Sbor generálních soudců amerického námořnictva v pátek uznal Victorii Nulandovou vinnou, protože při obžalobě po svém zatčení 4. března tvrdošíjně odmítala prohlásit, zda je vinná nebo nevinná, uvedl zdroj z JAG pro Real Raw News.

Jak jsme již dříve informovali, mariňáci vtrhli do sídla manželů o rozloze 500 metrů čtverečních a vystřelili uspávací šipku do krku jejího manžela, který opustil svou ženu a snažil se z rezidence utéct, zatímco Nulandová v zoufalství spráskla ruce a prohlásila, že ji Obama pomstí, což se nenaplnilo. Hanebná dvojice byla převezena do střediska JAG v Pensacole a oddělena, aby nemohla spolupracovat.

V době psaní tohoto článku nemá RRN žádné další informace o Robertu Kagenovi, manželovi Nulandové.

Paní Nulandová odmítla spolupracovat. Když se jí JAG zeptal, zda si hodlá najmout externího právního zástupce, zakroutila hlavou ze strany na stranu a řekla, že to nepotřebuje, protože se nedopustila žádného trestného činu. Když se jí JAG zeptal, zda chce, aby ji obhajoval některý z jejich právníků, zasmála se a požadovala přednesení “chybných” důkazů JAG. Bylo jí řečeno pouze to, že je obviněna z “velezrady” a že admirál Crandall výmluvně vysvětlí podrobnosti u nadcházejícího vojenského tribunálu.

“GITMO? Tam nepůjdu,” řekla Nulandová soudci a doslovně odrecitovala 6. dodatek americké ústavy, který každému člověku přiznává právo vyslechnout si obvinění proti němu.

“Jste vězněna jako nepřátelský bojovník, a proto jste byla těchto práv zbavena. Nemáte žádná ústavní práva a Ženevská úmluva se na vás nevztahuje. Přiznáváte vinu nebo nevinnu?” zeptal se soudce.

“Nepřiznám ani jedno, ani druhé,” řekla Nulandová. “A chci vidět svého manžela. Kde je ten červ?”

“Dobře, dobře. Stejně pro vás jede do GITMO. O vašem osudu rozhodne admirál Crandall. O vašem manželovi nic nevím, je někde jinde,” řekl soudce.

Po příjezdu do GITMO dostala Nulandová opět příležitost vyjádřit se k věci a opět držela jazyk za zuby.

Nulandová, ‘němá’ obhajoba zde funguje jinak než ve vnějším světě,” řekl jí advokát JAGu.

Mimo GITMO a další zařízení řízená JAG je němá výpověď taková, když obžalovaný nepřizná ani vinu, ani nevinu. Obhájce obviněného informuje soud o němém přiznání a soudce poté zapíše přiznání jako nevinné.

“Madam, vím, že jste odmítla obhajobu, ale prosím, poslouchejte. Pokud se nepřiznáte, bude vaším jménem zapsáno prohlášení o vině a standardně budete shledána vinnou ze všech obvinění a odsouzena k maximálnímu trestu. Rozumíte tomu, co vám říkám?” zeptal se advokát.

Následovalo ticho.

Během pobytu v táboře Delta Nulandová vynechala dalších šest příležitostí k podání přiznání a místo toho vytkla JAG, že “zbožňuje” Donalda Trumpa a Vladimira Putina, a označila nejvlivnější světové vůdce za “největší hrozbu pro demokracii, jakou kdy svět poznal”. Navíc prohlásila, že její “lidé” “atomizují” všechny vyzyvatele Bidenovy / Harrisové administrativy.

V pátek 5. dubna vynesl admirál Crandall rozsudek pro neplnění povinností ve prospěch žalobce, tedy JAG, a odsoudil Nulandovou k trestu smrti oběšením až do okamžiku, kdy se to tribunálu bude hodit, tedy předběžně do 16. dubna.

Náš zdroj uvedl, že co nejdříve poskytne důkazní výpis.

https://tadesco.org/jag-shledal-victorii-nulandovou-vinnou-z-nedbalosti-a-odsoudil-ji-k-trestu-smrti-obesenim/