IGOR PŠENIČNIKOV soudí, že agresivita a široká podpora sexuálních zvráceností na Západě vychází z „náboženství“ liberálních elit a promítá se i do bojů „za nápravu“ světa, které jsou pod různými záminkami vedeny

V USA i v řadě dalších zemí je již dlouho vše podřízeno novému náboženství vynalezenému tamním liberálním establishmentem – genderové ideologii, která přeorává a obrací naruby přirozenou mužskost a ženskost v člověku. V poslední době však globalistické elity zašly ještě dál a otevřeně projevily svou oddanost satanismu. Vštěpují totiž do veřejného povědomí společnosti zrůdnou tezi o „normálnosti“ pedofilie.

Berou to přes kulturu

Je těžké nevidět, že pedofilie se stává po homosexualismu novým trendem v životě „vyspělého“ západního světa. Je propagována různými způsoby a vylézá doslova z každé skuliny. Jedním z posledních ohnisek této morbidní horečky je propagace prostřednictvím kultury. Populární americký časopis Atlantic píše, že svět by byl „nudný a sterilní“ bez umění vytvářeného pedofily a že bychom měli pedofily, kteří vytvářejí „dobré umění“, oceňovat a podporovat tím, že si budeme kupovat jejich knihy a vstupenky na jejich filmy.

Známá americká kulturní kritička Judith Shulevitzová ve svém článku s příznačným názvem „Je v pořádku mít rád dobré umění špatných lidí“ odkazuje na tvorbu slavných zvrhlíků, jako je anglo-irský spisovatel Oscar Wilde nebo francouzský režisér Roman Polanski. Článek dochází k závěru, že zvrácené chování je neoddělitelné od umění a že „umění se stane sterilním a krása zmizí ze země“, pokud budeme přikládat větší význam morálce než umění. A tvrdí, že „umělecká díla mohou přesáhnout morální kvality svých tvůrců, jakkoli mohou být zvrácení a zlí.“

Shulevitzová připomíná, že v roce 1895 byl populární satirik Oscar Wilde souzen a odsouzen k těžkým pracím za „hrubou neslušnost, tj. sexuální akty s muži“. Bylo by asi pochopitelné, kdyby autorka rozebírala literární hodnoty Wildeových děl. Shulevitzová však vyzdvihuje jeho sklony k pedofilii.

O více než sto let později je Wilde kanonickou postavou, předním satirikem viktoriánské literatury a ideálem queer estetiky – afektovaný, ironický, provokatér genderových hranic. Pro většinu současníků byl Wilde monstrem… Wilde nespal jen s muži. Spal i s prodejnými chlapci… a nezletilými chlapci, které si bral na krátké schůzky,“ píše autorka pateticky. A pokračuje: „Byl vskutku mučedníkem jedné z velkých kauz naší doby, totiž práv LGBTQ.

Judith Shulevitzová probrala i další představitele bohémy – Woody Allena, Kevina Spaceyho, Placida Dominga, kteří „se dostali pod morální kontrolu a byli prohlášeni za vybočující z řady nebo přinejmenším za vážně podezřelé.“

Biden je na tom stejně

Je pozoruhodné, že obhajobou a ospravedlňováním pedofilie se zabývá celá propagandistická a informační kampaň, která podle zákona žánru zahrnuje „informační kanály“ na různých platformách a neomezuje se pouze na filozofické a „kulturní“ publikace v médiích. Podílí se na ní i vláda. Na Mezinárodní den dětí vydal 1. června Bílý dům „Proklamaci o měsíci hrdosti lesbiček, gayů, bisexuálů, transsexuálů, queer a intersexuálů roku 2023“, kterou podepsal prezident Biden. Biden v ní kritizuje státy, které chrání děti před „agendou LGBT“.

Zde je několik citací, které není třeba vysvětlovat:

Celá moje administrativa hrdě podporuje komunitu LGBTQI+ v pokračujícím boji za svobodu, spravedlnost a rovnost. A děláme velké pokroky… První den v úřadu jsem podepsal historický příkaz, který ukládá celé federální vládě povinnost chránit LGBTQI+ lidi před diskriminací,“ píše Biden a podotýká:

Spojené státy jsou silnější a spravedlivější, když američtí představitelé odrážejí rozmanitost našeho národa, a proto jsem na všech úrovních federální vlády jmenoval historický počet vysoce kvalifikovaných soudců a státních úředníků otevřeně zastupujících LGBTQI+ osoby. Naše ozbrojené síly jsou nejlépe připraveny k boji, když mohou všichni vlastenci sloužit své zemi, a proto jsem znovu hájil právo transsexuálů sloužit otevřeně v armádě… Musíme podporovat LGBTQI+ aktivisty po celém světě, kteří se zasazují o základní lidská práva.


Od dílčího k obecnému

To vše dokládá tvrzení, které hojně šíří nezávislá západní média, že globalistická elita je globální sektou pedofilů, která se snaží postupně vštípit přijetí a schválení pedofilie do myslí světové veřejnosti jako normu lidského sexuálního chování.

