Na Zemi se v posledních desetiletích rodí nová generace lidí, výjimečná svými zvláštními schopnostmi a barvou aury, která jim dala jméno – indigové děti. Tito lidé mají v životě zvláštní úkol, jejich cílem je podpořit duchovní probuzení a evoluci lidstva. Jejich příchod není náhodný, rodí se v okamžiku, kdy je svět potřebuje.

Indigové děti se na Zemi rodí již posledních přibližně třicet až čtyřicet let, nejprve jich však nebylo mnoho a v mladších ročnících poměrně rychle přibývají. Pojem „děti“ tedy už není zcela přesný, dnes už to mohou být i třicátníci, i když s mnohem větší pravděpodobnosti je lze najít mezi dětmi.

Indigové děti, nebo indigoví lidé mají zvláštní vlastnosti, jsou na duchovně velmi pokročilé úrovni, a právě nyní nastala doba, kdy se mohou tyto duše na Zemi realizovat, proto se jich objevuje tolik. Je to díky historickému vývoji a také tomu, že lidstvo jako celek je víc duchovně probuzeno a otevřeno novým myšlenkám.

Proč vlastně „indigo“? Toto slovo popisuje typickou barvu, která se objevuje v auře indigových dětí a lidí. Tmavomodrá barva se vztahuje k šesté čakře, která se nachází v oblasti třetího oka. To značí velkou duchovní vyspělost těchto duší a znamená schopnost vidět skryté souvislosti a snáz se dopracovat k duchovnímu poznání.

Na druhé straně, být indigovým dítětem není zdaleka jen výhoda. Tito lidé mají své zvláštní poslání, ale o to těžší to na Zemi ve společnosti mají. Jsou v jistém smyslu „o krok napřed“ a někdy mají proto problém zapadnout do běžné společnosti, protože vidí a cítí věci, které jsou ostatním skryté.

Jak takové děti poznat a jak s nimi jednat?

Pokud máte v rodině jedno z těchto dětí, pak máte velké štěstí. Už ve věku dvou nebo tří let můžete pozorovat, že ačkoliv nemají potřebnou slovní zásobu, jsou mimořádně mentálně vyspělí, prokazují se empatií a porozuměním. Už od malička v sobě uchovávají zvláštní pocit výjimečnosti, který cítí někde uvnitř.

Jejich duše přesně vědí, že jsou zde proto, aby dokázaly něco velkého, a uvědomují si, že mají zvláštní poslání, i když v dětství třeba ještě nevědí zcela přesně, co mají na světe vlastně dokázat. Tyto děti jsou proto trochu tvrdohlavé, ale zároveň jsou velmi bystré a inteligentní. Uvědomují si vlastní odlišnost a to, že se na svět narodily proto, aby dokázaly něco důležitého.

Je zajímavé, že tyto děti již odmalička nemají problém mluvit o tom, jak svoji výjimečnost a své poslání cítí. Přitom nelze říct, že by měly zrovna nadbytek sebevědomí, například nemusí zapadat mezi kamarády ve škole, ale se svými rodiči začnou sami od sebe mluvit například o smyslu života.

Indigové děti mají velmi často problém přijmout autority. Věta: „Udělej to, protože jsem to řekl(a)!“ na ně neplatí ani náhodou a spíš v nich vyvolá rebelii. Je to proto, že hluboce cítí důvody a příčiny dění na této Zemi. Když po nich něco chcete, je lepší mluvit s nimi jako s dospělými a vysvětlit jim, proč je důležité, aby to udělaly, pak to přijmou mnohem snáz. Přirozené autority, z nichž je poznat moudrost, se u těchto dětí počítají, ale příkazy a rozkazy, kterým nerozumí, zkrátka odmítají respektovat.

Výchovné metody, které jsou známe řady generací na ně jednoduše neplatí, a je lepší se jim vyhýbat. Právě toto bývá problém. Ne všichni lidé jsou připraveni překonat jejich odlišnost a za každou cenu se tyto děti snaží vychovat tak, jak si žádá dnešní společnost a jak nám to přikazují staré osvědčené praktiky. Bohužel tím připravujete tyto duše o jejich výjimečné schopnosti, které nakonec ztratí.

Je velmi důležité umět těmto dětem naslouchat

S věkem dítěte se rozvíjí jejich jazyk a schopnost komunikovat. V tom se nijak neliší. Musíte však dávat pozor na to, co vám říkají. Musíte si všímat jednotlivých znamení, které ve své komunikaci zanechávají. To, co říkají je velmi důležité, neměli by bát přehlíženi jen proto, že jsou to děti. To oni jsou našimi učiteli, kteří nám dávají lekce, proto bychom jim měli naslouchat.

Důležité je uvědomit si, že to nejsou tak úplně děti. Po duchovní stránce jsou mnohem vyspělejší než my. Ví moc dobře co říkají, co chtějí a čeho si jsou vědomi. Někdy to může působit děsivě, ale indigové děti vskutku vnímají skutečnosti kolem nás jiným pohledem. Většina dětí, které se narodí jako indigové, patří v současné době k poslední vlně duší, které přicházejí na Zemi, aby nám pomohly probudit se a zvýšit tak naše duchovní vědomí.

-moře zpráv-