Existují vlastně dva typy posunu pólů . Pozemský druh psunu je ten, kdy se pevniny skutečně fyzicky přesouvají ze svých současných pozic do nějakých nových, někdy je to tisíce kilometrů daleko.

Pak dochází k posunu magnetického pólu, k tzv. převrácení magnetického pole Země, kde si severní a jižní pól vymění svoje místa.

Adam Maloof, docent geověd na Princetonské univerzitě, věří v posun pozemských pólů již od svých studentských let.

Roky výzkumu plně neprokázaly, že k posunu pozemských pólů vůbec dochází, ale jeho výzkum ukázal, že neexistuje žádný možný způsob, jak by k tomu mohlo dojít tak, jak si představoval.

Maloof odvysílal svou teorii v televizním programu National Geographic v roce 2009. Geologickými důkazy objevené teprve během odvysílání tohoto pořadu byly nálezy hornin v Austrálii , které se ale přitom „zrodily“ tisíce mil daleko odtud, a Maloof to zkrátka viděl jako důkaz násilných otřesů.

Skály měly na svou situaci „špatnou“ polaritu. Jako geolog věděl, že horniny si zachovávají svou původní polaritu od chvíle, kdy jsou vytlačeny z útrob Země, dokud se o miliony let později nerozpadnou na prach. Nalezení hornin, které pocházejí tisíce mil severně na ostrově na jižní polokouli, mu poskytlo další důkaz, že jeho teorie byly správné.

Bližší prozkoumání však zároveň přineslo jeden velký problém

Neexistoval vůbec žádný důkaz o nějakém násilném otřesu, vůbec žádný, vůbec nic, co by vysvětlovalo, jak se ty skály mohly dostat až na své současné místo. Stejný vzor se opakoval i na dalších místech po celém světě. On a jeho tým tak objevili desítky příkladů hornin, které by prostě neměly být tam, kde je přitom nacházeli. Skály, které vznikly v blízkosti severního pólu, byly opuštěny v Austrálii a útvary, o kterých bylo jistě známo, že začaly svůj život na jižní polokouli, se nyní nacházely tisíce mil na sever.

Maloof okamžitě usoudil, že k posunu pozemských pólů nemohlo dojít… ale to nevysvětlovalo nemístnost kamenů.

Poté, co o tomto problému nějakou dobu usilovně přemýšlel, tak předpokládal, že k posunu pozemských pólů by přece jen mohlo dojít, ale v měřítku tak pomalém, že to vůbec ani necítíme. Jeho vysvětlení si můžete poslechnout na Listen To The story: Talk Of The Nation .

Mnoho vědců se ale jeho teorií neřídí, raději věří, že horniny s opačnou polaritou právě vyšly z nitra Země, když byly magnetické póly v jejich opačné poloze, nebo že tam, kde jsou, dorazily kvůli kontinentálnímu driftu .

Magnetický posun pólů je přitom úplně jiná věc. Zemská kůra zůstává na svém místě, nedochází zde k žádnému pohybu hornin ani čehokoli jiného na povrchu země. Co se mění, je pouze magnetické pole Země.

Magnetické pole kolem Země je generováno pohybem roztaveného železa ve vnějším jádru. Při správném fungování nás chrání před částicovými bouřemi, kosmickým zářením, UV zářením typu B a subatomárními částicemi přilétajícími z hlubokého vesmíru. Bez ní by byla ozónová vrstva erodována a my bychom byli vystaveni téměř všemu, co na nás vesmír vrhá.

Každých několik set tisíc let se síla magnetického pole snižuje, až tam téměř vůbec není, a v tomto okamžiku se magnetické póly překlopí, póly si vymění místa. Geologické záznamy nám říkají, že takových zvratů bylo mnoho. Předpokládá se, že k tomu poslednímu došlo asi před 780 000 lety.

Naše magnetické pole již 150 let pomalu slábne, ale to slábnutí není rovnoměrné. Profesor Elgil Friis-Christensen, bývalý ředitel dánského Národního vesmírného institutu, řekl BBC :

Hovoříme o oslabení globálního pole, ale v některých místních oblastech, jako například v jižním Atlantiku, se pole za posledních 20 let snížilo o 10 %. Ale nevíme, zda půjdeme do zvratu, nebo zda se globální pole vzpamatuje.

