I když jde zejména o  analýzu covidových zločinů ve Velké Británii (ale v některých ohledech i dalších zemí), 95% z toho, co se v článku uvádí, lze velmi jednoduše aplikovat i na situaci ve většině evropských zemí, tedy i u nás.

Jak známo, tak politické loutky měly jednotné vedení, což bylo znát i na tom, že používaly totožné fráze ve snaze zavést v národech paniku a posléze donutit co nejvíc lidí k tomu, aby dali své tělo všanc experimentu.

Drtivá většina popisu situace let nedávno minulých se tedy přesně kryje i s tím, co se dělo u nás.

V plném souznění totiž nebyly jen politické loutky a zkorumpovaní „odborníci,“ ale také korporátní média, která měla za cíl vyvolávat v lidech v maximální míře strach a později je přimět k tomu, aby se ochotně stali součástí jednoho velkého experimentu.

Svět byl uvržen do chaosu, když vláda vyhlásila nový virus Covid-19 za pandemii. V televizi a rádiu byla nepřetržitě vysílána propaganda strachu, vše placené vládou.

Pandemii využili jako záminku k přijetí zákonů, které omezovaly občanské svobody,  zatímco veřejnost byla podplácena platbami dovolené, aby nechodila do práce.

Jak pandemie postupovala, byly odhaleny skutečné motivy vlády.

Později bylo zjištěno, že covidoví zločinci dávali zranitelné jedince na konci života do pečovatelských domů, kde byli zabíjeni.

Důsledky očkování byly také odhaleny, protože se nejednalo o vakcínu, ale o experimentální genovou terapii, která nikdy předtím nebyla na lidech použita; a ne bez dobrého důvodu.

Když se věci začaly urovnávat, mnozí si uvědomili skutečné důsledky zavedení injekcí Covid-19

Na vrub plně očkovaných jde více než 9 z každých 10 úmrtí spojených s virem a úmrtnost na 100 000 obyvatel byla nejnižší mezi neočkovanými a nejvyšší mezi očkovanými v každé věkové skupině.

Dva roky po prvním zavedení bylo v zemích „Pěti očí“ (Velká Británie, USA, Austrálie, Kanada, Nový Zéland) a 26 dalších zemích v Evropě zaznamenáno 20 milionů úmrtí, což vedlo ke 2 milionům úmrtí navíc. To byl obrovský nárůst úmrtí zaznamenaných během pandemie před zavedením vakcíny.

V Evropě došlo k obrovskému nárůstu nadměrných úmrtí mezi dětmi ve věku 0 až 14 let, jakmile byla vakcína schválena pro děti agenturou EMA.

Samotná „vakcína“, která je měla chránit, měla opačný účinek a mnoho rodičů zůstalo zničeno poté, co propadli nátlakovým lžím, které měly za následek ztrátu života jejich dětí.

Mezitím, do 40. týdne roku 2022, bylo v USA zaznamenáno půl milionu úmrtí mezi dětmi a mladými dospělými po zavedení injekcí Covid-19, což vedlo ke 120 000 nadměrným úmrtím. To zdůrazňuje vážný dopad, který měla vakcína na mladé a zdravé a ničivé ztráty na životech způsobené vakcínou.

Ale jak vlastně mohli donutit tolik lidí, aby si aplikovali experimentální látky?

Svět byl uvržen do chaosu, když se v televizi a rádiu začala nepřetržitě vysílat propaganda strachu, vše placené vládou.

Tvrdili, že nový virus zvaný Covid-19 způsobuje pandemii, a přesvědčili veřejnost, aby  šla opakovaně do lockdownu prostřednictvím porna strachu a úplatků, jako jsou platby za dovolenou, aby lidé nechodili do práce.

Pamatujete si scény odvysílané na hlavních zpravodajských kanálech a zveřejněné na titulních stranách na začátku roku 2020?

Ukazovali nám nechvalně známé snímky čínských lékařů v ochranných oblecích sbírajících těla z chodníků ve Wu-chanu. O mrtvých Číňanech  nám bylo řečeno, že zkolabovali a zemřeli na ulici kvůli novému kmeni koronaviru, nyní známému jako COVID-19.

Tyto scény nebyly později nikde jinde replikovány, což potvrzuje, že to všechno byla lež a propaganda, používaná k rozdmýchání hysterie a ospravedlnění zavedení lékařské tyranie po celém světě ve jménu zabránění šíření COVID-19.

Tyto obrázky byly zřejmě i vzorem pro vládní propagandu, podle níž měly být v ulicích mrazáky plné mrtvol a lidé měli padat na ulici mrtví.

