Žijeme skutečně doslova na konci času, protože čas právě vypršel, nastal den zůčtování, posledního soudu, konce světa. Závěr jedné z dalších etap historie lidstva se blíží… v posledních dnech jsme měli možnost stále častěji potkávat stále více lidí, kteří se v tomto životě snad opravdu začínají probouzet a mají zájem o to pochopit alespoň něco z toho, co se nikoliv vně, ale uvnitř jich samých skrývá. Tedy krokem nejistým se vydali po té úzké a trnité stezce sebepoznání a hledání bezpodmínečné sebe-lásky, která jediná ač s útrapami a plná nástrah, tak přesto vede k cíli.

Čas se nám všem již nachýlil natolik, že ho už nejspíše mnoho pro práci na sobě nezbývá… proto je potřeba co nejrychleji opustit tu širokou stezku, kterou kráčí pohodlně většina směrem ke koupeli v jezírku plném vařící síry, a která nevede nikam a pokusit se svoji duši kultivovat nikoli podle špatných rad falešných proroků, ale poctivou vlastní prací na sobě samém…    Nic jiného nám totiž ani nezbývá. Protože moje další a dosti hrůzná konspirace ohledně návratu vesmírného ničitele civilizací, planetě X, Nibiru se začíná stávat bohužel pro nás realitou. Důkazů o tom je všude okolo nás nepřeberné množství.

Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha

. „Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!“

Shromáždili ty krále na místo zvané hebrejsky Harmagedon.

na lidi padaly z nebe kroupy těžké jako cent; a lidé proklínali Boha za pohromu krupobití, protože ta pohroma byla strašná.

Jistě jste si také všimli v současnosti rapidně přibývajícího množství různých přírodních katastastrof, zemětřesení, záplavy, extrémní počasí, záplavy, sněhové kalamity, tornáda, tsunami to vše je poslední dobou realitou v zemích, kde doposud takové extrémy ještě nikdy nebyli zaznamenány. Do toho narůstající množství vulkanické činnosti a probouzení se dosud spících vulkánů a dokonce megavulkánů.

Islandský vulkán v minulých dnech způsobil 180 zemětřesení v průběhu 48 hodin.:

Záplavy a silné bouře byly v minulých dnech zaznamenány i v jinak obvykle vyprahlých a pouštních oblastech Saudské Arábie.

Podobně neobvyklé a velmi extrémní počasí se objevilo rovněž v další „pouštní“ zemi, kde na záplavy skutečně nejsou zvyklí, ve Spojených arabských emirátech, v Dubaji.

Dubaj, před pár dny….

Podobně neobvyklé extrémní počasí, nápadně připomínající slova Biblického Zjevení Janova zasáhlo i svaté poutní místo Mekka v Saudské Arábii.

Chci tento článek o události nadcházejícího Posledního soudu věnovat hlavně všem těm, kteří to zatím možná pouze tak nějak neurčitě tuší, že dnes žijeme my všichni a to velmi pravděpodobně ještě k tomu z vlastního rozhodnutí, právě v této době na konci času, kdy je v sázce nesmrtelnost nás samotných jako nesmrtelné duše, jako osobnosti, jako  samostatné svébytné bytosti a to vše právě ve chvíli, kdy se z vůle těch, kteří opravdu řídí tento vesmír, rozhoduje s definitivní platností o tom, zda projdeme či neprojdeme onou druhou, tedy definitivní smrtí. Tedy smrtí naší duše, jen naším vlastním nepochopením a konáním zbavené své božské jiskry a odsouzené Posledním soudem ke ztrátě schopnosti řídit si nadále svůj vlastní život a vedoucí nakonec až ke ztrátě vlastní svobodné vůle, a to vše jen v důsledku vlastní neschopnosti vyrovnat se kromě jiného i s podstatným navýšením všech vibrací životního prostředí změnami kosmického záření dopadajícího na planetu Zemi…

Kristus tuto dobu nazval Posledním soudem a již před více než dvěma tisíci lety slíbil, že před samotným aktem Soudu bude všem lidem dána ještě jednou příležitost něco pochopit a díky tomu rovněž zapracovat na svém znovuzrození v duchu…

Extrémní počasí zasáhlo v posledních dnech také Francii

Měli bychom si také uvědomit, že se tohle vše v rámci historie planety Země a přilehlé části kosmu rozhodně neděje poprvé, protože v podobné situaci, jako je ta nyní všemi chápajícími tolik s obavami očekávaná událost Posledního soudu v naší době, se lidstvo nachází nejméně vždy zhruba jednou za tzv.Siderický rok, neboli duchovní vesmírný evoluční cyklus, aeon, který má zhruba sedmadvacet tisíc běžných pozemských let a není proto tedy divu, že ani dlouhodobá a kolektivní paměť lidstva tuto událost nezachycuje a tedy ani lidstvo, ale ani každý jednotlivec v jeho rámci, si plně neuvědomuje sám o sobě závažnost celé této současné situace…

Neobvykle silné bouře zasáhli i oblast Černého moře, takto kupříkkladu devastovala Ruskou Sochi
Extrémním počasím je zasažen snad každý kontinent, až dvanáct metrů vysoké vlny v minulých dnech devastovali rovněž pobřeží jižní Ameriky, v tomto konkrétním případě Brazílie.

