Není to tak dávno, co americké vojsko střílelo po čínských balónech na sledování počasí. Bylo to opravdu směšné. Číňané totiž mají na obloze asi 300 satelitů, z nichž celá třetina je používána vojskem. Tyto sbírají informace, sledují co se kde děje a hlásí výsledky na patřičná místa. Jejich satelity mohou vykonávat tu stejnou činnost jako západní satelity. Mohou číst nápisy na hřbitovních kamenech, mohou se napojit na jednotlivé místnosti a odposlouchávat co se tam mluví, říká Plukovník Douglas MacGregor. Na co by pak měli špionážní balóny?

Je skoro nemožné, že by americké vedení státu nevědělo, že povětrnostní balóny na sledování počasí jsou roztroušeny po celém světě. Používá je mnoho zemí a nepředstavují žádné nebezpečí. Proč pak bylo tolik rozruchu kolem nějakého vznášedla, jakoby je viděli poprvé?

Číňané mohou mít hlavní stan v Mexiku (nebo v Kanadě) a odtud sledovat naprosto všecko, co se děje ve Spojených státech. Skrze otevřené hranice mohou poslat tisíce svých lidí, kteří mohou vykonávat jakékoliv příkazy a nikdo ani neví kde jsou. Tito lidé jsou mnohem důležitější a ti by měli být sledováni, jestli se nepohybují v okolí jaderných a jiných elektráren, či jiného kritického zařízení, čím se zabývají, jestli nejsou ve spojení s pašeráky drog a podobně.

Dnes již víme, že pašeráci drog a drogové kartely jsou součástí celosvětového finančního systému a mexickou vládu používají jako krytí a k praní špinavých peněz. A přesto, nikdo tomu záhadně nevěnuje pozornost.

Komunistická strana Číny

Takže namísto aby se svět věnoval důležitým věcem, které nás opravdu mohou ohrožovat, tak se stejně zbytečně starají o komunistickou stranu Číny. Jenže v Číně už žádní komunisté nejsou. Ti všichni zmizeli před 30 lety. Ti, co tam jsou dnes a co se za komunisty vydávají, to jsou jejich vládnoucí vrstvy, jejich elity, které už asi 10 let jednají o tom, že by měli slovo „komunismus“ odstranit a nahradit ho správným výrazem. Tito lidé jsou členy Konfuciánské strany a Čína je konfuciánský stát, podle slavného čínského filosofa, Konfucia.

Současný President Xi Jinping je doopravdy současný čínský Císař, neboli Mandarin. Čína také trpí četnými vnitřními problémy, které ohrožují stabilitu země i vládu samotnou. Nesmíme zapomínat, že velikost Číny je obrovská a žije tam 1,4 miliardy lidí. Takže Číňané mají dost problémů sami se sebou a nemají nejmenší zájem s někým válčit.

BRICS a Amerika

Čína a Rusové se dohodli s několika dalšími národy a společně založili BRICS, k nimž se pokouší přidat stále více jiných zemí, které se snaží zbavit ochromujícího vlivu amerického dolaru. To je velice nebezpečná situace pro Ameriku. S dolarem jako světovou zásobní měnou (reserve currency) měla Amerika nesmírnou moc nad celým světem a tuto využívala při každé příležitosti. Diktovali zemím v Jižní Americe a v Africe jaké produkty smějí pěstovat, vyhrožovali těm, kteří obchodovali s jinými, kteří jim nebyli po chuti.

Teď se všecky tyto přečiny vrací zpět tam, odkud přišly, do Spojených států. Válka mezi Ukrajinou a Ruskem situaci pouze zhoršila a náhle není Amerika ten velký, dobromyslný přítel všech, ale stala se z ní mstivá velmoc, která způsobila mnoho zla, násilí, bezpráví, korupce a utrpení. Ani americká prosperita není viděna tak jako dříve a to po právu, protože tam už skoro žádná není. (Hlavní americké produkty na vývoz jsou zbraně a hollywoodské filmy, neboli propaganda.)

