Velmi zajímavé jsou komentáře!

Doplňující informace:

https://knihya.cz/doplnujici-info-o-zelene-zabe-a-co-skryva/