Přeji vám, abyste v životě našli Světlo a Pravdu... j.b. (Q) WWG1WGA

PŮVOD A POSLÁNÍ ČERNÉ ŠLECHTY

Na webu Operation Disclosure Official vyšel další článek od Petera B. Mayera, týkající se opravdové historie lidstva, která je mocnými našeho světa tak často manipulována, aby vznikla ta „jejich“ tedy „jediná správná“ verze dějin, pochopitelně taková, aby se jim to přesně hodilo do krámu a odpovídalo to jejich vlastním mocenským zájmům. Na nějakou pravdu tito lidé zvysoka kašlou. A úkolem alternativy je mimo jiné právě tu pravdu na kterou oni z výšky serou zprostředkovávat dalším a odhalovat ty jejich věčné lži. V dnešním článku si poodhalíme další tajné společnosti a vysvětlíme si, že všechny války světa jsou vždy jen války bankéřů.

Původ a poslání

Kdysi dávno, když Anunnaki přistáli na planetě Zemi ze své planety Nibiru, aby na Zemi těžili zlato, tak si zde nakonec vytvořili své vlastní pozemské „lidské“ otroky, kteří tuto práci vykonávali za ně. Nibiru by měla být 12. planeta ve sluneční soustavě Země s oběžnou dráhou 3 600 pozemských let. Velel jim otec Anu se svými dvěma syny Enlilem a Enkim. Enki byl později pověřen úkolem zplodit lidského otroka.

Anunnaki byly ti, kdo vždy jmenovali faraony a později krále, či právě černou šlechtu, aby tady na Zemi ovládali pozemské otroky. Až do raného středověku to dělali právě faraoni a králové, kteří ale později již tyto úkoly nedokázali nadále vykonávat s tím,jak pozemská populace neustále rostla. Hledali se tedy jiné metody řízení. Nejprve se to vyřešilo církevní autoritou skrze víru, o něco později, v 18. století přišel na řadu zotročující peněžní systém.

Byl to samozřejmě Rothschild, kdo nabídl to nejlepší řešení. Prostřednictvím rodového křížení se pak rodově smísili s evropskými královskými rodinamii. Evropská šlechta ale dostala pouze ceremoniální povinnosti, a tu výkonnou moc soustředila do tajných, pro veřejnost neviditelných, společností a vlád; dnes známých jako tzv. Deep State.

Nyní, tedy o stovky tisíc pozemských let později, se konečně ocito pozemské lidstvo na samém pokraji svého osvobození. Všichni vybraní inkarnovaní jedinci byli uvedeni do takové pozice na Zemi, aby z něj konečně osvobodili planetu Zemi a její lid z tohoto dlouhodobého útlaku a otroctví.

Školní dějepis popisuje pouze takové světové události, které jsou výsledkem machinací, vykonstruovaných mocnými a skrytými klikami tajných organizací, které ale celosvětově vždy tvoří elita; tj. bankéři, bohaté rodiny, jako jsou Rothschildové a Rockefellerové, a neoficiální organizace jako Bilderberg, Rada pro zahraniční vztahy, Trilaterální komise, rovněž ale třeba organizovaný zločin, stinné instituce ve vládě, tajné společnosti jako jezuité, svobodní zednáři,Skull and Bones a tak dále.

Za všemi těmito skupinami stojí ale skupina ještě tajnější, skládající se ze skutečných vládců planety Země, tedy těch, kteří přímo používají premiéry a prezidenty jako své loutky. Touto skupinou jsou Illumináti.

Někteří konspirační teoretici říkají, že tito Ilumináti neboli „osvícení“, kteří tahají za nitky, jsou jen „lidské“ bytosti; jiní zase říkají, že jistě mají své mimozemské spojence. Jedná se o jakousi tajnou společnost v tajných společnostech, podporovanou navíc bankovní elitou v čele samozřejmě s kým jiným, než s dynastií Rothschildů, kteří mají svůj plán konečného řešení: zrušení naprosto všech náboženství, kromě jediného, toho „jejich“ satanského a propagace tohoto jejich vlastního satanského náboženství a rovněž odstranění všech současných civilních vlád, aby se nakonec všechny země světa centralizovali a globalizovali a to naprosto všechny pod jejich vlastní kontrolou, což přesně ve skutečnosti je ten jejich vznikající Nový světový řád. Nový světový řád a Great Reset je ve výsledku totéž.

