Nacházíme se ve vrcholném bodě běsnění temnoty, a proto můžeme ze všech stran pozorovat její řádění. Děje se to tak na všech polích a v tomto článku popíšu některé masové metody, přes které je útočeno na naši psychiku. Je více než kdykoli důležité být na pozoru před těmito skutečnostmi a to zejména kvůli dětem, které jsou magořeny touto dobou nejvíce. Ti, co vyrůstali před touto šílenou dobou, mají za sebou pravděpodobně zdravé dětství bez všech impulsů útočících na naše hodnoty, jenže co děti, které vyrůstají právě v těchto probíhajících agendách a tedy je to obklopuje od mladého věku? Kdo je uchrání před zkaženými agendami dnešní doby?

Změkčilost, strach a lenost

Každá agenda má za úkol udržovat nás v nízkých vibracích, zamezit tomu, abychom se vymanili z pout matrixu tohoto světa, nebo nás jednoduše otupívat/nastavit nám nesprávné hodnoty. Dobrými pomocníky v tom jsou strach a změkčilost. Strach z války, strach z mimozemšťanů, strach z konce světa, z globální krize, oteplování a jednoduše neustálý strach z něčeho, aby se vibrace udržovaly dostatečně nízko a pozornost se zaměřila na něco nepotřebného, ​​resp. potřebné pro ně. Navíc se takto tvoří budoucnost, protože se vypustí informace do světa a stádo lidí to zhmotní v globálním vědomí. Vyvolají katastrofický scénář, vypustí ho do světa, a lidé ho svým strachem a očekáváním zhmotní.

Ty záludnější metody manipulace útočí na naši slabost a snaží se v nás probudit zmäkčilú lásku.
Tato láska je pokřivená forma lásky, protože jí chybí spravedlnost a přesně tato je dnes hojně ve společnosti rozšířena nejvíce. Nepadejme do pout změkčilé lásky, protože tím škodíme svému vzestupu a zároveň vzestupu celého národa. Kde se totiž vkrade do duší lidí falešná láska, tam se vplíží i falešné hodnoty. Můžeme to dnes vidět v nesčetných situacích.

Ďalším spôsobom, cez ktorý sa do nás zažierajú agendy je lenivosť. Duševná lenivosťje obrovským úskalím dnešného človeka, pretože pohyb je základ všetkého a pokiaľ sa človek duševne nerozvíja, je ľahko náchylný na spadnutie do pascí temnoty. Pokiaľ nemá v sebe ani pohyb a ani svetlé ušľachtilé hodnoty, tak sa z neho stane klasická neprebudená ovečka a podporovateľ temného systému.

Příliv uprchlíků

Hezký příklad agendy fungující na principu změkčilé lásky je novodobé míchání ras, tedy příliv uprchlíků. Každý stát má své zvyky, svou osobnost, duchovní zralost a je nesprávné otevřít dokořán dveře pro lidi jiné nátury. Neplatí přitom ani argument, že jako bychom se cítili my, kdybychom byli my na jejich místě. Je to příkladný útok na city člověka, aby se v něm probudila jeho změkčilost. Kde se takto ve velkém mísí národnosti, zvláště odlišné rasy, tam se ztrácí potřebná suverenita a harmónia!

To vede jedině k úpadku. Navíc většina uprchlíků nejsou ženy s dětmi, ale bojeschopní mladí muži, kteří jsou zde cíleně verbováni nevládkami! Ne náhodou každodenně přibývají zločiny páchané právě těmito přistěhovalci. Vozí nám zde samé výtržníky. Je to agenda elit a jejich přisluhovači v Evropské Unii ji věrně plní a pomáhají při rozvratu společnosti. Každý národ má svou vlastní krásu, svou vlastní povahu a duchovní zralost a tak to má i zůstat! Vše je zařízeno chytřejší, než se domníváme. Každý patří tam, kde se podle nitek osudu narodí a tam dokáže nejlépe působit. Ten, kdo je vnitřně čistý, neopovrhuje lidmi jiné nátury, ale zároveň si uvědomuje tu odlišnost, která tam je a chrání si svou kulturu! Harmonie celku vzniká právě tou různorodostí, ne nuceným křížením. Nestavme se proti moudrosti tohoto Stvoření!

LGBT

Nejzrádnější příklad změkčilé lásky je LGBT hnutí, které se neúprosně šíří jako mor. Čistému člověku není třeba vysvětlovat, že je to odporné a nezdravé, že je to disharmonie a cesta do záhuby. Je to navíc pouze první stupínek, další level je pedofilie, která si už dnes potichoučky tu a tam razí místo ve společnosti! Mediálně nás programují, abychom se pomyslně klaněli lidem, kteří se rozhodnou vybrat si pohlaví, nebo se spojovat se stejným pohlavím. Dokonce chceme-li být pokrokoví, musíme jim dovolit sejmout se a dovolit jim adoptovat si děti, protože i oni chtějí žít, „chudátka“, normálně jako ostatní.

Zde nyní nejde o žádnou nenávist, ale o to, že je to zdravému cítění nepochopitelné a není to Bohem chtěno! Jim touto agendou nejde jen o to, abychom takové lidi tolerovali, ale abychom je postavili na piedestal. Abychom z nich udělali hrdiny, že se nestydí být odlišní. A musí se to samozřejmě vykřičet do celého světa a zejména dětem, aby i oni měli už od mala pokřivené vnímání toho, co je čisté a správné. Takovým lidem se nemá usnadňovat jejich jednání a podporovat je v tomto blouznění! Místo slavení se musí z tohoto poblouznění vyléčit! To vše je jen výplod přepěstovaného rozumu. V čisté duši nikdy nevznikne takové pokřivení.