Ta naše jemnohmotná bytost, kterou ve skutečnosti jsme, přišla na tento svět jako duše vtělená do lidského těla nikoli proto, aby tady pouze sobecky usilovala o moc nad ostatními, nebo o hmotný majetek či pouze o naplnění svého chtění, tužeb a všech těch zdánlivě důležitých a nezbytných potřeb hmotného rázu, v této kolektivní iluzi a velmi reálně působící virtuální simulaci, které konsezuálně říkáme náš život, ale právě proto, abychom se tady a ted, každý v rámci svého vlastního a individuálního plánu vývoje se jako duše pokaždé znovu a znovu naučili o něco více milovat své bližní a o něco méně nenávidět své nepřátele. A to až do té finální fáze, ve které konečně budeme skutečně bezpodmínečně milovat své bližní a ve které, jak říkal Kristus, se naučíme dokonce milovat i své nepřátele.

Zemětřesení v Mexiku

A bylo by asi dobré se konečně již asi urychleně probrat z růžového snu o technologicky vyspělé, svobodné, demokratické společnosti, o které se nás trak usilovně snaží přesvědčit elegantní, nenápadná a uhlazená propaganda médiíí hlavního poroudu, protože u právě přicházejícího Posledního soudu rozhodně nebudeme stát před nějakým soudním tribunálem andělů, kde by třeba Satan dělal žalobce a třeba takový archanděl Michael pak našeho obhájce… je to totiž váš vlastní samosoud a to sebe samotných… to my totiž soudíme sami sebe svým vlastním rozhodnutím, zda svou doposud nesmrtelnou existenci v rámci řady inkarnací uchráníme či neuchráníme tím, že přijmeme či nepřijmeme původní Kristův návod na „správné“ chování v této velmi složité době… zejména tedy jeho opakované poučení o nutnosti nástupu a projití oné trnité a náročné úzké stezky vedoucí přitom skutečně k cíli, tedy cesty do vlastního nitra a ke znovuzrození v duchu.

Ušetřeny nezůstaly ani Spojené státy, bezprecedentní bouře způsobuje v posledních dnech chaos také ve Washingtonu.

Sedmý anděl vylil svou nádobu do ovzduší a z chrámu od trůnu zazněl mocný hlas: „Stalo se!“

A rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení, a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak silné bylo to zemětřesení.

A to veliké město se roztrhlo na tři části a města národů se zřítila. Bůh se rozpomenul na veliký Babylón a dal mu pít z poháru vína svého trestajícího hněvu.

Všechny ostrovy zmizely, po horách nezůstalo stopy,

Něco zvláštního se děje s celou naší Zemí. Prosinec 2023 v různých částech světa. Mainstream opět raději mlčí a jede si svoji propagandu a lži a nekonečné strašení dalšími pandemiemi, možností rozpoutání jaderného konfliktu, globálním oteplováním a mnoha dalšími globalistickými sračkami…

A jak s tím vším, alespoň podle mého, souvisí mýtická železná planeta X, nazývaná také Nibiru, která se po 3600 letech, po kterých putovala v opačném směru než všechny ostatní známé planety Sluneční soustavy mrazivou hlubinou vesmíru po své zvláštně protáhlé eliptické oběžné dráze, vrací zpět do vnitřního okruhu Sluneční soustavy? Souvisí s tím velice úzce, protože je to právě ona, kdo je toho všeho dění prvotní příčinou. Podrobně to rozebírá, v rámci Myšpule Světa již několikrát zmiňovaná odtajněná zpráva KGB z roku 1983, tzv. Zpráva ORION vypracovaná Sovětskými vědci a zveřejněná po odtajnění na stránkách zabývajících se metodologií řízení sociálních supersystémů a tzv. koncepcí obecné bezpečnosti konceptualcz.cz:

Některé závěry z této zprávy přímo navazují nebo minimálně se odkazují na závěry německých vědců z vědecké skupiny SS Ahnenerbe, kteří došli k takovýmto závěrům:

Parametry planety „X“
Jak vyplývá z textů Almanachů vědeckého oddělení organizace SS „Ahnenerbe“, tak planeta „X“ je asi padesátkrát větší než Země, tj. délka jejího obvodu je 1 milión kilometrů (délka obvodu Země je „jen“ 40 000 kilometrů). Rychlost oběhu planety „X“ okolo Slunce je 2,88km/s , +/- 3 km/s. Její vzdálenost od Slunce činí 820 au. Narozdíl od planet Sluneční Soustavy se otáčí naopak, tedy po směru hodinových ručiček. Planeta má své mohutné vnitřní jádro, které
ji zahřívá v chladu, kdy po 3600 let putuje mimo Sluneční Soustavu. Je známo, že její povrch, narozdíl od Země, tvoří železo a volfram. Průměr planety je 500 tisíc kilometrů. Poloměr jejího vnitřního
jádra činí 50 000 kilometrů. Vzdálenost od vnější vrstvy jádra k hranicím vnitřní tvrdé vrstvy je 130 tisíc kilometrů. Šířka tvrdé vrstvy je odhadována od vnější hranice po vnitřní 70 000 kilometrů

