Tak jsme se konečně přehoupli přes bájnou linii estébácké chazarské mafie, která se mnoha českým skupinám snažila přímo ZAMEZIT svým lhaním, dezinformacemi, intrikami a podvody (za které tvrdě zaplatí) v tom, aby se vůbec na českém území dostali do 2. FÁZE – REMEDY (z nejméně 4. základních!) svého legálního procesu sebeurčení na základě dokumentů a legálních procedur One People Public Trust1776 a dokumentů Trustu Věčné Essence uložených jako legální, originální a závazné právní dokumenty u Uniform Comercial Code – mezinárodního Jednotného Obchodního Zákoníku, který upravuje vztahy mezi suverénními jedinci a právními fikcemi chazarské mafie.

“DUŠE” JAKO AKCIE – OBČANSKÉ PRÁVO – RODNÝ LIST A JSTE OBCHODOVÁNI JAKO AKCIE

Devatenáct milionů eur, to je průměrná hodnota vašeho rodného listu obchodovaného na newyorské burze. Výnosem je váš zajišťovací účet (spravovaný/plněný státní simulací pomocí “podvojného účetnictví”). Pokud byste se tedy dožili 110 let, měli byste nárok na 172 727 eur za každý rok svého života. Těchto 172 727 eur děleno 12 měsíci dává výsledek 14 393,94 eur měsíčně na životní náklady.
I z toho by mělo být jasné, proč je sem lákáno tolik žadatelů o azyl.

Tito “negři na okraji společnosti” z chudých afrických zemí a “tupí islamisté totálně vygumovaní inbreedingem”, navyklí desetiletí neuvěřitelmného cucání evropských sociálních fondů, byli na začátku vysídlovacích operací české a moravské populace semitskou sionacistickou kabalou vydáváni českými a slovenskými kolaboranty (Kalergiho Plán spojený s plánem Greater Izrael rozšířeným na Ukrajinu) za “mediky”nebo dokonce “nukleární inženýry”. Jsou velmi dobře motivováni bombardováním své vlasti a sorosovými náborovými agenturami nebo přímo izraelskými náborovými agenturami, které je učí perfektně lhát a vyhnout se otravným otázkám na jejich vzdělání a obecné vědomosti nebo nedej bůh charakter.. Dostanou zde také vytvořený záložní účet – legalizovaný obchod s lidmi.

Vše je zaplaceno předem, když se narodíte.

VAŠE TĚLO JE KOUPENO A PRODÁNO PROSTŘEDNICTVÍM RODNÉHO LISTU.

Výbor 300 a Spojené národy mají bankovní certifikát Cest Que Vie Trustu.

Zákon CQV z roku 1666 znamenal, že všichni muži a ženy Spojeného království byli prohlášeni za mrtvé a ztracené za mořem. Stát převzal majetek všech & všech do #trustu. Stát přebírá kontrolu, dokud se nevrátí #žijící muž nebo #žijící žena & nepožádá o své tituly tím, že prokáže, že jsou naživu & #požádá o náhradu škody .

Poznání vaší #Právní Fikce vám pomůže odemknout se. V opačném případě jste jen plavidlem plujícím na moři obchodu. Je možné se osvobodit od finančního stresu & dluhů. Pozemšťané se snaží být nezávislí na jakémkoli systému, který se snaží ovládat nebo utlačovat a škodí Zemi. Musíme pochopit, KDO JSME jako #pozemšťané A JAK SE ODPOJIT od #systémuBestie pomocí #LegálníhoDissentu.

Je pravdou, že tato 2. FÁZE – REMEDY procesu sebeurčení je pro životnost jakéhokoliv sionacistického chazarského parazita převlečeného za “úředníka českého nebo slovenského státu” fatální, protože jim přikazuje zabavit veškerý majetek a odevzává je do rukou nejblíže detašovaných vojenských tribunálů, které fungují, lidově řečeno, na plné pecky. A to hlavně v italských městech Verona a Řím, kde jsou umístěny vojenské prokuratury a vojenské tribunály nejblíže českým a slovenským územím. Ty světově nejznámější jsou na Gitmu, vojenská základna Guantanamo na Kubě, na letecké základně Thule v Grónsku, a také na Antarktidě nebo kupř. velmi znáímý v Ohňové Zemi, ale i na jiných kontinentech, přičemž povrchová zástavba je jen krytím vstupu do podzemní a často i podmořské vojenské základny napojené na tunelový systém podzemních mezikontinentálních vakuových magnetických rychlovlaků. Tyto vojenské soudy JSOU GLOBÁLNÍ a je v nich souzena globální elita za genocidy, etnocidy, falešné pandemie, velezradu, zradu a hrubé porušování lidských práv.

Také roste velmi rychle počet tajně budovaných tzv. FEMA táborů pro odsouzence – obchodníky s lidmi, adrenochromem, mučitele a vrahy mnoha dětí a mladých žen a mužů, včetně obětování tzv. “idolů” té které doby a v neposlední řadě také všechny korupčníky, protože právě KORUPCE je základem toho všeho.

ZRUŠENÍ VOJENSKÝCH SOUDŮ A PROKURATUR V ČESKÉ REPUBLICE, JEJICHŽ FUNKCE SE PŘEVEDLY NA CIVILNÍ NEJVYŠŠÍ SOUD to v praxi znamená — na SKUPINY SATANISTICKÝCH OBĚTOVACÍCH TRIBÁLNÍCH KLANŮ SOUDNÍCH GANGSTERŮ KOLEM JEJICH HLAVNÍHO ARCHONTA – SATANISTICKÉHO VELEKNĚZE, PETRA ANGYALOSSIHO A ZA NÍM, SCHOVANÉHO ARCHONTA, IGORA STŘÍŽE.

