Od oné nešťastné plandemie – tedy speciální vojenské operace pod taktovkou tajných služeb s názvem Covid19, se i v rámci širší veřejné diskuze konečně začlo řešit to, kdo že je vlastně na tomto světě nejmocnější, nejbohatší, nejvlivnější… a konečně vstoupilo do veřejného povědomí i to, co do té doby bylo velice pečlivě ukrýváno, většinou v rámci různých „konspiračních“ teorií, které se ale přitom čím dál tím častěji ukazují jako trochu nechutná pravda o našem světě. A konečně se začalo diskutovat také o mnoha „tajných“ společnostech, které byly pochopitelně vždy prezentovány jako konspirace, pokud tedy vůbec, a ve kterých kují své pikle proti nám ti vůbec nejmocnější lidé tohoto světa.

Do povědomí tak konečně vstoupili i názvy různých tajných spolků, o nichž do doby Covidové věděl skutečně jen málokdo. Takže jsme se konečně alespoň něco málo dozvěděli o Billderbergu, o Komisi 300, o CFR, o Římském klubu a mnoha dalších, ale i o konkrétních jménech, jako třeba o Rottschieldech, Roeckefellerech, rodině Gatesů, o rodině Soros a dalších, kteří v tomto světovém globálním show hrají nějakou významnější roli. Kdo ale stojí ještě nad nimi? Kdo jsou ti skuteční vládci tohoto světa? Kdo je onen diskutovaný globální prediktor? A slyšeli jste už někdy o „černé šlechtě“ nebo o papežských rodových liniích? Jsou to lidé, o nichž se vůbec nemluví, v rámci mainstreamu je to jasné, ale nemluví po nich ani alternativa.

Rozhodla jsem se pátrat na vlastní pěst, až jsem konečně narazila na za článek na webu HumansAreFree, který to vše trochu hlouběji odhaluje a naznačuje nám, kdo že to konkrétně je. A protože bychom měli znát našeho úhlavního nepřítele, chceme-li proti němu úspěšněji bojovat, rozhodla jsem se zveřejnit článek od Alexandra Lighta v překladu Myšpule i tady na mém blogu pro vás všechny, koho to opravdu zajímá.

Toto je ta skutečná Mythos Mafia —tedy vlastně Papežské pokrevní linie jezuitů. To jsou ty skutečně mocné rodiny, které ze zákulisí ovládají celý současný svět hlavně prostřednictvím náboženství, financí, majetku, půdy a také prostřednictvím stále větší kontroly a rovněž manipulace s největšími ekonomikami a trhy světa

Tyto nashromážděné informace jak z toho, co je snadno dostupné na internetu, tak ale i z různých jiných „zdrojů“, je třeba číst ještě ve spojení s dalšími informacemi již napsanými o tomto tématu, které ovšem pomáhají objasnit několik zásadních a v rámnci tohoto článku probíraných bodů, které by ale jinak mohly být třeba nesprávně interpretovány a pochopeny:

Postavy, o kterých si často představujeme, že jsou na pomyslném vrcholu mocenské pyramidy tpohoto světa, jsou ve skutečnosti teprve až druhou úrovní hierarchie lidské moci nad planetou. Ano, je pravda, že takoví Rothschildové ovládají obrovské množství bohatství , ale čí bohatství je ještě mnohem větší než je to jejich vlastní? A je vůbec někdo takový?

Dávalo by smysl, že některé z těchto mocenských struktur pocházejí již z doby římské. Právě Římské Impérium, pak také založení katolické církve a možná ještě i některé další události datované zpět do starověku, tak přesunuli pěšáky, krále a královny do zákulisí světového dění alespoň na několik tisíciletí .Jsou to právě ony rody, kterým říkáme papežské pokrevní linie:

Hlavní příjmení těchto nejmocnšějších rodů světa jsou:

• Orsini
• Breakspear
• Aldobrandini
• Farnese
• Somálsko

Všechny do jednoho jsou ovládané jezuitským řádem a také jejich maltézskými rytíři a německými rytíři, a úplně všichni sídlí v protiraketově chráněném Borgo Santo Spirito v Římě. A ty vůbec nejvlivnější, nebo nejbohatší, což jsou dvě strany téže mince jsou:

Pepe Orsini – Itálie
Henry Breakspear – Macao, Čína

A je to venku. To je totiž konečně ta pravá a skutečná mocenská síla. Toto je ona guelfská a ghibelská moc nad lidstvem.
Rodinu Cecilů ovládala odjakživa mocná jezuitská rodina známá jako Pallavicini.

