(Vybráno z článků jihoafrické terapeutky Celie Fenn a upraveno.)

krystalFenomén indiga a krystalu je považován mnoha autory za evoluční krok lidstva. Všichni jsme svým způsobem na cestě stejným směrem jako ti, kteří se s krystalem a/nebo indigem již narodili, proto zde uvedené informace mohou být aplikovány obecněji, v souladu s přechodem lidstva k dalšímu stupni růstu a evoluce. Lidé s indigem a nebo krystalem pak mohou v reálném životě ukázat ostatním cestu a svou přítomnostní podpořit jejich transformaci.

Indigové děti se rodily na Zemi v uplynulých 100 letech. Ti úplně první byli průkopníci a ukazovali cestu. Po druhé světové válce se narodil větší počet, hlavní vlna ale přišla až v 70-tých letech. Je tu tedy již jedna celá generace indigových, kterým je kolem třiceti let a postupně budou přebírat vedení společnosti. Indigoví se rodili dále i kolem roku 2000 s nárůstem psychických schopností a tvořivosti.

Děti krystalu se začaly objevovat zejména kolem roku 2000, ačkoli někteří jejich příchod datují o něco dříve. Tyto děti jsou extrémně silné a mocné; mohou lidstvo zavést na další stupeň v jeho evoluci a odhalit nám naši vnitřní sílu a božství. Fungují více na úrovni vědomí skupiny než jako jednotlivci a žijí v souladu se zákony Jednoty, ve vědomí Jednoty. Jsou mocnou silou pro lásku a mír na planetě.

Většinu dospělých s indigem nebo krystalem lze rozdělit na dvě skupiny. Jsou tu ti, kdo se narodili jako indigoví a podstupují přerod v krystal, duchovní a fyzickou transformaci, která v nich probudí „kristovo“ či “krystalické” vědomí a spojí je s dětmi krystalu jako součást vlny evolučních změn. Druhá skupina jsou ti, kdo se narodili bez těchto kvalit, ale získali je či jsou v procesu získávání díky vlastnímu úsilí a pilnému následování duchovní cesty; to znamená, že všichni mají potenciál stát se částí této pozvolna se rozrůstající skupiny.