Toto je originální poselství od současných Mayů. Podtrhuje, že skutečný konec světa “není v plánu” – jen jistý přelom. Také je to ovšem “hrob” pro argument, že Mayové na svém kalendáři přestali pracovat, protože je to už přestalo bavit (podobné názory jsem skutečně v diskusích na internetu často četl).

Jak bude tento přelom drsný, určitě záleží přinejmenším zčásti na nás samotných – větší celek lidí dokáže vždycky zahýbat vývojem. K tomu je ale potřeba přijmout pro začátek alespoň základy z toho, co nám radí Mayové i nesčetná řada dalších proroků a současných lidí, kteří již zhruba vědí, oč zde doopravdy kráčí. Změníme se a přestaneme se bát, nebo podlehneme strachu a rozhodneme se dál žít tím nechutným a bezcitným konzumním životem? Dnes toho svým smýšlením můžeme ovlivnit více než si vůbec dokážeme představit!

Viz. také pojednání: Jaká jsou skutečná mayská poselství k roku 2012?

Klikni: http://www.youtube.com/watch?v=FJfqxR-7yFU&feature=player_embedded

Zdroj: http://fenomen2012.net/ostatni/prevzato/poselstvi-mayu.htm

Co žijící Mayové říkají o 2012?

Náš život nyní ovlivňují proroctví od mnoha lidí z celé planety. Konkrétní načasování změn pochází jako dárek od dávných Mayů, nejvýznamnějších časoměřičů historie.

11 V současnosti žije přinejmenším na 7 milionů Mayů. Nejvíce obývají mexické státy Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco a Chiapas, a země střední Ameriky Belize, Guatemalu, Honduras a Salvador.

Můžeme snadno najít důkaz, že mnozí žijící Mayové vidí v období kolem roku 2012 zásadní význam. Myslí si ale, že nemá mnoho společného s apokalyptickými motivy, které jsme si pro rok 2012 vytvořili.

Jeden příklad: Gerardo Barrios začal více než před 20 lety s cestováním po různých vesnicích v Guatemale, Mexiku, Belize, Salvadoru a Hondurasu a ptal se postupně 600 mayských časoměřiců.

Gerardo Barrios uvádí: “Jsme nyní v přechodném období tzv. ‘Cyklu přechodu temna a světla’… cyklus světla přijde v plné síle na 12/21/2012…Matka Země postoupí na jinou úroveň a nová éra začne. Tato éra bude velmi pozitivní. ‘Bytosti budou na vzestupu. Žádná skupina by neměla zůstat pozadu’… nastaly časy pro opravdové bratrství… duch bytostí, různé filozofie, různé rasy musí začít vzájemně propojovat všechny své znalosti k vytvoření harmonie a rovnováhy na planetě…”

Z jiné perspektivy autor Kenneth Johnson píše: “Většina současných potomků Mayů pokračuje v prezentaci těchto cyklů raději s termínem “cyklu uvnitř cyklů”.”

22 Podle jiných tvrzení, Don Alejandro Perez Oxlaj Cirilo, člen 13. generace Mayů a vedoucí Národní mayské rady původních starších v Guatemale představující 440 Mayských kmenů, mírně váhá s určením roku 2012 jako datumu osudu. Je již unaven z neustálého vyvracení tohoto přesného načasování.

Nicméně, Drunvalo Melchizadek nedávno prohlásil, že nyní jsme na Konci Časů a uzavření velkého cyklu je na nás samotných. Řekl, že v důsledku naplnění proroctví starobylého indiánského kmene Hopi o Modré hvězdě dne 24. října 2007 je pravděpodobné, že transformace na nový cyklus Slunce (ne tedy “konec světa”) se objeví někdy mezi současností a rokem 2016.

Když jsme minulou zimu navštívili Guatemalu, měli jsme čest zúčastnit se obřadu posvátného ohně s dědečkem Don Alejandro. Po obřadu sdílel s naším malým okruhem problematiku roku 2012. Uvedl, že Mayové dnes nemohou kolektivně říci s jistotou, kdy přesně cyklus skončí, protože téměř všechny jejich kalendáře a knihy (a nespočet posvátných artefaktů) byly brutálně zničeny v r. 1562 na pokyn římskokatolického biskupa De Landy. Pouze 3 Mayské kodexy zůstaly nedotčeny. Podle něj ovšem změny, které se blíží, se stupňují již nyní a budou kulminovat velmi brzy.

