizují „zrození léčitele“. Věří, že tato osoba byla vybrána jako médium přinášející poselství zbytku kmene. To, co my tady považujeme za duševní nemoc, oni považují za dobrou zprávu z jiného světa.

Moderní lidé duševním stavům nerozumí

Když se poprvé doktor Somé setkal s tím, jak se svět mimo Afriku vypořádává s duševními chorobami, byl doslova v šoku. Všiml si totiž, že lidé zavření v psychiatrických léčebnách vykazují stejné příznaky, které pozoroval u svých lidí ve vesnici. Namísto duchovního očištění se jim dostává patřičná dávka léku a opakované terapie. Na základě těchto skutečností Somé uznal, že moderní lidé nemají dostatek znalostí v tom, jak se s existencí psychických jevů a duchovního světa vypořádat.

Dr. Malidoma Patrice Somé

Moderní svět je nastaven tak, že pokud se u někoho projeví tyto energie, které samotný jedinec nedokáže pochopit, je okamžitě označen za duševně nemocného a jsou mu předepsány antipsychotické léky, které brání duchovní evoluci. Jenže v Dagarské tradici jsou tito lidé považováni za most mezi fyzickým a duchovním světem, a právě kmen pomáhá tomuto jedinci se smířit s energií obou světů.

Pomocí různých rituálů dokáží šamani provést člověka těmito stavy, uklidnit je a svým způsobem vyléčit. Naopak my lidé žijící v moderním a vyspělém světě tyto energie blokujeme léky a nesmyslnými diagnózami, díky čemuž se naše duševní zdraví spíše zhoršuje, pocit úlevy pociťujeme jen díky práškům a jde o stav dočasný. Šamani ale dokáži tyto stavy zahnat úplně.

Jestli tedy někdy pocítíte stav úzkosti, či u sebe zpozorujete depresivní stavy, pomyslete na možnost, že nemusí jít o duševní nemoc. To se snaží duchovní energie prostoupit vašim tělem. Pokud přijmete tuto skutečnost snížíte tím pravděpodobnost duševní úzkosti. Dr. Somé uvádí, že i takto malá změna v postoji k duševním nemocem je krok v před k uzdravení duše.

Zdroj: educateinspirechange.org

https://morezprav.cz/zdravi/samani-tvrdi-ze-deprese-uzkost-a-jine-dusevni-nemoci-znamenaji-mnohem-vic-nez-myslite