Dle S.H.A.E.F. PROHLÁŠENÍ Č.1, čl. I – Další osoby / podezřelí ze spáchání zločinů a zvěrstev budou postaveni před soud a v případě prokázání viny spravedlivě potrestáni.

Dle S.H.A.E.F. PROHLÁŠENÍ Č.1, čl. III – Soudy jsou zbaveny jurisdikce všude na okupovaném území.

Dle S.H.A.E.F. PROHLÁŠENÍ Č.1, čl. IV – Všichni státní zaměstnanci jsou povinni setrvat na svých místech až do odvolání a uposlechnout všech rozkazů a pokynů vojenské vlády nebo Vševojskového úřadu.

Dle S.H.A.E.F. NAŘÍZENÍ Č.1 – Trestné činy a přestupky, čl. I 6) – Činy nebo jednání na podporu nebo ve prospěch jakéhokoli národa, který je ve válce s některým z Organizace spojených národů se trestají smrtí, nebo jiným trestem.

Dle S.H.A.E.F. NAŘÍZENÍ Č.1 – Trestné činy a přestupky, čl. II 33) – Vědomé podání nepravdivého ústního nebo písemného prohlášení kterémukoli příslušníkovi spojeneckých sil, jsou trestány jakýmkoli trestem, nikoli však trestem smrti.

Dle S.H.A.E.F. NAŘÍZENÍ Č.1 – Trestné činy a přestupky, čl. II 40) – Šíření fámy s úmyslem vyvolat neklid nebo rozruch mezi obyvatelstvem, jsou trestány jakýmkoli trestem, nikoli však trestem smrti.

Dle S.H.A.E.F. NAŘÍZENÍ Č.1 – Trestné činy a přestupky, čl. III – Pokusy a spolčení – Stejně jako pachatel bude potrestán ten, kdo se pokusí spáchat trestný čin / nebo se spolčí nebo dohodne na spáchání takového trestného činu s jiným.

Dle S.H.A.E.F. NAŘÍZENÍ Č.1 – Trestné činy a přestupky, čl. IV – Starosta nebo jiný hlavní představitel obce může být obviněn a odsouzen jako zástupce obyvatel obce za jakýkoli trestný čin, za který se předpokládá kolektivní odpovědnost obyvatel nebo jejich podstatného počtu.

Dle S.H.A.E.F. NAŘÍZENÍ Č.1 – Trestné činy a přestupky, čl. V – Odpovědnost za jednání společnosti – Členové představenstva, zástupci nebo zaměstnanci společnosti, sdružení nebo spolku podléhají vojenskému stíhání, a jsou stejně odpovědní, jako kdyby jednání nebo opomenutí spáchali osobně.

Dle S.H.A.E.F. NAŘÍZENÍ Č.2, čl. II – Příslušnost 1) – Soudy vojenské vlády mají pravomoc soudit všechny osoby/, které se nacházejí na okupovaném území.

Dle S.H.A.E.F. NAŘÍZENÍ Č.2, čl. III – Trestní pravomoci vojenských soudů 3e) – Vedle nebo namísto trestu peněžitého, trestu odnětí svobody nebo trestu smrti (pokud je soud příslušný k jeho uložení) mohou vojenské soudy vydat příkazy, které se týkající osoby obviněného, jeho majetku, prostor a podniků, které byly použity při trestném činu. Vojenské vládní soudy jsou oprávněny vzít do vazby peníze nebo jiný majetek a vykonávat všechny další pravomoci související s řádným výkonem spravedlnosti.

Toto prohlášení a tyto nařízení vstupují v platnost dnem prvního vyhlášení.

https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2023/10/S.H.A.E.F.-PROHLASENI-A-NARIZENI.pdf

 

Kam napsat jako Čechoslovák (S.H.A.E.F. ZÁKON Č.3):