Konkrétní termíny už ale stranou. Don Alejandro upozorňuje na možnost, že náš přechod do nového cyklu Slunce bude označen dobou 30-70 hodin prodloužené tmy. Pokud k tomu dojde, zdůrazňuje, že je důležité, abychom se nebáli, zachovali klid a věděli, že to přejde. Drunvalo Melchizadek také zmiňuje možnost přesunu pólů vlivem fyzikálního posunu zemské osy.

Don Alejandro vždy poukazuje na nejvyšší nutnost změnit naše moderní způsoby a převzít odpovědnost za “velkou kontaminaci Země”, kterou člověk prohlubuje. “Nechceme žádné další války, žádnou další smrt, žádné další jaderné zkoušky, žádné další chemikálie, protože ničení naší planety je neúnosné! Pokud nezměníme své chování a nenastane-li změna v našem myšlení, dříve nebo později přijde úder, který bude mít za následek miliony a miliony ztracených životů.”

Alejandro také tvrdí, že tento posun věků je pozitivní věc, a že bychom proto měli být velmi šťastní: “…Čas, který přichází, my velmi vítáme. Pro nás (Maye), to je o radosti a štěstí…”

“… Až přijde čas, budeme připraveni.” Don Alejandro nás ubezpečil, že není čeho se bát. Jak nám doslova řekl: “Nebojte se. Nebojte se, Děti Slunce přežijí.”

Proroctví neříkají mnoho o blížícím se zničení planety, a mayští starší jsou nespokojeni s šířením zavádějících zvěstí, které v lidech vytváří strach. Jak Alejandro řekl: “To je jen změna cyklu Slunce. Není to poprvé, co se to bude dít a nebude to ani naposled.”

Don Alejandro o podstatě mayských proroctví říká: “Povstaňte, všechno znovu vzniká, ani jedna ani dvě skupiny nesmí zůstat pozadu, společně opět uvidíme místo, odkud pocházíme.”

Yucatánský starší Hunbatz Men komentuje: “Podle proroctví začne v roce 2013 éra vyššího porozumění. Pokud dokážeme spolupracovat s naším podvědomím, budeme mít možnost dostat zpět informace, které byly uloženy v nejhlubších částech našeho nitra. Tímto způsobem naše prastaré znalosti a schopnosti povstanou.” Stejně tak Don Alejandro říká, že návrat těchto schopností do našich životů je bezprostřední.

Zde je výňatek z “Knihy osudu” od Carlose Barriose:

“Pro Maye datum 21. prosince 2012 ohlašuje začátek cyklu dlouhého 5200 let s názvem “Job Ajaw”, neboli Pátého slunce. Toto potenciálně apokalyptické datum označuje začátek změny ve vědomí v době, kdy vzniknou nová socioekonomická uspořádání v harmonii s matkou Zemí.”

“Stejně jako svět neskončil v roce 2000, tak nekončí s příchodem Ajaw v roce 2012. … Jsme tu, abychom řekli: 21. prosince 2012 nebude konec světa nebo konec lidstva. Ve skutečnosti to bude začátek období, v němž harmonie, porozumění, mír a moudrost může vládnout. Proroctví říká, že v průběhu Ajaw přestoupíme na takový harmonický řád, že lidstvo na Zemi bude mít příležitost dosáhnout další fáze vývoje.”

“Jsme na dosah vynikajícímu období, přesně jak předpovídalo mnoho velkých světových tradic a vizionářů. Nyní máme možnost duchovně vystoupat spolu s matkou Zemí. Mayové mluví o období, kdy tato transcendence bude možná.”

“Mayská proroctví jsou neuvěřitelně přesná. V našich proroctvích jsou zahrnuty války v Iráku, zničení Twin Towers, konflikty jako jsou ty mezi Indií a Pákistánem a mezi Izraelem a Palestinou, tsunami, zemětřesení a záplavy – to je jen několik příkladů. Předpovědi, které se ještě mají naplnit, jsou ještě více katastrofální – ale je čas na změnu! Naši dědové varují před kalamitami a možném zničení velké části lidstva, ale my můžeme změnit tyto události. Mayští stařešinové si od nás přejí uvědomění, že musíme žít v harmonii, zastavit znečišťování, a chránit naše přírodní zdroje. Škody, jež jsme již udělali Matce Zemi, jsou více než zřejmé.”

