Velkolepá civilizace Tartarie byla zničena s pomocí a plánováním nelidských stínových sil. Historie vyučovaná ve školách je gigantickým podvodem prezentovaným jako v telenovele s fantomovými dynastiemi, událostmi posunutými v čase a s vytvořenými tisíci lety, které neexistovaly. “Středověk” byl ve skutečnosti tartarským zlatým věkem, který skončil právě před 100 lety. Byl Rhodský kolos sochou svobody? Vše, co “víme”, je obrovská lež.

Porážka Velké Tartarie je zapsána v oficiální historii pod názvy “Pád Tróje”, “Pád Římské říše”, “Pád Konstantinopole”, “Rozpad Osmanské říše”, “Války za americkou nezávislost”, “Kolaps dynastie Čching”, “Pád Ruské říše”, “Porážka Rakousko-Uherska”, ale i “První světová válka”. Čínští císaři a egyptští “faraoni” koexistovali ve “středověku” se všemi ostatními velkými civilizacemi, aby vytvořili jedinou harmonickou kulturu se stejným jazykem a DNA, i když vstoupili do historie s desítkami jmen vymyšlených pověřenými jezuitskými benediktiny, kteří psali na objednávku “historii”.

Hyperborea za polárním kruhem byla zemí našich velkých božských předků a je na mapách ještě v 16. století, než byla napadena parazity. Církev vytvořila závadnou teorii o naší sluneční soustavě a požehnala všem válkám a ohavným zločinům, aby zabila lidského ducha. Skupina parazitů vytvořila falešné křesťanství a i ostatní náboženství, které má za úkol podmanit, zotročit a eliminovat akceschopnost lidské rasy. Tato náboženství se ohání láskou, soucitem a lidstvím a přitom uctívají Satana, předstírají, že uctívají Boha a prosazují pravý opak, stejně jako všechny jimi řízené vlády a nadnárodní, globální instituce.

“Albion” byl zemí zlodějů a pirátů a jeho “historie” je vytvořeným složitým románem napsaným a hraným velmi podivnými lidmi. Údajné staré a historické postavy se objevují i na současných fotografiích a používaly staré oblečení a jiné převleky k vymýšlení neexistujících historických postav a strašidelných rodin.

Toto všechno má za cíl “správně” zaplnit prázdnotu naší zcela zničené nedávné minulosti a historie? Tyto bytosti žijí mnohem déle než my. Einstein, Poincaré, Faraday, Marconi, Hertz a Maxwell a mnoho dalších byli postavy hrané nějakými “šedými muži”, kteří zničili existující High Technology of Tartaria, aby nám pak kontrolovaně přidělili nějaké drahé drobky. Obelisky, kostely, mešity a katedrály byly extrémně staré a výkoné tartarské elektrárny na získávání čisté, bezplatné, zdravé a bezdrátové elektromagnetické energie a generovaly všechny typy důležitých frekvencí, vln a hlavně infrazvuku. Paraziti je zničili nebo obdařili kříži, aby zakryli jejich původní účel.

Tartarské paláce byly osvětlovány už před více než 700 lety, mnohem dříve než “šedivák” jménem “Thomas Edison” začal připravovat lidstvo o volnou energii a budovat energetické monopoly ve prospěch “elit”, aby lidé byli ekonomicky sevření a zotročeni. JP Morgan byl členem klanu Rockfellerů.

Vysoce vyspělá globální civilizace Tartarie byla postupně zcela rozebrána a definitivně zničena parazity v letech 1900-1940 zbraněmi s přímou energií (DEW). Fotosnímky a obrázky byly později retušovány, aby obsahovaly sloupy a dráty falešného osvětlení. Události, které vzbuzují obrovskou rozpačitost byly požár v Bostonu 1872, Chicaga 1871 nebo San Franciska 1851 a 1906.

Pak “zalidnili” vytvořené ruiny mrtvými lidmi kráčejícími bezstarostně mezi troskami? Do fotek vložili “telegrafní a kabelové” plakáty, přestože města a třeba konkrétně San Francisco bylo zcela bezdrátové? K některým budovám instalovali falešné jeřáby, aby předstírali, že jsou ve výstavbě, a přitom mnohé budovy ve městech jsou až 1000 let staré a v tom duchu při modernizaci budov umazali na budovách až 1000 let z uvedeného letopočtu vzniku.

San Francisco bylo tartarské císařské město s více než 10 královskými paláci, umělými ostrovy a strategickým přístavem směřujícím k Eurasii a spojujícím Ameriky. Její propracované budovy měly mnohem více než 500 let a její důmyslná technologie byla v rozporu s příběhem o “založení města v roce 1776”. A s celou pohádkou Oficiální historie muselo být nemilosrdně spáleno a doslova energeticky vymazáno.

Paraziti, kteří převzali světovou moc, byli tvořeni hybridními androgynními muži a ženami s adoptovanými dětmi vytvořenými v laboratoři, byli geneticky modifikovány a tak vytváří loajální rodiny a elity. Systematicky falšují svou vlastní smrt, aby mohli hrát nové “elitní postavy”. Komunismus, kapitalismus, socialismus a liberalismus byly sociálně-ekonomické teorie vytvořené k zakrytí jejich formu útlaku lidstva na šesti kontinentech. Vysoce postavené šedé eminence vystupovaly jako “Mussolini”, “Hitler”, “Lenin” a “Trockij” v představeních, které nikdy neopustily terén iluzionismu a neodehrávaly se přímo v reálném životě.

Chazarští “bolševici” zničili Velkou Tartarii a vládnou světu dodnes ve spojení se “Sionacisty”, “fašisty” a “satanisty”. Světové revoluce a světové války byly jen fraškou, která měla skrýt plánované vyhlazení Tartariánů. Energetické zbraně tehdy pracovaly uprostřed noci a ničily neozbrojené civilisty, spící ve svých domech v Paříži, Pekingu, Messině, Santiagu de Chile, Kapském Městě, San Franciscu a v mnoha dalších městech.

https://celostnivzdelavani.cz/marcia-ramalho-jak-to-tedy-bylo-2-cast