Vesmír je plný záhad, které vyvracejí naše dosavadní znalosti, či tvrzení. Mezi takové záhady bezpochyby patří i artefakty, které svým věkem prostě nezapadají do našeho výkladu lidské historie. Objevují se na různých místech naší planety, přičemž svou konstrukcí, použitými materiály nebo účelem použití jednoduše „nepasují“ do své doby. Takovým předmětem je i potrubí Baigongu, které je staré 150 000 let! Odkud se tam vzalo?

Náš příběh začíná v roce 1996, kdy badatel Bai Yu procházel kolem hory Baigong , která leží asi 40km jihozápadně od města Delimgha , v čínské provincii Quighai. Během své cesty narazil na asi dva metry hlubokou jeskyni, která vypadala jako uměle vyhloubena. Kolem ní se nacházely další dvě jeskyně, které byly však zavalené. Hned po vstupu do jeskyně spatřil badatel něco, co je (a pravděpodobně dlouhá léta i bude) předmětem mnoha debat po celém světě. Uvnitř jeskyně našel zbytky dutých kovových trubek, které vyčnívaly ze stěn jeskyně a očividně vedly do nedalekého, 80 metrů vzdáleného jezera.

Stejné potrubí bylo přitom nalezeno jak na břehu, tak na dně samotného jezera. Jejich velikost je různá, od velkých trubek, s průměrem přes 40cm, po trubky tenké jako slámka. Nejzajímavější je však jejich věk. Odborníci ho odhadli na více než 150 tisíc let. „Pekingský institut geologie určil, že tyto trubky byly tavené před asi 150 tisíci lety. Pokud vůbec byly vyrobeny lidmi“, Prohlásil Brian Dunning , majitel známého portálu skeptoid.com. Pokud byly skutečně vyrobeny lidmi, pak musíme konstatovat, že historie lidstva tak, jak se dnes uvádí v učebnicích dějepisu prostě není správná.

Při zjišťování věku artefaktů byla použita termoluminiscenční metoda datování, což je technika, která odhalí, před jakým časem byl krystalický minerál vystaven na světlo nebo zahřátý. Až dosud se předpokládalo, že člověk obýval tuto oblast jen posledních 30 tisíc let. V nám známé historii byli obyvateli oblasti nomádi, kteří by svým kočovným stylem života určitě nezanechali takové struktury. Další výzkum zde probíhal v roce 2002, který měl za úkol prokázat, že trubky jsou přírodním úkazem. To se ale nestalo.

Jde o výsledek vyspělé civilizace nebo o mimozemský artefakt?

Trubky vykazují několik neobvyklých anomálií, díky čemuž se začalo spekulovat o mimozemské technologii. Několik antických legend hovoří o létajících bytostech, které měly obývat tuto oblast před tisíci lety. Ačkoliv se tato teorie může zdát přitažená za vlasy a spíše konspirační, už na první pohled je jasné, že s celým případem potrubí Baigongu není něco v pořádku.

V roce 2003, tedy rok po „oficiálních“ výzkumech se do provincie Qinghai vydala další skupina expertů, kteří zde chtěli uskutečnit své vlastní měření. Je zvláštní, že jejich výsledky a podrobné analýzy nikdy nikdo oficiálně nezveřejnil. Našli vědci něco, co neměli? Má tato cenzura souvislost s tím, že se v blízkém sousedství nachází tajné vojenské zařízení?

Postupem času se na světlo světa začaly vynořovat i jiné „oficiální“ teorie, které jsou možná ještě více bláznivé než ta s mimozemšťany. Zhen Jiandong z čínského geologického institutu prohlásil, že podle něj tyto útvary vznikly ztuhnutím horké magmy bohaté na železo, která se rozlila do pozemských štěrbin, kde ztvrdla. Jiná teorie zase hovoří o fosilizovaných kořenech stromů, podle které může za určitých chemických podmínek a určité teploty dojít k diagenezi. V obou případech je však velmi málo pravděpodobné, aby takové přírodní procesy vytvořili objekty dokonale pravidelných tvarů, jakým je Baigongské potrubí. K jaké z teorií se přikloníte vy, už necháme na Vás.

 

AUTOR: Brian Dunning

ZPRACOVAL: Veronika K./More Zprav

ZDROJ: skeptoid.com