Přesto, že šlo o koordinovanou lživou propagandu, naprostá většina široké veřejnosti jí propadla  a zůstala v pasti a sama, když sledovala, jak mizí živobytí a úspory.

Problémy s duševním zdravím raketově vzrostly a děti se při sledování, jak jejich rodiče trápí, cítily beznadějně. Tak beznadějně, že se mnoho dětí  pokoušelo o sebevraždu kvůli nepodloženým obavám z COVID-19, podpořeným vládní propagandou strachu.

Lékař NHS odhalil, že viděl děti ve věku osmi let, jak se sebepoškozují a pokoušejí se o sebevraždu uprostřed krize, která se stala bezprecedentní krizí duševního zdraví. Krizí, živenou stresem způsobeným měsíci lží šířených vládou a mainstreamovými médii ve vztahu k údajné pandemii COVID-19.

Konzultant Dave Greenhorn potvrdil, že v březnu 2021 on a ostatní zaměstnanci NHS v Bradford Royal Infirmary pravidelně vídali mladé lidi, kteří se pokusili o sebevraždu nebo se předávkovali kvůli stresu z toho, že byli vyděšení, že se nakazí Covid-19.

V komentáři tehdy doktor Greenhorn řekl:

„My, zaměstnanci NHS, jsme viděli všechny druhy tragických věcí, které jsme ještě neviděli.“

„Rok lockdownů je obrovské množství času, když jste mladí a nemůžete se vídat se svými přáteli a kombinovat to s jinými věcmi, jako jsou rodiče na dovolené, práce z domova nebo ztráta zaměstnání.

Děti nemají emotivní jazyk, aby diskutovaly o tom, proč se cítí tak, jak se cítí, jen vědí, že se cítí hrozně.“

Vláda také použila pandemii jako záminku k přijetí zákonů omezujících občanské svobody, jako je zákaz veřejných shromáždění, omezení cestování a zvýšení dohledu.

Video přehrávač

00:00

02:13

 

 

 

Jak pandemie pokračovala, vyšetřovatelé odhalili děsivou pravdu, že vláda dávala starší a zranitelné jedince do péče na konci života a k jejich zabití jim podávala drogu zvanou midazolam, zatímco lhala veřejnosti tvrzením, že jejich smrt byla způsobena virem.

Vzdal jste se dvou let svého života kvůli lži. Ale nebyla to ledajaká lež, byla to lež, která zahrnovala předčasné ukončení životů tisíců a tisíců lidí, o kterých vám bylo řečeno, že zemřeli na Covid-19.

Lež, která zahrnovala spáchání jednoho z největších zločinů proti lidskosti v živé paměti. Lež, která vyžadovala jen tři věci – strach, vaši poddajnost a drogu známou jako Midazolam.

Během dubna 2020 bylo mimonemocniční předepisování Midazolamu dvojnásobné než v roce 2019.

Pokud jde o skandál s Midazolamem, je třeba pochopit mnoho faktorů, takže si můžete přečíst celé původní vyšetřování tohoto zvěrstva zde .

Toto odhalení zanechalo v těch, kteří se vymanili z hypnotického transu BBC News, pocit zrazení a hněvu, protože si uvědomili, že jejich milovaní byli obětováni ve prospěch vlády.

Mnoho starších občanů se cítilo terčem a diskriminováno jednáním vlády.

Když byla vakcína konečně vynalezena a uvedena na trh, ukázalo se, že to ve skutečnosti nebyla vakcína, ale experimentální genová terapie, která nikdy předtím nebyla na lidech použita.

A byl k tomu velmi dobrý důvod, jak vysvětlil Dr. Anthony Fauci, hlavní lékařský poradce prezidenta Spojených států v té době, na následujících záběrech:

Mnoho lidí s očkováním váhalo. Přesto na ně vyvíjeli nátlak ze strany vlády, médií a velkých hráčů, jako jsou Bill Gates, Dr Fauci, Chris Whitty, Matt Hancock a další vládní úředníci, kteří byli těžce podplaceni farmaceutickými společnostmi a bylo také zjištěno, že jsou akcionáři společností na výrobu vakcín.

Využili strachu z viru a hrozby pokut, ztráty zaměstnání a nesvobody, aby přinutili lidi k očkování.

A jakmile se věci začaly urovnávat, uvědomili si skutečné důsledky masového zavedení vakcíny proti Covid-19.

Úmrtnost na 100 000 obyvatel byla nejnižší mezi neočkovanými a nejvyšší mezi očkovanými v každé jednotlivé věkové skupině. A mnoho lidí, kteří si vzali vakcínu a nakonec se přidali k milionům dalších, kteří se vymanili z hypnotického transu BBC News, se cítili provinile a zahanbeně, protože si uvědomili, že se nevědomky vystavili nebezpečí.