KORPORACE ČESKÁ REPUBLIKA SEZNAM D-U-N-S ®
S.H.A.E.F. – Rusko
D-U-N-S ® číslo je mezinárodní obchodní identifikace. Identifikace v rámci korporace Česká republika. Plán globalizace a NWO bylo vytvořit jednu globální korporaci.
Obsah
Korporace ČR – D-U-N-S ®…………………………………………………………………………………………………..2 Prezident…………………………………………………………………………………………………………………………2 Ministerstva…………………………………………………………………………………………………………………….2 Zákonná Moc…………………………………………………………………………………………………………………..2 Soudy – Soudní Moc…………………………………………………………………………………………………………3
Krajské Soudy……………………………………………………………………………………………………………..3 Okresní Soudy……………………………………………………………………………………………………………..3 Obvodní Soud……………………………………………………………………………………………………………..4 Městský Soud………………………………………………………………………………………………………………4
Státní Zastupitelství………………………………………………………………………………………………………….4 Krajské Státní Zastupitelstvo…………………………………………………………………………………………4 Městské Státní Zastupitelstvo………………………………………………………………………………………..4
Policie – Výkonná Moc…………………………………………………………………………………………………….4 Města………………………………………………………………………………………………………………………………5 Velvyslanectví………………………………………………………………………………………………………………….6
Kontaktujte Vítězné Mocnosti………………………………………………………………………………………………..6 Rusko……………………………………………………………………………………………………………………………..6 S.H.A.E.F………………………………………………………………………………………………………………………..6
Stuttgart CID Office……………………………………………………………………………………………………..6 Hohenfels CID Office…………………………………………………………………………………………………..7 Grafenwoehr CID Office……………………………………………………………………………………………….7 Major Cybercrime Unit Europe Office – Evropská Oddělení pro Závažnou Kyberkriminalitu. 8 5th Military Police Battalion (CID) – 5. Prapor Vojenské Policie (CID)………………………………8 European Fraud Resident Agency – Evropská Agentura pro Boj proti Podvodům…………………8
Vyhledávání:
https://www.dnb.com/de-de/upik-en/
KORPORACE ČESKÁ REPUBLIKA SEZNAM D-U-N-S ® – SHAEF – RUSKO 1 / 9

Korporace ČR – D-U-N-S ® Prezident
 Kancelář prezidenta republiky – D-U-N-S®: 49-676-7463 veřejné korporace ČR, 1 Hrad I. Nádvoří, 119 00 Praha 1 – Hradčany
Ministerstva
 MINISTERSTVO VNITRA – D-U-N-S®: 49-506-8413, 936/3 Nad štolou
170 00 Praha 7 – Holešovice
 Ministerstvo zemědělství – D-U-N-S®: 49-501-2684, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 –
Nové Město
 Ministerstvo průmyslu a obchodu – D-U-N-S®: 49-501-3104, Na Františku 1039/32 , 110 00 Praha 1 – Staré Město
 Ministerstvo financí České republiky – D-U-N-S®: 49-501-3120, Letenská 525/15, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
 Ministerstvo zahraničních věcí – D-U-N-S®: 49-502-6627, Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1 – Hradčany
 Ministerstvo životního prostředí – D-U-N-S®: 49-504-3692, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 – Vršovice
 Ministerstvo obrany – D-U-N-S®: 49-505-0882, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany
 Ministerstvo práce a sociálních věcí – D-U-N-S®: 49-509-3106, Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2 – Nové Město
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – D-U-N-S®: 49-514-9957, Karmelitská 529/5, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
 Ministerstvo zdravotnictví – D-U-N-S®: 49-518-5704, Palackého náměstí 375/4, 128 00 Praha 2 – Nové Město
Zákonná Moc
 Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny – D-U-N-S: 36-699-6309 veřejné korporace ČR, 176/4 Sněmovní, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, posta@psp.cz, 257 171 717
 Česká republika – Kancelář Senátu – D-U-N-S®: 51-133-2178, 17/4 Valdštejnské náměstí, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, kontakty
KORPORACE ČESKÁ REPUBLIKA SEZNAM D-U-N-S ® – SHAEF – RUSKO 2 / 9

Soudy – Soudní Moc
Přehled soudů ČR
 Ústavní soud – D-U-N-S®: 49-627-6838, Joštova 625/8 602 00 Brno-město
 Nejvyšší správní soud – D-U-N-S®: 49-517-7031, Moravské náměstí 611/6 , 602 00 Brno- město,
 Nejvyšší soud – D-U-N-S®: 49-664-1077 Burešova 571/20, 602 00 Brno – Veveří
 Vrchní soud v Olomouci – D-U-N-S®: 49-599-0871, Masarykova třída 609/1, 779 00
Olomouc
 Vrchní soud v Praze – D-U-N-S®: 49-625-2883, náměstí Hrdinů 1300/11, 140 00 Praha 4 – Nusle
 Rozhodčí soud České republiky – D-U-N-S®: 66-222-0487, Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Krajské Soudy
 Krajský soud v Ostravě – D-U-N-S®: 49-508-1465, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 702 00
Ostrava – Moravská Ostrava
 Krajský soud v Ústí nad Labem – D-U-N-S®: 49-674-5621, Národního odboje 1274/26, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov
 Krajský soud v Hradci Králové – D-U-N-S®: 49-674-5639, Československé armády 218/57, 500 03 Hradec Králové
 Krajský soud v Brně – D-U-N-S®: 49-674-5647, Rooseveltova 648/16, 602 00 Brno-město
 Krajský soud v Praze – D-U-N-S®: 49-674-5626, náměstí Kinských 234/5, 150 00 Praha 5
– Smíchov
 Krajský soud v Plzni – D-U-N-S®: 49-674-5634, Veleslavínova 21/40, 301 00 Plzeň – Vnitřní Město
 Krajský soud v Českých Budějovicích – D-U-N-S®: 49-674-5642, Zátkovo nábř 10/2. 370 01 České Budějovice 7
 … Okresní Soudy
 Okresní soud v Bruntále – D-U-N-S®: 49-657-5676, Partyzánská 1453/11, 792 01 Bruntál
 Okresní soud ve Frýdku-Místku – D-U-N-S®: 49-657-5424, Na Poříčí 3206, 738 01
Frýdek-Místek – Frýdek
KORPORACE ČESKÁ REPUBLIKA SEZNAM D-U-N-S ® – SHAEF – RUSKO 3 / 9