Taková Maria Camilla Pallavicini je totiž mnohem mocnější než královna Alžběta II. Královna a princ Philip, kteří jsou oba totiž zcela podřízeni Papežské pokrevní linii The Breakspear Family a jejich jezuitskému velitelství Spojeného království na 114 Mount Street.

Studie o tom, kdo financoval Alžbětu I. astronomickým množstvím peněz na její boj se Španělskem, nám jasně ukazuje, že tou financující entitou byla skutečně právě pokrevní linie rodiny Pallavicini. A tím vůbec nejmocnějším mužem právě dnes působícím ve spiknutí elit nad celým tímto naším současným světem je Říman jménem PEPE ORSINI z velmi mocné římské papežské pokrevní linie . Orsini jsou ovšem také známí jako rodina Orso a starověká rodina Maximů.

Není nikdo mocnější než je tato postava, která je skutečně tím Šedým papežem.

Papežské pokrevní linie jsou ale také tajnou stínovou hierarchií jezuitského řádu i za Černým papežem nabízeným často na pozici číslo 1. Tyto mocné a silné krevní linie jsou Breakspear, Somaglia, Orsini, Farnese a Aldobrandini.

Všimnete si třeba toho, že David Rothschild se žení právě do krevní linie Aldobrandini s krásnou princeznou Olimpií Aldobrandini.

Olimpia Borghese Aldobrandini (vlevo) a baron David Rotschild (vpravo) na jejich svatbě

Dalším skutečným vedoucím našeho násilím globalizovaného světa je Henry Breakspear, který nyní žije v Macau v Číně. Mnoho hlav pokrevní příbuzenské linie Papal Bloodline nyní žije v Asii a Indii. Co nám to naznačuje? Černý papež Adolfo Nicholas (který nedávno rezignoval) byl vykoupen již dopředu právě kvůli tomu, že jezuité přivedli Asii jako dalšího mocného hráče současné globální agendy.

Jak tento černý papež, tak bílý papež ale přitom vůbec nejsou z Papal Bloodline, oba jsou prostí .

Tyto pokrevní linie tedy tvoří ty vůbec nejmocnější rodiny na planetě. Šedý papež je ten, který je mezi bílým a černým, ale čkoliv je před širší veřejností skoro neviditelný, tak přesto ovládá jak levou tak pravou ruku ŘKC.

Saturnaliánské bratrstvo – 13 nejmocnějších jezuitských papežských pokrevních linií (hovoříme o tzv.“domech“):

• Dům Borja
• House of Breakspeare
• Dům Somaglia
• Dům Orsini
• Dům Conti
• Dům Chigi
• Dům Colonna
• Dům Farnese
• Dům Medicejských
• Dům Gaetaniů
• Dům Pamphili
• Dům Este
• Dům Aldobrandini

Následující obrázek je složený z erbů těchto předních papežských rodinných linií:

Tito vládci egyptské dynastie Ptolemaiovců mají dnes plnou kontrolu nad Ježíšovou družinou, Vysokou Šedou Radou deseti a Černým papežem. Všimněte si ale třeba také toho, že tato jména rozhodně nejsou vůbec běžně k vidění ani mezi známými autory konspiračních teorií a kronikáři tajných společností a historií mocných pokrevních linií.

Toto jsou dobré informace o černém papeži: „Černý papež“, představený jezuitský generál, hovoří na univerzitě Loyola „Military Fortress“ ve svém neratifikovaném 14. dodatku „Little Rome“ DC United States Corporation .

