Položili jsme si otázku, kolik představitelé České republiky objednali vakcín proti onemocnění covid-19, kolik jich bylo spotřebováno a kolik jich musely úřady nechat zničit, protože skočila doba jejich trvanlivosti? Níže nabízíme zdroje ministerstva zdravotnictví, přehled nákupů a likvidací. Kolik daňoví poplatníci zaplatili za vakcíny a jejich likvidaci?

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím ministerstvo zveřejnilo začerněné smlouvy o nákupu vakcín.[1] Kvůli začernění ze smluv nelze vyčíst množství objednaných vakcín. Všechny jsou podepsané náměstkem ministra zdravotnictví pro legislativu a právo, JUDr. Radkem Poličarem.

Ve smlouvách jsou začerněná pole, která pravděpodobně uvádějí množství či hodnoty nebo případná penále za neodebrání objednaných vakcín. Všechny smlouvy procházely skrze Evropskou komisi. Zajímavostí je formulace ve smlouvě se společností Pfizer (pdf), která uvádí, že „dlouhodobé účinky vakcín nejsou známé“.

„Covidoví“ ministři zdravotnictví

Celková cena nakoupených vakcín přesáhla podle našich zjištění 11 miliard a 655 milionů korun.

Největší podíl tvoří vakcíny od společnosti Pfizer. Velká část těchto vakcín byla likvidována. Zničeno muselo být na náklady daňových poplatníků více než 7 milionů dávek v hodnotě přesahující 3,5 miliardy korun.

Zničeny neboli „skartovány“ musely být také části dodávek vakcín od dalších společností. Celková hodnota zničených vakcín přesáhla 4,7 miliard korun. Dosud jsme nezjistili, jak velkou částku zaplatili úřady za samotné skartování vakcín. Konečně k vyčíslení celkových nákladů by bylo třeba přičíst ještě náklady na skladování a manipulaci, které neznáme.

Další zajímavostí je, že na skladech je dle našich zjištění v současné době ještě téměř 5 milionů vakcín a další dodávky byly odmítnuty, ovšem za cenu zaplacení penále.

Tabulka nákupů a likvidací v ČR

Legenda:
znamená odhad provedený výpočtem, například vydělení celkové platby cenou za jednu dávku získáváme počet dávek.
 znamená hodnota nezjištěna, tedy může být i nulová.
Zdroj: Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona o svobodném přístupu k informacím [2]

Jaké platí obyvatelé ČR penále

Protože objednávky na dodávky vakcín byly masivní a několikanásobně přesahovaly množství populace Evropské unie, vznikl jejich přebytek ve skladech a také nutnost odmítnout další dodávky.

Pro srovnání dle služby Eurostat bylo v Evropské unii k lednu 2023 napočítáno 448 milionů obyvatel (zdroj). A jak je patrné z kalkulace objednávek vakcín (viz níže), bylo Evropskou komisí objednáno 2,265 miliardy dávek. Což v přepočtu znamená 5 dávek pro každého obyvatele EU.

V květnu 2023 dospěla Evropská komise k dohodě s firmami Pfizer/BioNTech na upravení smluv o dodávkách vakcín proti covidu-19, což má umožnit jednotlivým státům, aby „část dříve nasmlouvaných dávek nemusely odebrat“. Daňoví poplatníci však budou muset zaplatit penále za neodebrání zboží. Evropská komise i česká vláda výši penále utajují.

Informaci o výši penále údajně „nelze poskytnout“ z důvodu nařízení Evropského parlamentu a Rady z 30. května 2001 (pdf). Budou-li občané chtít znát výši penále, budou muset kalkulaci od vládních úřadů účinně vymáhat.

Kolik vakcín objednala Evropská komise

Na stránkách Evropské komise nalézáme odpovědi z 8. ledna 2021 (zdroj), kde komise popisuje své „intenzivní jednání o vytvoření diverzifikovaného portfolia vakcín pro občany EU za spravedlivé ceny“.

Komise zde uvádí, že došlo k uzavření smlouvy o nákupu anti-covidových vakcín se společnostmi AstraZeneca (zdroj), Sanofi-GSK, Johnson and Johnson (zdroj), BioNTech-Pfizer (zdroj), CureVac (zdroj) a Moderna (zdroj).

Dále odpovědi uvádí, že uzavřela průzkumná jednání s farmaceutickou společností Novavax (zdroj) s cílem koupit až 200 milionů dávek, a se společností Valneva (zdroj) s cílem koupit až 60 milionů dávek.

CELKEM: Komise má zajištěno portfolio více než 2,265 miliardy dávek.

Množství objednaných dávek naleznete v tabulce níže.

Přehled objednaných dávek vakcín

Příprava vakcíny proti onemocnění covid-19 do injekční stříkačky. (Stephen Zenner / Getty Images)

Článek byl sestaven na základě reportáže Radovana Dluhého.

Poznámky:

[1] Smlouvy ministerstva zdravotnictví zveřejněné podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Začerněné: kopie smlouvy Pfizer – link a (pdf) | kopie smlouvy Moderna – link a (pdf) | kopie smlouvy AstraZeneca – link a (pdf).

[2] Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů doručená Ministerstvu zdravotnictví dne 18. dubna 2023 (č.j. MZDR 12541/2023-3/MIN/KAN, žadatel Ing. Petr Talanda) / link a (pdf)

 

AUTOR:  Milan Kajínek a Radovan Dluhý-Smith

ZDROJ