Rudolf Steiner byl rakouský filozof, sociální reformátor, architekt, esoterik a vizionář. Často o sobě tvrdil, že je také jasnovidec.

První uznání získal na konci 19. století jako literární kritik. Jedním z jeho známých děl je Filozofie svobody. Na začátku 20. století vytvořil esoterické antroposofické duchovní hnutí založené na germánské idealistické filozofii.

Vize Rudolfa Steinera o vakcínách
Před více než stoletím jednou Rudolf Steiner napsal ohledně vakcín následující: V budoucnu pomocí medicíny eliminujeme duši. Pod záminkou zdraví vytvoří vakcínu, kterou budou lidem podávat tak brzy, jak je to jen možné, ideálně hned po narození. Jejím cílem bude zabránit, aby si lidská bytost vyvinula myšlenky o existenci duše a ducha. Materialistickým lékařům svěří úkol, aby lidstvu odstranili duši.

Tak, jak se dnes lidé očkují proti nemocem, tak se v budoucnu budou děti očkovat látkou, kterou vyrobí přesně takovým způsobem, aby byli lidé imunní vůči „šílenství“ spirituálního života.

Takto očkovaný člověk se sice stane velmi inteligentním, ale nevyvine si vědomí. A přesně to je cílem jistých materialistických kruhů.

S takovou vakcínou pak snadno dokážete uvolnit vazbu mezi éterickým a fyzickým tělem.

Když se éterické tělo oddělí od fyzického, tak spojení mezi vesmírem a éterickým tělem bude extrémně nestabilní.

Člověk se stane robotem.

Totiž, aby byl člověk člověkem, musí být jeho fyzické tělo na této Zemi „naleštěno“ duchovní vůlí.

Tímto způsobem se z vakcíny stane arymanická síla, člověk se po ní už nebude schopen zbavit materialistických pocitů.

Podstatou jeho bytí bude materialismus a už více nedokáže být schopen duchovního rozvoje.

Odkaz Rudolfa Steinera v angličtině:

 

https://www.podtatransky-kurier.sk/za-zrkadlom/jedneho-dna-vyvinu-vakcinu-co-oddeli-ludi-od-ich-duse-rudolf-steiner-1861-1925