Dle dat německých vědců by měl následující Armageddon příjít v roce 2014. Což se naštěstí pro nás nepotvrdilo, nicméně to nic nemění na faktu, že tato planeta právě nyní skutečně prolétá v blízkosti Slunce, jak lze vidět z různých náhodných pozorování, většinou pomocí on-line povětrnostních kamer využívaných k předpovědi počasí, a to hlavně v severních a jižních zeměpisných šířkách. Čím severněji, tím lépe je Nibiru viditelná.

Skupina Ahnenerbe dále došla k těmto zjištěním a závěrům:

První Armageddon proběhl 199 586 let před n.l.
Druhý Armageddon proběhl 84 386 let před n.l.

Třetí Armageddon proběhl 12 386 let před n.l.

Mezi prvým a druhým Armageddonem je 8 cyklů po 14 400 let, počítáno 3 600 x 4, to tedy znamená, že každý čtvrtý cyklus je zakončen Potopou v případě, že se Země nachází natočena
stranou, na které je Tichý oceán k orbitě prolétající „Železné planetě“.

Výška přílivové vlny, jakési biblické megatsunami, v kilometrech, bude-li Země natočena „špatnou stranou“ k „železné planetě“ v místě, kdy bude Zemi nejblíže. Lidstvo nemá šanci na přežití, nebo alespoň jeho naprostá většina. Podmínky k přežití budou pouze na vrcholcích nejvyšších hor a hluboko ve vnitrozemí. Zbytek pevniny bude po dobu několika měsíců zaplaven až několika tisíci metry vody, než se zase vrátí do nitra planety a do oceánů. Život na Zemi po této apokalypse již rozhodně nebude takový, jaký byl předtím, přeživší zbytky lidstva nastoupí zcela jinou cestu svého evolučního biologického vývoje.

Záhadné obrovské těleso zachycené kamerami FAA v severních zeměpisných šířkách.

Ujasněme si také možná pro mnoho lidí stále ještě ne dostatečně zřejmý fakt, že všechno to současné dění všude kolem vás, a to jak v rovině sociálně-poklitické, tak v rovině biologicko-kosmické, které ja zdánlivě velmi chaotické a jakoby ničím neřízené, tak má svá jasně stanovená, jednoduchá a přesná pravidla, a že tedy bude existovat také jakýsi manuál na to, co dělat a jak se s tím vším správně vypořádat, a že pokud se s ním jako lidé seznámíme, tak se může již náš společný život vezdejší stát dokonce tak trochu procházkou růžovým sadem, ačkoliv to tak nyní rozhodně nevypadá

Protože tím, že vstoupíme na trnitou a úzkou cestu sebepoznání, tak také správně „investujeme“ své osobní úsilí tím asi skutečně jedině správným způsobem do vlastní budoucnosti rovněž po našem fyzickém odchodu z této hmotné iluze reality. Protože táž úzká cesta, které nám okamžitě násobně zlepší prožívání našeho života zde v této inkarnaci, se v tu pravou chvíli, která se dle všeho již kvapem blíží, zcela zákonitě překlopí do stavu jakéhosi znovuzrození „v duchu“ a k odchodu naší podstaty – tedy Duše s jiskrou Božského světla v sobě, směrem ke Světlu, což nás ušetří jistě nepříliš vábného pobytu v něčem, co se obrazně nazývá jako jezero plné síry.

Pokud ale stále ještě máte za to, že ono biblické jezero síry je jen jakési strašení, které není třeba brát vážně, pak se bohužel pro vás hluboce mýlíte, protože jsou tím myšleny také třeba děje, které ty, kteří z již rozjetého vlaku právě teď a tady nestačí vyskočit, brzy doslova sešrotují do podoby nesvéprávných otroků bez vlastní svobodné vůle. A ty děje a procesy jsou již pro nás nejen připraveny, ale už i skuteně probíhají, zmíním tu například ono tolik diskutované (v rámci alternativy) a zdánlivě velmi konspirativní očipování lidstva vakcinací pod rouškou smyšlené, falešné pandemie Covid 19 a následné převzení řízení takto připravených lidí centrálním počítačem s umělou inteligencí prostřednictvím toho všude tak horečnatě zaváděného všepronikajícího  internetu 5G

Což je přitom ovšem jen jediný tady konkrétně jmenovaný proces z mnoha a mnoha dalších aspektů plíživě nastupující neofeudální technokratické diktatury, kterou pro lidstvo připravují ti, kteří se již po celá tisíciletí cítí být, a vlastně také skutečně jsou, jeho „vlastníky“.