Tento majstrštyk zvládla chazarská mafie na výbornou. Aby žádný vojenský tribunál ani prokuratura už nestála v cestě jejímu řádění, ilegálnímnu a násilnému vysídlování a ekocidy čechů – moravanů a slováků. Dnes, z historického pohledu můžeme vidět, jak byla česká sionacistická zednářská Kabala tímto činem předvídavá!

Likvidace vojenských tribunálů, prokuratur a vůbec vojenské jurisdikce nebo minimálně její redukce, byl pravděpopdobně “obecný trend Kabaly” té doby.

https://finabel.org/wp-content/uploads/2021/06/20.-The-role-of-Military-Courts-across-Europ.pdf

Chazarská sionacistická úřednická mafie na území Čech a Moravy.

Česká chazarská sionacistická mafie sestávající s chaoticky založených zednářských lóží lokálních nevzdělaných buranů, kteří díky tomu, že se nic nenaučili a nic neuměli, museli se zaměstnat jako údajní “státní úředníci”.

Po té však přišla pro parazita ještě lepší vlna – na plzeňské a jiných akademiích bylo možné si právní titul jednoduše KOUPIT. Tím se byrokratický systém už tak zahlcený nenasytnými parazity začal plně saturovat. Mafiánské megaskupiny – židozednářská uskupení a zločinecká spolčení rozmanitých skupinek vysoce postavených fízlů, státních zástupců a soudců společně v družném duchu s právními poradci a investičními bankéři popíjející své drinky v lokálních bordelech řízených těmi samými zkorumpovanými úřednickými degeneráty, kteří si mysleli a dodnes myslí, že “korupce je součástí života každého normálního člověka”.

Největší problém však měl zapáchající starý systém s obrovským počtem židobolševických špiclů a jejich pomocníků. Právě skončivší démonický režim jediné komunistické strany a jediného názoru hledal zaměstnání pro ty tuny zbytečných tajných fízlů s otřesně nízkým (ti inteligentnější s jazyky a kontakty většinou zmizeli v zahraničí, nebo se stali součástí Aliance) vzděláním a inteligencí – darmošlapú a parazitů jak v době komunistického režimu, tak v tranzitní době jeho pádu (byli rodiny i se třemi estébáky mezi příbuzenstvem, kteří se navzájem sledovali a udávali .. to byl v 50. – 80. letech minulého století běžný jev). Jednoduše řečeno jsou to ti, kteří dokáží profitovat z každého režimu, z každé války a každého chaosu. ZEDNÁŘI – pzn. pisatele: .. i mezi mými osobními kamarády – umělci a hospodskými povaleči, v té přechodové době, jich bylo hodně, ale v té době mi to připadalo bezvýznamné.

Všechny zednářské společnosti, stejně jako vlády a tajné služby včetně speciálních jednotek atomových sil (tajná společnost Dominiánů) a včetně (!!) velení největší armády na světě – Pentagonu – však infiltroval MOSSAD. Epstein byla jen jedna globální operace Mossadu s použitím všech globálních podzemních tunelů a prostor .. a taky (i pro mě) nepohodlná pravda – z největší pravděpodobností infiltrace a kontrola všech forem VPN. Proto neříkáme již zednářské, ale žido-zednářské. Ti nejvyšší si říkají Ilumináti a je jich zhruba 300 (asi jako židozednářských rodin, které ovládají českou republiku – těch je údajně 200), stejně jako “Výbor 300” stejného jména. Jejich společným nejvyším mottem a heslem je:

Řád, který vzniká z jimi způsobeného Chaosu. JEJICH řád na kotrolu idiotů, kteří ho přijímají.

Jejich cílem je:

Ten, který nevěří v satanistického boha Yehovu a žido-zednářské “filosofické” mozkovýplachy pro hlupáčky okresního formátu.

Knights Of Zion

Jejich problém byl JEDINÝ a OBROVSKÝ. Vzhledem k tomu, že tyto estébácké špindíry z ulice nikdo nepotřeboval a všichni se jich štítili, protože jejich lustrační dokumenty nedovolovali jejich normální zaměstnání, byli považováni za mor, který někdo odmítl spálit, infekce, kterou nikdo neneutralizoval nebo hejno kobylek, které hledalo potravu = jednoduše řečeno PARAZITI. ALE BYLO TŘEBA JE ZAMĚSTNAT! Ale POZOR! Není tady řeč o nějakých “vysoce postavených estébácích”, ale o “řadové populaci obyčejných udavačů a práskačů a nebo podpindosníků” .. jak chcete. Je to stejný degenerační model.

Tento parazit našel skvělý způsob existence právě v Exekutorské Komoře a lehce koupitelných právnických titulech prakticky na všech českých univerzitách. Vlajkovou lodí byla potom Univerzita v Plzni. K těmto se přidali všichni pro korupci nebo “neschody” vyhození fízlové, kteří hledali snadné zisky a ze kterých se obratem ruky stávají zkušení kriminálníci kvůli znalosti zákonů a policejních procedur. Takže další silná neznámá, kterou jenom jako nutný chemický agens akceleruje známý Klausův výrok o tom, že “neexistují černé peníze” a také o tom, že “je třeba předat vládu v ČR do rukou silných oligarchů”. Každý umouněný fízl se těší na spolupráci (a platbu bordelem) se “svým mafikem”. A starý židozednářský sen o Gójim, kteří pojídají sami sebe byl realizován ve hmotě.