Čína a Taiwan

To také není jednoznačná záležitost a když přijde na konflikt mezi Čínou a Taiwanem, tak Američané by se od toho měli držet co nejdále. Na Taiwanu jsou dvě politické strany. Jedna z nich je historicky pro-japonská a tito v současné době vládnou. Nebude ale trvat dlouho, než budou odstraněni. To je strana, kterou Amerika podporuje, protože chtějí nezávislost.

Druhá politická strana se jmenuje KMT (Kuomintang) a je to stará Čiang-kajškova strana. Tito jsou velice nakloněni spojení s Čínou, jenže by to sjednocení chtěli zařídit tak, aby mohli dál samostatně obchodovat a prosperovat.

Čínská vláda v Pekingu se vyjádřila naprosto jasně, že jsou s nimi ochotni jednat a najít řešení, které by vyhovovalo oběma. Po tom, co se v současné době děje se zdá, že v příštích volbách se KMT strana chopí na Taiwanu moci. Pak by pravděpodobně došlo k referendu, kdy by lidé volili, jestli se chtějí připojit k Číně, nebo ne.

Američané těmto záležitostem nerozumí a vůbec neví, o co doopravdy jde. Mají jakousi nesmyslnou představu milionu čínských vojáků, stovek letadel a lodí, kteří všichni čekají na signál, aby se mohli na Taiwan vrhnout. To je naprostý nesmysl, protože to, co Čína chce ze všeho nejméně, je válka v Asii. Ve skutečnosti, nikdo, ani Japonci, Korejci, Číňané, nebo Vietnamci – nikdo z nich nechce válku. Ti jediní, kteří mluví o válce v Asii jsou Američané a to je ten problém.

Příští americké presidentské volby

Je jich mnoho, kteří chtějí v příštích volbách kandidovat na místo presidenta. Mike Pompeo, Donald Trump, Nikki Haley, Mike Pence, John Bolton, Ron de Santis – ti všichni by velice rádi vládli. Problém je v tom, že až na Donalda Trumpa jsou všichni naprosto stejní jako ti, kteří tvoří Bidenovu administraci. Všichni jsou členové společného močálu, kteří sice předstírají zájem o americký lid, národní totožnost, vládu práva, zabezpečení hranic a navrácení průmyslu do země, ale ve skutečnosti je nic z toho nezajímá.

Všichni z nich jsou vlastněni a používáni těmi, kteří přispívají penězi na jejich volební kampaň. Takže jsou to loutky, voděné po politickém jevišti zájmy těch, kteří je platí. Celý Washington je vlastněn velkými finančními dárci, kterým se na Ukrajině a v Rusku říká oligarchové. Washington se tím stal okupovaným územím, kde oligarchové skoupili všecko, co se skoupit dá. Dnes velké korporace, cizí agitátoři a všichni ostatní, kteří si to mohou finančně dovolit vlastní ve Washingtonu celý politický aparát a všecko ostatní.

Jediný Donald Trump není vlastněn nikým, protože má dost svých vlastních peněz. Snad proto ho ti ostatní nemají rádi a zkoušejí všemožně zařídit, aby se nedostal k moci. Trump rovněž ví něco, co všem ostatním uniklo: že to poslední co Spojené státy v této době potřebují, je válka. Proto se Trump staví jako kandidát za mír. To je jeho plán, být holubice mezi jestřáby.

President Eisenhower to kdysi dávno vyjádřil velice přesně, když řekl, že americký lid zasluhuje platební schopnost a bezpečnost. Měl naprostou pravdu, jenže v současné době není díky americkým politickým pletichám bezpečnost žádná a platební schopnost je rovněž sporná, protože ekonomie je ve špatném stavu a průmysl je na tom ještě hůř. Trump to věděl už když se stal presidentem poprvé. Zkoušel udělat co mohl, aby situaci zlepšil, jenže jeden člověk dokáže odvést jen určité množství práce za limitující období 4 let presidentství.