 Okresní soud v Olomouci – D-U-N-S®: 49-657-5531, tř. Svobody 685/16, 779 00 Olomouc
 Okresní soud v Třebíči – D-U-N-S®: 49-657-5440, Bráfova tř. 502/57, 674 01 Třebíč – Horka-Domky
 Okresní soud ve Znojmě – D-U-N-S®: 49-657-5395, náměstí Republiky 585/1 669 02 Znojmo
 … Obvodní Soud
• Obvodní soud pro Prahu 9 – D-U-N-S®: 49-658-4707, 28. pluku 1533/29B, 100 00 Praha 10 – Vršovice
• .. Městský Soud
• Městský soud v Brně – D-U-N-S®: 49-669-9617, Polní 994/39, 639 00 Brno – Štýřice • ..-
Státní Zastupitelství
• Vrchní státní zastupitelství v Olomouci – D-U-N-S®: 49-599-0876, 17. listopadu 909/44, 779 00 Olomouc,
• Vrchní státní zastupitelství v Praze – D-U-N-S®: 49-625-2875, náměstí Hrdinů 1300/11, 140 00 Praha 4 – Nusle, web
Krajské Státní Zastupitelstvo
• Krajské státní zastupitelství v Plzni – D-U-N-S®: 49-674-5733, Veleslavínova 27/38, 301 00 Plzeň – Vnitřní Město
• …
Městské Státní Zastupitelstvo
• Městské státní zastupitelství v Praze – D-U-N-S®: 49-670-0126, náměstí 14. října 2188/9, 150 00 Praha 5 – Smíchov
• …
Policie – Výkonná Moc
Policie kontakty
KORPORACE ČESKÁ REPUBLIKA SEZNAM D-U-N-S ® – SHAEF – RUSKO 4 / 9

• Krajské ředitelství policie Pardubického kraje – D-U-N-S® : 36-705-6333, Na Spravedlnosti 2516, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
• Krajské ředitelství policie Libereckého kraje – D-U-N-S®: 36-708-8286, nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 01 Liberec I-Staré Město
• Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje – D-U-N-S®: 36-712-1768, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
• Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje – D-U-N-S®: 36-712-1769, tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc – Hodolany
• Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje – D-U-N-S®: 88-840-1275, Lannova tř 193/26. 370 01 České Budějovice 6
• Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje – D-U-N-S®: 88-840-1283, Nádražní 2437/2, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí
• Krajské ředitelství policie kraje Vysočina – D-U-N-S®: 36-696-7092, Vrchlického 2627/46, 586 01 Jihlava
• Krajské ředitelství policie Zlínského kraje – D-U-N-S®: 36-714-8089, J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
• Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje – D-U-N-S®: 88-840-1317, Kounicova 687/24, 602 00 Brno – Veveří
• Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy – D-U-N-S®: 49-534-9102, Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4 – Nusle
• Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje – D-U-N-S®: 88-840-1291, Lidické náměstí 899/9, 400 01 Ústí nad Labem-centrum
• Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje – D-U-N-S®: 49-534-9099, 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
• Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje – D-U-N-S®: 88-840-1309, Ulrichovo náměstí 810/4, 500 02 Hradec Králové
• Krajské ředitelství policie Středočeského kraje – D-U-N-S®: 88-840-1267, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
Města
• Město Aš – D-U-N-S®: 49-669-9406, Kamenná 473/52, 352 01 Aš
• Hlavní město Praha – D-U-N-S®: 49-501-0860, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město
• Město Znojmo – D-U-N-S®: 49-517-9228, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
• Statutární město Brno – D-U-N-S®: 49-500-3423, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00
Brno-město
KORPORACE ČESKÁ REPUBLIKA SEZNAM D-U-N-S ® – SHAEF – RUSKO 5 / 9

