I téměř rok po zveřejnění všech odtajněných dokumentů firmy Pfizer vychází najevo alarmující informace, které potvrzují, že tyto preparáty nikdy neměly být schváleny k použití.

A opět se potvrzuje to, nač od začátku upozorňovali mnozí zatracovaní odborníci: Důsledkům mRNA se nevyhnou ani neočkovaní, protože na ně tyto látky přejdou z očkovaných, zejména pokud s nimi sdílí bydliště či pracoviště.

Studie provedená vědci z University of Colorado potvrzuje, že naprostá většina lidstva neměla absolutně žádnou možnost se injekci Covid-19 vyhnout, protože ti, kteří byli očkováni, roznesli protilátky vytvořené injekcemi.

Výsledky by však neměly být překvapením, protože důvěrný dokument společnosti Pfizer již potvrdil, že vystavení injekcím mRNA prostřednictvím kontaktu s pokožkou a vdechování stejného vzduchu jako osoba, která dostala vakcínu Covid-19, je zcela možné.

Bohužel také podporují tvrzení Dr. Phillipe van Welbergena, který prokázal, že grafen, údajně nejmenovaná složka injekcí Covid-19, se přenáší z očkovaných na neočkované, ničí červené krvinky a způsobuje nebezpečné krevní sraženiny.

Studie s názvem Evidence for Aerosol Transfer of SARS-CoV2-specific Humoral Immunity, publikovaná 1. května 2022, byla zadána následujícími výzkumníky, kterou provedla univerzita v Coloradu.

  • Ross M. Kedl, Elena Hsieh,
  • Thomas E Morrison,
  • Gabriela Samayoa-Reyes,
  • Siobhan Flahertyová,
  • Conner L Jackson,
  • Rosemary Rochfordová.

 

Abstrakt studie je následující –

Překvapivě, navzdory zjevné znalosti, že infekční částice mohou být přenášeny dýcháním, nebylo nikdy postulováno, natož studováno, že jiné složky nosní/orální tekutiny mohou být přenášeny mezi hostiteli.

Okolnosti současné pandemie poskytly jedinečnou příležitost plně prozkoumat tuto provokativní myšlenku. Údaje, které uvádíme, poskytují důkaz o novém mechanismu, kterým se může projevovat imunita stáda, a to aerosolový přenos protilátek mezi imunitními a neimunními hostiteli.

A zde jsou klíčová zjištění autorů studie:

Rozšířené předpisy pro nošení roušek v sociálním i profesionálním prostředí poskytly jedinečnou příležitost studovat možnost úniku aerosolizovaných protilátek z očkovaných jedinců.

Použití Multiplex Microsphere Immunoassay (MMIA) založené na průtokové cytometrii k detekci SARS-CoV-2 specifických protilátek ( Obr. 1A B ) 4 , 5 je metoda dříve používaná k eluci protilátek z rehydratovaných sušených krevních skvrn (DBS).

Identifikovali jsme specifické protilátky proti SARS-CoV-2 odebrané z chirurgických roušek darovaných očkovanými členy laboratoře na konci pracovního dne.

V souladu s výsledky uváděnými ostatními jsme detekovali IgG i IgA ve slinách očkovaných subjektů ( obr. 1C D ). Nebylo proto překvapivé, že jsme byli schopni detekovat jak IgG, tak IgA po eluci protilátek z roušek ( obr. 1C D ).

Vzhledem k těmto pozorováním jsme předpokládali, že může dojít k přenosu protilátek kapénkovým/aerosolovým přenosem mezi jednotlivci, podobně jako mohou být částice kapkového/aerosolového viru vyměňovány stejnou cestou.

To znamená, že vylučování vakcíny Covid-19 je zcela možné vzhledem ke studii zadané společností Pfizer v Japonsku .

Ve studii byla distribuce injekce Covid-19 v těle krys Wister pozorována po dobu 48 hodin. Jedním z nejvíce znepokojujících zjištění studie je skutečnost, že injekce Pfizer se v průběhu času hromadí ve vaječnících.

Nejvyšší koncentrace byla nalezena v játrech. Hromadí se však i ve slinných žlázách kůže.

Není známo, zda se injekce dále hromadí po 48 hodinách, protože pozorování po tomto období studie přestalo.