Muž a žena mají každý odlišná vyzařování a k souznění může dojít jedině tímto spojením. Samozřejmě za předpokladu, že jsou duše čisté a jsou si podobné, tedy se navzájem doplňují. Mezi dvěma stejnými pohlavími může vzniknout jedině pokřivené rozumové přitahování, protože tito jsou daleko vzdáleni čistotě. O dobrovolné změně pohlaví snad nemá ani smysl psát. Většina těch věcí (pokud tedy ne všechny), které se dnes označují jako pokrokové, jsou ve skutečnosti krok do záhuby a ne ke zdravé společnosti. Ať už jde o toleranci jiných lidí ve společnosti nebo vymyšlenou klimatickou krizi, kde se upravují fakta podle toho, aby to opět vyhovovalo agendě.

Proč je to důležité?

Proč záleží na tom, abychom to nepřijímali, ale naopak rázně odmítali? Nemůžeme je jednoduše nechat si žít po svém? V první řadě dotyčným takto ztěžujeme jejich vlastní cestu, protože společnost jim namluvila, že je jejich blouznění v pořádku. Nikdy se neposunou vpřed, protože ani nebudou hledat chybu v sobě, ale jen v druhých, kteří je nepřijímají. Místo toho, aby cítili bolest z toho, že jsou jiní a hledali příčinu a nápravu, tak jsou na to hrdí a nebojí se takto projevit před světem. A toto je zcela svazuje před postupem vzhůru duchovně. Druhým a závažnějším důvodem je, že toto hnutí je jako rakovina, která se při neléčení dále rozšiřuje a napadá stále více zdravé tkáně. Jelikož lidé jsou dnes zblbnutí novou dobou, kde nevědí co od dobroty a jejich hodnoty jsou otočeny, falešný princip si razí cestičky snáze než kdy předtím. Když nám zde budou pobíhat samí homosexuálové a lidé se změněným pohlavím, jak se to asi odráží na zdravém vývoji národa a hlavně na hodnotách příští generace? Starší lidé ještě nad tím dokážou kývnout rukou, ale děti, které v tom vyrůstají, to snadno mohou začít pokládat za standard. A přesně o to v těchto agendách také jde. Jde jim o to normalizovat nezdravé hodnoty a zakotvit je v příští generaci mladých, a takto postupně svět dostat do větší nadvlády temnoty. Takže ten druhý důvod, proč je důležité vůči tomu vysílat odpor je, že je to k ochraně našich hodnot, tedy těch správných! Třeba přece vyslat ofenzívu vůči této liberální rakovině!

Liberalismus

Zlo není vždy viditelné a to obzvláště v dnešní době. Častokrát se totiž skrývá za dobro, za pěkná slova. Novodobý liberalismus je toho ukázkovým příkladem. Ať už jde o zmíněné LGBT, vakcinaci nebo nenávist vůči Rusku, všechny tyto agendy prosazují právě liberálové. V každé takové agendě jde na pohled o ušlechtilý cíl, za kterým se však skrývá něco zlověstného. A nezapomeňme také na „zelenou politiku“, která není až tak zelená; právě naopak. V případě například větrných turbín je součet jejich krátké životnosti a složitosti výroby a likvidování jejich návratnost záporná a navíc  zabíjajú veľryby.

V případě elektromobilů je to totéž, o ekologii se také nedá mluvit a navíc produkují pro lidi nebezpečné záření. Pokud se chceme bavit o CO2, ten je součástí přírody a je navíc zapotřebí v určité míře pro život. Pokud bychom chtěli snížit jeho produkci, určitě k tomu moc nepřispějeme tím, že si koupíme elektrické auto a přestaneme jíst maso.

To, co produkují lidé, je zanedbatelné množství oproti vší té každodenní letecké a lodní dopravě, jejíž většina si myslím, že ani není nutná, ale ve všem je přece zisk. Proč jinak by se nakrájené mandarinky někde vypěstovaly, přelétly půl Země, tam se zabalily a pak se vrátily zpátky? Přesně tak, propírání peněz. Klima agenda staví na vyprodukovaných číslech, využívá přirozených cyklů přírody, aby dosáhly svých cílů. Změny klimatu, které se stále více projevují v přírodě, jsou důsledkem přicházející Boží očisty, tedy je to čištění energetického pole. Když se podíváme do minulosti, zjistíme, že oteplování a ochlazování planety probíhá v určitých cyklech kolem dokola, takže současné oteplování se neděje vůbec poprvé, je to jen další cyklus.

Žlutým písmem – Začátek industriální revoluce
Navíc, když se podíváme do minulosti, vždy když nastala doba ledová, bylo v atmosféře více CO2, takže CO2 nemůže řídit globální oteplování! Klimatická agenda efektivně využívá lidských emocí. Na jedné straně vyvolává strach z toho, že když se nedosáhnou určité milníky v boji proti klimatickým změnám, život na Zemi zanikne a na té druhé straně je to změkčilost, falešná láska, díky které se šíří vpřed. Je to sice hezké, že lidem záleží na planetě, ale klimatičtí aktivisté vědí jen málo o skutečné změně klimatu, případně vědí jen to, co jim nabídnou média nebo nevládní organizace, které jsou součástí toho všeho. Vykřikují se hesla, o kterých však žádný z těchto vyznavačů přísně nepřemýšlí!