Trump se navíc nacházel na cizím území, kde všichni, do posledního byli jeho nepřátelé. Nikdo ho nepodporoval, protože zkoušel narušit jejich černý příjem, na který byli navyklí. Proto ho nikdy nepřijali a vždycky byli proti němu.

Trump byl ten, kdo umístil do vysokých funkcí lidi jako je Pompeo, Haley, Bolton, Pence. Tím ukázal, že nemá zákulisní politické znalosti a že nechápe intriky a změny k horšímu, které postupem času Washington zaplavily. Vyrůstal někdy v 1950-60. letech a to byl naprosto jiný svět. Byl to ukázněný svět, člověk byl buď muž, nebo žena a slova jako transgender, nebo homosexuál nepřipadala v úvahu. To všecko se drasticky změnilo.

Když Trump přišel do Washingtonu, tak také nepochopil, že ty davy generálů se stříbrnými hvězdami na výložkách nejsou vlastenci jako byl George Patton, nebo Douglas MacArthur. Tito papíroví vojáci nebyli nikdy na bojišti. Byli to byrokrati v uniformách, kteří pochopili, že cesta po platovém a společenském žebříčku nahoru vede skrze to, jako moc spokojení jsou s nimi jejich nadřízení.

Rusové na Ukrajině

Když Rusové přitáhli na Ukrajinu, tak tvořili pouze velice malou skupinku. 200 000 vojáků na přední linii, která je 1600 km dlouhá, to není vůbec moc. Měli příkaz neničit majetek a šetřit obyvatelstvo, čímž možná chtěli ukázat ostatním, že jsou i přes válečnou situaci slušní lidé, kteří tam přišli, protože si nepřejí, aby NATO stanovalo přímo za plotem jejich území. Chtěli také stejná práva pro ruské obyvatele Donbasu, jaká si užívali Ukrajinci. Chtěli docílit, aby s těmito lidmi, kteří tvořili produktivní část země bylo zacházeno slušně a ne jako s dobytkem, který nemá žádnou cenu.

To všecko bral Západ za známky slabosti. To, že nepřitáhli na Ukrajinu jako Rambo, střílejíc všude kolem sebe a ničíc všecko v dohledu, bylo bráno za nedostatek. Rusové byli proto považováni za hlupáky, kteří ani nedovedou válčit. Jenže postupně vyšlo najevo, že Ukrajinci, kteří byli vůči nim v přesile 3:1, nikde nevyhrávali, zatím co ruská vojska postupovala stále kupředu.

Dnes mají Rusově kolem Ukrajiny zhruba 700 000 vojáků. 500 000 z nich jsou připraveni vkročit kdykoliv do země. 300 000 by šlo přímo na bojiště, do prvních linií. A zatím ukrajinská armáda je skoro zničena. Zbývá jim pouhých 190 000 bojeschopných vojáků. Pravda, mají asi 200 000 až 300 000 funkcionářů, kteří běhají kolem v uniformách, ale nejsou vycvičeni. Nemohou být posláni do boje, nemají na to znalosti.

Ukrajinci mají rovněž děsivé ztráty na životech, kdežto Rusové ne. Těch 30 000 cizích žoldnéřů nenahradí ty, kteří byli zabiti, protože to byly elitní jednotky, které Zelenský poslal do nesmyslných šarvátek, zatím co je měl šetřit na podstatnější konflikty.

Jiné národy na pomoc Ukrajině?

To, že by Německo otevřeně poslalo armádu proti Rusku, nepřipadá podle Plukovníka MacGregora v úvahu. Jeho kontakty mezi německými generály potvrzují, že Německo má munici asi tak na dva dny. Takže to, že by přitáhli na Ukrajinu bojovat, je holý nesmysl. S největší pravděpodobností by se našlo i značné množství polských generálů, ať už aktivních, nebo v penzi, kteří by rovněž odmítli jít válčit proti Rusům.

