Tragikomická postava české politiky prof. PhDr. Petr Fiala Ph.D. přešla na nový level. Doufejme, že je to level poslední.

Asi před dvěma týdny byl publikován průzkum, ze kterého nevyšla Fialenkova vláda příliš dobře. Se samotným předsedou vlády, tedy Fialenkem, vyjádřilo plnou spokojenost pouze 8 % dotazovaných. 32 % dotazovaných bylo s tím zoufalcem více nebo méně spokojeno, 64 % pak vyjádřilo nějakou formu nespokojenosti. 39 % respondentů je přitom s Fialou nespokojeno zcela. Pozitivní je, že jen 4 % respondentů nemělo na Fialenka žádný názor. Fialenkovi se tak podařilo v polovině funkčního období dosáhnout horších výsledků než Andreji Babišovi na konci jeho funkčního období. Proti tomu však stála celá mediální scéna a probíhala s ním pořád nějaká soudní řízení. Fiala na tento epický fail naštěstí nezaregoval, protože se zrovna nacházel v Pacifiku, kde podle svých slov „podepisoval memoranda“. Myslím, že průzkum je k hňupovi ještě shovívavý a těch 8 % je skvělý výkon, protože ve svém okoli neznám nikoho, kdo by si dokázal k Fialenkovi vytvořit jakékoli pozitivní emoce. Ani já se nedovedu s tímto člověkem srovnat. U Fialy mi vadí absence jakékoli vize a leadershipu, na druhou stranu nelze nic takového ani očekávat, protože Fiala je jen nástroj, jakýsi vehikl pro realizaci různých nadnárodních agend a uvedené vlastnosti by v takové roli byly na škodu.

Minulý týden jsme pomalu přešli do další fáze. Eurostat publikoval výzkum týkající se cen plynu, ze kterého vyplynulo, že nárůst cen komodity v České republice je jeden z nejvyšších v Evropě. To je samozřejmě problém. Všichni víme, že je tady drahý plyn, ale kdyby to řekl někdo jiný, tak by ho provládní média a neziskovky prohlásily za dezinformátora, dezoláta, ruského švába, chcimíra a tak dále, jak se to dělá se všemi, kdo říkají něco, co se vládě a jejímu neziskovému trestnímu komandu nelíbí. Avšak centrální statistický orgán EU nejde jen tak prohlásit za hybridní hrozbu. Hňup začal uraženě lkát, že to evropští soudruzi špatně spočítali a že matou veřejnost, takže požaduje vysvětlení od subjektů, které poskytly soudruhům do Brusele data. Kdo způsobil, že soudruzi statistici publikují taková čísla? Nejspíš se ukáže, že se do řad těchto společností vetřel nějaký ruský šváb či dokonce ruský nok, který zmanipuloval vstupní data a uvedl Eurostat v politováníhodný omyl. Čísla tedy budou v následujících týdnech očištěna o tento hybridní vliv a bude nám předložena nějaká nová kalkulace, díky které se konečně dozvíme, jak levný plyn tady vlastně máme. Pokud by se někomu ale zdála cena plynu i po této úpravě příliš vysoká, pak vězme, že náš plyn je možná o něco dražší a zasírá kotle, ale zase je ideologicky vyčištěný.

Nejhorší na tom je, že soudruzi z EUROstatu to skutečně nevyčíslili tak docela správně. Čísla jako obyčejně mají nějaký kontext. Představují jen jeden z možných pohledů na ceny plynu, legitimní, ale nikoli reprezentativní. Eurostat vzal pro srovnání tzv. akviziční ceny, tedy ceny, které by zaplatil někdo, kdo by se v předmětném období chtěl stát novým odběratelem. Tehdy však prodejci plynu takovému člověku nabídli energii za spotové ceny a ty byly tehdy vysoké. Tato čísla jsou samozřejmě skutečná a ve srovnání s jinými zeměmi mají také svojí vypovídací hodnotu, reálně se za ně obchodovalo a vypovídají například tom, jak moc tehdy obchodníci s plynem zneužívali situaci ke šroubování cen a jak vysoké „rizikové přirážky“ si účtovali. Nevypovídala už tolik o tom, kolik platí průměrný odběratel za plyn. Jenže Fialenko ve své komunikační neschopnosti nedokázal vysvětlit, že ta čísla jsou sice správná, ale nerelevantní, takže děkujeme za precizní ač nevypovídající statistiku, cenou komodity budeme dál pečlivě sledovat a budeme dál dělat vše myslitelné, abychom snížili nejistotu na energetickém trhu a tím stabilizovali ceny. Ještě se u toho mohl prodat, místo aby se zesměšnil. Je prostě úplně neschopný.

Doufám, že všichni, kdo Fialu volili, jsou nyní spokojeni. Ono se tak nějak dalo očekávat, že to bude průser, ale tohle myslím že nečekal vůbec nikdo.

Toto odtržení se od reality není v případě politiků nic nového, děje se to pravidelně. Všichni si asi vybavíme soudruha evropského sjednotitele Hitlera, který byl také odborníkem přes plyn, jak ve filmu Der Untergang požaduje po důstojnících vysvětlit, proč neexistující armády ještě nezahájily protiútok. V nedávné minulosti používaly kreativní metody práce s daty Itálie a Řecko. Zejména u té druhé země to způsobilo bankrot, ze kterého mu „pomohl“ až MMF překvapivě seškrtáním sociálního systému. Budiž nám útěchou, že tato fáze je zpravidla poslední fází životního cyklu politika a tak bychom se toho hňupa mohli brzy zbavit.

Co způsobilo, že tu musíme trpět s lidmi jako Fiala? Co způsobilo, že v zemi, kde je tolik šikovných lidí, je u kormidla takový loser? Nějakou dobu jsem o tom přemýšlel a jsem toho názoru, že za to může Havel a jeho koncept nepolitické politiky, který jsme na začátku tisiciletí našlápli, neumíme se ho zbavit a táhne se za námi jak hovno. Příliš dlouho různými cestami přesvědčovali veřejnost, že politické strany jsou špatné a koncept stranictví je závadný, protože my přece potřebujeme ty osobnosti. Politické strany kvůli tomu už nefungují jako prostředí, které sloužilo k soutěži myšlenek a jejích nositelů, ale jako servisní organizace, které zajišťují financování a zázemí pro kampaně prefabrikovaných elit. V tomto systému už nevyhraje ten, kdo je nejlepší, ale ten, kdo nejméně vadí. Dokud se tohle nezmění a dokud budou občané dál volit ty servisní organizace, budeme se muset trápit s Fialou a dalšími nešťastníky, kteří přijdou po něm.

https://cz24.news/d-fens-kdo-zpusobil-ze-soudruzi-statistici-maji-tak-nehezka-data/

AUTOR: D-FENS

ZDROJ:  dfens-cz.com