Je to paradox, protože když se tak ochotně chci za něco být do prsou, musím o tom přece něco vědět! Většinou ti co nejvíce povídají a vykřikují, vědí o dané věci nejméně.Netvrdím, že nemáme dbát o planetu a to zvláště v oblastech, kde je to potřeba. Planeta je přece náš dar, a tak stejně jako o naše těla, která nám byla svěřena, io naši planetu bychom se měli starat. Ale dělejme to tím správným způsobem! Už dávno byly vymyšleny jiné metody ať už získávání energie nebo pohonu aut, avšak tyto byly potlačeny do pozadí nebo tvůrci těchto vynálezů náhle zemřeli… Za těmito zelenými agendami není reálný zájem o ochranu planety, vždy je tam i boční úmysl. V případě elektromobilů to je například jejich zlověstné využití pro možné ovládání v případě potřeby, co hraje do karet NWO plánu. S tím souvisí také snaha vybudovat hodinová města, kde nás nasáčkují na jedno místo jako stádo ovcí, abychom mohli být snadno ovládáni a digitalizace, díky které budeme mít nasazena pomyšlená pouta i finančně. Proto se snaží hotovost zatlačit co nejvíce do pozadí, přímo vymazat.

Však digitální peníze jsou jen shluk čísel někde v systému, a proto je snadné je vymazat/zmrazit. Minimálně je tedy nesrovnatelně jednodušší mít pod kontrolou digitální peníze člověka, než ty fyzické. Zároveň se přes tuto zelenou politiku financují další nekalé agendy. Měli jsme to možnost vidět iu nás při snaze jmenovat na post ministra životního prostředí R. Huliaka, který se chtěl přísně podívat na zoubek právě těmto “zeleným” nevládním organizacím. Kdo přece zkontroluje, že když šlo například přes 5 milionů eur na ochranu syslu, kde to opravdu skončilo a jak byly peníze použity?

Liberalizmus je novodobý nacizmus! A to doslova. Však samotná EU a NATO majú nacistické korene. Je to zlo skrývajúce sa za pekné heslá. Je to prefíkanejšia cesta na zmanipulovanie ľudskej rasy.

V prípade týchto liberálnych agend je dnes tiež populárna nenávisť voči Rusku. Samozrejme, že duchom prebudení ľudia hneď vedia odkiaľ vietor fúka, sú však aj takí, ktorí v tomto majú názor ten, ktorý je všeobecne uznávaný, priam pretláčaný médiami, takže ten zlý. Mnoho tých, ktorí majú v sebe potenciál k prebudeniu, sú stále v niečom držaní v putách rozumu a padli do pascí egregorov.

Ne všichni jsou totiž probuzeni na 100%. V něčem pravdu odhalili, ale v jiném věří tomu, co je masově protlačováno, případně se o to nezajímají, protože se jich to bytostně nedotýká. Je důležité o tom psát a informovat, i když o tom většina čtoucích ví, protože se to může dostat ik pár duším, kterým to může v něčem pootevřít oči a navíc napsáním toho se opět trošku přispěje k tomu, aby ty egregory ztratily na síle a zanikly. Kdo se zahloubí alespoň trošku do ruských dějin (těch pravých) pochopí, že z Ruska vždy šla duchovní obroda a záchrana národů. Nevím, jak by bez tohoto národa dnes vypadal svět.

Stačí se podívat na to, jak vzkvétá dnešní Rusko nejen ekonomicky, ale právě z hlediska hodnot a jak chřadne západ, protože celý liberalismus je přece prozápadní. Zatímco na západě chtějí děti učit, aby masturbovaly od útlého věku a uznávaly to, že se někdo rozhodne být nebinární nebo pes, v Rusku je uzákoněný otec jako muž a matka jako žena, a letos je vyhlášen rokem rodiny, právě kvůli ochraně těchto správných hodnot! I když nevím, jestli je na místě slovo hodnoty, neboť pohlaví člověka je tak základní věc, že ​​to, že se o tom vedou diskuse a lidé dobrovolně procházejí změnou pohlaví je něco, co dosud rozumem nepobírám. Když jsem zmínil to Rusko, tak o související válce snad ani nemá smysl psát, tam je informací dost, ale ty správné informace přijdou k člověku teprve tehdy, pokud se on „přeladí“ a přitáhne si je. Nenávist vůči Rusku je egregor, který je třeba porazit zdravým rozumem a přirozeným citem!

Egregor

Pri Rusku som spomenul viackrát slovíčko egregor. Čo to vlastne je? Priamejšie označenie tohto pojmu je myšlienková forma, lebo to egregor je.