ALE CO BYLO ŽIVOTNĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRO TYTO POSTKOMUNISTICKÉ PARAZITY BYLO TO, ŽE K PRÁCI EXEKUTORA NEPOTŘEBOVALI ANI ONI SAMI, A ANI JEJICH ZAMĚSTNANCI – POMOCNÍCI Z ŘAD ZADLUŽENÝCH KRIMINÁLNÍKŮ, NARKOMANŮ A NÁSILNÍKŮ Z ULICE – LUSTRAČNÍ OSVĚDČENÍ, KTERÉ STAŘÍ ESTÉBÁCI K VÝKONU VĚTŠINY FUNKCÍ NEDOSTÁVALI. O TO ZDE ŠLO PŘEDEVŠÍM!

Před globálním zabavením států a bank trustem One People Public 1776 to však ještě nešlo “dělat na plné pecky”, avšak po zabavení také České Republiky a její Centrální Rothschild (české) Banky přišel spasitel všech exekutorů a nové “státní firmy” prasident Zeman aka Shalom Ben Klobása I., a už jeho kandidatura a diskurzy smrděly na dálku i v obrazech zednářským zločineckým spolčením. Není žádným tajemstvím, že tento otřesný a zdegenerovaný poskok Mossadu a proklamátor všeho nejhoršího z židovstva, byl zvolen do svého vládního křesla právě exekutory. Dnes už víme, že to JSOU ZEDNÁŘI (= EXEKUTOŘI).

Stačí se letmo jenom podívat na slavný diskurz Zemana s Drahošem, na vlajkové lodi české debility – kanálu Čt24, kde člověku připadá, že jsou v zednářské symbolice skroucena snad i wolframová vlákna v halogenech.

Avšak nebyla to jenom zbytková genetická svoloč komunistické éry, která tento prosionistický a mafiánský pytel demagogie volila a podplácela volby jak a kde se dalo… ale také tuny obyčejných hlupáků, kteří neochvějně věřili, že tento chazarský panák přezdívaný Shalom Ben Klolbása I. nějak zredukuje už tenkrát dost markantnáí řádění exekutorů.

Pisatel tohoto článku k takovým idiotům také patřil.

Opak byl pravdou. Vláda Exekutorské Komise prostřednictvím hradního kancléře – vymahače Mynáře a tohoto ovarovitého prasečáka měla katastrofální důsledky. Hlavně na běžný život populace, sociální zdroje a vzdělání. Začalo opravdové a naprosto neotřelé vysávání všeho co z českého státu zbylo a masívní převody do soukromých rukou. Toto všechno bylo provázeno neustálým a neutuchajícím nárůstem cen bez jakéhokoliv důvodu.

Na jeho zvolení si češi a všichni další UVĚDOMILI TAKÉ DALŠÍ DŮLEŽITOU VĚC

ZEDNÁŘSKÝM ZLOČINECKÝM SPOLČENÍM ZFALŠOVANÉ VOLBY

Samosebou, že mediální žvásty stejně jakjo Nejvyšší správní soud kolem toho spíše špínu zametali, než ji exponovali, i když snaha soudce Baxy z Nejvyššího správního soudu byla na tu temnou dobu obdivuhodná. Co je na tom, že jsou volby cinknuté, že je počítá jakási neznámá skupina židů na statisťáku a výsledky se zametou za 14 dní a pak – NIKDO NIC NEVÍ, NIKDO NIC NEVIDĚL, NIKDO NIC NESLYŠEL A NIKDO SI NIC NEPAMATUJE. A kdyby náhodou …, NIKDO NEMÁ CO BY DOPLNIL. :))). Hlavně že volíme a pak si to v hospě rozdáme … standartní mentalita stupidního idiota.

Bylo totiž úplně jedno jestli Schwarzenberg nebo Zeman.

První z těchto zednářských mutantů extinkci populace českého území nezakrytě prosazoval a popisoval. Zatímco Shalom Ben Klobása I. – ten zvolený – ji aktivně prováděl. A i kdyby padaly trakaře, tato politika se musela plnit, protože NAŘÍZENÁ extinkce idiotů a zoombie mutantů matrixu – doslova a do písmene matrixových biorobotů – byla dokonce určena vyššími než pozemskými smlouvami.

Samotná vlastní volba, VŠECH, a nejenom Gojim, byla a je doposud jednou z pevných “bran” do Věku Vodnáře. Sebouurčený a individualizovaný jedinec ZNÁ SVOU HODNOTU a VÍ JAK JI VYJÁDŘIT. Ale toto vyjádření to se nikdy neděje prostřednictvím jiného – prostřednictví zástupce (nedej pánbu tzv. “voleného” 🙂 — NIKDY! Je to stav interdiktu. Souvereign je jen jediný a svrchovaný, Celistvý a plně integrovaný do kompozice Celku. Zahrnuje v sobě vládu, vojsko, soudce, žalobce i kata. Jinak není suverénní. Je státem s mezinárodní imunitou sám o sobě – což ti co jen bezduše “pouze vyplňují papíry” často vůbec netuší, ale co je nejhorší – ani NENÍ schopna v praxi aplikovat! Ani mentálně a ani fyzicky. A dokonce ani filosoficky .. 😦 ..

Inu, od toho se říká “většina”. A to zejména, protože neúprosný zákon evoluční biologie a na jakékoliv úrovni potvrzuje vždy potvrzuje evoluční nadřazenost menšiny, nad evolučně primitivnější většinou. Jednoduše, co je primtivní toho je VŽDY víc. A čím primitivnější, tím větší množství. Důkazy jsou všude, kde jsou jakékoliv živočišné nebo rostlinné druhy .. tam, kde je jakýkoliv život.

