Cena, kterou platíme za vysokorychlostní internet, je děsivá. Čím déle trávíme čas na našich chytrých telefonech, poblíž chytrých měřičů a kolem 5G antén, tím více obětujeme samotné zdraví našich buněk, našich mitochondrií, naší DNA.

Když bylo v roce 2019 poprvé představeno 5G, došlo k nelítostným sporům ohledně škodlivých účinků elektromagnetického záření a objevily se „konspirační teorie“. V roce 2017 podali lékaři a vědci petici proti zavádění 5G v EU kvůli potenciálním rizikům rakoviny. Dnes více nezávislých vědců dokumentuje důkazy, že vysokofrekvenční elektromagnetická pole (RF-EMF) mají škodlivé biologické účinky na každou buňku v těle a poškozují mitochondrie (elektrárnu buňky). Tato vážná realita vedla celé město (Vaud ve Švýcarsku) a celý národ (Belgie) k vyhlášení moratoria na nové instalace 5G. Více měst po celém světě začíná vnímat 5G antény jako zdroj znečištění životního prostředí . Zde jsou čtyři konspirační teorie o 5G, které se bohužel dnes stávají skutečností:

Konspirace číslo jedna: 5G zesiluje poškození EMP tvorbou volných radikálů

EMP nepřímo poškozují DNA aktivací tělesných napěťově řízených vápníkových kanálů (VGCC). Výzkum Dr. Martina Palla ukazuje, že EMP způsobují, že VGCC uvolňují přebytečné ionty vápníku do buněk, což vede k tvorbě oxidu dusnatého a superoxidu, které dále reagují za vzniku peroxydusitanu a dalších volných radikálů. Tyto volné radikály, zejména peroxynitrit, poškozují DNA a brání plodnosti, funkci mozku a zdraví srdce. 5G je tichý katalyzátor oxidačního poškození buněk a předchůdce imunodeficience, která se v populaci stala až příliš běžnou.

Konspirace druhá: Inteligentní měřiče maximalizují pulsy EMF a způsobují větší poškození těla

Inteligentní měřiče vyzařují pulzní vlnové záření a uvolňují EMF záblesky, které přicházejí v rychlých cyklech start-stop po celý den. Energetické společnosti jako Pacific Gas a Electric Company of California u soudu svědčily, že chytré měřiče pulsují vlny 9 600 až 190 000krát za den. Pulzní vlnové záření je velmi odlišné od kontinuálního vlnového záření. Nyní existuje 13 studií, které poukazují na to, že EMFS pulzních vln je aktivnější a nebezpečnější než pulzní vlny EMF. Tyto pulsy zatěžují buňky těla. Inteligentní měřiče jsou v podstatě navrženy tak, aby způsobily maximální poškození těla EMF.

Konspirace třetí: Pronikání EMF z chytrých telefonů způsobuje negativní účinky hluboko v těle

Podle telekomunikačního průmyslu ovlivňují EMF z chytrých telefonů pouze vnější 1 cm těla. Uživatelé jsou proto varováni, aby nenosili mobilní zařízení přímo na kůži. Podle výzkumů nezávislých vědců však poškození těla sahá mnohem hlouběji a proniká až do lidského mozku, nebo srdce a endokrinního systému. EMP mohou měnit aktivitu enzymů, což například vede k poklesu motility spermií . Profesor Hässig a jeho kolegové ve Švýcarsku zase našli souvislost mezi vyšší úrovní oxidačního stresu a počtem vysílačů 5G ve vzdálenosti 100 až 199 metrů. Ve studii telata trpěla různým stupněm nukleární katarakty, ale například šedý zákal byl výraznější, když byla telata snadněji vystavena 5G anténám. Existoval ale rovněž prokazatelný vztah mezi umístěním telat s nukleárním kataraktem v prvním trimestru gestace a silou 5G antén v okolí.

Konspirace čtvrtá: Manipulace s lidmi pomocí jejich potních kanálků jako antén

V článku 5G and IoT: Total Technological Control Grid Being Out Fast (Rychlé zavádění mřížky úplné technologické kontroly ) vědec Dr. Ben-Ishai napsal o schopnosti 5G využívat potní kanálky těla . Podle doktora Bena Ishaie vysílají sítě 5G frekvence, které přistupují k lidským potním kanálkům, jako by to byly antény. Zjistil, že potní kanály fungují jako spirálové antény, absorbují elektromagnetickou energii mezi 75-100 GHz. „Pokud byste změnili charakter potních kanálků, tj. nechali to fungovat, mohli byste skutečně změnit vstřebávání v určitém okamžiku, a pokud byste to dokázali, mohli byste třeba vysledovat to, jak moc je člověk ve stresu,“ říká.

Podle výzkumníka Marka Steela je 5G vybaveno dielektrickou čočkou a může být použito jako zbraňový systém , podobně jako například radar s dlouhým dosahem a směrovaná energie. „5G je proto skutečně zbraňový systém, nic víc, nic míň. Pro lidi to vůbec není určeno, nemá to nic společného s telekomunikacemi. 5G je ve skutečnosti určeno pro spojení mezi jednotlivými stroji v síti autonomních vozidel.“

Snaha o zavedení 5G vytvořila celosvětovou rozsáhlou síť antén, která přtiom nepřetržitě vystavuje lidi elektromagnetickému záření . Inteligentní zařízení navic přináší další a nové expozice EMP do každodenního života lidí ve stále větší míře. Biologické účinky 5G, jak naznačují nezávislé studie , jsou zcela ignorovány. Důsledky toho budou pociťovány ještě mnoho let. Omezení expozice je důležité, ale mnohé expozice jsou nevyhnutelné, a proto je důležité přijímat potraviny a doplňky jako NAC, které mají vysoký obsah antioxidantů.

AUTOR: Lance D Johnson

ZDROJ: www.glitch.news/2024-01-24-4-conspiracy-theories-about-5g-coming-true.html

Zpracoval: Myšpule/myspulesvet.org