Je to myšlenková forma vytvořená samotnými lidmi, tedy jejich myšlenkami. Všechny agendy fungují na principu egregoru. Vštípí lidem přes média do hlav určitou informaci a lidé z té informace vytvoří takový egregor, který nás zpětně ovlivňuje, protože všechny myšlenky nás přece ovlivňují na úrovni jednotlivce i celých národů. O tomto principu hovoří všechny ty motivační citáty o pozitivním myšlení. Proto vždy to, co se děje ve světě, je zrcadlem lidí, kolektivního ducha lidstva. Je to odrazem toho, co v sobě nosí a co vytvářejí. Proto je důležité například napsat článek jako je tento a tím vyslat protipól k těmto negativním myšlenkovým formám, aby ztratili na síle, zanikli a nakonec je nahradili ty pozitivní. K tomu se však musíme ještě dopracovat naší duševní prací, pozitivními myšlenkami, modlitbami…

Okrem toho, že ľudí držia v putách tieto myšlienkové formy, svoju úlohu zohráva aj kognitívna disonancia, čo je vlastne tiež taký blok, ktorý nám nedovolí prijať pravdu, lebo táto pravda obsahuje niečo iné, na čo sme boli doteraz zvyknutí.

Svět jsme posuzovali podle určitých mluvených pravd, a najednou je zde informace, která nám říká opak, že svět není takový, za jaký jsme ho pokládali. Tento střet s realitou věcí se nazývá kognitivní disonance a člověk, pokud nemá dostatečně otevřenou mysl, tuto pravdu nedokáže přijmout, protože mozek to prostě nechce přijmout. Mozek člověka nejraději zůstává ve svých ohraničených oblastech a chce setrvat v tom, kde to zná. Vraťme se však k egregorům.

Egregor je tedy myšlenková forma vytvořená za účelem, aby ovlivňovala masy a ohýbala názor veřejného mínění, kde je to nutné. Takto vytvořený egregor působí tak silně, že tím, co ho šíří dál, zablokuje zdravé střízlivé uvažování.

Takíto ľudia len opakujú ako papagáj čo sa hlása, ale kriticky nad tým neuvažujú. Vytvoril sa napríklad egregor strachu okolo vymysleného vírusu a ľudí čo si nevedia spojiť dva a dva “bloklo” a poslušne plnili, čo sa vyhlásilo.

U nás (SK) je například velmi silný egregor kolem osoby R. Fica. Můžeme to poznat podle mantry: „Nebo Fico“. Toto se hlásá opět bez jakýchkoli podkladů, faktů a věcnosti. Je to prostě mantra, díky které se vysvětlí negativní situace ve společnosti nebo politice a tím to hasne. Dotyčný se cítí určitým způsobem nadneseně, že tuto mantru vyslovil a tím pádem „odhalil“ jak to ve skutečnosti je. Ale tak je to přece vždy, že hlupák křičí nahlas a bije se nejvíc za svou pravdu. Ten, co neví nic, nejvíc mluví!

Dále je egregor vytvořen například kolem Ruska a V. Putina, egregor kolem osoby D. Trumpa a podobně… V podstatě bychom se v dnešní době mohli dopátrat k pravdě na základě toho, že se budeme řídit opakem toho, co hlásají masmédia.

Přesuňme se na další položky ze seznamu, které nás ve velké míře ovlivňují jako jednotlivce:

Technologie a online svět

Nová doba nám přinesla nové technologické výdobytky. Všechny ty věci, které dnes známe jako nové, byly ve skutečnosti už dávno vymyšlené a sestrojené, ale hromadně nám to začaly nabízet až nyní, aby nám vlivem přemnožené technologie zamezily duchovnímu vzestupu, o kterém věděli, že se děje. V dnešní době se vší tou technologií a zářením, které je na nás neustále vyvíjeno a zesilováno je to celé dotaženo do obludných rozměrů. Je to obrovská zbraň vůči duchovnímu probuzení člověka. Náš mobilní telefon v nás dokáže až neuvěřitelným způsobem pěstovat rozum a připoutávat nás k hmotnému světu, takzvaně nás „robotizovat“, pokud to tedy dovolíme. On totiž vysílá elektromagnetické záření určité frekvence a mozek přece také vysílá určité frekvence podle svého aktuálního naladění.

Preto nie je zaťažko si predstaviť, že všetko žiarenie okolo nás nás “teoreticky” dokáže ovplyvňovať. Veď dokonca jestvujú patenty na počítačové monitory, smartfóny, televízory atď., ktoré uvádzajú, že môžu byť použité na manipuláciu s nervovým systémom ľudí.

Toto zahlcení nás odklání od prostého života spojeného s přírodou a zdravým rozumem. Nejhůře jsou na tom děti, kterým telefon vymývá mozek a krmí jejich nesmyslným obsahem. Někdy si ani neuvědomujeme, jak moc mají elity dotažené věci do dokonalosti a jak nám dokážou i navenek neškodné věci uškodit. Technologie je jako náš rozum. Je to dobrý sluha, ale špatný pán! Když technologie předchází duchovní zralost, je to cesta zkázy. Zvlášť náchylné jsou děti ve vývoji, neboť je to opět něco, s čím vyrůstají a dětský mozek je přece daleko snáze manipulovatelný a tvarovatelný. Kromě toho, jak na nás ovlivňují tyto všemožné záření, ovlivňuje to i naše soustředění. Děti jsou zvyklé skrolovat prstem na sociálních sítích a každých pár vteřin vidí nový příspěvek, nové video. Tímto se ztrácí pozornost a kdybyste dali těmto vychovanému dítěti knihu, nedokáže se na ni soustředit a zahloubit se. Z tohoto neustálého prohlížení sociálních sítí plynou i další negativní účinky. Například si neustále dráždíme receptory dopaminu a přílivem informací už i ty informace ztrácejí u nás význam. Většina lidí dnes nad informací, která by v nich měla vyvolat vážnost situace, jen kývne rukou, protože jsme příliš otupělí. Zároveň je tento online svět pro nás útěkem před realitou. Když jsme smutní, najedeme na internet a nesmyslně brázdíme příspěvky místo toho, abychom čelili svým pocitům.