Také proto ho Sfinga nespálí svým pohledem, když ji na otázku jeho vlastní hodnoty (a ne tou historií zvulgarizovanou “otázkou pro blbce”) každý starověký hrdina hrdě odpoví, protože stav in – divido – duale = nerozdělené dvojnosti “těla a duše” = Celistvosti takovou odpověď zahrnuje. Je součástí vrozené autonomie a individualizované integrity do Kosmického Celku. Kosmickým vědomím jedince, který před – vizualizuje vývoj v rámci větších kosmických cyklů. JE na Cestě .. končící v nekonečnu a zahalené dýmem …

Jenže v té době jsme ještě netušili, že v r. 1996 VYPRŠEL MANDÁT ZÁPADNÍCH MOCNOSTÍ, které pomyslně nechali sio-nacisté “vyhrát válku” (viz. práce Noama Chomského “Jak nacisté vyhráli válku“) NA SPRÁVU GLOBÁLNÍHO FINANČNÍHO SYSTÉMU (neveřejné bankovní smlouvy). Číňané vyhráli spor odmítli americké dluhopisy jako (papírky na vytření zadnice) a Spojené Státy měly zaplatit svůj dluh v dolarech. Do vymáhání této platby byla také zapojena Společnost Bílého Draka:

https://www.finansavisen.no/forum/archive/thread/2071492/view

Exekutorský zákon

Motejlova rada žido-zednářských právníků, kteří by všichni dnes měli stát před soudem a být popraveni za velezradu, vypracovala ještě před pádem věží (před rokem 2001 – událost masové nukleární vraždy globální Kabaly) tzv. exekuční zákon.

Motejl, který měl se svou kohortou kabalistických právníků vypracovat novelu “POST bolševického” exekutorského zákona na ilegální konfiskace majetku rukama exekutorů a ilegální masové vystěhovávání českého-moravského-slovenského obyvatelstva z pozemků zakupovaných masově semity (židy a muslimy) s nízkým inteligenčním kvocientem a naprosto nekompatibilními barbarskými zvyky svých stovky let mentálně a sociálně (v podstatě inbreedingem) retardovaných následníků satanistického boha Yehovy a pedofilního neúspěšného proroka a masového vraha Mohameda. Odvěké nepřátele všeho křesťanstva a slovanstva speciálně.

Hned po té udělala sionacistická chazarská mafie – za odměnu – z Motejla ombudsmana lidských práv, který nikdy nic nevyřešil a každého tak akorát natřel. Správný chazarský zkurvysyn v motýlku. Průměrný český hňup by ho charakterizoval jako “příjemného člověka”. Nikoho by nikdy nenapadlo, jaká chazarská megazrůda se v tom kostkovaném bílém saku skrývá.

Exekutorská komora ČR

Doslova a do písmene MĚSÍC A PŮL po pádu věží a nukleární masové vraždě amerických občanů, která připomínal fénický satanistický rituál s dětmi smaženými zaživa v soše boha Baala (féničené byli semité, čili stejný kořen jako arabové a židé), vzniká české s.r.o, čistě obchodní subjekt na ochranu žido-zednářských zlodějů, kteří pomalu, ale jistě nachystali celý systém na jeho kompletní VYCUCNUTÍ, likvidaci populace a její nahrazení. Vzniká EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR.

Zničení World Trade Centra samotnou chazarskou bankovní mafií, která tak zničila další ze začátků agendy NESARA a následné GESARA zničením počítačového centra NESARA námořnictva spojených států pro rozdělování finančních balíčků ve 2. podlaží budovy č.7 (to je ta “co spadla a nikdo nevěděl vlastně proč” a brzy zmizela ze všech záběrů) bylo skutečným počátkem a výstřelem sionacistické chazarské a zednářské chátry k masívní depopulaci planety a hlavně likvidaci “příliš vyspělého” evropského obyvatelstva už desetiletí přichystaným notoricky známým Plánem Kalergiho..

Forma ilegálního vystěhovávání a masívního zadlužování populace tak souvisí jasně s akty velezrady a a nejenom s obchodními záležitostmi v rámci UCC.

ďábelké, zlodějské, prolhané a non legální fízl-soudně-bankovní chazarské mafie, jenž CELÝCH JEDENÁCT LET PO EXEKUCI JEJICH DOMĚLÉHO A ZCELA NELEGÁLNÍHO MAJETKU A JEJICH NELEGÁLNÍCH STATUSŮ (státy a banky,kterých se chazarsko – zednářská lůza plně zmocnila; o to horší, že se to stalo v době Stanného Práva!) neustále vytváří falešné dluhy, dlužníky a falšuje státní znaky, zneužívá taláry a unformy zaniklých a exekuovaných obchodních subjektů, nedávají vlastní podpisy na údajné rozsudky a od svých korupčních a zlodějských činů utíkají vylhávajíce ještě nelogičtější nesmysly než pětiletí fagani, kteří přijdou pozdě do školy. A už i ty jim v jejich retardované argumentaci docházejí.

“Eseróčka” této mafie, která se celých 11 let vydává za “stát” a na svých lžích ještě nestydatě před celým světem trvá, nemají právo ani na holou existenci, natož tak na vymáhání tzv. “pohledávek”, které jsou pouze PŘÍMOU FORMOU VYDÍRÁNÍ A OZBROJENÝCH LOUPEŽÍ této fízl-soudní evolučně-biologické strusky humanity = genetického odpadu lidstva. Nejde z nich strach, jen zápach jejich strachu je cítit na kilometry, páč většina z nich skončí na popravišti nebo v táborech FEMA.