Tyto výsledky v kombinaci s první studií uvedenou výše však ukazují, že neočkovaná osoba je vystavena riziku expozice injekce Covid-19 po dobu nejméně 48 hodin, pokud dýchá stejný vzduch jako očkovaná osoba nebo se dotýká její kůže.

To by však nemělo být překvapením, protože to už prozradil dokument společnosti Pfizer A fáze 1/2/3, placebem řízená, náhodná, blokovaná studie vyhledávání dávky k posouzení bezpečnosti, snášenlivosti, imunogenity a účinnosti mRNA vakcíny proti COVID-19 u zdravých jednotlivců.

Dokument obsahuje celou sekci o možnosti „vylučování mRNA vakcíny“, kde je možné, že lidé v těsné blízkosti někoho, kdo obdržel mRNA vakcínu Pfizer, zaznamenají nežádoucí reakci.

Část 8.3.5 dokumentu popisuje, jak by měla být expozice mRNA vakcíně Pfizer během těhotenství nebo kojení hlášena společnosti Pfizer Safety do 24 hodin poté, co se o tom testovaný subjekt dozvěděl.

To je zvláštní, protože těhotné ženy/čerstvé matky nebyly a nejsou součástí studií bezpečnosti. Jak tedy mohou být mRNA vystaveny?

Společnost Pfizer potvrzuje, že k expozici během těhotenství může dojít, když je žena diagnostikována jako těhotná a je vystavena vakcíně během těhotenství.

Dokument uvádí, že k expozici během těhotenství může dojít, pokud člen rodiny nebo poskytovatel zdravotní péče oznámí, že je těhotná po expozici studijní intervenci prostřednictvím inhalace nebo kontaktu s pokožkou.

Nebo když mužský rodinný příslušník poskytovatele zdravotní péče, který byl vystaven studijnímu zásahu prostřednictvím inhalace nebo kontaktu s kůží, vystaví svou partnerku před početím nebo přibližně v době početí.

Laicky to znamená, že společnost Pfizer v tomto dokumentu uznává, že je možné vystavit další lidskou bytost vakcíně mRNA Covid jednoduše dýcháním stejného vzduchu nebo dotykem kůže očkované osoby.

To vše dělá výsledky Dr. Philippe van Welbergena  o to více znepokojující.

Dr Philippe van Welbergen, lékařský ředitel Biomedical Clinics, byl mezi prvními, kdo varoval veřejnost před škodami, které injekce Covid způsobují lidské krvi, tím, že zveřejnil snímky krevních vzorků (viz níže), které byly loni zveřejněny pod mikroskopem.

Začátkem července 2021 Dr. Philippe provedl rozhovor a vysvětlil, že odebíral vzorky krve, když si jeho pacientky stěžovaly na chronickou únavu, závratě, problémy s pamětí, někdy dokonce ochrnutí a pozdní nástup silné menstruace (ženy nad 60 let).

Jejich krev vykazovala neobvyklé tubulární struktury, některé částice zářily a mnoho buněk bylo poškozených. Bylo vidět jen málo zdravých buněk. Ještě před třemi měsíci tyto útvary v krvi nikdy neviděl.

V únoru 2022 Dr. Philippe poté vyfotil nejnovější krevní preparáty a vysvětlil, co obrázky ukazují. Jeho diapozitivy ukazují, že neočkovaní pacienti jsou „infikováni“ exkrementy toxinů z vakcíny, včetně toho, o čem se předpokládá, že je grafen.

Na úplný přehled jeho snímků se můžete podívat zde. Zde je krátký úryvek z jeho prezentace:

Dr Philippe van Welbergen prokázal, že grafen vstřikovaný do lidí se organizuje a roste do větších vláken a struktur, získává magnetické vlastnosti nebo elektrický náboj a vlákna vykazují důkazy o složitějších strukturách s pruhy.

Ukázal také, že „střepy grafenu“ se mohou přenést z „očkovaných“ na neočkované lidi, ničit jejich červené krvinky a u neočkovaných způsobit krevní sraženiny.

Zdá se, že nikdy nebylo potřeba utrácet vyděračské množství peněz daňových poplatníků na propagandu, která by přinutila veřejnost nechat si aplikovat injekce Covid-19.

Člověk vlastně v této věci nikdy neměl na výběr. Jediné, co stačilo, bylo dýchat stejný vzduch jako očkovaný.

 

ZDROJ

Zpracoval: Slovanka/Necenzurovaná Pravda