Měli bychom se v co nejmenším potřebném množství obklopovat všemožnými zářeními a zprostostmi na netu. O mnoha věcech víme, že nám škodí, ale častokrát tomu nevěnujeme dostatečnou pozornost ať už z lenosti nebo to v nás vyvolává pocit, že když je to všude kolem nás, nemůže to být přece pro nás až tak špatné. Ale je to past, je to právě o té zmiňované normalizaci. Vždyť i na vakcinaci šli miliony lidí navzdory tomu, kolik to mělo negativních efektů a kolik to způsobilo úmrtí a neposkytlo to absolutně žádné pozitivum životům lidí. Bylo to prostě čiré zlo.

I když něco dělá celý svět, neznamená to, že je to správné a naopak, když něco dělá jen hrstka lidí, nebo i když to nedělá nikdo, neznamená to zákonitě, že je to nesprávné. V dnešní době je tomu spíše naopak. Důležité je jedině to, co je správné, ne kolik lidí to za správně pokládá. Nebojme se názorů druhých a hrdě choďme za tím, na čem opravdu záleží a co je správné!

Distancujme se tedy nejvíc jak to půjde od technologie, vypněme si na noc wi-fi a telefon dejme od sebe. A věřte, že nestačí mít telefon v noci na letovém režimu, záření je stále přítomno! Mám to odzkoušeno na sobě a výsledek je nesrovnatelný. Přísně se pozorujme a zkoumejme a zjistíme, že někdy i navenek zcela nevinné věci nás dokážou výrazně ovlivňovat.

Sexualizace národa

Sex a nahota je způsob, jak postupně zabít v člověku smysl pro čistotu a krásu. Vidíme to úplně všude a snaží se o tom učit už děti, jako v každé agendě. Někteří dokonce jdou tak daleko, že vyznávají být nazí doma před svými dětmi, protože nahota je přece přirozená! Opět další pokroková past, která nevede krok dopředu, ale deset kroků zpět. Cudnost člověka je totiž ukazatelem jeho duchovní hodnoty. Proto se pravá čistá žena nebude nikdy přečuhovat polonahá na instagramu! Kromě zabití čistoty v nás se tato moderní doba v nás snaží přepěstovat pohlavní pud, který následně zatemní zdravé cítění člověka. Upřímuje se pozornost na tělesno, ne duchovno. Tato doba neučí pravým hodnotám a nevykresluje ženu jako ztělesnění čistoty a cudnosti (samozřejmě za předpokladu, že jím dotyčná žena také je).

Pokud se budou děti od mladého věku učit o nahotě, sexu, o tom, že stejné pohlaví nebo výběr pohlaví je něco normálního a přirozeného, ​​nebudou tyto děti vědět, kde je sever. Budou zcela zmagořeny a budou dokonce zapáleni pro boj za tyto hodnoty, neboť je to učí systém. Takto to můžeme již dnes pozorovat u liberalistickým systémem vychovaných mladých lidí. Nejen, že budou naučení uznávat opačné hodnoty, ale ještě je budou hrdinně bránit, protože to je šlechetné a je třeba přece celé lidstvo přivést k uvědomění, abychom nežili jako v pravěku, ale žili v pokrokové době, kde budou chodit zmalovaní chlapi, nahota bude na každém kroku a pedofilie bude brána jako běžná sexuální orientace. Takové bojovníky chce tato zkažená doba vychovat!

Ako vždy, opäť sú tým postihnutí najviac mladí, v ktorých sa v čase dospievania prebúdza pohlavná sila, ktorá je však smerovaná na nesprávne účely a všemožnými impulzami zvonku je to podporované.

Chtějí dosáhnout, aby už od mladého věku děti věděly o masturbaci a praktikovaly ji! Tím by se dílo dokonalo, protože tak se člověk stane závislý na takovém ukájení a bude takto dobrovolně předávat svoji životní sílu a vyživovat temné myšlenkové formy, které se touto energií krmí a narůstají na síle.


Nedostatek času

V modlitbě Otčenáš se modlíme mimo jiné za to, aby nám Bůh dal chléb náš každodenní. Je to myšleno jako duchovní chléb, tedy potravu pro naši duši. To znamená, že máme prosit za to, abychom si vedle každodenního shonu života našli čas na napojení na Boha, čas na svou duši. Práce a shon dnešní doby nás však vedou k tomu, abychom měli jen málo, popřípadě žádný čas na sebe a své potřeby. Většinou to jde ruku v ruce s agendou peněz, o penězích však příště, protože článek je už sám o sobě dost obsáhlý.