Jejich pohledávky nemají co pohledávat ve schránce jakéhokoliv suverénního člověka – individuální bytosti z masa, kostí a krve, naopka oni sami jsou za své mezinárodně PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ žalováni u vojenských tribunálů po celé Evropě a prostřednictví žalob u UCC jim je okamžitě zabavován a konfiskován všechen jejich majetek a jsou bleskově odvoláváni z funkcí nejvyšším státním tajemníkem ministerstva vnitra. Tudy vede cesta k jejich konečné likvidaci a konečnému řešení všech chazarských zlodějů, podvodníků, pedofilů, lovců lidí a obchodníků s orgány dětí a z nich extrahovaným adrenochromem.

Stejně tak se stalo i se zbytkem ďábelsky zlodějské Mynářovy – Šabršulovy a aktuálně Bsonkovy fízl-soudní mafie z Uherského Hradiště (p.př.: Mynář byl poskok aka kancléř – bývalý “vymahač dluhů” pravděpodobně popraveného údajného prezidenta české republiky Zemana zvaného v našich kruzích Shalom Ben Klobása I. pro jeho pozitivní vztah k Mossadu a vůbec celé chazarské zlodějské exekuční lůze) údajně policejních agentů, kteří jsou však spíše “agenty pracující pro cizí mocnost”, kteří pracují jako vymahačská komanda nelegálních soudních příkazů doslova a do písmene vycucávaných z prstu místním údajným tzv. “státním zastupitelstvím” – zde podotýkáme, že žádný stát neexistuje, stejně jako jeho údajné “zastoupení”, pakliže se nejedná o přímé zastoupení státu místní policejně-soudní mafií (předpokládáme, že jde o obecný vzorec-protokol jejich tzv. “práce” aneb kterak ta lůza krade a jakou používá pseudo-legální metodologii), což je jen další zástupné eseróčko dalších paragrafoidních hochštaplerů, lhářů, zlodějů a podvodníků v talárech.

Nikdo z nich nevyvrátil – a ani se nepokoušel – ani jedno místopřísežné prohlášení, které bylo těmto lokálním buranům v různých českých a slovenských lokalitách, stejně jako vysokým státním úředníkům osobujícím si neexistující funkce, a vládnoucích podle těch nejprimitivnějších absolutistických privilegií, zasláno. NIKDO Z NICH NEVYVRÁTIL ANI JEDEN BOD z 27 bodů JAKÉHOKOLIV affidavitu – místopřísežného prohlášení zaslaného kýmkoliv z Trustu Věčné Essence nebo jen jako součást připravovaných žalob na vojenské tribunály nebo soudy UCC.

Taková je nepohodlná pravda pro každého klinického idiota, který ještě dodnes věří v modlu “českého státu” nebo dokonce, že “stát něco blahodárného a smysluplného organizuje pro tzv. občany” nebo to snad “má v organizační náplni” – i když mediálně proklamované; a idiot je jediná zdravotní charakteristika, která je adekvátní aktuálnímu mentálnímu stavu každého takového “věřícího”.

Zda se jedná také o pedofilní zločinné spolčení, které se zabývá “lovem lidí” speciálně mladých žen na prostituci tím, že jim zlikvidují nelegálním dluhem jejich rodiny, děti dají zednářské soudy na výchovu pedofilům a sami zůstanou s majetkem těch zdevastovaných rodin, to už nikoho absolutně nezajímá. Tak hlubokou “mysl” masa 97% “volících” idiotů nemá. Chlap většinou skončí na ulici nebo se oběsí. Za jejich zvěrstvy zůstávají zničené životy miliónů rodin a majetek, který přechází hladce z rukou jedné mafie do rukou dalších, ještě horších jako jsou usazující se muslimská populace nepřátelská vůči všemu evropskému a nebo skupujní celá území a vesnice bohatí chazarští megapřekupníci tzv. “na kšeft”, počítajíce logicky s budoucím růstem cen pozemků – což je při současném katastrofálním úbytku populace jen chimérou, které může věřit jen retard jim podobný, protože tyto ceny rozhodně neporostou .. naopak.

AKTUALIZOVANÝ SEZNAM ZLODĚJŮ, LHÁŘŮ a VRAHŮ MNOHA MÍSTNÍCH RODIN Z TRIBÁLNÍ CHAZARSKÉ FÍZL – SOUDNĚ – BANKOVNÍ MAFIE – ZEJMÉNA V UHERSKÉM HRADIŠTI, KTERÉ JSOU PROPOJENY S CENTRÁLNÍMI VLÁDNOUCÍMI TRIBÁLNÍMI KLANY, A KTEŘÍ SE MASKUJÍ JAKO “ÚŘEDNÍCI STÁTU”:

TKADLEČEK JAROMÍR

BSONEK MARTIN

FIALOVÁ IVA

GREGÁREK LADISLAV

BLAŽEK ANTONÍN

KODRLA PATRIK

GABRHEL BOHUMIL

JÍCHA LUKÁŠ

LUHAN IVO

DOLANSKÝ PAVEL

DEJMEK LADISLAV

MAHDAL LUKÁŠ

POTOMSKÝ MICHAL

STŘÍŽ IGOR

DOBEŠ JAN

Evropský právní systém

Boj proti světovému a evropskému zednářstvu má také své oběti. Jednou z nich byl známý Maxmilián Kolbe (umučen v koncentráku), který BOJOVAL proti zednářům “a proti služebníkům Lucifera” velmi aktivně a založil dokonce na toto téma periodikum a také jeden Řád.