Bohužel pro ně samé, tak se naprosté většině lidí tohoto světa se nedostává dosti zásadní informace, že všechny ty ne-lidské bytosti ovládající tuto stínovou tajnou světovou vládu již po tisíce let, přičemž se hodně z nich maskuje přímo v lidských tělech světové tlupy těch rádoby VIP a samozvaných elitářů, tak že jsou do značné míry doslova drogově závislí na konzumaci energií z lidských negativních emocí.

A právě proto odjakživa dělali a stále ještě i dělají vše pro to, aby celé kristovské lidstvo udrželi ve stavu trvalého strachu… proto na nás chrlí všechny ty krvavé krimi a hororové příběhy, proto nás vůbec neinformují ve svých zpravodajských pořadech o radostech lidí, ale vždy jen o jejich neštěstí. Protože jsme pro ně něčím podobným jako je třeba kráva pro nás a oni nás vlastně tímto způsobem pravidelně dojí o naše negativní emoce, které potřebují pro svoji vlastní potřebu jako potravu.

Proto všechny ty nekonečné zprávy o válkách, neštěstích a dalších zdánlivě neřešitelných problémech lidstva, jako třeba o hrůze z nedostatku elektřiny a plynu. Vnímejme to ale jako jejich pastvu, kterou nám snaživě poskytují, aby nás udrželi v nízkých vibracích strachu a oddělení, vlastně docela podobně jako jsme my vyváděli kdysi, kdy svět byl ještě normální, na pastvu naši krávu, aby ta ve svých vnitřních orgánech fyzického těla tuto pastvu zpracovala na pro nás žádoucí mléko. No a stejně tak my pro ně  podobně ve svých nitrech vytváříme ony negativní emoce, jimiž se tyto parazitické entity živí.

 Přitom ona pravá a jediná cesta z toho ven, vedoucí ovšem paradoxně naopak dovnitř, je vlastně tak strašně jednoduchá, protože stačí „jen“ vypnout televizi a místo na Arabelu a na zcela vylhané nesmyslné zpravodajství na ČT24, se začít soustředit „jen“ na sebe sama a své vlastní myšlenky a emoce. Velmi dobře a z vlastní zkušenosti vím, jak snadno to vše vypadá a jak moc obtížné to ve skutečnosti je. A to říkám stále ještě jen vypnout televizi, nikoliv ji vyhodit z okna, což by bylo pochopitelně mnohem lepší, tedy alespoň za předpokladu, že dole po ulici zrovna v tu chvíli nikdo nepůjde.

Ale přitom všechny ty jak sociální, tak i přírodní procesy okolo nás nám poměrně jasně naznačují, že vše se kvapem blíží do svého závěru, do Velkého finále na konci času za soumraku Bohů na východě, jak to vzletně a poměrně dost přesně kdysi popsal, ačkoliv probuzený, přesto satanista Aleistr Crowley.

Vraťme se ale ještě na chvíli ke zprávě Orion, která uvádí:

Po Druhé potopě, která proběhla 84 386 let před n.l. se zemská osa posunula o 15 stupňů doprava. Severní pól se nacházel v oblasti Severního polárního kruhu. Na mapách tehdejší doby se objevila Evropa a Euroasijský kontinent byl připojen k Severní Americe velkou částí souše.

Jižní Amerika byla spojena s hustě osídlenou Antarktidou a oblast Jihovýchodní Asie s Mikronésií a s Šalamounovými ostrovy vytvářela kontinentální pevninu, jež hraničila se současnou Austrálií.
Oblast Severního polárního kruhu byla hustě obydlenou souší.

Severní ledový oceán vznikl až po Třetí potopě, jež proběhla 12 386 let před n.l. Zemská osa se posunula o 15 stupňů doprava. Nulovým bodem Severního pólu se stal tzv. Pupek Země – přibližně stejný přírodní úkaz jako je tzv. Ďáblova Hora – který se nacházel ve středu zformovavší se Borejské pevniny., jež byla rozdělena velkými řekami na čtyři části.

Ve studiích německých vědců ze skupiny Ahnenerbe jsou popisovány přirozené charakteristiky událostí předcházejících globálním kataklyzmatům spojeným právě s pravidelným průchodem „Železné planety“ Sluneční Soustavou.

Pro pochopení těchto událostí je nezbytně nutné také vzít v úvahu souhrn globálních aspektů elektromagnetických disfunkcí, které se dějí v hlubokém vesmíru a které mají přímý vliv na otáčení jádra Země.

 

Existující systém šroubovitého spirálovitého vzájemného oběhu kosmických těles a planet ve Vesmíru připomíná složitý hodinový strojek, ve kterém veškeré malinké i veliké součástky mají svoji
významnou roli a vliv na celkovou dynamiku přírodního mechanického procesu.Slunce i Země jsou současně účastníky ve tříúrovňovém dopředném procesu otáčení. Země se otáčí kolem Slunce, Slunce se otáčí kolem Centra Místní Skupiny Hvězd, která se, ve svém pořadí,stejně jako celá naše Sluneční Soustava spirálovitě otáčí kolem Centra Hvězdokupy pásu „Guldy“ v místnístruktuře pásu „Orionu – Labutě“ galaxie „Mléčná Dráha“. Ta se zase otáčí kolem kolem Centra „Mlhoviny Andromedy“, která zase kolem Centra Superkupy hvězd souhvězdí „Panna“ a tak dále do nekonečna.