Nemáme na nic čas, protože pracujeme, abychom vydělali peníze, kterých však máme pořád málo. Nedostatkem času nejvíce trpí kariéristé, kteří tráví většinu času v práci. Když člověk zaměřuje svou pozornost příliš na jedno místo, nakonec ho to zákonitě pohltí. Začne se převážně zabývat jen tou věcí a jednoduše ztratí potřebnou harmonii. To, co člověk posiluje, to roste, a proto velmi záleží kam a v jaké míře zaměřujeme svou pozornost. Tak jako by měla být harmonie mezi prací a odpočinkem, tak by měla být harmonie mezi prací hmotnou a prací duševní. Když už mluvím o těch kariéristech, tak třeba podotknout, že nikdo je nenutí s bičem v ruce, aby tolik pracovali. Všechno je to o prioritách a v drtivé většině, když se člověk zamyslí nad něčím, o čem tvrdí, že na to nemá čas, tak zjistí, že vlastně ten čas má, jen si ten čas neumí/nechce vyčlenit!

Stupidita a neschopnost národa

Národ, tedy lidé v něm, je záměrně krmen sprostostmi, protože lidský mozek se přece každou vteřinu něčím potřebuje zaměstnávat, a proto se starají o to, aby to byly bezvýznamné a nepotřebné věci. Stačí se zaposlouchat do stupidity v konverzacích, vtipech, hudbě, televizních pořadech… Zaměstnávají nás pozemskými malichernostmi, abychom se nebouřili a byli spokojeni a poslušní. Impulsy novodobého života v nás vyvolávají lenost. Ztrácíme tak schopnost samostatně myslet a vlastně i jednat.

Mladí lidé jsou vedeni k tomu, aby byli závislí na nové technologii a nejsou vedeni k základním dovednostem, které byly kdysi běžné, a tak se stávají stále více závislí na systému. Kéž by každý znal tu krásu těchto běžných činností a prostých věcí v životě! Například takové zahrádkaření je úžasná činnost, při které si člověk odpočine a vypěstuje něco, na co může být nejen hrdý, ale co neobsahuje žádné jedy a navíc daná plodina/bylina obsahuje lásku, kterou do toho svojí péčí dáváme.

Samostatnost člověka ať už v myšlení, jednání nebo pěstování potravin je strašákem těch na vrcholu, protože aby nás mohli manipulovat, potřebují, abychom byli na něčem závislí. Potom jednoduše způsobí pod nějakou záminkou nedostatek. Proto je jejich cílem také to, abychom nic nepěstovali, nechovali a nejlépe ani nevlastnili žádná pole a lesy. To je také důvod, proč se trh nesoustředí lokálně, ale vše se globalizuje. Všechno se kupuje ve velkých řetězcích, které vytlačují z trhu všechny malé podniky, které právě konkurují globálním řetězcům. Takovým tempem se postupně vychová generace, která bude tupá, líná, nebude vědět vlastně nic podstatného a bude plně závislá na systému. Snaží se udržovat naši energii dostatečně nízko, ať už přes zprávy, hudbu, a prostě vše kolem nás je přizpůsobeno tomu, aby v nás vzbuzovalo nízkost, krátkozrakost, materialismus.

Obrácené hodnoty a pokřivené vnímání reality

V dnešní době je černá bílá a bílá je černá. To, čím by se mělo opovrhovat se vyzdvihuje jako pokrokové a to, co by se skutečně mělo uctívat, tak to je zapadlé prachem, nebo je pak šlapané. Záměrně se v nás posiluje to nesprávně, abychom ztratili kontakt s pravými hodnotami, a tak nabyli pokřiveného vnímání reality. Snaží se přeprogramovat naše hodnoty a názory podle jejich představ, abychom vyhovovali jejich standardům. Ten, kdo je totiž zajedno s jejich názorem, se přizpůsobí a nebude se přece bouřit. K tomuto jim kromě médií pomáhají i různé osobnosti a influenceři, k nimž lidé vzhlížejí. Drtivá většina významných osobností je v područí těch, kteří to celé řídí z pozadí. Jelikož kolem sebe nemáme ty správné vzory, ale naopak vše co nás obklopuje je postaveno na nesprávných základech, tak mnozí tyto nesprávné základy příjmu, protože když člověka obklopují nesprávné hodnoty a sám v sobě neživí ty správné, tak zákonitě bude pohlcen právě těmi nesprávnými. Lidé jsou totiž slabí a snadno manipulovatelní a zvláště tehdy, když sami v sobě neživí správné hodnoty, které by sloužily jako protipól k těm dnešním obráceným. Člověk, který má v sobě zakotveny ty správné hodnoty a vyzařuje tím do světa, se totiž nedá zmanipulovat.

Přepěstovanost rozumu

Každá manipulace je jiná, útočí na jinou slabinu v nás a má za cíl něco jiného, ​​ale jedno mají společné a to je to, že vznikly z přepěstovanosti rozumu. Každá pěstování škodí a jinak to není ani při nadměrném používání rozumu. My jsme v první řadě duchovní bytosti a čím více jsme se začali odklánět od citového prožívání, od života naplněného světlem a začali jsme vše podřizovat mozku, tím více jsme začali duchovně upadat a tím větší prostor jsme začali vytvářet k tomu, aby se v našem světě mohly vznikat manipulace všeho druhu. Všechno temné v našem světě totiž muselo nejprve dostat prostor k tomu, aby mu bylo umožněno jednat škody. Ve světle nic temného nepřežije. To, co se děje ve světě, je vždy odrazem kolektivního jádra lidstva, tedy jeho duševního vývoje. Kde se v národě začne vytrácet pravá láska, tam se vkrade ta falešná a kde klesá moudrost národa, tam se vytváří prostor k tomu, aby mu vládli hloupí. Rozum měl odjakživa být pomocníkem duše, ne jejím vládcem. Kdyby v lidech vládl jejich duch, žádná manipulace a žádné zlo by se neměly o co zachytit a neuspěly by.