To bylo před 100 lety, ale od té doby světové zednářstvo dosáhlo toho, že implementovalo prakticky na všech úrovních společnosti synkretického ducha relativismu a od té doby prakticky NEEXISTUJÍ standarty jako Dobro, Krása, Pravda .. tři atributy boží.

Místo těchto atributů implementovali zednáři prakticky po celém světě absolutní morální relativismus.

Teď pouze sbírají plody své práce. Došlo k podivné události, kdy ředitel francouzského muzea zednářství jakoby zradil zednářskou myšlenku tím, že zveřejnil, že prakticky všechny zákony francouzské republiky jsou odvozeny ze zednářských regulí schválené zednářskými plény V RÁMCI JAKÉKOLIV STRANY !! Speciálně zdůrazňuje zákon o potratech a zákony legalizující plně LGTB hnutí. Je nad slunce jasnější, že na takovém “schvalování zákonů” není tedy NIC demokratického. Systémn funguje takovým způsobem po celé Evropě.

Několik zednářských lóží (používajících jako proxy tzv. “politické strany” – největší lákadlo vygumovaných makovic co je neustále volí) předkládá své “zákony” parlamentu, aby je schválil a zavázal plnit populaci jakéhokoliv státu. Je jasné, že žádní tzv. “občané” nemají na tvorbu těchto zákonů ani nejmenší vliv.

A tehdejší velmistr velké francouzské lože, který byl součástí vládnoucího kabinetu, který schválil zákon o potratech, se vyjádřil o tomto zákonu jako o: “velkém vítězství zednářstva nad židovsko-křesťanským myšlením..” .. a mluvili často o “životě” jako o “materiálu, se kterým se musí pracovat” ..

A všechny politické strany jsou pouze DERIVÁTY a PODŘÍZENÝMI zednářských lóží. Je také historickým faktem, že stejný hoax, který si vytvořili židi s holocaustem, tak zrcadlově stejný si vytvořili také zednáři – o velkém pronásledování zednářů ..apod.

NIC takového se NIKDE reálně nestalo !! Ani židům a ani zednářům. V té nejvidtelnější světové zednářské organizaci -americké – je (p.př.: dnes už spíš bylo … tihle budou dávno popravení) 50 členů známého CFR.

Prezident UNESCO řekl už ve 48 roce minulého století, že: “NIC není neměnného ani věčného co se týče ETIKY” ..Takže první implementovali synkretické myšlenky a potom scela otevřeně začali implementovat antikřesťanské politiky v jakékoliv zemi, kterou si vybrali.

Ideologie pohlaví a všechny politiky vedoucí proti lidské přirozenosti jsou hlavními tématy zednářů. OSN je také (p.př.: také můžeme použít minulý čas ..) nejůčinnějším a nejsilnějším veřejným pařátem-opěrným bodem světového zednářstva. Všechny tyto politiky mají konstantní a velmi silný základ a záštitě v OSN.

CELÁ BRITSKÁ JUDIKATURA BYLA UŽ V 90. LÉTECH MINULÉHO STOLETÍ KOMPLETNĚ V RUKOU ZEDNÁŘŮ ! což už tehdy žaloval britský premiér Jack Straw. Celý soudní systém (a dokonce i celý státní systém!) byl už tehdy – a byl to obecný záměr světového zednářstva – pod kontrolou zednářů a jejich hierrachie, čímž se právní a soudní systém totálně zbavil nezávislosti. Takže není nic demokratického na tom, když tento systém podléhá nebo je infiltrován lidmi, kteří jsou zavázáni v rámci své hierarchické struktury a nikoliv zavázáni zájmy státu nebo nestranosti.
Je to prostě KONEC nezávislé justice.

O TOM, JAK FUNGUJE VELKOPODNIKÁNÍ DÍKY IMPLANTACI GENDEROVÉ STÁTNÍ IDEOLOGIE MLUVÍ BÝVALÁ ÚŘEDNICE OSN, AMPARO MEDINA.

“….. Tato genderová filosofie, jakmile se už jednou začne protlačovat mezi různé ženské skupiny, já nevím, ale mě připadá, že my jsme nakonmec vždy ty, co nejvíc ztrácíme, a nevím, proč jsme my feministky tak umlčovány. Tolik jsme bojovaly za to, abychom měli univerzální práva na sociální úrovni, a teď přijdou s tím, že neexistuje vlastně pohlaví. Že neexistuje ani muž a ani žena, a nyní jsou LGBT skupiny ty skupiny, které ovládají všechny tyto zákony.

Tyto skupiny, které vznikly díky mezinárodní finanční podpoře nejen farmaceutických kartelů, ale také mezinárodně uznávaných a známých klinik, které jsou schopny měnit sexualitu lidské jedince, což jsou kliniky s miliardovými příjmy. Já nevím, jestli si dokážete představit, kolik peněz dnes znamená změnit si pohlaví, ale jedná se o operaci v řádech desetitisíc dolarů, přesně zhruba 20.000 dolarů za jednu operaci a hlavně musíš používat jejich chemoterapii a hormony celý svůj další život, protože je to proti tvé přirozenosti, protože tvoje přirozenosdt je samozřejmě jiná a tvé přirozené hormony fungujou zcela jinak. A takže to je na celý život, a tím se to stává vlastně obrovským obchodem. Navíc ti nabízím změnu tvého pohlaví, ti nabídnu vzít ho nebo dát jiné, ti nabídnu jiné pohodlné věci, třeba nový knírek … “

Bývalý šéf FBI Ted Gunderson potvrdil, že Ilumináti chtěli ovládnout svět, a tak infiltrovali všechny úrovně společnosti včetně žalobců, soudců, průmyslu, politiků a Bílého domu. Jejich Tajná smlouva byla úmyslným zánikem lidstva prostřednictvím válek, pandemií, klimatických změn, rozdělení, jedu, teroristických činů, nemocí a smrti. Ilumináti byli členy Výboru 300, který prosadil tuto Tajnou smlouvu proti lidskosti.
Vojenská aliance Bílých klobouků byla v procesu demontážeVýboru 300 Iluminátů.