“Velmi malá pozornost byla věnována významu dřívějších cyklů, a to zejména na konci tohoto, jménem Kajib Ajaw, neboli Čtvrtého slunce. Právě teď jsme svým jednáním spustili největší sérii rozsáhlých konfliktů a přírodních katastrof. Katastrofická strana proroctví je ovšem bohužel chybně interpretována jako neúprosná událost. Ale je v našich silách, abychom zabránili těmto událostem. … Příchod nového cyklu Ajaw (období dlouhé 5200 let se začátečním bodem 21. prosince 2012) přinese budoucím generacím jasný odkaz: nutný návrat do stavu skutečného vědomí. …”

Jak pan Barrios říká: žijeme ve světě energie. Důležitým úkolem v tomto období je naučit se vnímat, nebo vidět energii každého a všeho: lidí, rostlin, zvířat. To se stává stále důležitější, jak se přibližujeme do světa Pátého slunce, neboť ten je spojen s éterem – oblastí, která spočívá především na energiích a vlnách. Ve starověké kosmologii je éter chápán jako pátý element, který plní celý prostor mimo oblast Měsíce, a tvoří podstatu hvězd a planet! Mayové říkají: “Lidstvo se duchovně absolutně probouzí, velmi doufáme, že všichni začneme žít a pracovat v harmonickém a posvátném způsobu znovu.”

“Je legrační, jak se lidstvo domnívá, že společně nemáme žádný vliv na tuto realitu. Jak můžeme věřit, že jsme všichni sami, jen jako vlající vlajka? Spousta velkých problémů, jimž dnes čelíme, se přímo vztahuje k nedostatku naší vlastní úcty k životu a k planetě. Není to legrace, vlastní úcta k životu a zodpovědnost za naše jednání by mohly zachránit planetu! Přemýšlejte o tom! Musíme si uvědomit, že čest a respekt je naše tvůrčí síla, a že my jsme tvůrci. Vytváříme tuto realitu spolu. Jsme strážci Země. Když to skutečně přijmeme a oceníme to, naše úžasná tvůrčí síla opět ožije. … Lidstvo se probouzí… Žijeme na okraji. Žijeme mezi dvěma světy. Podle toho, jak žijeme, vyvíjíme náš nový svět…” Hunbatz Men spolu s Grand Maya Itza prohlásil, že jejich reakcí na blížící se rok 2012 je aktivace 52 posvátných míst na planetě. Řekli: “Každý úplněk budeme absolvovat duchovní cestu do každého z posvátných míst na seznamu, a to od našeho prvního slavnostního dne 13. listopadu 2008. Tak budeme pokračovat až do posledního obřadu dne 28. prosince 2012.”

Existují důkazy o roce 2012 ve starověkých mayských památkách?

Přes všechny řeči o roce 2012, v mayských památkách je jen jeden starověký kamenný monument s Mayskými nápisy, které líčí konec stávající éry v roce 2012: a to Tortuguero Monument, postavený kolem roku 670 našeho letopočtu v Tabasco v Mexiku. Dekódováním tohoto nápisu byli archeologové schopni určit konec 13. Baktunu ve dni 21. prosince 2012. Tento starověký monument odkazuje na náš moderní svět.

Jak se moderní svět nejprve dozvěděl o proroctví o roce 2012?

Dr. Jose Arguelles je muž, který jako první obrátil oči všech k Mayům. Přináší zprávy o 21. prosinci 2012 a říká, že už nyní můžeme cítit změny v našich duších. Kniha Mayský faktor (1987) byla první svého druhu, kde byla detailně vylíčena kosmologie starověkých Mayů a jejich velkolepá fraktální matematika a zároveň skutečnost, že převážná část jejich dlouhého kalendářního systému odkazovala na “Harmonickou konvergenci.” Podle Dr. Arguellese jsme v srpnu 1987 dokončili poslední cyklus Quetzalcoatla. Každý z cyklů byl 52 let dlouhý. Cyklus “Pekla” začal v roce 1519, což se přesně shoduje s Cortezovým přistáním v Mexiku a začátku podrobování domorodých obyvatel. …

Dr. Arguelles, stejně jako několik mayských starších, považuje Harmonickou Konvergenci roku 1987 za kritický bod mayského proroctví, protože odstartovala závěrečnou kapitolu velkého cyklu v období 1987-2012.