„Černá šlechta“ má svůj pravý původ v oligarchických rodinách z Benátek a Janova v Itálii, které již ve 12. století vlastnily privilegovaná monopolní obchodní práva. První ze tří křížových výprav v letech 1063 až 1123 nastolila moc benátské černé šlechty a celkově posílila moc tamní bohaté vládnoucí třídy. V roce 1171 získala aristokracie nazývaná Černá šlechta plnou kontrolu nad Benátkami, když bylo jmenování dóžete přeneseno na to, co bylo známé jako Velká rada, složená vlastně z členů komerční aristokracie, včetně nechvalně známé rodiny de Medici. Celé Benátky od té doby zůstaly v jejich rukou, ale moc a vliv benátské černé šlechty sahá daleko za její hranice a dnes je již cítit v každém koutě světa. Protože moderní bankovní systém začal právě v Itálii. Zúčastněné královské domy jsou;

  • Dům Bernadotte, Švédsko Dům Bourbonů, Francie Dům Bragança, Portugalsko Dům Grimaldi, Monako House of Guelphs*, Británie (hlavní) Dům Habsburků, Rakousko Dům Hannoveru, Německo (druhý nejvýznamnější) Dům Hohenzollernů, Německo Dům Karadjordjeviče, Jugoslávie (dříve) Lichtenštejnský dům, Lichtenštejnsko Dům Nassau, Lucembursko Dům Oldenburg, Dánsko House of Orange, Nizozemsko Dům Savoy, Itálie Dům Wettin, Belgie Dům Wittelsbach, Německo Dům Württemberg, Německo Dům Zogu, Albánie

Poznámka; všechny tyto rodiny jsou rovněž rodovými liniemi nalezenými v rodokmenu Windsor.

Guelfové se také nazývají Černí guelfové nebo Černá šlechta a podporovali Viléma Oranžského v jeho uchvácení anglického trůnu, což nakonec vedlo k vytvoření Bank of England a Východoindické společnosti, která ovládla svět. od 17. století dále až do současnosti.Všechny převraty, revoluce a války v 19. a 20. století se soustředí kolem boje Guelfů vedený vždy o udržení a zvýšení jejich moci, který se nyní nazývá Nový světový řád.

Moc guelfů se dále rozšířila přes italská finanční centra až do severní Francie z Lombardie – regionu v severní Itálii s hlavním městem Milánem – všichni italští bankéři se proto nazývali „Lombardi“. Lombard v němčině znamená vlastně „depozitní banka“, Langobardi byli bankéři celého středověkého světa.

Všechny výše zmíněné rody jsou přitom potomky rodu Guelphů, jednoho z původních benátských rodů černé šlechty, z něhož pochází rovněž rod Windsorů a tedy i zesnulá anglická královna Alžběta II.

Guelphové jsou silně propleteni také s německou aristokracií třeba prostřednictvím rodu Hannoverů. Téměř všechny evropské královské domy jsou potomky rodu Hannoverů a tedy i rodu Guelphů, což je opět: černá šlechta.

Guelphs – House of Windsor – dnes ovládají komoditní trh, manipulují s cenou zlata, tedy komodity, kterou ani nevyrábějí, ani ke které vlastně nemají přístup. House of Windsor ale také stanovuje cenu stříbra, mědi, zinku, olova a cínu. Není vůbec žádnou náhodou, že přední obchodní burzy jsou v Londýně v Anglii.

Společnosti z rodin Black Nobility – Černé šlechty zahrnují značky jako je British Petroleum, Oppenheimer, Lonrho, Philbro, BlackRock a mnoho dalších.

Evropská černá šlechta spolupracuje s americkými rodinami, jako jsou Harrimanové a McGeorge Bundyovi. Dům Hannover sice vypadá německy, ale je čistě židovský. Stejně tak jako dům Habsburků. Nebyli to skuteční Němci, kteří usedli na britský trůn, ale byli to samozvaní Židé. S Židy ale nemají vůbec nic společného. Říkají si sionisté, kteří jen tvrdí, že jsou Židé. Ale skuteční Židé zkrátka nejsou sionisté, (Proto se hovoří o tzv.domě Sion)

Tajné společnosti

Černá šlechta jsou zakladatelé různých tajných společností, přidružených k Iluminátům – a všichni jsou členy Komise 300. Stejně jako Římský klub, CFR, RIIA (Královský institut mezinárodních záležitostí), Bilderberg Group, Kulatý stůl, tak tti všichni zase pocházejí z rodin evropské černé šlechty.

V roce 1871 byla republika Spojených států amerických převzata, aby se vytvořila společnost s názvem USA INC, jejíž existence ale byla zcela záměrně držena v tajnosti a stala se dnes pro americký lid doslova katastrofou.

Částečně záměrným snižováním skutečné životní úrovně 90 % populace je to vše patrné již od roku 1972. Roku, ve kterém byl proveden přechod od krytí zlatem jako bankovním standardem na krytí petrodolarem.

Dále změnou lékařských a zdravotních standardů podporovaných Rockefellerovou lékařskou mafií, aby se podpořil prodej léčiv v jejich prospěch. Z toho vyplynuly nadměrné nárůsty všech nákladů na léčbu, které se nyní staly těmi vůbec nejvyššími v historii.

Záměrně se rovněž snižovali veškeré možné životní šance obyvatel; snižovali se vzdělávací standardy až na tu naprosto nejnižší úroveň v historii; což vše umožnil Kongres ovládaný sionisty, který ale dnes vůbec není nějakým zastoupením lidu, protože naprosto všechny volby jsou dnes zmanipulované.