Posun pólů není synchronizován; na chvíli můžeme mít dva nebo dokonve ještě více jižních pólů nebo severních pólů, jak se pole přizpůsobí a usadí se ve své nové poloze. Je naprosto neznámé, jak dlouho by planeta neměla stínící účinky pole. Nikdo zatím ani neodhadl, jak dlouho trvá dokončení celého obratu a návrat pole do normálních provozních úrovní.

Magnetický severní pól je již nějakou dobu v pohybu a pohybuje se nyní ze severní Kanady směrem k Rusku rychlostí 25-40 mil ročně . Rychlost pohybu se v posledním desetiletí zvýšila. Tento nárůst se shoduje s nárůstem oslabení pole.

(ESA) ve snaze zjistit, co se přesně děje s magnetickým polem, Evropská kosmická agentura dnes ve 12:02 GMT vypustila z kosmodromu Plesetsk tři satelity na zadní straně vozidla Rocot. Mise nazvaná SWARM bude monitorovat pole po dobu čtyř až pěti let a doufejme, že shromáždí dostatek dat, aby vědci konečně jasně viděli stav magnetického pole. ( zdroj )

Obrácení magnetického pólu přitom bude znamenat velké problémy

Kompasy budou ukazovat špatným směrem a ani satelity GPS doslova nebudou schopny pracovat nahoru a dolů, protože jsou naprogramovány pro naši současnou polaritu.

Vzhledem k tomu, že lidé nebyli poblíž během posledního zvratu, vliv na život zvířat a klima není znám. Budou ptáci instinktivně vědět, že by měli na zimu letět na sever… nebo stále létají na jih? S největší pravděpodobností budou postiženy včely, netopýři a dokonce i hromadné migrace.

Překlopí se klima současně s póly? Nebo to přijde až někdy později? Je tolik odpovědí, které je třeba ještě najít, ale vědci nemusí mít na jejich nalezení tak dlouhou dobu.

Magnetický posun pólů je značně komplikovaný a pomerně dynamický proces. Přestože nedojde k žádnému pohybu zemské masy, tak ale stále budeme čelit době masivních otřesů a nejistoty.

Naše zásoby potravin jsou přinejlepším křehké a masivní změny životního prostředí budou výzvou, kterou je třeba překonat, pokud se máme vyhnout masivnímu vymírání lidí.

Ozón, filtr, který pohlcuje nejvíce ultrafialového záření B, typu naprosto nejškodlivějšího jak pro lidi tak pro zvířata, bude vyčerpán bez magnetického pole, které by jej chránilo. Zvýší se výskyt rakoviny kůže a silného spálení sluncem Šedý zákal a slepota budou exponenciálně narůstat, jak bude ubývat ozónu.

Jedna věc, na kterou už nyní máme odpověď, je, že vědci a pravděpodobně i politici mají obavy. Evropa s omezenou hotovostí, řízená úspornými opatřeními, by neutrácela desítky milionů dolarů za umístění tří satelitů do vesmíru, kdyby tomu tak nebylo.

To je situace, se kterou nemůžeme nic dělat. Vlády po celém světě vědí, že to již začalo, ale opět nám nic neříkají. Nedávají nám žádné rady ohledně jakékoliv přípravy na budoucnost.

Magnetické pole Země se již po celá léta zmenšuje a jak čas plyne, tak rychlost tohoto snižování se postupně zvyšuje.

Síla magnetického pole totiž přímo souvisí s ozonem

Díry v ozónu umožňují oteplování oceánů v těchto oblastech. Teplejší oblasti oceánů umožňují více srážek a vznik větších hurikánů, cyklónů a tajfunů.

Všechny ty kecy, které dnes a denně slyšíme o změně klimatu, o vysvětlení, proč se v některých oblastech potýkají s teplými moři a stoupající hladinou moří; není to žádná změna klimatu, je to začátek posunu magnetického pólu.

Vlády to nemohou přiznat, protože s tím nemohou nic dělat. Místo toho nám dál prodávají globální oteplování v docela ubohém pokusu zmírnit některé změny, které se již dějí.

https://cz24.news/presun-polu-jiz-zacal/

AUTOR: Chris Carrington

ZDROJ