• … Velvyslanectví
• Velvyslanectví Ruské federace – D-U-N-S®: 49-626-7352, 19/1 náměstí Borise Němcova, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
• Velvyslanectví Spojených států amerických – D-U-N-S®: 49-509-0636, Tržiště 365/15, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
• Velvyslanectví Ukrajiny – D-U-N-S®: 36-156-9621, Charlese de Gaulla 916/29, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
• …
Kontaktujte Vítězné Mocnosti
Rusko
• Velvyslanectví Ruské federace – D-U-N-S®: 49-626-7352, 19/1 náměstí Borise Němcova,
160 00 Praha 6 – Bubeneč
S.H.A.E.F.
Dejte vědět S.H.A.E.F. o podvodech v korporaci Česká republika a v korporaci Slovenská republika.
Kontakty na S.H.A.E.F.
Stuttgart CID Office
• 515th Military Police Detachment (CID)
• Unit 30401
• APO AE 09154
• Doručovací civilní adresa:
Bldg 2307 Patch Barracks
KORPORACE ČESKÁ REPUBLIKA SEZNAM D-U-N-S ® – SHAEF – RUSKO
6 / 9

70569 Stuttgart
Germany
• E-mail: usarmy.stuttgart.3-mp-gp.list.stuttgart-cid@mail.mil
• DSN: 314-592-2976/2974 •

Hohenfels CID Office
• Unit 28216
• APO AE 09173-0024,
• Doručovací civilní adresa: Amerikanische Kriminalpolizei,
CID Office Hohenfels,
Truppenübungsplatz Hohenfels, Gebäude 376, 92366 Hohenfels,
• E-mail: usarmy.hohenfels.3-mp-gp.list.hohenfels-cid@mail.mil
• COM from U.S.: 011-49-9641-70-522-2654,
• COM from Germany: 09641-70-522-2654.
• German Investigator Liaison: 011-49-9641-70-522-3366,
• DSN: 314-522-2654/3366,
Grafenwoehr CID Office
• 262nd Military Police Detachment (CID)
• Unit 28130
• APO AE 09114
• Doručovací civilní adresa:
Amerikanische Kriminalpolizei Gettysburg Ave 540
Im Lager, Tower Barracks
COM from U.S:
011-49-9641-70-592-2976/2974
COM from Germany:
09641-70-592-2976/2974
KORPORACE ČESKÁ REPUBLIKA SEZNAM D-U-N-S ® – SHAEF – RUSKO
7 / 9

92655 Grafenwoehr
Germany
• COM from U.S.: 011-49-9641-70-569-2205/2201
• COM from Germany: 09641-70-569-2205/2201
• DSN: 314-569-2205/2201
• Email: usarmy.grafenwoehr.3-mp-gp.list.grafenwoehr-cid@mail.mil
• DSN: 314-569-2205
• Unit 24319, Box 74
• APO AE 09005-4319
• E-mail: usacidc-cciu@mail.mil COM: 001-49-143-565-6249/6250
• DSN: 314-565-6250/6249
5th Military Police Battalion (CID) – 5. Prapor Vojenské Policie (CID)
• Military Address:
HHD, 5th MP Bn (CID),
5th MP Bn (CID), Unit 23119,
APO AE 09054-3119,

• Major Procurement Fraud Unit
• MPFU USACIDC.
• Phone: 49 611-143-523-5052,
• DSN: 314-523-5052,

Major Cybercrime Unit Europe Office – Evropská Oddělení pro Závažnou
Kyberkriminalitu
E-mail:
usarmy.rheinland-pfalz.3-mp-gp.list.5mp-bn-cid@mail.mil
European Fraud Resident Agency – Evropská Agentura pro Boj proti
Podvodům
E-mail:
usarmy.belvoir.usacidc.mbx.europe-africa-fra@mail.mil
KORPORACE ČESKÁ REPUBLIKA SEZNAM D-U-N-S ® – SHAEF – RUSKO
8 / 9

https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2023/10/KORPORACE-CESKA-REPUBLIKA-D-U-N-S.pdf

Nebyla podepsaná mírová smlouva s Německem. Je dostatek důkazu, že od roku 1989 naplno probíhá na území Československa okupace.

KORPORACE NENÍ DOBRÝ HOSPODÁŘ, PROTO NEPLNÍ ROLI STÁTU

– Dle Úřadu vlády České republiky č.j. 33112/2021-UVCR-3 ze dne 17. září 2021 a (Ústava z 28.12.1992 Čl 101 (3), verze 0) je Česká republika uzemní veřejnoprávní korporací, která plní roli státu.

https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2023/06/uzemni-verejnopravni-korporace-Ceska-republika.jpg

https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2023/10/KORPORACE-CESKA-REPUBLIKA-D-U-N-S.pdf

https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2023/10/S.H.A.E.F.-PROHLASENI-A-NARIZENI.pdf   

To že řeknete, že korporace není dobrý hospodář je lepší argument, než říkat úředníkovi. policistovi, že vakciny zabijí, protože je velká šance, že úředník, policista má nějakou vakcínu v sobě … Je potřeba dostat úředníky, policisty na stranu lidí …

https://t.me/INFO_STOP_COVID/1212