Ahoj, mé drahé milované děti!

Dnes s vámi chci mluvit o dalším fenoménu moderní společnosti, který v sobě nese na první pohled neviditelné nebezpečí.

A budeme mluvit o radikální změně vzdělávacího systému, která vede k všeobecnému duchovnímu ochuzení.

Jistě jste si všimli, jak hluboká propast leží mezi starší generací, které se dostalo klasického vzdělání, a mladými lidmi, kteří o něj přišli.

Pod pojmem „klasické vzdělání“ rozumím takové, které je zbaveno digitalizace všeho druhu.

Děti a mladí lidé tak při absenci počítačů, mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení získávali informace z knih a od svých učitelů.

A to jediné je naučilo myslet, protože člověk, který vzal do ruky knihu, se plně ponořil do nových poznatků, bezděčně je systematizoval a prováděl srovnávací analýzy.

Takto funguje lidský mozek: důkladně „stráví“ informace, zejména jsou-li podány literární formou – krásně a názorně, které se pak ve zpracované podobě uloží do jeho vědomí a podvědomí.

Poté si žáci při diskusi o přečteném vyměňovali názory, dojmy a závěry.

Výsledkem byla živá diskuse, která účastníky ještě více obohatila a zároveň děti naučila naslouchat cizím názorům a umět si svůj vlastní zdůvodnit.

Povinná četba literatury přispěla k rozvoji jazykových dovedností, obohatila slovní zásobu a gramotnost.

Tehdejší učitelský sbor byl poměrně silný, protože povolání školního učitele nebo univerzitního profesora bylo vážené a prestižní.

A co se děje dnes, kdy živou komunikaci nahrazují bezduchá elektronická zařízení, s jejichž pomocí člověk najde jakoukoli potřebnou informaci, odpověď na jakoukoli otázku pouhým stisknutím tlačítka, aniž by se obtěžoval čtením knih a učebnic?

Dochází k tomu, že člověk už nemusí vyvíjet žádné duševní úsilí, protože dostává vše hotové, a z myslitele a tvůrce se stává konzumentem informací.

Zavedení takového systému testování znalostí, kdy je třeba z několika odpovědí vybrat tu správnou, se stává obzvláště destruktivním.

Zbavuje člověka schopnosti hluboce a komplexně přemýšlet, dávat promyšlenou a podrobnou odpověď na otázku.

Místo toho se omezuje na povrchní znalosti, které stačí spíše k tomu, aby odpověď odhadl, než aby ji vycítil.

V důsledku tohoto „vykastrovaného“ vzdělávacího systému vyrostla nejedna generace lidí, kteří nejsou schopni živě, nápaditě a kompetentně vyjadřovat své myšlenky, protože se nenaučili číst, nejsou schopni tvořivě myslet při své práci, protože se nenaučili myslet široce a svobodně, a nejsou schopni plnohodnotně komunikovat s ostatními, protože nemají zkušenost s výměnou názorů a dojmů ze svých znalostí.

A tak postupně lidskou komunikaci, živou i nepřímou – prostřednictvím četby beletrie, nahradilo jednosměrné používání bezduchých elektronických zařízení, která se stala nedílnou součástí života každého moderního člověka.

A příště si povíme o tom, jaký dopad na lidské zdraví a psychiku má nahrazení živé komunikace komunikací virtuální a jakou energii s sebou nese.

Zdroj: vozrojdeniesveta.com

https://tadesco.org/okno-do-noveho-sveta-od-vzdelani-k-duchovnimu-ochuzeni/