Dr. Arguelles také objasňuje, že pojem “Harmonická konvergence” by měla být chápána tak, že odkazuje na celý 25-letý proces. Jinými slovy, staré světové paradigma založené na neznalosti, strachu a oddělení v této době postupně umírá, a nový vzor světa založený na moudrosti a vědomém propojení se začíná projevovat v našich duších a přináší velkou inspiraci. Vliv našeho vědomí roste, ale staré (konzumní) paradigma se stále snaží zakrýt světlo a potlačit nové systémy kulturních modelů a udržitelého životního stylu, které se snaží zakořenit. V této fázi se projevují velké extrémy. Arguelles také řekl, že v současné době jsme v zrychleném evolučním procesu a toto zrychlování bude pokračovat. …Spíše než udržovat veškerou naši pozornost ve starých civilizačních zvycích založených na konzumu, který odchází a lapá po dechu, zaměřte svou pozornost na to, co se chce narodit skrze nás, volá na nás zevnitř. Nenechejte se překvapit ani zastrašit temnotou těchto časů, raději se podívejme na světlo, kterým je úsvit v našich srdcích. Rozkvět našeho lidského vědomí je důležitý, abychom ztělesnili novou éru harmonie na naší Zemi. 3

Dr. Jose Arguelles

Je možné, že starověké mayské proroctví věští biosférickou krizi?

Opravdu! V cyklech v kalendáři starověkých Mayů jsou zaznamenány jejich dávné předtuchy událostí, které mají přijít v naší moderní době.

Je možné, že starověké mayské proroctví poukazuje na naší moderní krizi ve vědomí a proces našeho kolektivního probuzení?

Absolutně! Konec tohoto obrovského kalendářního cyklu od nás požaduje vyrovnat se se skutečností, že jsme vystoupili z rovnováhy (rozuměj Přírody, Matky Země – pozn. Překl.). Už nemůžeme přehlédnout mnoho nedostatků spojených s naším moderním životním stylem, který nebezpečně zanedbává naši úzkou provázanost s přírodou ve všech jejích podobách. Musíme se donutit k proměně našeho sobectví a materialismu v úctu k životu, pohnout se od nevědomosti k vědomí.

Jak stále více vidíme, jak jsme každý zodpovědný za úpadek globální kultury, uvědomujeme si i potřebu probuzení, kdy se může každý z nás podílet na procesu přeměny této globální kultury. V tomto procesu jsme jeden systém, jeden celek.

Chcete-li přežít a uspět ve všech nastávajících změnách, které jsou naším jediným skutečným řešením nynějších problémů, jsou nutné osobní i kolektivní změny ve smyslu posunu, růstu a vývoji. … V tomto procesu musíme najít své úkoly, jak vylepšit naše postoje ke všem elementům, a pracovat na nich.

Můžeme se zamyslet, co mohou mayské kodexy znamenat pro naše životy – zkoumat smysl roku 2012 a porozumnět mu – mějme na paměti, že starověké mayské kalendáře popisují věci nejen na fyzické rovině, ale také na rovině duševní a duchovní, které se vyvíjejí stejně. Věřte, že dokončení tohoto rozsáhlého cyklu času signalizuje návrat lidské ochoty, zdraví a harmonie pro nás všechny. Je jasné, že jsme povoláni k restartu naší lidské kultury, abychom pochopili naše postavení na Zemi a vytvořili novou realitu.

V závislosti na tom, jak se opět naučíme respektovat přírodní zákony, jak otevřeme náš nejhlubší potenciál našeho druhu, bude v našich silách stát se tvůrčími bytostmi zkrášlujícími náš společný život!

Jaká je souvislost mezi kalendáři a vědomím?

Kalendář je “objektiv”, jehož prostřednictvím vnímáme svět. Jak starobylé buddhistické učení říká: “Jak se díváš, takové se to jeví,” nebo také “Jaký pozorovatel, takový obraz.” To také odráží poznatky kvantové fyziky, které říkají, že pozorovatel ovlivňuje pozorované. Je moudré, abychom pochopili, že kalendáře jsou našimi průvodci společností – jsou naše čočky, které vytvářejí lidské vnímání a lidské kultury. Když se podíváme optikou starých Mayů, vidíme, že se blíží přechod z jednoho světa do další epochy.