Korporace jsou podle mezinárodního práva námořní admirality (jednotný obchodní zákoník) založeny na vatikánském kanonickém právu a zdokonaleným Římskou říší.

Lže nám o své skutečné moci, od roku 1814 je totiž dokonce nad papežem. Slouží a spolupracuje pouze se stínovými jezuity, kterými jsou Papežská pokrevní linie Orsini, Breakspear, Aldobrandini, Farnese, Somalgia. Adolfo ale přitom není z Papal Bloodline jako někteří černí papežové.

Jedná se o jednoho z nejmocnějších mužů současnosti, protože představuje a spojuje tři velmi mocné papežské pokrevní linie:

Dalším u moci hned pod jezuity je Bourbon, španělský král Juan Carlos. Římský panovník světa, jeruzalémský král a vojenský navigátor SMOM. Toto je ten skutečný světový energetický systém právě nyní.

Adolfo slouží jako vojenský generál chránící mysterijní školy zoroathrianismu a mithraismu. Jezuité byli vytvořeni papežskou pokrevní linií Farnese za vlády farnského papeže Pavla III. Loyola byla pověřena Alessandrem kardinálem Farnesem.

Jezuitský generál je pak ve Vatikánu označován někdy také jako „černý“ papež, protože se vždy obléká do černého. Jezuité byli oficiálně založeni v roce 1540 farnským papežem Pavlem III. Jejich prvním generálem se tehdy stal Ignatius LIEola.

Don Francis Borgia byl pravnukem papeže Alexandra VI. a rovněž byl spoluzakladatelem jezuitů. Z matčiny strany pak byl přímým potomkem krále Ferdinanda Aragonského. Španělé ovládají Vatikán právě prostřednictvím jezuitů. Posledních 500 let tedy španělská inkvizice ovládala Vatikán prostřednictvím jezuitů.

Všichni jezuité se zodpovídají svému generálovi v Římě a on je zase velmi spokojený s tím, že bude řídit celou show ze zákulisí, bez jakékoli publicity nebo veřejného uznání, právě proto, aby raději nevzbudil odvěké italské nepřátelství vůči Španělům…

Černý papež je pro některé konspirátory údajně tím skutečným „prezidentem světa“, ale trochu po tom pochybuji. Je totiž součástí Arcana Arcanorum ovládané Papežskými pokrevními liniemi v rámci I-Mori.

Tyto krevní linie jsou oním omega bodem kontroly. Jsou to rodiny (domy) Farnese, ORSINI, Aldobrandini, Somaglia & Breakspear.

Jejich velitelské centrum a válečnou místností je v Borgo Santo Spirito, které je chráněno proti nukleárním střelám! Henry Breakspear a Pepe Orsini mají vysokou kontrolu! Jezuitský asistenční voják, James Grummer SJ dnes ovládá United States Corporation .

Seznam korporací vydávajících se za země po celém světě naleznete na TOMTO ODKAZU .

Další konfrontace by se měla odehrát buď na univerzitě „vojenské pevnosti“ v Georgetownu v USA nebo na 114 Mount Street ve Westminsteru v Londýně. Oba kontrolují každou nejmocnější a nejbohatší společnost (USA a Spojené království). Je načase, aby byl konečně konfrontován náš skutečný nepřítel, což je ŘÍM, a ne jen jejich malí otroci Hofjuden Sabbatean Frankist Talmudist jako je rodina Rothschild.

Přišel čas, aby přišla také druhá skutečná reformace a porazila konečně tento soubor Papežských pokrevních linií.

Adolfo však není z Papežské pokrevní linie; je prostý, stejně tak jako je prostý i náš současný papež!

Vše výše zmíněné je součástí toho, čemu se souhrně říká černá šlechta. „Černá šlechta“ jsou, nebo byly oligarchické rodiny z Benátek a Janova v Itálii, které ve 12. století měly svá privilegovaná obchodní práva (monopoly).

„Fondo“ je pak kolektivní finanční zájem „rodiny“ pozemkové aristokracie nebo „rodiny“ aristokracie rentiérů-finančníků. Fondo funguje jako jakási soukromá banka; nebo syndikát několika fondů, který může spojit své síly a vytvořit tak společně kontrolovanou soukromou banku nebo pojišťovací společnost.