Černá šlechta si svůj titul vysloužila právě díky svým podlým trikům, když se třeba lidé vzbouřili proti vládním monopolům, tak jako všude jinde byli vůdci takových povstání rychle zajati a brutálně pověšeni. Černá šlechta používá dodnes praktiky jako je tajné zabíjení, nebo vydírání, aby zruinovala a zničila svě oponenty, a to jak občany, tak podniky, neštítí se ani únosú, znásilňování a tak dále, zní to asi dost povědomě, že, a přesně odtud pramení jejich jméno.

Po uzavření luteránské smlouvy v roce 1929 získala černá šlechta
dvojí občanství, totiž v Itálii a ve Vatikánu. Podle podmínek smlouvy jim byly papežem uděleny šlechtické tituly, které byly uznávány v Italském království. Mnohé z těchto rodin byly členy převážně ceremoniální papežské elitní gardy; jiní ale byli cizinci, kteří byli různými způsoby přidruženi ke Svatému stolci. V roce 1931 papež Pius XI odmítl žádost Španělského králee Alfonse XIII o další rozšíření Nobelovy gardy o šlechtice z katolických zemí.

Ve 2. světové válce hlídala papeže papežská elitní garda ještě současně s pomocí Švýcarské gardy.

V této souvislosti je také asi zajímavé poznamenat, že Epstein měl klíčové postavení mezi těmito ovládanými loutkami a rodem Saudů, Rothschildů a Sorose – na podporu jejich globálního vydírání, vydíráním a zastrašováním; podporované obchodem s drogami; obchodování s dětmi; obchodování s orgány a pedofilii, které vždy pomohly účinně dosáhnout čehokoli.

Epstein byl zodpovědný za usnadnění vydírání a vydírání nejvyšších
osobností po celém světě. Když prezident Trump nastupoval do svého úřadu, tak veřejnosti odhalil tato fakta.

Nelze dost dostatečně zdůraznit, že pokles Q dne 11. listopadu 2017 shrnul celé spojení Epsteina s Deep State. Jak vždy říká Q: ‚Budoucnost dokazuje minulost.‘

Opět závěr článku, který je určen spíše pro americké čtenáře, konspirátory, protože celou záležitost okolo hnutí Qanon, bych brala s velkou rezervou, ačkoliv opět připomínám mé oblíbené: na každém šprochu pravdy trochu.

Existuje totiž vlastně jen jedna reálná šance na odstranění Deep State. Nemůžeme si dovolit být unáhlení nebo udělat jedinou chybu. Věřte plánu! Načasování je perfektní. Aliance má vše pod kontrolou. Vše jde podle PLÁNU.

Mezitím poslouchejte své srdce jako nejlepší zdroj v oceánu Intelu a dezinformací. Jen vy sami se rozhodujete, která pravda rezonuje s vaším srdcem.

Sdílejte tuto zprávu s každým, koho znáte. Až se probudí více lidí, mocenská hra kabaly tím navždy skončí.

Všechny války jsou války bankéřů

„Nejděsivější síla smrti pochází z rukou samotných ‚Lidí‘. Snaží se totiž pokaždé vměšovat do záležitostí jiných lidí, jen aby se postarali o sebe a své blízké. Odolávají jakémukoli nutkání bránit se, vědí, že výsledkem je trvalá změna života.

Vědí, že ve chvíli, kdy se brání, tak život, jak ho dosud žili, zkrátka skončil. Okamžik, kdy jsou „muži, kteří chtěli zůstat sami“, nuceni bránit se, je v jejich očích jistou formou sebevraždy.

Doslova v sobě zabíjejí ty, kterými byli. Proto, když jsou tito „muži, kteří chtěli zůstat sami“, nuceni použít násilí, bojují se svoji svatou pomstou proti těm, kteří zničili jejich dřívější životy.

Bojují proto se syrovou nenávistí a s pudem, který nemohou pochopit ti, kteří si pouze hrají na politiku a teror. Pravá hrůza pak přijde ke dveřím levice a oni budou plakat, křičet a prosit o milost, ale bude to k již hluchým uším.“ prohlásil Podplukovník Jeff Cooper

Kdo a co je projekt Operation Disclosure?

Naším posláním v Operation Disclosure je poskytnout vám aktuální informace o nejnovějších konspiracích a geopolitice. Naším cílem je také poskytovat syrové a dosud neověřené informace o světových událostech z různých zdrojů a uživatelsky předložených výzkumů na témata, jako je exopolitika, mimozemská pozorování a pozorování UFO/UAP, tajné vesmírné programy a ztracený nebo dávný původ a historie lidstva.

Všechny války jsou války bankéřů, poučné video z roku 2013.

 

AUTOR: Peter B. Mayer

ZDROJ

Překlad: Myšpule/myspulesvet.org

 

 

© 2024 KnihyA

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