V minulosti se již vyskytly různé nápady jak naočkovat celou populaci – a to dokonce i včetně těch, kdo to odmítají. Jedním z navrhovaných způsobů je i kontaminace stravy těmito přípravky, přičemž v daném pokrmu by každý získal také patřičnou očkovací dávku.

Zastáncem tohoto způsobu očkování je například Bill Gates, který financuje výzkum různých potravin, které by měly fungovat jako očkování.

Další z těchto technologií nyní testují také v Číně.

Nositelkami takových očkování by měly být krávy a kozy, které jsou očkovány specifickou vakcínou proti Covidu a pak produkují „očkovací mléko“ pro lidskou spotřebu. Jak daleko s touto technologií dojdou samozvané světové elity?

Předchozí studie ukázaly, že matky, které byly očkovány experimentálními vakcínami proti Covid, také předávají spike proteiny svým dětem v mateřském mléce.

Čínští vědci o tom zřejmě měli podobné představy a šli ještě o krok dále: „očkovali“ krávy a kozy vakcínou Covid, aby nakonec použili mléko, které bylo později nadojeno, k vakcinaci lidí.

Podle studie se zdá, že s tím byli úspěšní. (Kravské a kozí mléko, imunizované rekombinantní proteinovou vakcínou ZF-UZ-VAC2001 (Zifivax), obsahuje neutralizační protilátky proti SARS-CoV-2 a zůstává aktivní i po standardní pasterizaci mléka).

V Uzbekistánu se od roku 2021 používá „očkovací mléko“ ZF-UZ-VAC2001. Tam byla také zahájena sériová výroba.

Zpráva uvádí: „Vakcína ZF-UZ-VAC 2001 proti COVID-19 byla vyvinuta společností Zhifei Longcom Biopharmaceutical ve spolupráci s Ústavem mikrobiologie Čínské akademie věd, Centrem pro pokročilé technologie Ministerstva pro inovativní rozvoj a Výzkumným ústavem pro virologii Ministerstva zdravotnictví.“

Ale jak se zdá, celá země se mění v lékařský studijní objekt.

Elity ukázaly, co jsou ochotny udělat – a ne demokratickou cestou, ale silou. S touto technologií „ve špatných rukou“ se již lze „těšit“ na další lékařské experimenty. Teoreticky by velká část populace mohla být očkována tiše a tajně bez jakéhokoli souhlasu.

Alarmující je také skutečnost, že by bylo možné také předávkování, pokud by bylo takové mléko prodáváno bez výrazného označení jako „očkovací mléko“ – pouze s uvedením obsahu takzvané „vakcíny“ malým, téměř nečitelným písmem.

Děti mnohdy pijí hodně mléka – a někteří dospělí ho také konzumují nadprůměrné množství. Byli by schopni tímto způsobem nevědomky  trávit lidi a tvrdit, že je to pro „kolektivní dobro?“

Vždyť pod stejnou záminkou již zaváděli neomluvitelné restrikce a segregaci lidí jen na základě toho, zda byli nebo nebyli ochotni propůjčit svá těla experimentu.

A nyní již víme, že to nebylo nejen pro dobro společnosti, ale ani pro dobro těch, kdo se rozhodli experimentu propůjčit. Bylo to pouze pro dobro Big Pharmy.

Z toho pohledu by tak skutečně byli schopni čehokoli. A takzvaná „vakcíny“ by nakonec nemusela být jen v mléce, před časem se totéž testovalo také u zeleniny či masných zvířat…

 

ZDROJ