Všechna dynamicky se otáčející vesmírná tělesa přitom vydávají elektromagnetické vibrace různýchfrekvencí, jejichž změna způsobuje narušení rytmiky vibrací ostatních objektů dle principu: od těch velkých až po ty zcela malé objekty.

Proto třeba změna frekvence pulsování Zemského jádra nemůže způsobit elektromagnetické disfunkce ve Slunci ani ve velkých hvězdných uskupeních. Stálá a rytmická rotace vnitřního jádra Země závisí na absenci globálníhoelektromagnetického rušení, vznikajícího jak v hlubokém vesmíru, tak i ve Sluneční Soustavě.

Průlet takového tělesa, jakým je „Železná planeta“ (která je asi padesátkrát větší než Země), které „vtrhne“ do vnitřního okruhu Sluneční Soustavy jednou za 3600 let, otáčející se navíc ještě k tomu ve směru hodinových ručiček vyvolá tak velké elektromagnetické toky a rušení frkvencí planet a objektů Sluneční Soustavy, jež se naopak otáčejí proti směru hodinových ručiček, že to nepochybně zapříčiní rovněž narušení oscilace Zemského jádra. A co se právě nyní děje s naší planetou? No právě nyní totiž mimo jiné dochází ke stále rychlejšímu posunu magnetických pólů Země a již velice brzy, dle všeho, pravděpodobně dojde k jejich úplněmu překlopení.

Dnes totiž skutečně panují obavy, že síla, která chrání naši planetu, slábne a může být dokonce na pokraji přepólování. Za posledních 150 let ztratilo magnetické pole asi 15 % své síly.

Například anomálie jižního Atlantiku je oblastí, kde je magnetické pole obzvláště slabé – ve skutečnosti je pouze poloviční než v Evropě. To je problematické pro satelity obíhající kolem Země a většina technických závad nastává, když procházejí touto oblastí.

Rozdíl v umístění mezi magnetickým severem a skutečným severem se nazývá magnetická odchylka; nejen že se mezera zvětšuje, ale posouvá se stále větší rychlostí. Před rokem 1994 se odhadovalo, že magnetický severní pól se pohybuje rychlostí asi 10 km za rok, ale od roku 2001 se to zvýšilo na přibližně 65 km za rok. (Zveřejnila ESA – The European Space Agency)

ESA k tomu dále uvádí: Převrácení pólů je přirozený jev, jehož důkazy pocházejí ze dna oceánu. Když se vulkanickou činností vytvoří nová kůra, atomy železa v roztavené hornině fungují jako kompasy, vyrovnávají se s magnetickým polem a udržují si svou orientaci, jakmile hornina ztuhne. Tyto magnetické „otisky prstů“ v sedimentech odhalují, že za posledních 200 milionů let se póly obrátily v průměru asi jednou za 200 000–300 000 let. Zvraty jsou pomalý proces a neprobíhají s žádnou pravidelností.

Nicméně naposledy se to stalo asi před 780 000 lety, takže nyní máme zpoždění. V červnu 2014, po pouhých šesti měsících shromažďování dat, Swarm potvrdil obecný trend oslabování pole s nejdramatičtějšími poklesy na západní polokouli. Ale v jiných oblastech, jako je jižní Indický oceán, magnetické pole od ledna zesílilo.

Měření také potvrdila pohyb magnetického severu směrem k Sibiři. Tyto změny jsou založeny na magnetických signálech pocházejících ze zemského jádra, o kterém již i mainstreamová věda tvrdí, že se jeho otáčení, také pravděpodobně působením obrovsky silného gravitačního působení železné planety v naší Sluneční soustavě, dokonce již zcela zastavilo.

K převracení zemských magnetických pólů zjevně dochází, otázkou není zda-li k tomu dojde, ale spíše kdy….

Co k tomu dále uvádí zde již několikrát citovaná zpráva Orion?

Přibližně 100 let před vstupem „Železné planety“ do vnitřního okruhu Sluneční Soustavy dojde na Zemi k postupné změně klimatu a ke snižování úrovně kyslíku, což způsobí prudký nárůst oslabení imunity živých tvorů. Hmyz a včely upadnou do dlouhé hibernace, v důsledku čehož bude několik úrod neopyleno. To povede k nedostatku základních živin.

Když „Železná planeta“ bude dosahovat hranice vnitřního okruhu Sluneční Soustavy, ve všech částech světa budou lidé pozorovat elektromagnetické anomálie a polární záře, doprovázené nekonečnými blesky a hromy bez deště. Změna elektromagnetického pozadí Země bude ovlivňovat vnitřní psychofyzický stav lidí. Vzedme se masívní vlna sebevražd a nepokojů. Lidé budou trpět nespavostí a psychickými
poruchami. Elektromagnetické bouře a zvýšená radiace budou příčinou nadměrného úumrtí lidí s poruchami srdce.