Zabití intuice

Chtěl bych napsat, že jejich konečným cílem je zabití intuice v nás, ale to se jim vlastně už podařilo. Přesycenost této doby impulsy zvenčí a rozumová vláda zajistila, že jsme ztratili kontakt s naší intuicí. Jen málokdo umí skutečně správně vycítit v sobě, co je správné a Bohem chtěné. Tento vnitřní hlas má každý z nás v sobě, jen většina ho neposlouchá, neboť ho poslouchat ani neumí. Intuici se popravdě nedá zabít, ale dá se přehlušit rozumem a to je největší neštěstí dnešní doby. Ztratili jsme kontakt s přirozeností, jednoduchostí, přírodou, životem a Bohem.

Bod obratu

Tento text nemá za cíl vykreslovat temnou budoucnost, jen pojmenovává fakta a kterým směrem by se věci vyvíjely, kdyby to takto pokračovalo dál. Mnozí bojovníci za pravdu nepíší o pozitivní budoucnosti, ale jen pojmenovávají, jak všechno spěje do NWO. Tito si neuvědomují, že tímto vlastně podporují temný systém a vyživují jej. Pravda je, že tento starý svět brzy skončí.

Nachádzame sa dnes vo vrcholnom bode súboja dobra so zlom, je to stret dvoch svetov, resp. postupné upadanie sveta starého a jeho nahradenie svetom novým.

Tyto dva světy jsou jako dva protipóly. Jeden je totiž založen výhradně na lidském rozumu, ziskuchtivosti, falešných hodnotách, povrchnosti, luciferovském principu… O tomto světě je tento článek a tento svět jsme si zde vybudovali. Ten druhý je svět postavený na Božím principu, svět, kde vládne intuice, správné hodnoty a kde vládne harmonie. V tomto světě není chamtivosti, povrchnosti, ale vše je postaveno na duševním základě. Tento svět postupně nahrazuje ten starý a pomáháme ho zhmotnit my probuzení lidé, protože si jej nosíme uvnitř. Díky nám se kousek po kousku posouváme k životu v tomto novém světě, i když se to tak hmotně nemusí jevit. Ve hmotném bytí totiž ještě musí doznít výplody rozumových rozhodnutí zmanipulované populace. Jsme to však my, díky kterým po temné noci vycházejí první ranní paprsky! My, kteří si v sobě nosíme světlo i přesto, že nás obklopuje temnota. Každý z nás je důležitý a přispívá k překlopení misek vah na tu pozitivní stranu. Každý svým kouskem přispíváme k tomu, jak se bude vyvíjet dění ve světě. Přispíváme k tomu svými rozhodnutími svým cítěním, myšlením a jednáním. Pokud padáme do pastí zákeřných agend, tak pochopitelně tvoříme to, co chtějí oni, ale pokud se nad to dokážeme pozvednout, budeme tvořit to, co chceme my.

Screenshot

Děti jako budoucnost národa

Pravděpodobně drtivá většina čtenářů tohoto článku je pozvednuta nad tyto hromadné egregory, je však důležité při čtení pamatovat hlavně na děti, protože na ty je vyvíjen všemi možnými směry největší tlak. K tomu také směřoval celý článek. Nevědomé dítě lze totiž daleko snáze zmanipulovat, když jsou mu od dětství servírovány lži. Děti jsou budoucnost každého národa a celého světa, a proto by každý měl věnovat velkou pozornost tomu, čím se jeho dítě obklopuje. Dítě ještě není v plné duchovní síle, a proto mnohem víc nasává z okolí. Zejména v prvních letech je dítě doslova programováno svým okolím. Co se v mladosti naučíš… Samozřejmě už je na každého osobní zodpovědnosti, když dospěje do zralého věku jak dál naloží se svým životem a jaké názory si osvojí. Nelze však popřít, jak si temnota tyto duše snaží už od útlého dětství získat na svou stranu. Nejsnazší je to přece právě tehdy, když duše ještě nepoznala nic hodnotného v životě, ale byla obklopována od začátku pouze nízkými formami. Proto jsou děti magořeny tik-tokem, nebo je jim tlačeny do hlav, že je normální soužití dvou pohlaví. Ze všech stran je útočeno na to, aby se národ oslabil duševně, psychicky i fyzicky a každá generace o to výrazněji. Děti v tomto všem mnohem zranitelnější, a proto je předtím chraňme a ukazujme jim správnou cestu. Část viny totiž padne i na nás, pokud nesprávně nasměrujeme svým přičiněním rostoucí duši!

Je důležité věnovat se svým dětem a dát jim hodnotné rady a duchovní základ do života, což je kontrastem k tomu, co se naučí ve škole. Školní systém přece také vychovává děti jen do takové míry, aby byly dostatečně moudré, ale stále dostatečně nevědomé právě v těch důležitých věcech. Školství učí povětšině prázdné znalosti. To jsou takové, které nepřinášejí skutečnou hodnotu do života. Nevedou děti k tomu, aby byli plnohodnotní členové společnosti, ale aby byli plní znalosti, z nichž jen málo uplatní v životě, pokud nejde o znalosti úzce související s jejich povoláním. To hodnotné, ty pravé dovednosti a hodnoty se ve škole neučí. Nedbá se na kvality jednotlivců a jejich rozvíjení, ale vychovávají se poslušné ovečky, které vyhovují nastavenému systému.

