Ahoj, mé milované děti!

Dnes s vámi chci mluvit o tom, jak bude probíhat interakce s vašimi galaktickými bratry a sestrami.

K tomu může dojít pouze tehdy, když Odhalení vstoupí do své závěrečné – konečné – fáze.

Předtím bude muset projít několika fázemi.

První etapou je poskytnout lidem informace o existenci hlubokého státu a světové vlády.

Bez těchto znalostí nebude mít všechno ostatní smysl, protože dříve, než bude možné podniknout jakékoli kroky ke zlepšení života lidí, musí být zničen zdroj zla a jeho „chapadla“, která pronikla do všech složek vlády na Zemi.

Ve skutečnosti to není těžké, protože i nezasvěcení již mohou vidět způsob jednání vlád vůdčích zemí světa.

Vše se děje stejným způsobem a jen občas s drobnými odchylkami na tu či onu stranu.

Proto se „otloukánek“ snaží co nejrychleji vyniknout a prokázat svou loajalitu „pánovi“, zatímco „ztroskotanec“ jen stěží drží krok s ostatními, čímž vyvolává nelibost svého „pána“.

Největším šokem pro obyvatele Země bude nepochybně skutečnost, že takovými „pány“ na vaší planetě nejsou lidé, ale Drakoreptilové – bytosti, které zde již tisíce let zavádějí svůj řád a využívají lidi jako „spotřební materiál“ k dosažení svých cílů.

To je pravda, kterou ne každý dokáže přijmout.

Aby ji člověk pochopil, musí být na poměrně vysoké úrovni duchovního vývoje a mít alespoň základy ezoterických znalostí.

A co se stane s těmi, kteří takové informace nebudou schopni přijmout?

Takoví lidé budou i nadále setrvávat ve svých iluzích a zůstanou poslušnými otroky systému až do konce svých dnů na této Zemi.

Do této kategorie obyvatel vaší planety patří právě klony, bioroboti, nízkovibrační bytosti vtělené do lidských těl a také velmi mladé lidské duše, které právě začaly své putování po světech třetí dimenze.

Ti, kteří již slyšeli o existenci hlubokého státu, zde najdou jen potvrzení faktů, které již znají.

Nebudou to však teoretické poznatky, ale nezvratné důkazy o zločinných činech světové vlády s konkrétními jmény a výčtem jejich zločinů.

Jinými slovy, to, co dříve mnozí vnímali jako nejasné spekulace nebo konspirační teorie, konečně dostane konkrétní podobu.

Bez toho není možný žádný pokrok, neboť „základy“ nového života mají být položeny na čisté a urovnané půdě, která byla zcela zbavena špíny a plevele.

Zdroj: vozrojdeniesveta.com

https://tadesco.org/okno-do-noveho-sveta-jak-bude-probihat-interakce-s-vasimi-galaktickymi-bratry-a-sestrami/