V našich zeměpisných šířkách se polární záře obvykle vůbec nevyskytují!

Vznikne vážný nedostatek potravin. Při postupu „Železné planety“ směrem k Slunci na Zemi začnou zemětřesení a bude na ni dopadat velké množství meteoritů. Dojde k posunu kontinentálních desek. Lidé budou hledat útočiště ve vysokohorských jeskyních. Po následných erupcích vulkánů a zemětřeseních bude 1/3 pozemské i mořské fauny zničena. Až „Železná planeta“ dosáhne pásu asteroidů, tak na Zemi dopadne asteroid, následkem čehož bude zničena velká část zdrojů sladké vody. To způsobí smrt další 1/3 obyvatelstva a živočišstva. Pád
dalšího asteroidu způsobí nadzdvihnutí tektonické desky, magma zaplaví velké části souše.

Poslední 1/3 lidí pak zemře v důsledku nemocí, způsobených otravou sírou kontaminovaného vzduchu a otrávenou vodou. Lidem budou vypadávat vlasy a zuby, budou pokryti vředy a leprou. Teprve poté vody Potopy smyjí souš z tváře Země. Z přeživších lidí se zachrání pouze ti, jež se budou umět skrýt v horských jeskyních a také část těch „vyvolených“, které bohové, přiletivší z „Železné planety“ zvolí k znovuvytvoření lidstva. No nevím jak vy, ale já mám takový nepříjemný pocit, že ke všemu tomu výše zde uvedenému tady na Zemi právě dochází. Což samozřejmě ještě nelze považovat za přímý důkaz existence návratu Nibiru do naší Sluneční soustavy, je to ale přinejmenším vážným důvodem k zamyšlení se i nad touto možností.

A to nemluvě o pozorování záhadného tělesa pomocí FAA weather cams v severních a jižních zeměpisných šířkách, které je tu občas a to již po několik let jasně viditelné. Co je to za těleso, které je opticky mnohem větší než naše Slunce a zcela jistě to není ani měsíc? Proč se o něm veřejně nemluví? Proč o něm neinformují hlavní zpravodajské relace všech televizí světa? Proč lze dohledat to, že mnohé záznamy z těchto kamer z určitých okamžiků byla zkrátka někým vymazány, zatímco ostatní lze snadno zpětně dohledat na internetu? Proč YouTube tato videa maže? Proč vlády různých zemí v poslední době tak horečnatě budují obrovské podzemní bunkry a vojenské základny, které zásobují vodou, léky, potravinami, zbraněmi a municí? Proč vznkila světová banka semen, která je nedobytná, v podzemí a v poměrně vysoké nadmořské výšce v nehostinné pustině nedaleko severního pólu?

Každý, komu není naprosto lhostejný vlastní osud i osud celého našeho světa by si měl tyto otázky položit a taky se na ně pokusit si odpovědět. Protože nic z toho není pouhá náhoda či rozmar. Vše vzniká za zcela jasným účelem. Ale za jakým, když se údajně nic neděje a nic nám vlastně nehrozí a vše jsou to jen důsledky globálního oteplování a lidské činnosti, jak je nám tvrzeno?

Vše to okolo nás se děje podle jasných a jednotných pravidel, a buďte si jisti, že tato pravidla fungovala také i vždy v minulosti, před dvěma tisíci let stejně jako fungují i dnes, a dokonce že dnešní člověk jim díky určitým a záměrným aspektům organizace vlastní společnosti rozumí ještě méně /a tedy téměř vůbec/ než jim rozuměl ještě před oněmi dvěma tisíci lety. A uvědommme si také, kde a v čem vězí skutečná příčina tohoto stavu a jak dosáhnout nápravy, budeme-li ovšem chtít.

Naprostá většina informací, se kterými je dnes tak důležité se seznámit, tak má ale při tom svůj zdroj mimo tuto realitu a je vlastně jen výsledkem dlouhého období kladení otázek a příjmu odpovědí mezi námi a jakousi entitou našeho pravého „Já“. O úrovni, na které je tato komunikace vedena, může tomu, kdo pro to má předpoklady, něco napovědět obsah odpovědí pravého já a jejich „Nekonečný příběh“ v procesu evoluce vědomí a duše. Mimochodem mnoho, ne-li dokonce naprostá většina politických procesů má totiž za svůj hlavní cíl znemožnit nám tyto odpovědi nalézt, či dokonce se na ně byť i jen zeptat.

