Ahoj, mé drahé milované děti! V návaznosti na své předchozí poselství bych vám dnes rád pověděl o druhé fázi Odhalení, kterou musí lidstvo projít, než naváže přímý kontakt se svou galaktickou rodinou.

Druhá fáze tedy spočívá v tom, že si lidstvo uvědomí skutečnost, že ne všechny lidské bytosti jsou lidmi – tj. čistými Božskými dušemi – a že těch je nyní na Zemi většina.

Již jsem vám vyprávěl o tom, kolik nízkovibračních bytostí se naučilo inkarnovat do lidských těl.

Postupně doslova zaplavily Zemi a stále více vytlačovaly její právoplatné majitele – čisté a prastaré duše, které stály u počátků života na vaší planetě.

Proč k tomu došlo?

Především proto, že se na Zemi objevilo mnoho smíšených manželství: čistí lidé s reptiloidy, orionci, zástupci civilizace Alfa Centauri a mnoha dalších civilizací, kteří se chtějí připojit ke zkušenosti života na Zemi.

Z těchto manželství se podle toho, čí energie převládala, rodili tzv. míšenci, kteří zase mohli rozmnožovat potomky čistých reptiloidů, orionců a tak dále…

Což se vzhledem k energiím, které vládly v trojrozměrném světě, jemuž vládli drakoreptilové, stávalo nejčastěji.

Další kategorií nelidí jsou bioroboti, kteří byli na vaši planetu uměle vysazeni některou z technogenních civilizací Šedých.

Navenek se tyto bytosti příliš neliší od běžných lidí, ale jejich éterická struktura je zcela odlišná, protože nemají čakrový systém jako takový.

Tyto bytosti jsou snadno rozpoznatelné podle svého chování – standardního ve všech ohledech: podle výrazu tváře, gest, grimas, slepého dodržování módy a reklamy a pokynů autorit.

Tato takzvaná biomasa nebyla do lidského společenství zavedena náhodou: předpokládalo se, že budou udávat tón ve společnosti, a tím odvádět čisté lidské duše z duchovní cesty.

Sázelo se na to, že menšina bude následovat většinu a snažit se nevyčnívat z davu a „být jako všichni ostatní“.

A je třeba říci, že to v mnoha ohledech fungovalo.

Právě bioroboti pomohli hlubokému státu vytvořit konzumní společnost, která do svého bahna strhla mnoho lidských duší.

Disponujíce schopností rozmnožovat se přirozeným způsobem, postupně skutečně zaplavili svou planetu.

A třetí kategorií „obyvatel“ Země, která existuje již několik století, jsou klony uměle vytvořené v laboratorních podmínkách.

Nejsou schopni reprodukce, protože jsou jen jakousi lidskou bytostí, která s ním kromě vzhledu nemá nic společného a je ovládána svým tvůrcem.

Tyto bytosti jsou vytvořeny s určitými parametry a za účelem přísného plnění příkazů.

Mohou být přesnou kopií nějakého člověka, nejčastěji politického představitele, a to proto, aby se nevymkl kontrole hlubokého státu a striktně plnil všechny požadavky a pokyny světové vlády.

Kromě toho jsou podle potřeb „pánů světa“ vytvářeny klony vojáků, klony dělníků, klony migrantů, klony rebelů.

Jak vidíte, drazí, obyvatelstvo vaší planety je tak pestré a mnohotvárné, že je prakticky nemožné, aby obyvatelé Země dospěli k nějaké Jednotě.

Pouze ti, kteří mají čistou Božskou Duši, se budou moci skutečně sjednotit v Bratrství a Lásce.

Časem zůstanou na Zemi jen oni, protože všichni její obyvatelé nebudou schopni fyzicky a psychicky odolávat vysoce vibračním energiím Páté dimenze.

A tato část Odhalení se pro mnohé stane nepřekonatelnou překážkou – vědomí lidí prostě odmítne přijmout pro ně tak šokující pravdu.

To by pro dnešek stačilo.

Absolutní Otec, který vás nesmírně miluje, k vám promluvil.

Zdroj: vozrojdeniesveta.com

https://tadesco.org/okno-do-noveho-sveta-ne-vsichni-lide-jsou-lide/