4 Z této “pozorovatelny lze vidět, že všechny znaky transformačního procesu jsou již zde. Bez pochyb žijeme v bezprecedentní době. V této moderní době, která ještě nikdy nebyla tak zrychlená, jak je nyní, a změnila se tak rychle, ještě nikdy nebyla tolik v sázce otázka, jak jsme společně schopni využít této zrychlené evoluce.

Když se ale podíváme na náš moderní 12-měsíční kalendář – co vidíme? Tento rámec běžně přijímaného času určuje všechny dny našeho života – určuje naší nejbližší dovolenou; říká, zda je dnes pracovní den nebo víkend. Jaké je datum? Je sobota 24. října 2009. Toto datum říká, že uplynulo 2009 let od narození Ježíše, a že (ve Spojených státech alespoň) se blíží Halloween, což samozřejmě znamená, že Den díkůvzdání a Vánoce budou brzy následovat.

Je sobota, takže je čas na párty a odpočinek, než se v pondělí vydáme zpět do práce.

Jako společnost velmi potřebujeme vlastní odraz sebe samých, takže je důležité ptát se: Dává nám tento kalendář nějaké skutečné inspirace nebo duchovní směr? Připomíná nám naší nejvěrnější podstatu nebo má schopnost nás přinutit přemýšlet o smyslu a účelu našeho života? Může nás tento průvodce dostat do harmonie s cykly Země, Měsíce, Slunce a ostatních hvězd? Může nás navnadit k průzkumu a respektování posvátné povahy veškeré existence? Může nám náš kalendář pomoci objevit náš nejhlubší (skrytý) potenciál? (Dodatek J. Krejčí: Nebo nám jen říká, kdy jít do práce a otročit pro konzum a kdy máme chvíli volno?)

Jeden by mohl říci, že je nemožné, aby nás mohl kalendář ovlivňovat takovým způsobem – ale jako společnost jsme prostě nepochybně globálně podmíněni používáním nepravidelného 12-ti měsíčního kalendáře. (Pozn. J. Krejčí: Juliánský kalendář vynalezl vládce Římské říše, velký dobyvatel a válečník Julius Ceasar. Římská říše se do historie zapsala jako velký kolonizátor s otrockým systémem – co vidíme v globálním měřítku dnes? Neodráží se – možná vlivem používání jejich kalendáře – v celém dnešním světě skutečná povaha Ceasara a celé Římské říše?) Toto pojetí času nás omezuje. … Jsme však schopni překonat tento zastaralý program! Coby vyvíjející se lidstvo musíme překonat tento omezující kalendář a podívat se na náš čas na Zemi prostřednictvím nového objektivu, který nám poslouží lépe v klíčový a rozhodující okamžik, v němž se nyní nacházíme!

Tím myslím – pomozte nám vyzdvihnout práci Dr. Jose Arguellese, který je jedním z hlavních osob odpovědných za rozšíření moudrostí a věd starověkých Mayů. Dr. Arguelles svůj život zasvětil pomoci lidem pochopit ústřední roli svého kalendáře – jak ovlivňuje naše vědomí, jak vštípil společenské programy, řízení naší kultury, a tak vytvořil dnešní materialistickou realitu. Investoval desítky let do studia starověkých Mayů a jejich kalendáře, matematiky, proroctví a kosmologie a prohlašuje, že jedno ze základních poselství o roce 2012 ukazuje na potřebu “přestěhovat” lidstvo do nového paradigmatu a žít v přirozeném čase.

Dr. Arguelles vysvětluje, že 12-ti měsíční kalendář zužuje a “krmí” naše vnímání, a podstata jeho práce je založena na tom, co nazývá “Objev zákona času”.

5 V podstatě se snaží nás všechny upozornit na to, že na lidstvo v současné době působí “frekvence umělého časového rozvrhu”, která se koná v 12-ti měsíčním kalendáři a jeho protějšku 60-ti minutových mechanických hodin, tzv. “12:60 načasovaná frekvence”.