Oni nás totiž vůbec nechtějí (sebe) vědomé a oduševnělé, oni nás chtějí naopak nejlépe zcela nevědomé, nechápavé, na nich závislé a nejlépe slepě poslušné, v zajetí nízkých vibrací strachu a negaticních emocí. Oni nechtějí abychom se poznali, abychom se nebáli, abychom byli nezávislí, silní a svobodní. Oni naopak chtějí, abychom je slepě poslouchali znehybněni hrůzou a neschopni si jakkoli sami pomoci.  Oni nechtějí abychom se milovali a milovali blížní své, ale chtějí pravý opak, tedy abychom se nenáviděli a báli. Oni nám chtějí vládnout a jejich metody jsou stále stejné již po tisíce, či desetitisíce let: rozděl a panuj. A lidem, kteří se bojí a vzájemně se nenávidí se vládne lépe než svobodným, odvážným a sebevědomým. Oni totiž dobře vědí, že kdybychom se všichni probudili, tak nemají naprosto žádnou šanci. Že pak by okamžitě jejich tyranie skončila.A toho se bojí ze všeho nejvíce. A proto fašista Schwab prohlásil, že teprve až bude i ten poslední člověk na planetě naočkován, tak náš svět bude bezpečné místo k žití. Se zdravím, nebo s nějakým virem, to jejich „očkování“ nemá společného vůbec nic, stejně jako globální oteplování nemá společného vůbec nic s CO2, nebo s lidskou činností. To vše je jen lež, výmysl, účelová manipulace a politika.

Naše vlastní ego ve spojení s rozumem předního mozku /IQ/ jsou totiž danajským darem jak nám všem jednotlivě, tak i dnešnímu lidstvu jako celku — ovládly svým bezbřehým sobectvím, závislostí a nepochopením se totiž zcela naši společnost ale i nás samotné a prakticky zcela vyřadily z našeho života jakékoliv sebepoznání, stejně tak jako srdce, cit a intuici vyřadili z řízení vašich životů. Proto to tu dnes vypadá tak, jak to vypadá.

Je pro lidstvo poměrně příznačné, že prakticky nikdo dnes nezná pojem emocionální inteligence /EQ/ která by měla být jakousi mírou schopnosti člověka žít a jednat prostřednictvím citu a bezpodmínečné (sebe) lásky.

Stručně řečeno, existuje zde veliká nerovnováha mezi oběmi z  těchto energií a dnes náš rozum alias intelekt vedoucí vždy hlavně k sobectví a sobeckému jednání jak nás samých tak i lidí v našem okolí je dnes u naprosté většiny populace jen minimálně nebo dokonce vůbec korigován nějakým citem a láskyplným chováním k sobě i ke svému okolí. Důležité je to, abychom to nechápali, abychom se báli, abychom se nepoznali a abychom byli slepě poslušní, nevědomí a bez intuice.

Ta totiž pracuje skrze naše vědomí a srdce a je to právě naše intuice, která na rozdíl od vědomí hlavy má přístup k té skutečné pravdě o tom všem, co skutečně jest. Ti lidé, kteří jsou jen zajatci svého intelektu a tedy řeči vlastní hlavy, to pochopitelně vše ihned prohlásí s prominutím za píčovinu a raději překliknou spěšně někam jinam. Nevěří tomu, že jsme se ocitli na samém konci času za soumraku Bohů. Nevěří „konspiracím“ o „železné planetě“ ani o plíživě přicházejícím konci světa. Nevěří tomu, že vlády dnes klidně vraždí vlastní obyvatelstvo, že politici jsou jen vydíranými loutkami v rukách neviditelných loutkářů, kteří se oivšem sami také zodpovídají někomu či něčemu v pozadí. Nevěří tomu, že člověk má srdce, cit a intuici, lásku k bližnímu i k sobě samému považují za zbytečnost a zbabělost. Nejlepší a vítěz je podle nich vždy ten, kdo má nejvíc a nechápou, že majetek, byť sebevětší jim je tram, na druhé straně k ničemu. Naivně se domáhají nesmrtelnosti lidského těla a touží po ní tak, že kvůli tomu neváhají zabíjet vlastní děti po té, co je předtím uvedou do stavu šílenství a hrůzy, aby pak mohli pít adrenochrom vznikající v okamžiku smrti v jejich krvi. Nechápou dokonce ani ten poměrně prostý fakt nesmrtelnosti své vlastní duše.

Nevěří tomu, že jsme se ocitli těsně před obdobím posledního soudu, ani nechápou, že jak sami soudí, tak že budou také souzeni a tím čím měěří, jim bude rovněž naměřeno. Nechápou ani to, že samotná bytost duše je tněčím zcela jiným než je naše hmotné tělo. Že naše hmotné tělo je jen něco jako uniforma, kterou naše nesmrtelná duše na sebe navléká při sestupu do tohoto pozemského skautského tábora lidských duší, který právě končí i s prázdninami a nesnaží se v tomto duálním světě v konkrétních prožívaných vztahových situacích zvýšit své součtové vibrace duše postupným odmítáním zla a zesilováním dobra v projevech své vlastní svobodné vůle, což bylo hlavním smyslem pobytu duše tady na táboře zvaném Země. Oproti tělu, které umírá a rozpadá se v prach, je totiž duše svým způsobem minimálně po dobu svého vývoje v daném „kosmickém věku“ nesmrtelná a je sebe si vědoma dokonce i v neviditelných posmrtných a předsmrtných světech jemnohmotných vibrací.