Kompletní vyšetřování ničivé míry úmrtnosti si můžete přečíst zde .

Dva roky po počátečním zavedení bylo v zemích „Pěti očí“ a 26 dalších zemích v Evropě zaznamenáno 20 milionů úmrtí, což vedlo k téměř 2 milionům úmrtí navíc.

To byl obrovský nárůst úmrtí zaznamenaných během pandemie před zavedením vakcíny. Zvlášť když vezmeme v úvahu fakt, že stále nemáme data za celý rok 2022.

Například Austrálie utrpěla 11 068 nadměrných úmrtí v roce 2021 a poté šokujících 22 730 nadměrných úmrtí do 38. týdne roku 2022. To je v ostrém kontrastu s rokem 2020, kdy bylo na vrcholu pandemie Covid a před zavedením genových injekcí zaznamenáno pouze 1 306 nadměrných úmrtí.

To znamená, že Austrálie utrpěla šokující 1 640% nárůst nadměrného počtu úmrtí za pouhých 39 týdnů v roce 2022 ve srovnání s 53 týdny v roce 2020.

Postiženy byly také děti, s obrovským nárůstem počtu úmrtí mezi 0 až 14letými v Evropě, jakmile byla vakcína pro děti schválena Evropskou lékovou agenturou.

Vyšetřování těchto šokujících statistik Expose donutilo EU zahájit celoevropské vyšetřování, proč umírá tolik dětí.

Toto vyšetřování ale stále nedospělo k závěru.

Mezitím v USA bylo po zavedení vakcíny zaznamenáno půl milionu úmrtí mezi dětmi a mladými dospělými, což vedlo ke 120 000 nadměrným úmrtím. Rodiče se cítili zničeni, když ztratili své děti právě kvůli tomu, o čem jim bylo falešně řečeno, že je má chránit.

Tři roky po začátku počáteční pandemie se svět ocitl v krizi životních nákladů kvůli extrémní inflaci způsobené tiskem peněz během pandemie.

Nadměrná úmrtnost je na celém světě historicky nejvyšší a nevykazuje žádné známky zpomalení.

Reakce vlád byla naprostým selháním a mnoho lidí se cítí zrazeno a bez naděje.

Mnozí lidé se nyní ptají, jak mohli být tak důvěřiví, že slepě plnili příkazy vlády.

Celá věc byla katastrofa od začátku do konce.

Společnost je v hlubokém šoku, zmatku a zoufalství a lidé se snaží vyrovnat s rozsahem korupce a její cenou.

Bylo zjištěno, že vládní úředníci byli těžce podpláceni farmaceutickými společnostmi a také byli akcionáři společností vyrábějících vakcíny.

Vezměte si například  premiéra Spojeného království. Rishi Sunak se oficiálně stal premiérem 31. října 2022. A podívejte se, co se stalo s cenou akcií společnosti Moderna, jakmile se tak stalo.

Odrazila se od nekonečného poklesu, kterým trpěla po celý rok, a od té doby stoupá. Proč?

Protože společnost Rishiho Sunaka ‚Theleme‘ je jedním z největších akcionářů společnosti Moderna.

Sunak byl manažerem hedgeových fondů, než se stal členem parlamentu a později kancléřem státní pokladny. Také založil a pracoval ve společnosti Theleme Partners LLP, společnosti pro správu hedgeových fondů se sídlem v Londýně ve Spojeném království.

V roce 2011 byla Sunakova společnost Theleme jedním z prvních investorů Moderny. To bylo v době, kdy měla Moderna  jen asi deset zaměstnanců.

Přejděte o 11 let dopředu a zjistíte, že Theleme se stala 6. největším akcionářem společnosti Moderna a Moderna je největším holdingem společnosti Theleme s 6,3 miliony akcií v držení k červnu 2022.

Moderna, Inc. (MRNA) , Yahoo Finance, staženo 27. října 2022

Je to jen náhoda, že během dvou měsíců po nástupu Sunaka na post premiéra jeho vláda oznámila, že upevnila 10leté partnerství s Modernou v tom, co oslavovali jako „velký impuls pro vakcíny a výzkum.“

Tato 10letá dohoda s Modernou smrdí korupcí a plní kapsy britského premiéra za cenu jak peněženek britských daňových poplatníků, tak jejich zdraví.

A je to jen jeden z desítek příkladů, které dokazují, že establishment zorganizoval celou pandemii Covid-19 tak, aby jim byla finančně ku prospěchu.

Už jen tato fakta by měla většinu veřejnosti znechutit a naštvat. Jediný problém je, že drtivá většina lidí si neuvědomila, že to všechno byla lež. A bohužel si nejsme jisti, že to někdy pochopí….