V této souvislosti je třeba věnovat pozornost tomu, jak se „normálnost“ homosexuality zhruba od konce osmdesátých let dvacátého století vžívá do povědomí západní veřejnosti. V devadesátých letech se o tomto tématu poprvé začalo diskutovat ve veřejném tisku. Byly publikovány a široce propagovány „filozofické práce“ radikálních feministek Judith Butlerové, Shulamith Firestoneové a dalších. Poté USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland a všechny země EU postupně legalizovaly manželství osob stejného pohlaví. Na počátku devadesátých let přijala EU společný celoevropský program „genderové výchovy“ na základních a středních školách, který děti od šesti let učí, že si samy mohou „vybrat své pohlaví“.

Do této doby se „genderová ideologie“ (nebo prostě veřejné přijímání nejrůznějších sexuálních úchylek jako normy) stala jádrem veškerého politického a společenského života na kolektivním Západě. Tato ideologie určuje dokonce i ekonomické vztahy, vzhledem k tomu, že přední zahraniční společnosti, včetně nadnárodních korporací, vytvořily aliance, které vylučují spolupráci s firmami a jednotlivci neuznávajícími „přednost inkluzivity a rozmanitosti“, což dnes na Západě znamená především rozmanitost „pohlaví“.

Totéž čeká i pedofilii, která přichází na Západě jako nadstavba nad již „tradiční a běžnou“ pederastií. Tempo propagandy pedofilie, její agresivita a „argumentační úroveň“ jsou zarážející. Podílejí se na ní mainstreamová média, která si kdysi získala mezinárodní důvěru jako objektivní, hloubavá a disponující bystře píšícími autory. Renomovaná výzkumná centra v USA a Evropě publikují „studie“ dokazující „normalitu“ pedofilie. Vynikají v tom zejména Norové a univerzita v Oslu. Globalisty ovládaná Organizace spojených národů nedávno vydala zprávu, která vyzývá všechny vlády světa, aby legalizovaly pedofilii.

Obyčejný satanismus?

Antisystémová americká média dokonce tvrdí, že prominentní členové liberálního establishmentu jsou členy satanistických sekt a účastní se kvazináboženských rituálů, jejichž součástí jsou lidské oběti – především malých dětí. Kam na tyto informace chodí? Zrovna nedávno psal americký portál The People‘s Voice, že na Darknetu (skryté síti, jejíž spojení se navazuje pomocí speciálního softwaru a pouze mezi důvěryhodnými osobami) již měsíc koluje extrémní snuff-film (krátké video ukazující reálně provedenou vraždu člověka), v němž vystupuje John Podesta – šéf Bílého domu za Billa Clintona, poradce bývalého prezidenta Baracka Obamy a šéf volební kampaně Hillary Clintonové v roce 2016.

Podle zdrojů obeznámených se záznamem se mnoho lidí nemůže na video dívat déle než několik sekund kvůli děsivému obsahu. Podesta se na videu posmívá malé holčičce, aby se jí krev nasytila adrenochromem. Poté dítě během satanistického rituálu zabije, pustí jí z žil krev a vypije ji,“ píše The People‘s Voice. Adrenochrom je produkt oxidace adrenalinu, který vylučují lidské nadledvinky v okamžiku strachu. Americká politická elita a hollywoodská bohéma považují adrenochrom za „jedinečnou látku, která chrání před buněčnou smrtí a prodlužuje mládí, ale zároveň je vysoce návyková.“

Okultní aktivity americké smetánky prý sahají až ke starověkým pohanským náboženstvím, jejichž vyznavači obětovali své vlastní děti démonům Baalovi a Molochovi. „Tato elita, která se snaží zotročit a podmanit náš svět prostřednictvím financí a vnutit nám (prostřednictvím očkovací kampaně) smrtící genovou mRNA-terapii, uctívá starověké modly,“ zdůrazňuje The People‘s Voice.

Nad těmito nechutnými tvrzeními je na místě připomenout, že před několika lety WikiLeaks zveřejnily osobní e-maily Johna Podesty, z nichž vyplývá „zalíbení“ v pedofilii jeho samotného a mnoha jeho známých z rodin Clintonových a Baracka Obamy. Skandál byl nazván „Pizzagate“, protože názvy jídel z jídelního lístku pizzerie, které se v Podestově korespondenci pravidelně objevovaly, byly kódovými slovy souvisejícími s pedofilií. A navíc byla do pedofilního skandálu zapletena i washingtonská pizzerie Comet Ping Pong. Liberální média se snažila všechny tyto informace zesměšnit jako „konspirační teorii“ a stále je označují za podvrh.

Zvrácené USA

Když hodnotíme události v domácí politice USA, zejména ostrý volební boj mezi Republikány a Demokraty (ti druzí reprezentují globalistický establishment), a také zahraničněpolitické kroky americké administrativy, musíme se na to vše dívat optikou pochopení toho, kdo jsou liberální elity ve skutečnosti – a co je v konečném důsledku pohání.

Jde o velkou satanistickou sektu. Její aktivity jsou kvazináboženské, ale skrývá se za rouškou boje za „demokracii a lidská práva“. Tato sekta rozděluje svět na ty, kteří přijímají její „hodnoty“, a na ty ostatní, kteří tyto „hodnoty“ odmítají.

A v tomto gardu též vedou své studené i horké války na různých místech světa.

 

AUTOR: Igor Pšeničnikov

ZDROJ

Překlad: Protiproud