Charakteristické činnosti fondu zahrnují generování příjmů ze spekulací na zisky z manipulace z cenami komodit – prostřednictvím monopolů – v určité části obchodu s komoditou, a to včetně surovin a jejich dopravních prostředků.

Syndikáty fondi výrazně zvyšují svou moc nad společností například financováním vládního dluhu. Pokud se jim podaří vytvořit relativní monopol zapůjčitelné měny, drahých kovů nebo úvěrů, tak může pak takový syndikát diktovat klíčové politiky vlád, třeba i včetně jmenování vládních ministerstev.

Kontrolují tak vlastně veškerou politiku cel, daní, veřejných prací, pozemkových koncesí, speciálních monopolů atd. „Černá šlechta“ jsou a vždy byly oligarchické rodiny z Benátek a Janova v Itálii, které ve 12. století měly privilegovaná obchodní práva (monopoly).

První ze tří křížových výprav, uskutečněná v letech 1063 až 1123, nastolila moc benátské černé šlechty a upevnila tak moc bohaté vládnoucí třídy.

Aristokracie černé šlechty dosáhla úplné kontroly nad Benátkami již v roce 1171, kdy bylo jmenování dóžete přeneseno na to, co bylo známé jako Velká rada, která se skládala z členů obchodní aristokracie (mezi nimi byl nechvalně proslulý rod de’Medici).

Benátky od té doby pochopitelně zůstaly v jejich rukou, ale moc a vliv benátské černé šlechty sahá až velmi daleko za její hranice a dodnes je cítit doslova v každém koutě zeměkoule.

(Nezapomeňte, že i náš současný moderní bankovní systém vznikl právě v Itálii.)

V roce 1204 oligarchická rodina rozparcelovala feudální enklávy svým členům a od této epochy se datuje velké budování moci a tlaku, až se z vlády stala uzavřená korporace (neznáme to náhodu odněkud?) z předních rodin černé šlechty.

Černá šlechta si svůj titul vysloužila hlavně svými špinavými triky, takže když se prosté obyvatelstvo vzbouřilo proti monopolům ve vládě, stejně tak jako kdekoli jinde (což známe i my), tak vůdci tohoto povstání byli velmi rychle zajati a potom hned brutálně oběšeni. Černá šlechta používala a dosud používá tajné vraždy, brutální vraždy, vydírání, bankroty jim nepřátelských občanů nebo firem, ale i únosy, znásilňování a tak dále… odtud je jejich název.

Kdo jsou tyto rodiny dnes?

Jsou mezi nimi:

 • dům Bernadotte,
 • Švédsko: rod Bourbonů,
 • Francie: Dům Braganza,
 • Portugalsko: Dům Grimaldi,
 • Monako: House of Guelph,
 • Británie: (nejvýznamnější) rod Habsburků,
 • Rakousko: Hannoverský dům,
 • Německo: (druhý nejdůležitější) rod Hohenzollernů,
 • Německo: House of Karadjordjevic,
 • Jugoslávie: (bývalý) rod Lichtenštejnů,
 • Lichtenštejnsko: Dům Nassau,
 • Lucembursko: rod Oldenburgů,
 • Dánsko: House of Orange,
 • Nizozemsko: House of Savoy,
 • Itálie: Wettinův dům,
 • Belgie: House of Wittelsbach,
 • Německo: House of Württemberg,
 • Německo: House of Zogu, Albánie.

Všechny rodiny, které najdete také v rodokmenu Windsor. Všechny uvedené rody jsou nějak spojeny s rodem Guelphů, jedním z původních benátských rodů černé šlechty, z něhož rod Windsorů a tedy současná anglická královna Alžběta II . půpvodně pochází

Guelphové jsou až tak důkladně propleteni s německou aristokracií prostřednictvím rodu z Hannoveru, že by to zabralo určitě několik stránek, abychom zmínili všechny tyto souvislosti. Všechny (téměř) evropské královské domy tedy původně pocházejí z rodu Hannoverů a tedy také z rodu Guelphů — Černé šlechty.