Dr. Jose Arguelles, PhD. nám připomíná, že jsme jediný druh, který žije a pracuje se smyslem pro čas a odlišujeme se tím od zbytku biosféry. Jeho zjištění dokazují, že mentalita vyvolaná umělým časovým rozvrhem, shrnutá do hesla “čas jsou peníze”, nás vede k připoutanosti na destruktivní, materialistické paradigma, a to na úkor zbytku světa a přírody.

Dr. Jose Arguelles, PhD. podává ‘předpis pro návrat k harmonii’ a položil základy pro nový kulturní program a paradigma, jak se sladit s “přirozeným načasování frekvence”. Je to načasování “13:20”, které nás vrátí zpět do fáze s cykly Země a Vesmíru a synchronizuje nás tak s naším nejhlubším nitrem vlastního Já.

V tomto světle on a jeho bývalý partner Lloydine Arguelles založili globální hnutí, které nyní probudilo lidi ve více než 90 zemích světa, kteří se rozhodli vzdát se současného 12-měsíčního obchodního kalendáře, a místo toho začít využívat 13-měsíční/28-denní přirozený kalendář jako šablonu pro naše vnímání času a jeho harmonický vývoj.

13-měsíční rok je chápán jako “spirála”. Každý měsíc je 28 dní dlouhý, tento nový čas je opravdu jako život-měnící nástroj. Je to sluneční-měsíční-galaktický kalendář, který je založen na univerzálním použití matematiky starověkého mayského systému.

Spíše než tradiční mayský kalendář, který se pojí k mayské kultuře a jejich zemi, historii a náboženství, je 13-měsíční kalendář speciálně navržen jako mapa a průvodce pro moderního lidstvo, jak žít v harmonii s přírodní frekvencí času a tak se probudit z našeho destruktivního moderního paradigmatu materialismu a odpojení se od přírody.

Jak Dr. Jose Arguelles píše v díle “Čas a technosféra:” Staří Mayové prorokovali svou vlastní zkázu. Proto v rámci proroctví Chilam Balam kladli semena pro vlastní rekonstrukci – ale ne pouze pro samotné Maye. Rekonstrukce musela být planetární, zničení jejich civilizace v šestnáctém století mělo také planetární důsledek – vrhla celý svět do vězení umělého, mechanizovaného času. K naplnění proroctví spolu s novým pojetím času (13-měsíční kalendář) musí dojít před koncem cyklu, do roku 2012.

Podstata tohoto nového kalendáře je, že spojuje světské a duchovní. 13-ti měsíční kalendář nám nabízí praktický způsob, jak nahradit 12-ti měsíční model tím, že nám dá nový způsob ke vztahu k ročnímu cyklu, a chápání měsíců a týdnů – a tím může zcela transformovat naše vnímání!

Kromě toho nabízí další inspiraci, v níž každému dni dodává jeden z 260 unikátních “galaktických podpisů”, které popisují duševní / duchovní zaměření lidí v 90 zemích světa, jako “katalyzátor” pro vlastní osobnost a naladění se na synchronizaci s životem přírody. Když budeme žít přirozeně, v přirozeném řádu života, odhalíme své dávné pravé návyky a budeme více spjati se Vším kolem nás!

Tento nový kalendář je jako syntéza antické moudrosti, která nám nabízí nový objektiv, nové souvislosti, nové paradigma pro podporu vznikající nové kultury, která bude v souladu s inteligencí přírody.

Opravdu, může to být jednodušší než jak to zní – naučit se základy nového časového systému. Jak jsme se dozvěděli, je to nový “jazyk” harmonie, ve kterém si můžeme uvědomit, že jsou kódy nejen přirozeně naživu – odhaleni sami prostřednictvím kalendáře – ale jsou v nich také odrazy přírodních kódů, které žijí s našimi vlastními orgány a naší myslí!

20 GLYFŮ A 13 TÓNŮ STVOŘENÍ, KTERÉ JSOU ZÁKLADEM VĚDY ČASU MAYŮ, JSOU V PŘÍMÉM VZTAHU K NAŠIM VŠEM 20 PRSTŮM NA RUKOU A NOHOU A 13 HLAVNÍCH KLOUBŮ V NAŠICH TĚLECH!

Jak Rita Pitka Blumenstein, jedna z domorodých babiček, řekla: “Pokud pochopíme princip tohoto kalendáře, tak se svět vyrovná.”

6

Zdroj: 13moon.com