Čtyři soudci nejvyššího soudu v Coloradu, kteří se letos pokusili udržet jméno prezidenta Trumpa mimo primární volby státu, byli 10. června v GITMO postupně popraveni za velezradu – lépe pozdě než nikdy.

Jak bylo oznámeno, skupina vojenských důstojníků jednomyslně shledala soudce Richarda L. Gabriela, Melissu Hart, Monicu Márquezovou a Williama W. Hooda vinnými ze zrady a viceadmirál Darse E. Crandall naplánoval jejich popravu na 3. června. Ale z důvodů které nám nebyly poskytnuty a které jsme nemohli nezávisle určit, admirál odložil očekávané popravy na 10. června.

Všichni čtyři dostali poslední jídlo, následně se jich zeptali, zda chtějí Poslední obřad nebo někoho přítomného na popravišti. Pouze soudkyně Márquez projevila zájem o usmíření, ale řekla, že její víra, pohanství, vyžaduje, aby ji kněžka Kakia, řecké bohyně neřesti a mravní špatnosti, vysvobodila z „hmotné roviny“ do dalšího světa. Když bylo řečeno, že JAG nemá k dispozici žádné kněžky, Márquezová obvinila JAG z diskriminace a řekla, že oběšení lesbické nebo nebinární osoby během měsíce hrdosti je morálně a biblicky neetické.

JAG odpověděl: pověsit jako první a ostatní tři spoluspiklenci budou mít tu čest sledovat, jak dostává provazový náhrdelník před jejich závěrečnými výstupy.

Márquezová s rukama spoutanýma za zády vyšplhala po schodech na šibenici, následovaná policistou, který na ni mířil zbraní. Popravčí na plošině jí navlékl smyčku kolem krku a přehodil jí přes hlavu látkový pytel. Pod šibenicí se viceadmirál Crandall zeptal, zda má nějaká poslední slova, zatímco vojenská policie držela ostatní tři třesoucí se soudce připoutané na uzdě..

Soudce Hood řekl svým kolegům zločincům, že je JAG mohl krmit drogami nebo LSD, což vedlo k jejich společné současné halucinaci. „Možná nic z toho není skutečné; snaží se nás pouze vyděsit,“ koktal.

Admirál na něj pohlédl. “Pokud tě to uklidňuje, prosím, nevadí mi to.”

Márquezová oslovil admirála a půl tuctu přítomných důstojníků: „Všichni jste složili přísahu bránit zemi proti domácím nepřátelům. Admirál Crandall je MAGA a domácí terorista. Pokud ho budete následovat, budete sdílet jeho osud.”

“Křičíš do prázdna, odsouzená  Márquezivá” odpověděl admirál. “Pojďme ukončit toto divadlo.”

Pouze soudce Gabriel odvrátil oči, když se padací dveře pod nohami odsouzené otevřely a ona upadla do smrtící agónie. Pomalu se škrtila, její mozek byl zbaven kyslíku.

Soudkyně Hartová zakřičel: “Ach, Bože, tohle nám nedělej,” a pozvracela se.

Soudce Gabriel vedle vyvolal jméno 44. prezidenta: “Obama slíbil, že budeme v bezpečí!”

“Ztratil jste svou víru,” vtipkoval admirál Crandall.

Zdravotníci prohlásili Márquezovou za mrtvou a uzavřeli ji zipem do polyuretanového pytle. Admirál nařídil resetování šibenice pro její další oběť, soudkyni Hartovou. Instruoval popravčího na šibenici, aby upravil lano a protizávaží pro její výšku a váhu.

Příšerné, ale ospravedlnitelné věšení skončilo kolem 14:00. Na zemi ležely vedle sebe čtyři vyboulené pytle.

Soudce Gabriel odešel poslední. Admirál mu řekl, že je moudré zavřít oči, když se ostatní věšeli, protože i jemu připadaly popravy nechutné – ale nezbytné.

https://realrawnews.com/2024/06/jag-serial-hangs-four-criminal-colorado-scjs/