Příklad: hannoverský britský král Jiří I. pocházel z vévodství Luneburg, části severního Německa, které bylo od 12. století spravováno právě rodem Guelphů. Dnes vládnou Guelphové (Windsorové) ovládnutím trhu se surovinami a po léta rovněž určovali cenu zlata (tedy komodity, kterou přitom ani nevyrábějí ani nevlastní).

House of Windsor také kontroluje světové ceny mědi, zinku, olova a cínu. Není náhodou, že hlavní komoditní burzy se nacházejí právě v Londýně v Anglii. Společnosti provozované rodinami Black Nobility (Černé šlechty) jsou například British Petroleum, Oppenheimer, Lonrho, Philbro a mnoho dalších.

Další rodinou Black Nobility jsou například Grosvenors v Anglii. Po staletí žila tato rodina, jako ostatně většina bohatých evropských rodin, z pronájmu půdy.

Dnes tato rodina vlastní nejméně 300 akrů půdy v centru Londýna. Půda se nikdy neprodává, ale pronajímá se na základě smlouvy o pronájmu na 39 let – což byla půdní renta ze středověku. Grosvenor Square, ve kterém sídlí třeba také americká ambasáda, patří stejně jako Eaton Square rodině Grosvenorů.

Na Eaton Square se byty pronajímají za 25 000 až 75 000 liber měsíčně (a to ještě nezahrnuje náklady na jejich údržbu). To vám dává jakousi základní představu o nesmírném bohatství, které rodiny Černé šlechty získávají z nájmů z půdy, a proč se takové rodiny jako jsou Windsorové vůbec nezajímají o průmyslový pokrok spolu s tím vším přebytečným obyvatelstvem, které ho podporuje.

To je také ten hlavní důvod, proč tyto „vznešené“ rodiny stojí za většinou, ne-li za všemi, nesprávně orientovanými pro-environmentálními hnutími světa, jejichž hlavním cílem je v konečném důsledku a samozřejmě skrytě omezit další růst světové populace.

Princ Philip a princ Charles jsou jen těmi nejviditelnějšími symboly těchto hnutí a oba velice často mluvili a to navíc s maximální možnou bezcitností o potřebě zbavit svět všech těch zbytečných a nechtěných lidí. [Nedávno třeba právě princ William argumentoval za naléhavé úsilí o vylidnění Afriky .]

Černá šlechta jsou rovněž zakladateli dnešních tajných společností, ze kterých všichni ostatní, kteří jsou na ně nějakým způsobem napojeni a pocházejí z nich, což je Komise 300 , Římský klub , CFR , RIIA, Bilderberger , Kulatý stůl (Round table) … a všechny pocházejí z Komise 300 a tedy rovněž z rodin evropské černé šlechty. (Další důkaz pro toto tvrzení naleznete i v poslední knížce jedničky na české alternativní mediální scéně, šéfredaktora serveru Aeronet, pana V.K. pod stejným názvem Komise 300.)

Mezi tyto dnešní „nejlepší“ rodiny patří:

 • Montefiores, finanční sluhové janovské šlechty od 12. století;
 • Goldsmidové a Mocattové, přední obchodníci s drahými kovy pro britskou královskou rodinu od roku 1600;
 • Oppenheimerové, kontroloři velké části těžby diamantů a zlata v Jižní Africe;
 • Sassoons, agenti britské koruny v Indii v roce 1700 věnující se produkci opia;
 • bankovní rodiny Warburg, Schiff, Meyer, Loeb, Radziwill, De Menil, Spadafora, Schroeder, von Thurn und Taxis, von Finck, Wittelsbach, Lambert, Hambro, Luzzatto, Orsini, Weill a bezpočet dalších, kteří se skrývají za oponou vzájemně propojených bankovních ředitelství, všechny veřejné holdingové společnosti, offshore společnosti s volným výhledem, a obecné offshore společnosti

Téměř všechny tyto bohaté, velmi mocné rodiny přímo kolaborovaly se středoevropským fašismem a obsazovaly úřednické posty falešných vlád Hitlera a Mussoliniho. Po druhé světové válce pak šli skoro všichni pracovat pro sovětskou nebo anglo-americkou rozvědku; někdy pro obě.