Když už jsme u těch dětech, další agendou útočící přes změkčilost je novodobé číčkání a klanění se svým dětem. Chováme se někdy tak, jako kdyby byl náš jediný účel bytí laskání a milování svých dětí. Pozor však na to, neboť ve všem musí být harmonie a zdravá rovnováha. Dokonce i sladké zahrnování polibky své dítě je nezdravé, i když to je pro mnohé jen velmi obtížně přijmout. To, že se dítě, když je ještě malé těmto projevům vyhýbá, jasně dokazuje, že mu to připadá nečisté a nezdravé. Časem se to však zlomí a dítě si na to zvykne, přizpůsobí se a v dospělosti to může dokonce samo praktikovat na svých dětech. To je síla dědičné manipulace. Stačí naučit nesprávnému počínání jednu generaci a ta to prodá těm následujícím. Je správné milovat své bližní, jak učil Ježíš, ale tato věta má jiný význam, než si ji mnozí vykládají. Nežijeme přece jen pro druhé lidi, ale v první řadě pro sebe. I dítě je cizí duše, které jsme umožnili vtělit se na Zemi a tím odčinit jeho karmu, postoupit vpřed. Může tam být samozřejmě spojení z minulých životů, kdy se podobná duše opět zrodí do okolí té, se kterou má určité vazby. Nikdo a nic by však nemělo stát na prvním místě v našem žebříčku hodnot. Je to přesně to samé jako když jsme příliš omámení penězi nebo čímkoli jiným. Každý miluje svou rodinu a děti, ale nic bychom neměli stavět nad Boha a svůj vlastní duchovní posun. Ve všem má vládnout harmonie. To, že milujeme své děti neznamená, že bychom se k nim měli chovat změkčilo, protože tím možná děláme dobře sobě, ale tím tím uškodíme.

Pravá láska je totiž prísna! To znamená, že za každých okolností dáva druhému to, čo mu prospieva, nie to, čo si dotyčný želá.


V dnešní době nad námi krouží obrovské množství démonů, tedy negativních myšlenkových forem vytvořených lidmi, a chtějí se udržet při životě tím, že budou hledat možnosti, kde se mohou u někoho nasytit. Ať je to něco ze zmíněných agend nebo jsou to jakékoli jiné negativní emoce a myšlenky, je důležité mít se předtím na pozoru. Ne všechny myšlenky, které nám napadají, jsou totiž naše! Všechny temné vlivy operují na hmotné rovině, kde patří i náš rozum a v současné době, kde je kolem nás samý elektrosmog, umělá inteligence a v podstatě celý svět je podřízen rozumové vládě je jednodušší než kdykoli předtím pro tyto temné vlivy, aby se do nás zavrtali a navozovaly nám negativní myšlenky nebo nesprávné postoje. Proto je třeba se vůči tomu obrnit a mít se na pozoru před svojimi slabými miestami, cez ktoré na nás útočia.

Všetko temné sa dá poraziť prebudením na duchu a oživením svojej intuície, pretože to je jediné, vďaka čomu dokážeme plávať v zradných vodách dnešnej doby. Útočia na nás cez rozumové pasce, takže pokiaľ chcem zistiť, kde je pravda, musím prestať dbať na verejnú mienku, nenechať sa ovplyvňovať žiadnymi impulzmi zvonku, ale snažiť sa pravdu vycítiť v sebe. Ale pozor na tenkú hranicu medzi emóciou a skutočným cítením! Chráňme sa pred zákernými útokmi temnoty a buďme prostí v cítení ako deti.

Nedělejme akrobatické rozumové kousky, abychom obešli to, co jasně v prvním momentě v sobě cítíme, jen je to zapadlé prachem. Každý dokáže vycítit pravdu tak jako pes dokáže vycítit kost byť iv hlubokém sněhu. Jak to dokáže? Dělá to právě čichem a zrak mu slouží jen k orientování a zpracování informací z okolí. Přesně tak i my máme používat rozum a oči k tomu, abychom fungovali v životě a cítění duše k tomu, abychom uměli odlišit prospěšnou a shnilou potravu pro naši duši.

Všechny zmíněné manipulace jsou převážně psychologického charakteru. Kromě těchto manipulací mysli jsou zde i takové, které jsou určeny hrstce probuzeným duším a jde o oblast duchovna, tedy manipulaci duše a cítění člověka. Tyto jsou ze všech nejzákeřnější, protože tyto jsou daleko náročnější na odhalení a jsou určeny právě těm lidem, kteří jsou určitým způsobem probuzeni a zabývají se oblastí duchovna. Kdo nečetl, byl o tom samostatný článek zde:

https://vitazstvosvetla.org/falosne-duchovno/

A v triu mysli, duše i těla nám zůstává kategorie těla a fyzického zdraví. O manipulaci v této oblasti a jak to ovlivňuje naše fungování a celkové vyzařování, bude článek příště.

Daniel

https://vitazstvosvetla.org/nastroje-rozvratu-spolocnosti-a-deti-ako-buducnost-naroda-manipulacia-mysle/