Ti, kteří jsou naprostí blázni a kdyby mohli, tak by se okamžitě bojů proti Rusku zúčastnili, jsou Britové. Jenže britská armáda dnes čítá ubohých 70 000 mužů a nemá munici na víc než den-dva skutečné války. Nemají ani děla, nebo tanky, takže by něco takového nezvládli. Zato verbálně jsou nadmíru bojovní, snad proto, že si říkají, že jsou dost daleko, takže je nikdo nevezme za slovo.

Že by se Francouzi zúčastnili války, to je další nesmysl. Francouzský generál (nejmenovaný) se vyjádřil, že to jediné, co by francouzská armáda zvládla je jít na safari do severní Afriky. Ve skutečnosti, nikdo nemá dost na to, aby šel na Ukrajinu a postavil se proti Rusům. Ukrajinci sami, i když je Amerika vycvičila, dala jim moderní zbraně, předala jim všecko, co sami znali, tak tím moc nedocílili. Rusové je porazili i když byli v menšině.

MacGregor říká, že když v 1990. letech spolupracoval s Rusy a byl v r. 2001 v Moskvě, že už tehdy mu bylo jasné, že Rusové nemají nejmenší zájem útočit na NATO. Doopravdy neměli vůbec zájem válčit. Přesto prozíravě zbrojili, protože se obávali intrik Západu.

Zato Švédové a Finsko, jejich vedení se zdá být součástí neokonů, kteří se každoročně scházejí na schůzi WEF (World Economic Forum) ve Švýcarsku, což je společnost internacionalistů, neboli tajných komunistů. Tito lidé nežijí ve skutečném světě. Rusko je nikdy neohrožovalo a přesto se proti němu neustále vyzbrojují, dokonce chtějí vstoupit do NATO, vydávají obrovské peníze na válku, aniž by pro to měli důvod.

NATO na to jen doplatí

Když si uvědomíme, že na nedávné konferenci v německém Ramsteinu, které se zúčastnilo velké množství představitelů členských států NATO, prohlásil americký Ministr obrany Lloyd Austin o situaci na Ukrajině: „Nemáme moc času; je zde pouze malé okénko příležitosti. Musíme těmto lidem pomoct, musíme jim poslat co potřebují, nebo bude pozdě.“ Člověk pak začne přemýšlet, co tím asi myslel.

Odezva na jeho slova byla neuvěřitelná. Všichni s ním horlivě souhlasili a dobrovolně nabízeli zbraně, které chtějí na Ukrajinu poslat. Ale pak neposlali nic. Mnozí z nich si uvědomili, že Ukrajinci budou určitě poraženi, takže proč by jim posílali zbraně, které tak jak tak k ničemu nebudou? A kdyby jim ty zbraně poslali, co jim samotným zůstane na vlastní obranu? Ne moc! Takže neposlali nic.

Podle těchto ukazatelů to vypadá, že NATO brzy skončí. Německo je asi opustí jako první a po něm budou následovat ostatní. Němci dobře ví, že jim z Ruska nebezpečí nehrozí, takže proč by s nimi bojovali? Celé dlouhé roky kupovali z Ruska zemní plyn a všecko bylo v pořádku, německý průmysl vzkvétal. Proč by se starali?

Tím pádem NATO není v záviděníhodné situaci. Media neustále zkreslují pravdu, takže se o tom nikdo moc nedoví. Ze stejných důvodů ne každý ví, jaká je skutečná situace na Ukrajině. Ne každý ví, že puč v r. 2014 zorganizovali Američané, kteří také dosadili ukrajinskou vládu jak tehdy, tak i dnes. Ne každý ví, že Spojené státy vytvořily z Ukrajiny nástroj proti Rusku. Media neustále zdůrazňují jak hrozivé je Rusko, ale vůbec si nevšímají, že Zelenského režim na Ukrajině je stejný jako byl v Sovětském svazu za Stalina, ne-li horší.