Všichni tito lidé dnes hrají aktivní role v destabilizaci společnosti drogami, politickými špinavými triky a ve vraždění různých mezinárodních mafií.

Akira Manga 26/01/2015 13:01: Efezským 6:12 ‚Nebojujeme totiž proti tělu a krvi, ale proti knížatstvím, proti mocnostem, proti vládcům temnot tohoto světa, proti duchovní špatnosti na vysokých místech.‘

Ve světle reflektorů to však rozhodně nejsou nějaké emotikony s úsměvy:

 • dům Borja,
 • Dům Breakspeare,
 • dům Somaglia,
 • dům Orsini,
 • dům Conti,
 • dům Chigi,
 • Dům Colonna,
 • dům Farnese,
 • dům Medicejských,
 • dům Gaetani,
 • Dům Pamphili,
 • Dům východu,
 • Dům Aldobrandini.

Teba takoví Rockefellerovi jsou z hlediska skutečné síly až někde daleko za nimi na žebříčku mocných. Dům Braganza je možná jeden z těch vůbec nejbohatších .

Jsou to tito lidé, kteří mají kontrolu nad naprosto všemi přírodními minerály na světě. Masa lidí na YouTube (včetně mě samé), kteří dnes tvrdí, že Rothschildové mají 400 bilionů dolarů, aniž by se na toto téma podívali hlouběji, jsou všichni špatně informovaní! (já jsem například ve videu o rodině Rothshield tvrdila, že celkový majetek této rodiny je odhadován na 100tis. – 360tis. miliard USD, pro srovnání majetek Elona Muska byl nějakých cca 200 miliard USD, což je výrazně méně než 100 tisíc miliard USD… a rodiny o kterých hovočíme v tomto článku mají majetek ještě o řád vyšší, pozn. Myšpule)

Mít moc tisknout peníze ale není v tom, v čem spočívá ta skutečná moc; což je právě kontrola veškerých dostupných zdrojů! (I ona „krize“ na Ukrajině a urputná snaha kolektivního západu vyvolat prostřednictvím NATO třetí světovou válku s Ruskem. Pozn.Myšpule)

Je to totiž o tom, myslíte si skutečně, že třeba takový Billy Boy , Warren Buffett a Carlos Slim a jim podobní (což jsou dle mainsttreamu údajně nejbohatší lidé na světě) mají opravdu větší bohatství než lidé, kteří jim umožnili nashromáždit majetek, který dnes mají?

Jsou pouze právními osobnostmi podléhajícími vládě, nikoli tou skutečnpou moci, která za ní stojí. Jen jako příklad neskutečného bohatství, které tito lidé mají, tak třeba podle Oxfamu by Carlosi Slimovi trvalo 220 let, než by utratil všechny své peníze, kdyby je utrácel tempem 1 milionu dolarů za den.

A teď si uvědomte, kolik peněz máte k dispozici právě nyní vy sami. A proti těmto lidem stojíme. Finančně ani silově tedy nemáme naprosto žádnou šanci. Naše jediná šance a cesta ven vede naopak dovnitř nás samých a spočívá ve skutečném, bolestivém a poctivém sebepoznání, které jediné nakonec vede k cestě ven z matrixu našeho společného hotelu Země.

Tento článek věnuji Pavlovi Škapíkovi s poděkováním za jeho dosavadní práci. S těmi Jezuity si měl naprostou pravdu Pavle, smekám, Myšpule. PS: Jsem jaká jsem. Ty víš.

A na závěr tato globální absolutní ‚World Control‘ ve formě obrázku:

Reference: Equilibrauk.com.pdf

Volný překlad a poznámky: Myšpule

Zdroj: https://humansbefree.com/2018/06/the-papal-bloodlines-of-the-jesuits-wealthier-more-powerful-than-the-illuminati.html