Představme si vesmír jako jedno obrovský organismus,  který je složen z mnoha orgánů, z kostry, svalů a jednotlivých buněk a to vše dohromady tvoří jeden jediný celek. Ty orgány, kostru, svaly a jednotlivé buňky známe jeko hvězdokupy, galaxie, galaktická ramena a nakonec i jako jednotlivé sluneční soustavy s planetami a to včetně té naší.

Přijmeme li toto přestavu, pak přijměme pro naši potřebu správného náhledu na dané téma prostě jako fakt, že podobně jako se naše tělo skládá z určitých základních prvků a za ty považujme jednotlivé buňky, tak i základní jednotkou tohoto vesmíru je vždy nějaká hvězda a planetární soustava kolem ní.

Představme si tedy naši sluneční soustavu jako jednu z těchto základních buněk a pro náš případ ji dejme podobu protáhlé elipsoidní bubliny s centrální vertikální osou. V našem sousedství v rameni naší galaxie je samozřejmě takových bublin spousta. Existují v našem vesmíru paralelně vedle sebe ve stejném pásmu vibrací a samozřejmě nejsou nijak navzájem od sebe izolovány a umožňují vzájemnou komunikaci v těchto bublinách žijících inteligentních bytostí.

Naše bublina a my jako inteligentní bytosti žijící v ní jsme stvořeni k obrazu svého Stvořitele, jak to tedy alespoň zní všemi starými texty pocházejícími ještě z těch dob, kdy o tomhle všem bytosti žijící na planetě Zemi ještě věděly podstatně více, než ví celá ta dnešní zmanipulovaná a záměrně omezená věda a my s ní.

Důležité je si také uvědomit, že každá vesmírná bublina má jak svůj vlastní božský vesmír tak i svého samostatného Stvořitele. A  tito Stvořitelé že nepocházejí jen z klanu humanoidů. Stvořitelé ve vyšších vesmírech, pro nás božských, nadřazených jiným bublinám našeho vesmíru, jsou zkrátka bytostí. jiného typu

Mohou to býr a také jimi jsou vedle humanoidních bytostí i bytosti třeba typu draků, ještěrů, hadů, ptáků či třeba žab. A že tito Stvořitelé ve svých jimi stvořených bublinách ve vibračních pásmech jiných vesmírů typu „n“ tvoří rovněž inteligentní bytosti k obrazu svému, tedy inteligentní draky, ještěry atd.

Dnes na konci času za soumraku Bohů je potřeba pochopit, že ať už bude konec jakýkoliv, tak že zkrátka jednou přijde, že i naše blublina má svůj počátek i konec, ostatně jako vše. A že není vůbec nutné se toho bát. Že je to vše potřeba brát jen jako takovou zvláštní, hodně reálnou a podmanivou hru, ve které jde o život. Ale právě to ji dělá hratelnou a napínavou, že právě smrt dává smysl tomu, čemu říkáme život. A že jak život, tak i smrt má svá daná a neměnná pravidla. A že jediná cesta odsud ven vede právě dovnitř. A že i přicházejícímu konci lze jít v ústrety s hrdostí a odvahou, bez bázně a hany. A že to jediné podstatné vůbec není majetek a prachy, ale sebepoznání, hrdost, čest, svědomí a odvaha. Že i vlastnímu konci se dá postavit s hlavou hrdě vztyčenou a ne se v slzách válet po zemi, kvičet strachy a žádat o milost a o odpuštění. Že my sami budeme těmi, kdo se budou soudit o posledním soudu….

Zvláštní a mysteriózní zvuk trubek se po pár posledních let ozývá v mnoha částech světa. Původ těchto zvuků z nebe a z hlubin pod zemí dosud nikdo neobjasnil. Názory na půlvod vzniku se různí, někteří se domnívají, že jde o zvuky vznikající při vzájemných posuinech litosférických desek, jiní že to jhsou zvuky z mimozemských plavidel na oběžné dráze okolo Země a mnozí lidé se domnívajéí, že je to zvuk trubek andělů oznamujících druhý příchod Spasitele a počátek dnů Posledního soudu. Jak je tio doopravdy ponechávám na každém z vás.

Potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zástupu na nebi: „Haleluja! Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu, protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy!

Vždyť odsoudil tu velikou nevěstku, která přivedla zemi do záhuby svým smilstvím, spravedlivě ji potrestal za krev svých služebníků, která lpí na jejích rukou.“

A znovu volali: „Haleluja! Na věky věků vystupuje dým z toho hořícího města.“

Tehdy těch čtyřiadvacet starců spolu se čtyřmi bytostmi padlo na kolena; klaněli se před Bohem sedícím na trůnu a volali: „Amen, haleluja.“

A od trůnu zazněl hlas: „Zpívejte Bohu našemu, všichni jeho služebníci, kteří se ho bojíte, malí i velicí.“

A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: „Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí.

Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla.“ Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.

Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu.“

A řekl mi: „Toto jsou pravá slova Boží.“

Myšpule

https://myspulesvet.org/2023/12/09/posledni-soud-nibiru-je-zpet/