Hned na začátku války, Rusové postupovali pomalu a neustále mluvili o vyjednávání. Ukrajinci tomu byli zpočátku také nakloněni a dokonce Zelenský poslal Presidentovi Putinovi podmínky, které bylo Rusko ochotno přijmout. Takže všecko bylo na dobré cestě. Ale pak zasáhl Západ, poslali na Ukrajinu britského Johnsona a ten Zelenskému řekl, že pokud chce dál dostávat peníze ze Západu, tak musí bojovat.

NATO nemělo v celém procesu slovo. To proto, že NATO není důležité. Washington dělá rozhodnutí a NATO musí poslouchat jeho příkazy. A Washington se chová k evropským státům jakoby to byli jeho otroci.

Tak na příklad, francouzský President Emmanuel Macron byl vybrán, připraven a dosazen na presidentské křeslo George Sorosem. Soros je tajný poradce ve věcech národního bezpečí v Bílém domě. Stejně tak Zelenský dluží Sorosovi za všecko co docílil a ukrajinští oligarchové stejně tak.

Je to snaha zničit Slovany

Z toho všeho je zjevné, že se obrovská, celosvětová klika byrokratů a politiků, kteří všichni mají stejné názory, protože patří ke stejnému spolku, zmocnila vlády nad světem. Kdokoliv manipuluje Bidena, oligarchové, dárci finančních darů politikům, ti všichni jedou ve stejném vlaku a tito chtějí co nejdéle válku na Ukrajině udržet. Na tom, kolik lidí tím zničí, jim nezáleží. Však to nejsou jejich lidé!

Rusové a Ukrajinci mohou mít mezi sebou rozdíly. Ale absolutně spolu nemuseli kvůli tomu válčit a ani by neválčili, kdyby k tomu nebyli zezadu Západem popichováni. Jak již bylo řečeno dříve, Zelenský není skutečně Ukrajinec, není ani slovanského původu a kdoví jestli je to vůbec člověk. Proto mu nevadí zabíjet skutečné Ukrajince a Rusy, kteří obojí patří do stejné sorty lidí, jsou to Slované.

Zde se jedná o tajnou snahu zničit Slovany. Postavit jednoho bratra proti druhému, zaslepit je nějakými fantasmagorickými výmysly a čekat, až se sami mezi sebou vytlučou. Západ je v tomto směru ale nesmírně opatrný, že ten skutečný záměr před nimi skrývá. Slované jsou velice chytří, rychle by přišli na to, o co jde a tyto plány by překazili. Proto musí být napřed zaslepeni nenávistí jednoho proti druhému, aby skrze takto vzniklou hloupost nemohli svoji přirozenou chytrost využít.

Proto nevidí, že na příklad Němci jsou z větší části rovněž slovanského původu. Jan Kollár to pochopil, říkal jim polabští Slované a měl pravdu. Skutečných Němců-Germánů je jen velice málo. Germáni jsou vesměs popisováni jako vysocí blonďáci s modrýma očima, ale to není pravda. To jsou Prusové, kteří jsou napůl Poláci, tedy opět Slované, ale víc bojovní.

Podle Profesora Ivšína, Germáni přišli kdysi dávno ze severu. Je to Nordická rasa a u nás se jim říkalo „sáňkaři,“ protože neměli vozy, ale sáně. Germáni jsou vyšší postavy, štíhlí, mají úplně černé vlasy, velmi světlou, až bledou pleť a čistě bílé zuby. Je jich velice málo, však se zkuste sami rozhlédnout kolem, kolik jich najdete.

To všecko je rovněž tajeno, snad proto, abychom se jednou pokoušeli jeden druhého vybít a tím se lstiví Angláni zbavili tvrdé konkurence, která zatím spí a neuvědomuje si svoji cenu.

I to je záměrné.

https://cz24.news/j-kaufman-cina-taiwan-nato-a-nakonec-ukrajina-sokujici-snaha-znicit-slovany/

AUTOR:  Jane Kaufman