PRŮVODNÍ DOPIS V ANGLIČTINĚ A ČEŠTINĚ S PODROBNÝM VYSVĚTLENÍM

2 – E-MAILU nebo-li 2 – ZASLÁNÍ.

Kdo ví, ten ví.

BOOM! Závěrečné fáze globálních vojenských operací:

Pozemní velení a globální Stanné právo

V době, kdy se jako požár šíří šuškanda o globálním Stanném právu, se pod povrchem šíří strach, se kterým musí každý jednotlivec počítat. Nacházíme se v epoše monumentálních změn, kdy se neviditelná ruka pozemního velení snaží přetvořit samotnou podstatu našeho světového řádu. Odhalme zahalené pravdy této seismické změny, kdy jsou vlády zatlačovány do neznáma a globální instituce se hroutí na kolena.

Éra vlád uplatňujících nadvládu je u konce. Od odlehlých komnat mocných institucí až po samotné chodníky, po kterých šlapeme, svět už není tím, čím býval. To vše díky, nebo možná ne díky, obskurní a stínové entitě známé jako Ground Command.

Ač to může znít dramaticky, svět stojí nad propastí. Nacházíme se uprostřed tektonického posunu, transformace hlubší než jakákoli válka, smlouva nebo geopolitická událost za našeho života. Mezinárodní válečný stav vrhá svůj mrazivý stín a velení pozemních sil organizuje tento mamutí převrat.

Když mluvíme o stanném právu, často si představíme tanky v ulicích a noční zákaz vycházení. Ale machinace pozemního velení jsou jemnější, zákeřnější, pracují ve stínech, pronikají do nejvyšších pater moci a přetvářejí naši realitu.

Je to ohromující, že? Ty mocné bašty, uznávané vlády, které kdysi s pompou a pýchou deklarovaly svou nadvládu, jsou nyní zkrachovalé a neuznávané. Jejich suverenita, kdysi neotřesitelný pilíř identity, je nyní v troskách a zoufale čeká na potvrzení od záhadných Archivářů a Síně záznamů prostřednictvím kanálů Pozemního velení. https://amg-news.com/boom-the-final-stages-of-global-military-operations-ground-command-and-global-martial-law/

Seznam obvinění, zatčení a poprav – Demontáž agentů a dvojníků Deep State – “Máme to všechno” ~Q!

Připravte se na vojenský systém GESARA a nouzové vysílání NESARA (EBS)

Představte si to: Jste pohodlně usazeni ve svém obývacím pokoji, když najednou začne blikat televizor. Ozve se autoritativní hlas:

“Toto je systém nouzového vysílání (EBS). Toto není cvičení. Zůstaňte naladěni.”

Situace je zoufalá a národ SUA stojí na pokraji sil. Co bude následovat? Připoutejte se a připravte se, protože se ponoříme do labyrintu světa EBS, Stanného práva, Deep State a tiché skupiny hrdinů známých jako Bílé klobouky.

V srdci našeho národa, v SUA, zuří neviditelná bitva. Bitva stará jako civilizace sama – válka o moc, snaha o ovládání. Pokud jste si mysleli, že EBS je jen o nouzovém vysílání, čeká vás otřesné probuzení. Náš příběh nabere dramatický spád, když odkrýváme vrstvy skrytého systému, který je mnohem víc než jen nástrojem pro vysílání.

Co je systém nouzového vysílání (EBS)? Systém EBS se zrodil z touhy po efektivní komunikaci v krizových situacích a vyvinul se v mnohotvárnou obludu. Vládní nástroj určený ke sdělování životně důležitých informací během mimořádných událostí v zemi se stal styčným bodem v šachové partii mezi hlubokým státem a bílými klobouky.

