Jen velmi málo lidí si uvědomuje, jak rozsáhlé důsledky má politika Green Dealu. To bylo znát i v předvolební kampani, kde většinu lidí zajímalo v podstatě spíš okrajové téma, kterým je zákaz aut na fosilní paliva.

Ovšem klimatická agenda, ze které Green Deal vychází, je mnohem rozsáhlejší. Stojí za ní totální likvidace zemědělství, již brzy zaváděné uhlíkové daně, které zaplatí úplně každý z nás, povinné úpravy nemovitostí a s tím související zvyšující se daně a později vyvlastňování, drastická změna jídelníčku (hlavně bez masa, mléka, vajec), výrazné omezení cestování či nákupů a umisťování většiny lidí do takzvaných 15minutových (někde 10 nebo 20minutových) chytrých měst.

I výše uvedené je jen velmi malý zlomek toho, co politika, která je založena na největší lži v dějinách lidstva, přináší. A neprosazuje ji pouze Evropa, jak jsme si zde mnohokrát ukázali.

Mimo jiné je tato politika zaváděna i v Austrálii a na Novém Zélandu, což by však nemělo nikoho udivovat, protože už za Covidu bylo vidět, že se jedná o pokusná pole globalistické agendy.

Z Austrálie a Nového Zélandu se objevují šokující důkazy o tom, jak se klimatický podvod využívá k zavedení techno-totalitní budoucnosti chytrého města.

Zločinečtí globalisté často využívají své kolonie Commonwealthu k testování nejzákeřnější eskalace své tyranie – vzpomeňte si na Kanadu, Nový Zéland a Austrálii během Covidu.

Můžeme tedy předpokládat, že toto bude plán pro realizaci jejich agendy čtvrté průmyslové revoluce po celém světě.

Nezávislá výzkumnice Kate Mason odhalila zlověstný plán nazvaný „Managed Retreat“ ve  svém  vynikajícím blogu Substacku  věnovaném dekonstrukci příběhů 4. průmyslové revoluce.

Myšlenka je taková, že přehnané „modelování“ domnělých dopadů „změny klimatu“ se používá k definování určitých oblastí jako nevhodných pro lidské bydlení.

Zde jen připomínám, že to je prakticky totéž, co dělá EU v rámci vytyčení zón Natura 2000, což by měla být území nejen bez zemědělství, ale i bez lidí.

Nový Zéland a Austrálie jsou možná pouze o něco dál – na jejich příkladu můžeme vidět, co velmi brzy čeká i Evropu.

Ruku v ruce se státem spolupracuje pojišťovnictví – dlouhou dobu ústřední část zkorumpovaného zločineckého impéria – které klasifikuje domy v těchto oblastech jako „nepojistitelné.“

Banky také dělají svůj díl (samozřejmě!) tím, že říkají, že nejsou ochotny poskytovat hypotéky na tyto „nepojistitelné“ nemovitosti.

Kate ve svém nedávném článku odkazuje na televizní reportáž o Kensington Banks poblíž centra města Melbourne, které bylo nedávno vyhlášeno záplavovou oblastí.

Píše: „Očekává se, že ceny domů klesnou o 20 procent. Myslím, že je to záměr – kdo bude nakupovat v záplavové zóně? Ledaže by to byl vývojář, který všechno zbourá a postaví Smart Resilient komplex.“

Na Novém Zélandu jsou obyvatelé naštvaní na pokusy vynutit si ústup z pobřežních oblastí pod záminkou předpokládaného vzestupu hladiny moře a reagují protesty (viz titulek).

Jak  tato zpráva médií ukazuje, odmítají klimatickou propagandu vyvolávající strach.

Na pláži Paraparaumu žiji od roku 1965 a pláž je stále větší a větší. Už 45 let se potápím u ostrova Kāpiti a skály jsou při odlivu stále stejně vysoké,“ řekl Tim Rees.

Tania Lees dodala: „Věda nesouhlasí a neexistuje konsenzus. Nevěříme, že hladina moří výrazně stoupne a že nás všechny zaplaví voda.

„Centrální vláda a místní úřady nemohou financovat proces takového rozsahu,“ řekla.

„Zatím zaplatili poplatníci za proces Takutai Kāpiti více než 4 miliony dolarů. Prostě si nemůžeme dovolit utrácet více. Pokud by byl implementován, řízený ústup by přesáhl 1 miliardu dolarů.“

O cílech za tím vším Kate píše:

„Nalezení informací o modelování změny klimatu a pojištění bylo spojeno s tím, jak obrovského množství bytových domů v Austrálii by se to týkalo.

Budou nás muset všechny někam umístit, až budou naše domy nepojistitelné a my je budeme muset prodat za babku.

Je jasné, že se jedná o „odolná“ chytrá města. Vše propojené s internetem a shromažďováním dat, která budou uložená a používaná jako model pro diktování stále dystopičtějších vládních kontrolních a vynucovacích opatření.“

Potvrzuje, že Australská pojišťovací rada, která se zabývá řízeným vystěhováváním, funguje na základě modelu partnerství veřejného a soukromého sektoru a dodržuje cíle udržitelného rozvoje OSN Agendy 2030 a je dokonce zakládajícím členem principů udržitelného pojištění Organizace spojených národů.

Agenda OSN Smart Gulag byla nastíněna v její 80stránkové brožuře „Centering People in Smart Cities: A playbook for local and regional Governments.“

Také v roce 2022 zveřejnila australská rada pro změnu klimatu studii, která odhadovala, že do roku 2030 se jedna z 25 obytných a komerčních budov v zemi stane prakticky nepojistitelnou kvůli „rostoucím extrémním výkyvům počasí.“

Studie uvedla, že největší riziko představují říční záplavy, přičemž bleskové povodně a lesní požáry byly identifikovány jako další klíčová nebezpečí přispívající k tomu, že se nemovitosti stávají nepojistitelnými.

Kromě výzvy k „řízeným relokacím“ zpráva zdůrazňuje potřebu zvýšit veřejné investice do odolnosti a podporovat komunity, aby se lépe budovaly.

Zpráva uvádí: „Města a komunity se musí tam, kde je to vhodné, přebudovat, aby se přizpůsobily a staly se odolnějšími vůči nevyhnutelným budoucím změnám klimatu.“

Není překvapením, že tato zpráva  byla hrdě představena na webových Světového ekonomického fóra…

Na závěr připomínám, že jedině tehdy, když většina lidí pochopí, že celá klimatická agenda je jeden velký podvod, se může něco změnit.

Zatím tuto šílenou agendu široké masy více či méně vědomě podporují.

 

Zpracoval: Slovanka/Necenzurovaná Pravda

ZDROJ