Prakticky od samého začátku, co se genové injekce aplikují, upozorňují mnozí odborníci na to, že vzhledem k povaze mRNA injekcí je velmi pravděpodobné, že v případě transfuze krve od očkovaného může dojít ke „kontaminaci“ krve neočkovaného.

I proto se již neočkovaní v některých zemích sdružují a zakládají krevní banky s krví neočkovaných. Nicméně oficiální propaganda stále tvrdí, že s krví očkovaných je vše v pořádku.

Pokud jste však viděli, jak vypadá krev některých z nich pod mikroskopem, pak je celkem jasné, že tomu tak úplně není. A totéž nyní potvrzují i japonští vědci…

Potřebujete transfuzi krve? Pak musíte být opatrní. Alespoň před tím varují japonští vědci.

Výzkum Asahikawské lékařské univerzity, Tokijské lékařské univerzitní nemocnice, Okamura Memorial Hospital a Tokijské univerzity věd mimo jiné ukazuje, že existují rizika spojená s krevními transfuzemi, při kterých krev pochází od lidí, kteří dostali mRNA vakcíny proti Covidu.

Mohou se objevit krevní abnormality, jako je trombocytopenie a poruchy srážlivosti krve. Kromě toho mohou mRNA vakcíny vést k imunitní dysfunkci a neurologickým komplikacím.

Vědci doporučují, aby krevní produkty získané od očkovaných lidí byly předem důkladně testovány na bezpečnost. Podle nich by se krev měla testovat například na spike proteiny, složky vakcín a imunitní hodnoty.

Doporučují také vypracovat jasné pokyny pro odběr, skladování a transfuzi krevních produktů od očkovaných osob. Měly by být zavedeny přísné protokoly pro screening dárců, označování produktů a hlášení vedlejších účinků, říkají.

Výzkumníci také poukazují na důležitost zvyšování povědomí: informovat veřejnost o rizicích vakcín, krevních transfuzí a imunitních poruchách. Tyto informace by měly být poskytovány zdravotníkům, pacientům a veřejnosti, aby se lidé mohli informovaně rozhodnout.

A konečně, japonští vědci argumentují pro změny v zákoně, který by označoval krevní transfuze. Na první pohled je pak jasné, zda krev pochází z očkovaných nebo neočkovaných zdrojů.

Zjištění vědců byla publikována na preprintovém serveru a v současné době procházejí recenzním řízením.

„Pokud lidem neotevře oči tohle, co se stane?“ ptá se britský poslanec Andrew Bridgen. Je zvědavý, zda se o tom bude v parlamentu diskutovat.

https://necenzurovanapravda.cz/2024/03/japonsti-vedci-varuji-pred-nebezpecim-krevnich-transfuzi-s-ockovanou-krvi/