 • Doporučení ministerstva FEMA nabízejí následující tipy, aby všichni obyvatelé provedli tři jednoduché kroky připravenosti: Získejte sadu, vytvořte plán a zůstaňte informováni.“*
 • To zajistí, že každý bude bezpečně umístěn ve svém domě a bude moci být svědkem historického okamžiku, který odhaluje všechny pravdy, zastírá atd. prostřednictvím EBS, která se blíží.
 • Musí proběhnout test a poté kontrola všech výskytů a činností. Možné důsledky na národní a globální úrovni mohou být poměrně komplikované, takže věci musí být v souladu s protokoly. Ano, pokud se věci nedělají precizně a dokonale, má to mnoho důsledků. Toto je praxe, která probíhá před skutečnými lidmi, aby viděli reakce a přesnost na to, co se blíží, co mění lidstvo.
 • Slyšeli jsme, že plán je nyní konečně podepsán, ale opět jsem jen posel. Buďte připraveni se v případě potřeby upravit s ohledem na možné časové změny. Jen pár vyvolených zná přesný okamžik a přesné načasování událostí. Z bezpečnostních a jiných zřejmých důvodů musí být řádně uchováván v soukromí.
 • EBS bude vysílat přehrávání 8hodinového videa. Bude se přehrávat 3x denně po dobu 10 dnů Communication Darkness. Během těchto 10 dnů komunikační temnoty se stanou následující věci.
 • Na naše telefony obdržíme 7 „trumpet“ alias EBS textových zpráv, které nás upozorňují, abychom si v tuto chvíli naladili televizi.
 • Naše telefony budou fungovat pouze pro 911 a jsme informováni, že bude k dispozici aplikace Signal, která je vojensky šifrována.
 • Během této doby nám nebude fungovat internet. Naše bankomaty nebudou fungovat. Po 10 dnech Communication Darkness (= komunikační temnoty) se připojíme k novému kvantovému internetu.
 • Lidé jsou vyzýváni, aby se zásobili alespoň na tři týdny jídlem a vodou. Připravte se na jídlo, vodu, toaletní papír, generátory atd. za toto velké odhalení probuzení.
 • Do konce měsíce máme slíbený nový internetový systém Star-link.
 • Zatímco mluvíme, týmy koordinující tuto důležitou historickou událost předělávají EBS, aby zajistily maximální bezpečnost pro všechny zúčastněné, aby zůstaly trpělivé, když se věci dokončují. Chtějí se ujistit, že nedochází k žádnému rušení jakéhokoli druhu. Ti, kdo plánují, chtějí, aby nikdo nepropadl panice, protože jde pouze o odhalení pravdy.
 • Po EBS a my jsme prošli 10denním výpadkem mainstreamových médií a proseděli jsme všechny 24/7 (osmihodinové filmy), vrátíme se k normálu jako obvykle? Odpověď zní: Po E B S a 8 hodinách 24 7 se všechny filmy změní.

Podpora života, připojená ke starému a zlému systému, bude vytažena. Lidstvo a planeta Země současně přecházejí do systému vědomí kvantové reality (Mír a Prosperita). Konec otroctví finančního a lidského vědomí. Staré systémy vlády, školství, financí, zdravotnictví, obchodu a obchodu atd. budou všechny demontovány a nahrazeny.

 • Budeme mít novou měnu s názvem USN US NOTE a zlatou krytou.
 • Nyní je čas upozornit co nejvíce lidí, kteří budou poslouchat. Nebuď příliš hrdý. Jdi varovat ty, které miluješ, i když si myslí, že jsi blázen. Vaším cílem pro ostatní je skutečně pomoci absorbovat šok z toho, co přichází.

Stanné právo: Poslední Trumpova karta.

Stanné právo, deklarace, která pozastavuje běžné právo a uděluje vojenskou pravomoc nad civilními funkcemi, je konečným trumfem Deep State. Je to drastické opatření, které však přichází do hry, když se poměr sil nakloní. Co se ale stane, když se vyhraje tento trumf, a jak byste měli vy, občan, reagovat?

EBS, stanné právo a vy. Když je vyhlášeno stanné právo a nastoupí EBS, Deep State by chtěl, abyste zpanikařili. Ale pamatujte, panika je nepřítelem rozumu. Místo toho byste měli zůstat v klidu, být informováni a připraveni. Použijte EBS jako zdroj informací, ne spekulace. Nedovolte, aby strach zatemnil váš úsudek.

Každé vysílání, které přijímáte, by mělo být zkoumáno a ověřeno. Ale také nezapomeňte zůstat ostražití. Sledujte činy své vlády, zpochybňujte jejich motivy a čiňte je zodpovědnými. https://amg-news.com/decoding-the-imminent-ebs-military-in-training-for-implementation-of-the-emergency-broadcast-system/

Kolaps CIA, MI6, Mossad, chazarského finančního systému, MMF, falešných Federalních Reserv, Wall Streetu

1. září 2023

V monumentálním povstání, které otřásalo základy světové finanční scény, zahájila aliance BRICS, podpořená tajnou spoluprací s americkou armádou a globální vojenskou koalicí, bleskovou válku proti MMF, CIA, MI6, Mossadu a tajné chazarské finanční říši. Tento odvážný krok umožnil BRICS převzít kontrolu nad 80 % planetárních zásobovacích a distribučních sítí ropy a navíc ovládnout šest z deseti největších těžařských zemí. Zorchestrování, které se událo za oponou této seismické transformace vyslalo rázové vlny globálnímu Deep State a spustilo šílenou paniku, která se ozývá z Pentagonu do DNC.

Kdysi nezpochybnitelná nadvláda MMF, CIA, MI6, Mossadu a chazarské finanční elity se zhroutila a odhalila propracovanou síť kontroly, kterou vytvořili kolem národů a ekonomik. Pod záštitou zlověstných operací MMF byla na národy vržena stínová síť finančních manipulací, krádeží ropy a dluhového zotročení. Triliony dolarů byly tajně odčerpány z národů prostřednictvím lstivého spojení klamu a nátlaku, čímž se ekonomiky otřásly a občané byli zatíženi nepřekonatelným dluhem.

V symfonii strategické brilantnosti zorganizoval BRICS pečlivě naplánovaný převrat a lstivě nalákal MMF k falešnému pocitu stability. Nic netušící cíle, včetně Argentiny, byly vedeny k tomu, aby věřily ve fasádu pokračující spolupráce. Skutečná zápletka se však rozvinula, když Venezuela v jedenáct hodin obratně vyměnila spopjenectví a uzavřela poslední dílek skládačky BRICS. Tento odvážný manévr posunul rovnováhu sil a zanechal Deep State v šoku se ztrátou kontroly.

https://roserambles.org/2023/09/01/the-collapse-of-the-cia-mi6-mossad-kazarian-financial-system-imf-fake-federal-reserve-wall-street-september-1-2023/

Zdroj: