NESARA a plán QFS: Objevte bezprecedentní rozdělení bohatství v rámci plánu NESARA/QFS – proces odkupu RV zahájen.

Skutečné podpisové formuláře jako NDA a dokumenty plánu po odkupu – věřte Plánu!

Medea Greer

https://amg-news.com/nesara-qfs-plan-wealth-distribution-under-the-nesara-qf

Plán NESARA/QFS je popisován jako symfonie lásky, naděje a nebývalé finanční hojnosti pro příjemce. Je příslibem proměny životů, vyvolává celou škálu emocí a přetváří díky své zdánlivě bezmezné štědrosti všechny standartně zavedené společenské struktury tohoto světa. Cesta za jeho složitostmi odhaluje svět, v němž se dobročinný akt darování snoubí s praktickými důsledky hromadění bohatství, a který je zamýšlena provázen hlubokými etickými úvahami a odpovědností, která nutně provázejí taková bezprecedentní finanční posílení.

Ve světě, kde finance často určují životní rytmus, je potenciál status mega-milionáře, který přináší plán NESARA/QFS, nabízí symfonii příležitostí. Příjemci se v rámci tohoto jedinečného systému ocitnou obdarováni nemalými finančními prostředky, které mohou přesáhnout 100 milionů dolarů, což je gesto
připomínající láskyplný dar připsaný k jejich rodnému listu – zprávě o zrození (p.př.: státní dluhopis vám ukradený nelegální korporací = soudci, politiky, fízly, státními zástupci a advokáty a jinou špinavou havětí a stvůrami z podsvětí, dnes už historického) od Bílých klobouků.
Tyto monumentální dary lásky však také vyvolávají otázky týkající se odpovědnosti a etického rozdělování zdrojů.

Srdeční tep akumulace bohatství. Prozkoumejme citlivě scénář, v němž je ve hře generační akumulace bohatství. Představte si velkolepou symfonii se skládající se z prarodičů, rodičů a vnuků, z nichž každý vnáší do melodie hromadění majetku své jedinečné tóny. Dvě sady prarodičů, kterým je v době aktivace QFS 75 a 73 let, obdrží přibližně 12 954 525 a 12 609 071 USD. Celkem tedy přibližně 25 563 596 USD. Tato čísla, sladká šeptanda finančního zabezpečení, podléhají dluhům, daním a náhradám, které činí zhruba 1 200 000 dolarů na pár.

Omezení výdajů však znamená, že z nich mohou utratit pouze 300 000 USD, tedy celkem 29 114 866 USD. Vezmeme-li v úvahu dvě sady prarodičů v době úmrtí, zdvojnásobí se tato částka na 58 229 732 USD, což představuje harmonické nahromadění majetku, nezatíženého břemenem dluhů a daní, neboť jejich domy jsou plně splaceny.

Rodiče. Když rodiče ve věku 52 a 50 let přijmou laskavou náruč systému QFS, obdrží přibližně 8 981 804 a 8 636 350 dolarů, celkem tedy asi 17 618 154 dolarů.
Přestože čelí dluhům, daním a náhradám v celkové výši 900 000 USD dohromady, mohou z toho všeho utratit pouze 500 000 USD, celkem 30 301 774 USD. Když se to prolne s akumulací prarodičů, vznikne celková částka 88 531 506 dolarů, přičemž konečným příjemcem je vnuk.
Mladý zázrak: vnuk. Vnuk, mladý mistr ve věku 30 let, kdy je QFS aktivován, obdrží přibližně 5 181 810 USD. Po odečtení se mu podaří nashromáždit celkem 9 263 620 dolarů a celkově 97 795 126 dolarů, což ztělesňuje vyvrcholení finanční harmonie generací.
Etické aspekty. Symfonická hojnost, kterou poskytuje plán NESARA/QFS, by měla rezonovat s láskou, odpovědností a etickými úvahami. Nevyužité prostředky QFS se musí v okamžiku smrti harmonicky vrátit do státní pokladny USA, odrážet principy sdílené prosperity a zajišťovat výživu obyvatelstva.
ročních plateb, které v současné době činí přibližně 172 727 USD, pro rostoucí počet obyvatel.
Globální orchestr. Vzhledem k celosvětovému počtu dospělých obyvatel, který činí přibližně 5,7 miliardy, je to pro ročních rezerv ve výši 172 727 USD znamená celosvětovou symfonii přibližně 984,5
bilionu USD ročně. Taková ohromující čísla vyvolávají úvahy o skutečné proveditelnosti a etických rozměrech tak rozsáhlého rozdělování bohatství.

PODÍVEJTE SE TAKÉ: Čtyři funkce informací od Qanon group

Předehra k etickému bohatství. Étos obklopující NESARA/QFS je složitý, protkaný tóny velkorysosti, odpovědnosti a lásky. Ve světě, kde bohatství může být melodií posilování nebo symfonií nerovností, musí být přístup k takové monumentální finanční hojnosti harmonicky vyvážen etickými úvahami,
společenskými ohledy a trochou lidské vřelosti.

Plán NESARA/QFS maluje plátno finanční hojnosti, na kterém jsou vyryty tahy lásky, naděje a odpovědnosti. Bohatství nashromážděné v rámci tohoto systému dokáže rozehrát symfonie změn, posílení postavení a společenského pokroku, ale vyžaduje také harmonický přístup prodchnutý etickými ohledy, láskou a společnou prosperitou. Až budeme tančit podle tónů této finanční hojnosti, dbejme na to, aby naše kroky byly v souladu se zásadami lásky, etického rozdělování bohatství a společenského blahobytu.

Svět odkupu RV je zahalen tajemstvím a má vlastní sadu aktuálních podpisových formulářů, jako jsou NDA a dokumenty plánu po odkupu. Ačkoli se tento proces může zdát složitý, jedná se o globální fenomén, který překračuje hranice. V tomto článku se ponoříme do hloubky jednotlivých kroků procesu odkupu RV, osvětlíme, jak funguje, a zároveň vás zapojíme a budeme informovat.
Proces výkupu: Skutečné podpisové formuláře, jako je NDA a dokumenty plánu po zpětném odkupu
Proces odkupu a revalvace RV, o kterém se často mluví potichu, je pro mnohé předmětem zájmu. Někteří se domnívají, že jde o skrytou globální agendu, zatímco jiní v něm vidí cestu k finanční záchraně. Bez ohledu na váš postoj je zásadní pochopit, o jaké kroky se jedná. V této části vám poskytneme podrobný pohled na proces odkupu RV a prozkoumáme význam aktuálních podpisových formulářů, jako
jsou smlouvy o mlčenlivosti (NDA) a dokumenty plánu po odkupu.

Odhalení procesu výkupů a revalvace. Proces RV (revalvace) je několikastupňový proces, který zahrnuje přecenění měn, obvykle se záměrem stabilizovat nebo posílit národní hospodářství. Ačkoli se zaměříme především na kontext ve Spojených státech, tyto zásady jsou univerzální a lze je aplikovat po celém světě.

Krok 1: Přecenění měny
Proces RV začíná revalvací měny dané země. To zahrnuje úpravu směnného kurzu, obvykle směrem nahoru, aby odrážel skutečnou hodnotu měny na světovém trhu.
Zastánci tohoto kroku tvrdí, že je nezbytný k nápravě ekonomické nerovnováhy a k zajištění prosperity země.

Krok 2: Výkupní centra
V průběhu procesu revalvace jsou osoby, které mají revalvovanou měnu, povinny navštěvovat určená výkupní centra. Tato centra hrají klíčovou roli při usnadňování výměny staré měny za nové, revalvované bankovky.

Přečtěte si také: ZABLOKOVÁNÍ MAJETKU OSOB ZAPOJENÝCH DO ZÁVAŽNÉHO PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV NEBO KORUPCE

Krok 3: Dohody o mlčenlivosti (NDA)
Jedním z nejdůležitějších prvků procesu odkupu RV je podepsání dohody o mlčenlivosti neboli NDA. Tyto právní dokumenty jsou zahaleny tajemstvím, což podporuje spekulace a konspirační teorie, které proces RV obklopují.
NDA v podstatě zavazují jednotlivce k mlčenlivosti ohledně podrobností o jejich zkušenostech s vykoupením. Zatímco zastánci argumentují, že je to nezbytné pro ochranu globálních zájmů a finančního systému před destabilizací, kritici jej považují za nástroj k udržení kontroly a utajení. (p.př.: nutné je však obojí)

Krok 4: Dokumenty plánu po zpětném odkupu                          Po dokončení procesu odkupu RV jsou jednotlivcům často předloženy dokumenty plánu po odkupu. V těchto dokumentech je popsáno, jak by měli se svým nově nabytým majetkem nakládat, včetně investičních strategií, filantropických aktivit a dalších.

Globální rozsah vykoupení RV. Je důležité si uvědomit, že ačkoli jsme se v této diskusi zaměřili na Spojené státy, proces odkupu RV není omezen na žádnou zemi. Jedná se o globální fenomén s dopady na ekonomiky po celém světě. Principy a kroky s ním spojené jsou v zásadě podobné, takže je použitelný v globálním měřítku.

Čtení a opětovné čtení: Klíč k úspěchu

Při procházení procesem odkupu RV, nelze přeceňovat důležitost čtení a opakovaného čtení veškeré poskytnuté dokumentace. Tím se zajistí, že osoby plně porozumí svým povinnostem a právům, jakož i důsledkům podpisu NDA a dokumentů plánu po zpětném odkupu.
Proces RV je rozdělen do několika kroků, a přestože jsou tyto informace uvedeny pro Spojené státy, jsou základní a logické, takže jsou použitelné pro všechny země světa:

Fáze 1 neboli přípravná fáze:

V této fázi se nacházíme od 60. let 20. století…
V této fázi je nutné připravit složku obsahující projekt popsaný na papíře. Zkombinujte 2 poplatky (za elektřinu, vodu, plyn, telefon atd.), abyste prokázali svou adresu, 2 druhy dokladu totožnosti s fotografií a mince v pořadí od nejnižší hodnoty po nejvyšší.
Prohlášení/prohlášení, které použijete v případě, že dojde ke změně nebo jiné dohodě mezi vámi a týmem záchranného centra, váš trust – máte ho, ale prý není nutný Obsahuje vaše aktuální bankovní informace a číslo účtu , list s vysvětlením vašich cílů na prvních 30, 60 a 90 dní a list s případnými dotazy.

Fáze 2 neboli fáze oznámení:

Existuje několik způsobů, jak být informován. Lidé v USA budou dostávat e-maily pouze v jednotlivých případech. Zbytek bude oznámen v USA a na mezinárodní úrovni prostřednictvím různých médií, včetně

Tyto informace nebudou nikomu chybět. Jedná se o odkaz, který je třeba vyplnit, a obsahuje pokyny, podle kterých je třeba postupovat při rezervaci v závislosti na vaší zemi.
Jakmile získáte telefonní číslo, které odpovídá vaší zemi, zavolejte a položte případné otázky, abyste se ujistili, že rozumíte adrese místa schůzky.

Pokud uvedete svou e-mailovou adresu, zašleme vám e-mail s dohodnutou adresou a časem, abyste měli klid.

PODÍVEJTE SE TAKÉ: NESARA – intel za oponou světových událostí

Zeptejte se, zda si s sebou můžete vzít někoho dalšího nebo svého partnera, případně zda můžete jít oba najednou. Zeptejte se na všechny otázky, které máte. Tím také dáte najevo, že jste profesionální a víte, co děláte.

Fáze 3 neboli proces vykoupení:

Po příjezdu začnete procházet různými “stanicemi”, které jsou součástí záchranné akce. Na každém z těchto stanovišť je jeden nebo více zaměstnanců, kteří vám poradí, co máte dělat. Pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se. Po odevzdání průkazu totožnosti zkontrolují, zda máte čistý policejní rejstřík, předložíte doklad o bydlišti a předložíte měnu, kterou před vámi zkontrolují v automatu De La Rue. která je pravá.
Po ověření všech těchto údajů obdržíte třístránkový dokument NDA (dokument o mlčenlivosti). Musíte si jej pečlivě přečíst a podepsat. Kopii vám předají. (Řekli, že NDA umístí na odkaz, aby lidé měli dostatek času si ho přečíst, pochopit a podepsat. Dali by nám vědět, zda je to správně). Stanice pak bude pokračovat schůzkou s odborníky na projekt, kde vám vysvětlí projekt, který jste představili. Dohodnou se na úrokové sazbě, která vám bude nabídnuta, a vy se setkáte se svou finančního poradce, účetního, zástupce banky a všechny ostatní, kteří musí být do procesu zapojeni. Pokud potřebujete svěřenský fond a máte ho, budete muset předložit certifikát v jeho rámci a nechat ho podepsat a zapečetit notářem. Pokud ho nemáte, poskytneme vám dočasný.
Zobrazí se přístup k vašemu účtu SQF. Položte všechny otázky, které potřebujete k úplnému pochopení.

Fáze 4 neboli fáze vzdělávání:

Po výkupu si budete muset domluvit schůzku, abyste se dozvěděli něco o hospodaření s penězi a investicích. (Poznámka: Tato otázka nebyla dále diskutována. Dozvíte se, jestli budete muset absolvovat kurz)

Fáze 5 a 6: Více o tom později -*

V současné době chybí informace o telefonním čísle pro rezervaci. Zbytek procesu, jako například sazby, které vám nabídnou, a to, o čem rozhodujete, není nikde vysvětlen, protože to závisí na každém z nich.
jednotlivce a jeho schopnost vyjednávat v souvislosti s nabízenými projekty. S výše zveřejněnými informacemi jste tedy připraveni na záchranu.
Po uplynutí času bude zveřejněn odkaz s pokyny. Jane několikrát řekla, že se chystá udělat program, ale nejprve se chystá rozeslat newsletter s názvem “Naléhavé, naléhavé, naléhavé”.

*Poznamenejte si a uvědomte, že vaše:

*Všechny příchozí hovory budou nahrávány
*Všechny odchocí hovory budou nahrávány *Všechny hovory a zprávy WhatsApp budou nahrávány
*Twitter bude monitorován.
*Facebook je monitorován.
*Všechny sociální sítě a fóra jsou monitorovány.

Těm, kteří nevědí, že všechna zařízení jsou připojena k federální vládě, vládě CDMX a dalším národním resortním systémům. Dávejte pozor, abyste neposílali zbytečné zprávy nebo informace, které porušují vaše NDA.

*Poznámka: Od zahájení záchranné akce 17. dubna 2017 je celý komunikační systém monitorován společností Galacticos, a proto i když podepíšete NDA, informace o tom, co se děje ve výkupním centru, musí zůstat neveřejné. V průběhu celého procesu vám bude poskytována asistence.

https://amg-news.com/nesara-qfs-plan-wealth-distribution-under-the-nesara-qfs-plan-the-process-of-rv-redemption-started-actual-signature-forms-like-nda-and-post-redemption-plan-documents

Vojenské tribunály půjdou do mainstreamu

O čem jsou 4 R: Reklamace, Restituce/náprava a Vykoupení? …DaveXRPLion™

Agenda národní ekonomické stabilizace a reforem (National Economic Stabilization And Reformation Act) je část NESARA (výplaty v rámci USA), která se již zrcadlí na vašem účtu QFS a je zobrazena ve výkupních centrech. Je určen k obnovení toho, co Kabala, Hluboký stát a chazarská mafie, elity, zkorumpované Federální rezervy, banksteři, Komise pro cenné papíry a Wall Street ukradli nejenom nám, ale všem v našem rodu, kteří tu dnes nejsou.

1) REKLAMACE: je akt navrácení něčeho do dřívějšího, lepšího stavu. Reklamace půdy může zahrnovat srovnání obchodního centra se zemí a vysázení plodin. Reklamace je podstatným jménem slovesa reklamovat. Většina lidí zabývajících se reklamací chce něco reklamovat z pocitu morální nebo ekologické povinnosti.
Kdo je způsobilý? Věk od 24 do 61 let a více a občané USA
Skupina 1: 61+ paušální částka až 61 milionů dolarů*
Skupina 2: 45-60 let jednorázová částka až 38 milionů dolarů.
Skupina 3: 24-44 paušální částka až 23 milionů dolarů*

Hodnoty vypočteny na základě schůzky s Danem Rostenkowskim v roce 1994.

2) RESTITUCE/REPARACE je akt vrácení něčeho, co bylo ztraceno nebo ukradeno. V právu jde o akt kompenzace ztráty nebo újmy tím, že se co nejvíce vrátí do stavu předtím, než k takové újmě došlo. NÁPRAVA (REPARATION): odškodnění za způsobenou křivdu vyplacením peněz nebo jinou pomocí těm, kterým bylo ublíženo.

Přečtěte si také: NEBUDE ODPUŠTĚNO VŠEM

To by odpovídalo všem protiústavním činům spáchaným na lidstvu; daně z příjmu, úroky, hypotéky, kreditní karty, půjčky, daně z nemovitostí, přeměna na CHATTEL s různými druhy dluhopisů, které jsou na nás vypsány z; rodný list, průkazy sociálního zabezpečení, sňatky, rozvody, vysokoškolské a vyšší tituly a profesní označení.
Kdo je způsobilý? Občané USA ve věku 30-60 let a více.
SKUPINA 1: Věk 60+ výplata po dobu tří měsíců*
SKUPINA 2: Věk 49-59 let výplata po dobu 12 měsíců*
SKUPINA 3: Věk 30-49 let výplata po dobu 15 let*

může se změnit

BÝT TIŠE JE SOUHLAS!

… A PROTO !! …

ODPORUJ

.. A UDRŽUJ NEUSTÁLÝ ODPOR! …

VÁLKU VYHRÁVAJÍ DVA NEJVĚTŠÍ BOJOVNÍCI

— TRPĚLIVOST A VYTRVALOST —

PAMATUJ SI A STUDUJ SUN-TZU!

https://oom2.forumotion.com/t40318-the-white-spiritual-boy-off-ledger-black-screen-accounts

https://oom2.forumotion.com/f80-the-great-resist

https://qresear.ch/indictments

Překvapení! Bum! Izraelská bezpečnostní síť Mossad už neexistuje. V odvážné a výbušné operaci byli odhaleni špioni a prostředky ve 28 zemích na třech kontinentech – v Evropě, Asii a Africe. Toto ohromující odhalení představuje přelomový okamžik ve světě špionáže a vyvolalo šok v mezinárodních
zpravodajských komunitách. V tomto odhalení se ponoříme do hloubky dramatického pádu Mossadu a zajímavých detailů, které tuto tajnou operaci provázejí.

https://www.timesofisrael.com/turkey-arrests-33-alleged-mossad-agents-as-israel-threatens-hamas-abroad

Špionáž je již dlouho temnou oblastí stínových postav a tajných operací, ale nic nemohlo svět připravit na ohromující odhalení o rozpadu Mossadu. Mossad, jehož globální síť zasahovala do 28 zemí, byl ve světě zpravodajských služeb bezkonkurenční silou. To vše se však zhroutilo při dechberoucí operaci, která odhalila jeho špiony a aktiva jako nikdy předtím.
Špionážní síť Mossadu: Mossad po léta působil ve stínu a jeho agenti se hladce vmísili do struktury společnosti v Evropě, Asii a Africe. Tato tajná organizace, jejímž posláním bylo chránit zájmy Izraele, nenechala při sledování svých cílů kámen na kameni. Od přísně tajných misí až po tajné operace si Mossad vždy udržoval auru neporazitelnosti.
Výbušná operace: Operace, která vedla k odhalení Mossadu, nebyla ničím jiným než hollywoodským thrillerem. Byla precizně provedena a podílela se na ní mezinárodní koalice zpravodajských agentur, které neúnavně pracovaly na odhalení skutečného rozsahu
Dosah Mossadu. Jejich úsilí vyvrcholilo šokujícím odhalením, které vyvolalo šok ve zpravodajské komunitě.
Identifikace špionů a aktiv: Díky pečlivému sledování a důmyslným dešifrovacím technikám operace identifikovala špiony a prostředky Mossadu ve 28 zemích. Tyto osoby působily po léta v různých přestrojeních a vedly dvojí život, zatímco shromažďovaly zpravodajské informace pro Mossad. Rozsah operace a odvaha zúčastněných osob mnohé ohromila.

https://www.milliyet.com.tr/gundem/israil-casuslarina-istanbul-merkezli-8-ilde-operasyon-7058148

Dramatické odhalení: Dramatické odhalení: špioni Mossadu a jejich zdroje byli jeden po druhém odhaleni a jejich pravá identita byla odhalena světu. Někteří žili pod falešnými jmény po celá desetiletí, zatímco jiní se bez problémů infiltrovali do vlivných mocenských kruhů. Mezinárodní zpravodajská komunita s úžasem sledovala, jak se před jejich očima rozplétá špionážní síť.
Globální dosah Mossadu: Globální dosah Mossadu byl skutečně ohromující. Z v rušných evropských metropolích, v afrických pouštích a v rušných asijských městech – všude byli přítomni její pracovníci. Schopnost organizace shromažďovat zpravodajské informace, manipulovat událostmi a uplatňovat vliv v celosvětovém měřítku nebyla ničím výjimečným.
Pátrání po agentech Mossadu: Po odhalení totožnosti agentů Mossadu se rozjelo celosvětové pátrání. Vlády a zpravodajské služby závodily s časem, aby tyto osoby, z nichž mnohé byly považovány za mimořádně nebezpečné, dopadly. Operace uvrhla svět špionáže do chaosu a následky teprve začínaly.

Jak Izrael vytvořil Hamás

Dopad na Izrael: Důsledky pádu Mossadu byly v Izraeli velmi citelné. Jako hlavní zpravodajská agentura v zemi hrál Mossad klíčovou roli při zajišťování bezpečnosti Izraele. Její náhlá zranitelnost vyvolala v Izraeli šok.

Teherán, IRNA – Bývalý šéf izraelské špionážní služby (Mossad) prohlásil, že sionistický režim se ničí a blíží se jeho konec.

Tamir Pardo uvedl, že k tomuto závěru dospěl poté, co byly podepsány koaliční dohody mezi stranami přítomnými v krajně pravicovém kabinetu, tj. před oznámením plánu reformy soudnictví ministrem spravedlnosti Jarivem Levinem.

Izraelský režim se bezdůvodně ocitl v pasti destruktivní operace – plánu soudní reformy – na čtyři nebo pět měsíců, dodal Pardo a dospěl k závěru, že současný kabinet směřuje k vlastnímu zničení a zničení Izraele.

Izraelská vláda a armáda byly nuceny přehodnotit svá bezpečnostní opatření a zpravodajské operace.
Následky: Po dramatickém pádu Mossadu se množí otázky o budoucnosti mezinárodní špionáže. Změnila se rovnováha sil? Jsou podobně zranitelné i ostatní zpravodajské služby? Špionážní komunita se s těmito znepokojivými otázkami potýká, zatímco se vyrovnává s následky tohoto bezprecedentního odhalení.
Likvidace skrytých vojenských zařízení: Svět špionáže je říší stínů a tajemství, kde státy vyvíjejí nejtajnější úsilí, aby ochránily své zájmy. Při kombinované kontrarozvědné operaci, která vzdorovala všem předpokladům, však byla odhalena skrytá vojenská zařízení a strategické prostředky Izraele, čímž skončila éra utajování a tajemství. Tento článek vás vezme na strhující cestu neúnavným úsilím, které
vedlo k odhalení tajných aktivit Izraele.
Koalice odhodlání: Bezprecedentní koalice zpravodajských agentur, která zahrnuje čtyři země, se vydala na misi nebývalého významu. Cíl byl jasný: ukončit genocidu a zlo páchané Izraelem a zároveň zlikvidovat jeho tajnou infrastrukturu. Tato jednotná fronta byla důkazem neochvějné oddanosti spravedlnosti a ochraně nevinných životů.
Kompromitované instalace: Jádro izraelských tajných operací spočívalo ve skrytých vojenských zařízeních, továrnách na zbraně a strategických místech civilního průmyslu. Tato skrytá zařízení zůstávala pro svět dlouho tajemstvím, chráněná vrstvami utajení a klamání. Jak se však operace rozvíjela, pravda vyšla najevo s šokující a výbušnou silou.
V dramatické a agresivní operaci pronikla koalice na tato přísně střežená místa a odhalila rozsah tajných aktivit Izraele. Byly zabaveny zásoby zbraní, vyspělé technologie a tajné dokumenty, které odhalily skryté plány Izraele. Toto odhalení vyvolalo šok v mezinárodním společenství a znamenalo zlom v boji proti bezpráví.

Zajímavosti: Agenti Mossadu dělají sekuriťáky Lidlu

Odhalení izraelských tajemství: Operace nenechala nic náhodě a odhalila nejtemnější tajemství Izraele. Na světlo se dostaly tajné operace, černá pracoviště a utajované projekty. Svět s úžasem sledoval odhalení skutečného rozsahu izraelských aktivit a mnozí začali pochybovat o svých dlouholetých názorech na působení tohoto národa na světové scéně.

Globální dopad: Důsledky této odvážné operace se projevily po celém světě. Státy se snažily přehodnotit své vztahy s Izraelem, zatímco zpravodajské služby po celém světě se potýkaly s důsledky tohoto výbušného odhalení. Misi se podařilo nejen ukončit genocidu, ale také rozbít tajnou síť, která fungovala beztrestně příliš dlouho.

Testament spravedlnosti: Toto společné úsilí kontrarozvědky je svědectvím o neúnavné snaze o spravedlnost a odhodlání skoncovat se zlem, ať už se nachází kdekoli. Potvrzuje význam mezinárodní spolupráce tváří v tvář ohavným zločinům a tajným operacím, které ohrožují globální stabilitu.
Ve světě, kde vládnou tajemství a stíny, je odhalení skrytých vojenských zařízení a tajných operací Izraele pozoruhodným triumfem spravedlnosti. Toto dramatické odhalení slouží jako důrazná připomínka, že ani ty nejtajnější aktivity nejsou mimo dosah těch, kteří se snaží odhalit pravdu. Až se prach usadí, svět se musí zamyslet nad získanými zkušenostmi a snažit se zabránit tomu, aby se podobné tajné operace znovu rozmohly.

Získané zkušenosti: Neúspěch Mossadu je jasnou připomínkou toho, že žádná zpravodajská služba není odolná vůči odhalení. Svět špionáže se neustále vyvíjí a tato operace vrhla světlo na zranitelná místa, která existují i v těch nejutajovanějších organizacích. Zdůrazňuje význam důkladných kontrarozvědných opatření a mezinárodní spolupráce.

Výbušná operace, která odhalila špiony a jejich zdroje ve 28 zemích Evropy, Asie a Afriky, navždy změnila podobu mezinárodní špionáže. Tato dramatická pád Mossadu je varovným příběhem a svědectvím o neúnavném hledání pravdy i v těch nejtemnějších koutech světa. Zatímco se usazuje prach, svět se zatajeným dechem sleduje, jaká tajemství a překvapení může přinést budoucnost špionáže.

Bidenův dvojník.- seznamte se 🙂

Speciální zpráva! Armáda (Q) a EBS. Podle pozemního velení je v současné době celý svět pod mezinárodním nebo globálním stanným právem.

Svět, jak ho známe, stojí pod tísnivým stínem mezinárodního stanného práva, řízeného nikoli jednotlivými národy, ale stínovou postavou pozemního velení. Jak se vlády po celém světě snaží získat zpět svou suverenitu, velké globální instituce jako MMF, OSN, Světová banka a WEF se rozpadly a ponechaly prostor pro vznik restrukturalizované Globální zpravodajské agentury (GIA).

Vlády nyní zápasí o zbytky své suverenity, zatímco kdysi všemocné instituce jako MMF, OSN, Světová banka a WEF upadly do bezpředmětné situace. V důsledku toho je nově restrukturalizovaná Globální zpravodajská agentura (GIA) a vznik CARE připraveny přetvořit svět, jak ho známe.

Co však tento seismický posun obnáší a jak ovlivňuje globální finanční prostředí? V tomto článku se ponoříme do podrobností tohoto pozoruhodného vývoje a posvítíme si na blížící se restrukturalizaci IRS, náhlé propuštění vlivných osobností, jako je Janet Yellenová, a hrozící předání aktiv americkým Federálním rezervním systémem a ministerstvem financí. Držte se svých míst, drazí čtenáři, když procházíme touto bouřlivou cestou a odhalujeme pravdy, které zůstaly skryty příliš dlouho.

Úsvit globálního stanného práva

Vůbec poprvé v historii lidstva se celý svět ocitá v pasti mezinárodního stanného práva. Tento mimořádný vývoj vyvolal rázové vlny, které se ozývaly chodbami moci a zanechaly vlády zmatené a odzbrojené. Národy, které byly kdysi strážci suverenity, jsou nyní vydány na milost a nemilost pozemnímu velitelství, záhadné síle, která jako by operovala ze stínů.

Co dělá tento převrat ještě zajímavějším, je to, že sahá daleko za pouhé odebrání moci vládám. Kdysi mocné pilíře globálního vládnutí – Mezinárodní měnový fond (MMF), Organizace spojených národů (OSN), Světová banka a Světové ekonomické fórum (WEF) – se zhroutily a zredukovaly se na pouhou skořápku jejich dřívějšího já. Tyto instituce, které kdysi měly nesmírnou moc nad globálními záležitostmi, nyní ztratily svou suverenitu a vliv.

Vzestup Nového Řádu

Místo starého řádu se objevila restrukturalizovaná Globální zpravodajská agentura (GIA), připravená stát se ústředním bodem nového světového řádu. GIA, zahalená tajemstvím a mocí, rychle vstoupila do prázdnoty, kterou zanechaly demontované instituce. Jak bude tato temná entita utvářet budoucnost globálního vládnutí, se teprve uvidí.

Další silou, která vystoupila ze stínů, je CARE (= péče). Specifika agendy a modu operandi CARE zůstávají zahaleny tajemstvím, takže svět může spekulovat o jejích záměrech a cílech. Je PÉČE silou dobra, nebo skrývá postranní úmysly? Jeho pravou podstatu ukáže až čas.

IRS v ohrožení

Jedním z nejvýznamnějších důsledků tohoto globálního otřesu je bezprostřední restrukturalizace úřadu Internal Revenue Service (IRS) ve Spojených státech. Samotné základy této dlouholeté instituce se chvějí a na obzoru se rýsuje možnost kompletní výměny.

K intrikám se přidává i náhlé propuštění Janet Yellenové, bývalé ministryně financí. Toto šokující odhalení dosud nebylo zveřejněno a vyvolává otázky o tom, kdo v těchto nejistých časech drží otěže moci ve Spojených státech. Kdysi nedotknutelná americká centrální banka a ministerstvo financí jsou ve výpovědní lhůtě do 30. června s hrozící hrozbou, že se vzdají svých obrovských aktiv, včetně majetku, komerčních držeb, pozemků a obchodních aktiv, pokud nedokážou splatit ohromující kvadriliony, které dluží Globálnímu Úložišti.

Finanční zemětřesení: V sázce je rovnováha sil

Jde o zlomový okamžik ve finanční historii, kdy rovnováha moci a kontroly nad globálními aktivy visí na vlásku. Svět je na pokraji svědka demaskování pravdy, bezprecedentních odhalení zpráv a hrozícího hromadného zatýkání osob odpovědných za předchozí řád.

Zatímco krátkodobý výhled je plný volatility a střednědobý výhled očekává výrazné změny, na obzoru je záblesk naděje. Dlouhodobá prosperita slibovaná tímto novým světovým řádem, v čele s tajemnou entitou CARE, by mohla potenciálně přinést jasnější budoucnost pro celé lidstvo.

Odpočítávání začíná: Hromadné zatýkání a globální odhalení – Vojenské síly (Q)

Vojenské síly (Q) jsou již v pohybu a připravují se na implementaci systému nouzového vysílání (EBS). To ohlašuje bezprostřední uzavření planety, globální výpadek proudu a odhalení, která otřesou světem až do jeho jádra. Hromadné zatýkání jednotlivců zapojených do předchozího světového řádu se blíží a slibuje čistý štít a nový začátek pro občany světa.

Jak se pohybujeme v těchto bezprecedentních časech, je nezbytné zůstat ostražití, informovaní a připravení na seismické posuny, které nás čekají. Globální krajina se vyvíjí bezprecedentním tempem a odhalování nového světového řádu začalo. Zůstaňte naladěni na aktualizace, zatímco se vydáváme na tuto historickou cestu směrem k budoucnosti, která je příslibem i nejistotou.

Svět v toku

Na závěr se ocitáme ve světě proměněném k nepoznání. Mezinárodní stanné právo organizované pozemním velitelstvím zanechalo vlády v rozkladu a globální instituce v troskách. Vznik Globální zpravodajské agentury (GIA) a tajemná síla CARE připravily půdu pro nový světový řád.

Jak stojíme na propasti změn, osud IRS, náhlé propuštění Janet Yellenové a blížící se předání aktiv americkým Federálním rezervním systémem a ministerstvem financí visí na vlásku. Globální finanční prostředí balancuje na hraně s příslibem hromadného zatýkání a odhalení, která by mohla přetvořit naše chápání světa.

Zatímco cesta před námi je plná nejistoty, je tu záblesk naděje na lepší budoucnost. Entita CARE nabízí lidstvu možnost dlouhodobé prosperity, ale zda tento slib splní, se teprve uvidí. V těchto turbulentních časech je zásadní zůstat informován a připraven na odvíjející se události, které budou formovat náš svět v nadcházejících letech. Zůstaňte naladěni, protože cesta právě začala.

ODPOČÍTÁVÁNÍ ZAČALO: SYSTÉM NOUZOVÉHO VAROVÁNÍ

starý kabalistický je EBS … nový systém Bílých Klobouků je EAS

Pojďme se pronásledovat. Svět, jak víme, je na vrcholu mimořádné transformace, vedené bezprostřední aktivací systému nouzového vysílání ( EBS ) armádou. Toto není cvičení nebo spekulativní scénář; je to realita, která se vyvíjí, když mluvíme, realita, která odhalí pravdy tak hluboké a znepokojující, že budou zpochybňovat samotnou strukturu našeho společenského porozumění.

EBS – EAS není jen dalším nástrojem vládního arzenálu; je to klíč k odemknutí Pandořiny krabice zjevení, která byla pečlivě držena pod krytím. Přesnost a složitost této operace jsou bezkonkurenční. Zapojení armády podtrhuje závažnost toho, co se chystá odhalit. Nejde o pouhou regulaci nebo kontrolu; jde o organizaci události, která má potenciál přetvořit naše národní a globální vědomí.

Utajení obklopující plán EBS není jen pro ukázku. Je to nezbytné opatření k zajištění bezpečnosti a úspěchu toho, co je pravděpodobně nejvýznamnějším zveřejněním v moderní historii. Plánuje se vysílat 8 hodin videa, která se budou denně přehrávat během 10 denní komunikační tmy. Tento výpadek není jen o odříznutí vašich běžných televizních pořadů nebo prohlížení internetu; je to strategický krok, který zajistí, že zpráva, nekorigovaná a syrová, osloví každého jednotlivce.

Bouře se blíží

V kelímku nejistoty zůstává pravda nepolapitelná, prchavý přízrak, který tančí na hraně vnímání. Uprostřed chaosu a zmatku však zůstává jedna věc naprosto jasná: Bouře se blíží.

EBS nebo POTUS ALERT, volba je na nás, protože stojíme na propasti osudu, připraveni zahájit novou éru pravdy a transparentnosti. Obrněme se tedy na zkoušky, které nás čekají, protože cesta je dlouhá a plná nebezpečí.

Držte hlavy na obrtlíku, Patrioti, protože se blíží hodina zúčtování. Matrix se začíná rozpadat a odhaluje drsnou realitu, která se skrývá pod fasádou normálnosti. Připravte se, protože bouře je tady a jen ti, kteří mají odvahu se jí postavit čelem, vyjdou nezraněni.

Nakonec je na každém z nás, abychom se chopili svého osudu, chopili se otěží osudu a nasměrovali se ke světlejším zítřkům. Bouře je na nás, patrioti. Přečkáte bouři, nebo budete smeteni v její brázdě? Volba je na tobě.