Zajímavý experiment uskutečnili v letech 1992 – 1995 vědci z Institute of HeartMath (USA). Ještě v roce 1991 vyvinuli program na studium účinků pocitů na tělo, přičemž největší pozornost věnovali lidskému srdci jako zdroji těchto pocitů. A jedním z nejpozoruhodnějších objevů těchto vědců byl objev energetického pole soustředěného kolem srdce ve tvaru torusu o průměru jeden a půl až dva metry.

Podstata experimentu byla následující: přední specialisté institutu Glen Rain a Rolin McCarthy umístili vzorek lidské DNA do zkumavky a vystavili jej „koherentním pocitům“. Tyto pocity se staly koherentními, když všichni pět účastníci experimentu současně zažili stejný pocit a dříve byli vyškoleni v tom, jak reprodukovat a prožívat silné pocity. Během experimentů jeho účastníci mentálně ovlivňovali DNA prostřednictvím „řízeného záměru, bezpodmínečné lásky a speciálního mentálního obrazu molekuly DNA“.

Výsledky těchto experimentů vědce ohromily. Ukázalo se, že v závislosti na pocitech účastníků DNA změnila svůj tvar. Zároveň, když účastníci pocítili vděčnost, lásku a uznání, napětí DNA se snížilo a spirála se narovnala a prodloužila. Naopak, když účastníci pocítili strach, hněv, frustraci nebo stres, DNA se zkroutila a zkrátila. Ale jakmile z účastníků experimentu opět začala vyzařovat radost, láska a vděčnost, kódy DNA se opět aktivovaly.

Hlavním závěrem těchto experimentů je, že negativním zaměřením našich myšlenek a pocitů si vytváříme řadu problémů, včetně zdravotních. Změnou tohoto zaměření na pozitivně jsme schopni zcela změnit i svůj osud a navrátit ztracené zdraví.

Chcete-li být zdraví, odstraňte ze svého života všechny negativní faktory a v první řadě přestaňte sledovat ty programy a zprávy na TV a internetových portálech, které přispívají ke vzniku negativních myšlenek a pocitů, jako jsou informace o hromadných úmrtích, nehodách, katastrofy, teroristické útoky, vraždy, násilí atp.

Nedovolte systému, aby manipuloval s vaším vědomím a chováním a změnil vás na energetické „dojné krávy“. Nepodléhejte všem těmto „trikům“ a snažte se udržet své vědomí dále od nízkofrekvenčních energií strachu, nenávisti a hněvu. Pamatujte – tyto energie ničí vaše zdraví a blokují kódy DNA, čímž zasahují do vašeho vlastního vývoje a seberozvoje. Ale člověk je schopen vědomě odolávat těmto negativním energiím.
https://www.biosferaklub.info/nase-myslienky-mozu-byt-zodpovedne-za-nase-zdravie/